Elegant en Gemakkelijk,.. J. ALLEWIJN, Schoenhandel J September- Aanbieding. P. C. VISSER, Firma van Dort JANSEN - IJSTARIA li le Krc on o p uw int [open. 1 Koe ip i n de K [roon-Wi nkel! Voor de Inmaak Firma J. A. PIETERS Veel Succes BRILLEN! Plastic en Emaille Naamplaten Manden- en Stoelenmakerij ns heerlijk ROZIJNENBROOD kost slechts f 1,00 per stn k i Sprits Alléén Bakkerij K.Noordstraat20-22 1 5 ct 250 gram 'T WITTE8BQ0GSKIND Tel. 3012, M'burg Een bril van FOCUS is een sieraad CHR. VERSLUIS, HAïkiihtM I Wie zoekt kent onze kwaliteit niet 0 Wie onze kwaliteit kent zoekt niet it d personeel Prima kwaliteiten, lage prijzen DE ZUSTERS inrichtim JOH. A. JULIANUS Bandages Elastiekenkousen 1 I 1 I ONS WEEKPROFI]T A. J. DE PAGTER AUG. WEEMAES ONZE PITRIET- EN RAFFIA-CURSUSSEN Vers gerookte paling uit eigen rokerij Levende paling vanaf 2,50 per kilo Nieuwe haring (de beste) 15 ct. per stuk i£P,f?r- De voorbereiding voor het Winterseizoen vraagt nu weer uw aandacht Voor Convocatie's Programma's Agenda's enz, is uw adres Rouaanse Kaai 21 Middelburg - Tel. 2453 IJS, SLAGROOM EN FRITES. IJ S T A A R T Magazijn „WEDAM" Fa Wed. P. Abrahamse Prima en voordelig BAKKERSLEERLING BAKKERS HALFWAS Net Winkelmeisje LEERJONGEN FLINKE JONGEN WERKVROUW FIRMA D. J. DRONKERS ZN WERKSTER EEN MEISJE Drukkerij Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg, Telefoon 2438. XIX. Gerra en Lien kijken het beweeg lijke vrouwtje in de grootste verba zing aan, en juist, als deze haar lof lied op de oude japon wil vervolgen, wordt er nogmaals gebeld, en wéér tikt men op de kamerdeur. „Ja-a-binnen noodt Gerra vriendelijk, en dan haast zij zich, om open te doen. Er staat een heer op de drempel, een zeer deftig heer, die zo ongeveer vijftig jaar zal zijn. De meisjes ken nen hem niet en kijken hem verlegen aan, maar juffrouw Haringman veert opeens kaarsrecht en maakt dan een uiterst beleefde buiging. Dan schuift zij met haar vinnige dribbelpasjes naar de deur en zegt „Waar wetenschap en menslievendheid verschijnen, Daar past het Neeltje Haringman te verdwijnen O, doktergeef li geen moeite, alstublieftDank U wel, hoor Dank U wel De heer staat kaarsrecht en hij glimlacht welwillend. En heel correct doet hij een stap terzijde, om het kleine, kittige vrouwtje te laten pas seren, dat hem onder het wegdrib- belen nog eens vriendelijk toeknikt, maar de meisjes geheel vergeten schijnt. Eeneen geneesheer Gerra en Lien hebben goed gehoord, maar onmiddellijk begrepen, dat hier een vergissing in het spel moet zijn. Gerra komt een ietsje naderbij. „Ik ken U niet, meneer begint zij beleefd. „Wij hoorden, dat U dokter bent, maarwij hebben U niet verzocht te komen De geneesheer legt hoed en hand schoenen op een stoel, en de meisjes kleuren weer, als hij dit doet. Hoe onbeleefd toch, dat zij die niet on middellijk van hem overnamen! Maar zij waren ook zo verbluftzo verrast „Ja, vrijstertjedat weet ik welis het vriendelijke antwoord. „Er is echter iemand, die dit deed... iemand, die mij verzocht, jullie een bezoek te willen brengen." „Maar wie bent U dan, meneer Gerra waagt die vraag, maar zeer beschroomd, en het goede meisje bloost opnieuw. Wie weet, hoe on- Jf Twee eigenschappen, die onafscheidenlijk verbonden zijn aan de nieuwe najaarsschoenen, die wij nu etaleren. Wij etaleren verder ook een pracht-collectie HEREN- JÈ jr SCHOENEN van de bekende merken, zoals TIMTUR, ROBINSON, SWIFT, NIRVA e.a. JÏ Voor Uw kinderen zijn er weer de sterke NIMCO-schoentjes, 1| H terwijl wij voor de sportliefhebbers weer de goedkope, maar M sterke BASKETBALLSCHOENEN ontvingen. s Komt U eens kijken 1 Het is de moeite waardJp LANGEVIELE 2, TELEFOON 2362, MIDDELBURG. I f VOETONDERZOEK PEDICURE. m ffil''llllinillllll''lll|lllllll!ll''IIIIIIHiiill!''lllillilllllil"llilll||lillllllllll|||||||lll'!llllllI!l||lllllll|||!||||lll!l!il!l|||||||lli",lll|||!!illli!lllll|||||||lll!ili^ VERRUKKELIJK en 'T VLIEGT ER IN Hamworst 55 cent per 100 gram rongeworst 50 cent per 100 gram Onze HAMBURGERS en SLAVINKEN moet U eens proberen, ze zijn bijzonder lekker. Fijne gestoomde Ham 56 cent per 100 gram Gekookte Metworst 28 cent per 100 gram Boterhamworst 32 cent per 100 gram Stukjes gerookt spek om te koken 1,40 per 500 gram Pakje Rund vet slechts 30 cent SLAGERIJ SLAGERIJ Korte Noordstraat 51 Lange Noordstraat 55 Telefoon 2914 Telefoon 2326 Middelburg Middelburg Nylons 2,98 Zijden dameskousen 1,25 Sweaters in geel, groen en wijnrood 9,75 Wollen damesvesten 16,50 Tricot damespakjes 34,00 Damespantalons in donkerblauw 16,00 Jersey damesvesten 27,50 Zijden onderjurken met strook en kantgamering 4,50 Flanellen damespyama's 8,90 Flanellen herenpyama's 7,50 Flanellen nachthemden 6,50 Witte schortjes 2,25 Verpleegstersschorten 3,25 KORTE NOORDSTRAAT 53 MIDDELBURG vangen weer aan op de le Maandag en Vrijdag van September onder leiding van Dhr. Paliama. Inlichtingen en aanmelding bij Kunst- en Lijstenhandel LANGEVIELE 27—29 TEL. 3234, MIDDELBURG SEGEERSTRAAT TEL. 2392, MIDDELBURG Voor de BETERE SMAAK en KWALITEIT is HET ADRES Korte Noordstraat 19, Tel. 3586, Middelburg. Ook het adres voor een lekkere of zij krachtig genoeg is, voor wat ik mij heb voorgesteld." „Ja, die Gerritdie Gerrit die is nu echt zo'n stil watertje Juffrouw Grandia greep haar man bij de bovenste knoop van zijn wijde en oude duffelse jas. Hij rukte met zijn schouders van ongeduld. „'t Is dadelijk half zeven, Kea En je weetmeneer Sprenger heeft gezegd Juffrouw Grandia geeft haar po gingen nog niet op. „Cornelis, heb nu toch even tijd voor mij Je móét een ogenblik luisteren, hoor 1" „Ik heb geen tijd meerwer kelijk niet „Maar voor je bloedeigen vrouw natuurlijk wélMeneer Gran- dia's echtvriendin antwoordt met een onverzettelijkheid, die bitter weinig tegenspraak duldt. „Ik móét het we ten, en ik zal hetdat spreekt Ik heb eerder geen rust „Maar mijn lieve mens Me neer Grandia probeert zich met een nijdige ruk te bevrijden, maar die dappere poging heeft geen resultaat. Zijn vrouw denkt er niet aan, de knoop los te laten. In vredesnaam dan Maar zij zal tóch horen, hoe hij er over denkt „Als Gerrit van dat jonge huis houdstertje houdt, vind ik 't goed, en als zij hem onverschillig is, heb ik er ook niets tegen, hoor I Waar kwel je je toch mee Juffrouw Grandia laat de knoop los, en haar armen gaan loodrecht de hoogte in. Die ergerlijke onver schilligheidnooit heb je iets aan hem, nooitHij begrijpt haar niet, neenhij wil haar niet begrijpen! Er hangt even een stilte, die de brave vrouw met een wanhopige zucht verstoort. „Zo'n man als jij, is er in ons lieve vaderland maar één, Cornelis 't Is, om de haren uit het hoofd te ruk kenzó koud en ongevoelig, als je bentMaar ik zal je tóch zeggen, wat ik ga doen Vandaag over twee weken wordt Annebetje negen en twintig en een half jaar, en dan geef ik een avondje Ik zal Ladenberg uitnodigen, en Gerrit, maardat piepjonge huishoudstertje vraag ik ookAls Gerritoch, man, sta nu alsjeblieft nog één seconde stil... wat zei ik ook weer O, jaals Gerrit nu werkelijk zo verlegen niet meer is, eno, Cornelis, luister nu tochenenvan dat schepseltje houdt, dan zal hij zich op de een of andere manier wel verra- beleefd en brutaal hij haar nu wel vindtGerra bijt even op haar lip... zij had nog even geduld moeten heb ben „Ik ben dokter 's Graeuwen", is het antwoord op haar vraag, en dan knikt hij eens tegen Lien. „Het is voor jöü, dat men mij hier beschei den heeft." „Voor Lien, meneer? Voor Lien?" Gerra is eensklaps erg gejaagd. Een vage, maar hevige onrust heeft zich van haar meester gemaakt. De ervaren geneesheer heeft het natuurlijk al gezien. Wel geeft hij geen antwoord op Gerra's vraag, maar hij lacht haar toch bemoedi gend' toe, en zich dan weer tot Lien wendend, gaat hij voort ,,Je bent erg mank, hé meisje Nu, iemand, die héél veel belang in jou en je zuster stelt, zou graag willen weten, of je gebrek niet een beetje te verhelpen is. Je zou zeker wel graag zónder kruk willen lopen „O, meneerals datdat eens konGeen kruk meer... geen kruk Lopen, zo vlug en ge makkelijk, als Gerra het doet Een lachje van innige vreugde maakt Lien's lief gezichtje aandoen lijk mooi, en zij sluit de ogen, om met dit wondere en ongekend heer lijke visoen alléén te zijn. Dan vouwt zij smekend de kleine handen. „Meneermeneero, help mij toch Dokter 's Graeuwen1) ziet de mooie, hunkerende meisjesogen in ontroerend vertrouwen op zich ge richt. Hij, die al zoveel blijde, maar ijdele hoop heeft aanschouwd, weet maar al te goed, welk een ongekend intense verwachting en verlangen hij in dit mooie hoofdje heeft gewekt. „Stumperddenkt hij meewa rig. Dan geeft hij haar een vriende lijk kneepje in de wang. „Je mag je niet met hoop op ge nezing vleien, mijn kind Ik kan je been niet in zijn normale stand bren genzó knap zijn de doctoren, helaas, nog niet Ik vroeg je alléén, of je graag zonder kruk zou willen gaan. Het lijkt mij niet onmogelijk toe. Maar ik zal je heup toch even moeten onderzoeken, om te weten, 1) Paulus 's Graeuwen was een zeer welgesteld geneesheer, die een tamelijk grote praktijk bezat. Hij woonde in de Lange Noordstraat, in het grote, nog bestaande huis naast de Doopsgezinde kerk en overleed de 13e Decembeer 1863, in de ouderdom van 86 jaar. is het ruim gesorteerd in Blauwe Keulse- en bruine Inmaakpotten. Ook alle maten Vegla inmaakglazen, sterili- seerketels, veren en beugels. Ther mometers in huls, inmaakglas-ope- ners, roerzeven enz. enz. VLASMARKT 26 TELEFOON 3087, MIDDELBURG zijn onze onderstaande Wijnen JAPO vruchtenwijn 1,50 Cherry Cocktail 2,50 Vino Tinto 2,15 Rode Mistella 2,80 Witte Mistella 2,80 Rode Taragona 2,80 Badajoz 3,20 VERSTERKENDE WIJNEN: Bloedwijn 3,50 Malaga 3,50 Vitawin 3,20 allen in literflessen. Ook voor GEDISTILLEERDE DRANKEN is Uw adres VLASMARKT 39, MIDDELBURG TELEFOON 2350. hebben wij met het SLAAPAMEUBLEMENT, omdat het mooi en laag in prijs is. 1 divanbed, 1 nachtkast met opzet, 1 tafel, 1 stoel, kleur goud-ivoor, erg mooi, prijs 87,50. Alle soorten bedden, matras sen, matrasdeken enz. Langeviele 42 over de Lange Gere, Telefoon 2928, Middelburg GEVRAAGD of Indien verlangd vrije Zaterdagmid dag. Adres Bakkerij WALRAVEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND. gevraagd. Zij, die ervaring hebben, genieten de voorkeur. Adres Bakkerij 't Wittebroodskind, Korte Noordstraat, Middelburg. gevraagd, 14 a 15 jaar. Adres Electrotechnisch-bedrijf MULDERS, Spanjaardstraat 64, Middelburg. GEVRAAGD EEN en een voor 1 of 2 halve dagen per week. Adres van Roon, Langeviele 62, Middelburg. 1 blikje sardines in olijfolie 50 cent, 2 blikjes voor 95 cent. Iets fijns Kindertaai 39 cent per 250 gram. Gesuikerde biscuits 34 cent per 250 gram. Paul Kayser speculaas 48 cent per 250 gram. Penny speculaas 49 cent 10 zegels) per 250 gram. Extra aanbiedingbij aankoop van 250 gram prima vers gebrande koffie a 2,24 3 grote repen chocolade nu 0,39. VéGé Levensmiddelenbedrijf VLASMARKT 4, TELEFOON 2740, MIDDELBURG Zeer FLINKE NETTE gevraagd voor de Vrijdag, ƒ6,per dag. Adres Mevrouw Tromp, Na- dorstweg 30, Middelburg. gevraagd van 812 uur. Begin Oc tober. Adres Meidoornlaan 18, Mid delburg. CIRCULAIRES FAMILIEDRUKWERK VERENIGINGSDRUKWERK Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat, Middelburg Sinds 1893 Wij verwerken de beste glazen Keus uit honderden modellen in de allernieuwste uitvoering en in IEDERE prijs. Deze op de juiste wijze bij U aan gepast door ervaren vakmensen laat ook U zeggen ALLEENNieuwe Burg 9, Middelburg, Telefoon 3248 Opril Grote Markt, Goes, Telefoon 2039. Voor al Uw MANDEN en FIJN VLECHTWERK het juiste adres. STOELEN, alle gewenste modellen uit voorraad leverbaar. Ondanks de verbouwing van onze winkel gaat de verkoop normaal door. v.h. M. J. KLERCQ, VLASMARKT 46, TELEFOON 2440, MIDDELBURG. den, naar ik denk Ik wil nu een maal zekerheid, Cornelis... zó houd ik het niet uit 15. Waarin de onbekende weldoener weer van zich doet spreken, een beetje onnodig van zich afbijt, en de meisjes een uitnodiging ontvangen Wanneer iemand kreupel is, vindt dit zijn oorzaak in een aangeboren heupontwrichting zij komt meer bij meisjes, dan bij jongens voor dit tegenwoordig, dank zij de voort durende uitbreiding der medische wetenschap, in veel gevallen op zéér jeugdige leeftijd verholpen kan wor den. Die mogelijkheid was voor meer dan honderd jaar volkomen uitgeslo ten, zodat Dr Schraeuwen, al had hij Lien's heup ook onderzocht, zich geen ogenblik met de allergeringste kans op enige beterschap had ge vleid. Hij kon en mocht het haar natuur lijk niet verhelen. Het arme meisje begon bitter te schreien, toen zij haar zoete hoop zo plotseling vernietigd wist. Maar de vriendelijke geneesheer had zijn hand op haar hoofdje ge legd en getroost „Ja, de teleurstelling is wreed, kindlief! Maarzij zal toch.min der groot zijn, dan je misschien wel vreest." Gerra had bij die bemoedigende woorden haar zusjes hand genomen en hield die liefkozend in de hare. Het was aandoenlijk om te zien, hoe de ogen der kreupele de genees heer vasthielden in een ontroerende smeking om hulp. Gerra voelde Lien's hand beven. Mocht haar on gelukkig zusje dan tóch nog enige hoop koesteren of zou ook die laatste verwachting ijdel blijken „Ik heb je gevraagd, of je graag zonder kruk zou willen lopen, niet waar vroeg de dokter vriendelijk. „Je heup is gelukkig sterk genoeg, om dit inderdaad te doenHeb je nimmer aan die mogelijkheid ge dacht ,,N...n...neeNee, meneer." Lien stotterde, gejaagd en wat ver legen, en met een flauw lachje sloeg zij de ogen op. Héél even hadden haar mooie kijkers weer de gewone, blijde glans. „Het is toch zo", ging Dr 's Graeu wen voort. „Je moet een paar flinke,

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1954 | | pagina 2