L. TISSINK Tranèl „levertraan zonder tranen" en tóch Tranèl Onzichtbaar Stoppen MLD«£ Advocaat Krul zelt uw haar! JO FIBBE, VISITEKAARTJES De Winterjassen of Jekkers Mag. „Nieuw Engeland" De Huur Vroon vertelt verder Wollen Dekens 10% korting Bakkerij de la Vlenne Jeugdappèl In Advent Speciale Aanbieding voerde Kerstdagen FAAMPJES THEE-, TAFEL- EN ONTBIJTSERVIEZEN warmte 1 die II lUISt JOHAJEELOF als tl goedkoop wilt slagen Zuivere Noorse Levertraan maarMET VRUCHTENSMAAK TRIFAX N.V. AFD. REESE BEINTEMA Fa. S. DE VOS Krulspelden per stuk 6 ct Rubber krulringen 6 stuks i 1,35 W atergolf klemmen 0,20 Ponnyspeldjes per pakje 0,15 ^FIGARO t\o /*- J.JEEL0F De Achtste Molen. Stomen en Verven in één week klaar. Depot Fa. S. de Vos Lange Delft 19, Tel. 3481, Middelburg. II. Laat nu uw Stoelen en Fauteuils enz» opnieuw bekleden. JOH. A. JULIANUS Merk toch hoe sterk. J. C. MERK MAARTENSE 1 fles zachte Vermouth 14% f 1,49 1 fles Zoete Wijn 14% f 1,09 1 grote fles Advocaat f 3,50 0 1 groot blik Sardines 55 cent Van 14 tegels 60 cent bij vooruitbetaling (maximum 8 regels HELLESENS de beste ZAKLAN TAARNBATTERIJ verkrijgbaar bij Installatie-Bureau A. BROEKSMA, St. Pieterstraat 41-43, tel. 3685, M'burg Mevrouw, lust of trekt uw naaimachi ne Wij maken het direct en perfect. J. DE BEL, Naaimachinehandel, St. Janstraat 25, Middelburg. LEDER, RUBBER ZOLEN, RUB BER PLAKZOLEN. GUMMI HAK KEN. Lederhandel M. VAN HILST, Dam 25, Middelburg. KAAS NAAR UW SMAAK KOOPT U IN DE OLBA-ZAAK. CORNELISSE, Korte Delft 27, M'burg SCHOOLKINDEREN op de eerste vier dagen van de week 15 cent per douchebad. BADHUIS MIDDELBURG. Geef mij maar B. VERGOUWE voor mijn reparaties aan Radiotoestellen of Electrische installaties, 't Beste adres. B. A. A. VERGOUWE, Gortstraat 47, Middelburg. (Herplaatsen wegens misstelling.) GRIJZE DAMESKOUSEN, links geweven, f 3,33. J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg (gesloten huis). HEREN PYAMA'S van gestreept flanel, alle maten, 11,75 en 12,95. J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg (gesloten huis). HEREN FLANELLEN, grote maat met dubbele borst, schoudersluiting, 5,25, zware kwaliteit 6, J. L. IJSSEL, Herengracht 80. Middelburg (gesloten huis). GEKLEURD FLANEL, zalm en bleu, 70 cm. breed, 1,60 per meter, KEPER FLANEL, zalm en bleu, 70 cm. breed, 1,85 per meter, 80 cm. breed 2,45 per meter. J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg (gesloten huis). BADSTOF BLOKDOEKEN 1.55 en 1,92. WITTE BLOKDOEKEN 1,38. THEEDOEKEN vanaf 0,77. J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg (gesloten huis). BLEU FLANEL, o.a. zeer geschikt voor jongensblouses, 75 cm., 1,85 per meter. J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg (gesloten huis). SPECIALITEIT IN BOEREN GOUDSE KAAS (Volvet). CORNELISSE KORTE DELFT 27, MIDDELBURG. HIER DUMPPALEIS MIDDEL BURG. Wij brengen weer Citaten in de Ned. Taal. U weetgeen filialen, vertegenwoordigers of Marktverkoop. Dus alléénDumppaleis J. J. COSIJN Zn., Tel. 3210, Vlissingsestraat 42, Middelburg. Waren er geen slechte mensen, dan waren er ook geen goede advocaten (Dickens). Een goede wil. 2-persoons Dekens (nieuw) 7,75. J. J. COSIJN Zn., Middelburg. Het volk kan niet zien, maar het kan voelen (Harrington). Bij ons kunt U zien en voelen. Een prima Marva- broek (nieuw) br. en bl. met rits 16,50. J. J. COSIJN 6 Zn., Middelburg Laat het volk denken, dat het re geert, en het zal geregeerd worden (Penn). Wij denken niet, maar weten zeker te zijn. Overalls 11,30 en 16,95. J. J. COSIJN Zn., Middelburg. Er is niemand zo blind als hij, die niet wil zien (Swift). Bij ons kunt U zien zware wollen Marinebroeken (nieuw) 19,50. J. J. COSIJN Zn., Middelburg. Ieder krijgt wel een kans, maar wei nigen weten er partij van te trekken (Bulwer). U hebt altijd kans. Een pracht Heren Jekker, wol gevoerd (nieuw) 39,J. J. COSIJN 6 Zn., Middelburg Onder rotte appels is weinig keuze (Shakespaere). Bij ons is een enorme keuze in Off. Regenjassen, groen, geh. dubb., prachtjas, 65, J. J. COSIJN 6 Zn., Middelburg Minachting voor anderen geeft voed sel aan ons eigen waan (Balfourbrownc) Wij geven U een prachtige Off. groene Winterjekker (nieuw), waarde 150, voor 75, J. J. COSIJN Zn., Middelburg. Tevredenheid woont vaker in hutten dan in paleizen (Fuller). Ieder is tevre den met onze wollen Can. Mil. Hand schoenen, prijs 3, J. J. COSIJN Zn., Middelburg Dit was weer een kleine greep uit onze geweldige sortering. Let op het adres. Geen Marktverkoop. Geen filialen. Het adres voor iedereen. DUMPPALEIS J. J. COSIJN 6 Zn., Vlissingsestraat 42, Tel. 3210, Middelburg. EN TOCH LEVERT CORNELISSE DE BETERE KAASSOORTEN KORTE DELFT TI, MIDDELBURG. VLISSINGEN, St. Jacobstraat 26 Middelburg, Korte Delft 11 voor Bij Apothekers en Drogisten MEPPEL van brandgaten, motgaten, winkel haken enz. POTTENMARKT 6, Middelburg. DI/TYll.DL COUDLN PQOBTt MIDDELBURG TEL, 2769 Koop daarom zo'n prima KRULTANG voor slechts 1,25 Tevens hebben wij voor de verzorging van uw krullen Voor deze artikelen slaagt U het beste bij MIDDELBURG VLISSINGEN MARKT WALSTRAAT •V L PERT1AHENT IV M. L.NOORDSTIJ"26 MIDDELBURG LITTOOIJ OLTHOFF, Pottenmarkt 6, Middelburg. ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll^ zit in onze 100% wollen U kunt een keuze maken uit honderden stuks tegen zeer scherp gestelde prijzen, o.a. een zware bruine-, blauwe- of grijze Ulster voor 75, zeer solide Winterjassen 99,50, 112,50, 125, Jekkers met bontvoering 47,50 Ratiné Jongensjekkers, leeftijd 678 jaar 27,50, 32,50 J. GERRITZEN 6 W. KOEJEMANS We horen veel uit Holland, dat alles er zo duur wordt en het leven moeilijk. Dat gaat ons in Canada ook niet voorbij natuurlijk. Alles is te wijten aan de oor logsindustrie, die zoveel krachten en goe deren vraagt zonder er ooit iets voor terug te geven dan ellende en nog meer vernietiging, en ook Canada draagt daar een belangrijk deel toe bij. Maar hier is altijd nog de vrijheid. Hier hebben we niet die zware belasting druk en ingewikkelde verordeningen, die het leven zo verlammen kunnen. Wij hebben het hier heus niet breed, maar zouden toch voor geen geld meer terug willen. Vanuit Holland kun je dat alles niet zo zien we krijgen ook vaak brie ven van vrienden, die ook naar hier wil len komen, en ons vragen wat wij daar van denken. Ik zou dan willen zeggen, mensen kom toch, want het leven is hier heus de moeite waard, maar daar moet bij, het leven is hier hard en soms ook weer zo moeilijk, dat je wel eens denkt, wat ben ik begonnen. Dat lijkt zo tegen strijdig en het is zo moeilijk uit te leggen. We zijn hier in de buurt met een groep van ongeveer 200 zielen. Alle Hollanders, die ook tot een kerk behoren. We leven allen met elkaar, alsof we een groot ge zin waren, bezoeken elkaar geregeld, helpen als dat mogelijk is en we weten ons allen lotgemeen met elkaar. Maar in deze groep is al veel schakering. Er zijn er, die veel geld verdienen, doordat ze een gezin hebben met veel grote kinde ren, er zijn er ook die weinig verdienen en het zwaar hebben, doordat ze veel kleine kinderen hebben en weinig groten, om voor hen te werken. Verscheidene vrouwen verlangen ont zettend terug naar Holland en de gemak ken die ze daar hadden, omdat ze in onogelijke huizen wonen, die veel te klein zijn voor hun gezin, en de weelde maar niet kunnen vergeten, die ze in Holland hadden en waaraan ze te zeer gehecht zijn. Ik las wat dat betreft een stuk in het dagblad „Trouw", waarin de bekende schrijver K. Norel vertelt van het leven van emigrantenvrouwen. Hij moet wel in heel andere streken gereisd hebben, om vrouwen te ontmoeten, die in modern in gerichte huizen woonden met electrische fornuizen en alle keukenmachines die denkbaar zijn. Voor onze streek is het in ieder geval niet zo, hiér zijn emigran tenvrouwen rijk als ze een electrisch lampje hebben zonder kap, en een goede kolenkachel, waar ze ook op koken kun nen. Alles werkt ook niet altijd mee in de gezinnen. Wanneer je emigreert zijn meestal niet alle kinderen enthousiast, en dat is te begrijpen, maar vele veranderen ook hier, en het leven is hun te zwaar. Ze lopen dan hele dagen te kniezen en leggen een druk op het gezin of lopen weg, zoals wij het mee hebben gemaakt met onze oudste jongen. Het hoge loon, dat aan jongens, die een flink lichaam hebben wordt betaald, lokt ze aan en ze verdwijnen en laten de zorg over aan Vader en Moeder. Van steun aan het gezin komt dan niet veel, want geen in komen kan zo hoog zijn, dat een jongen niet nog altijd tekort komt. Gelukkig dan, als je als emigranten steun hebt aan elkaar, en bovenal als je ook in de moei lijkheden je weg geleid weet door God. Onze jonge kerk, ze is nog geen jaar oud, heeft tezamen met Dutchess, dat is een andere kleine plaats, een 100 km. hier vandaan, nu ook een predikant, en de Zondagen waarop we twee kerkdien sten hebben zijn de fijnste dagen van de week. We spreken elkaar dan allemaal en horen eikaars vreugden en moeiten en zoveel mogelijk delen we ze ook met elkaar. Als we dit moesten missen in Canada zou het leven voor ons kleurloos en vlak worden, zoals trouwens ook in Holland en overal de weken en dagen pas mooi worden tegen de achtergrond van de Zondag. Ik geloof, dat de brief meer dan vol isde beurt is nu weer aan U, maar ook als U niet terugschrijft hoop ik over enige tijd nog eens iets te laten horen van onze belevenissen in en onze indruk ken van Canada. Een vriendenhand, en tot de volgende keer. L. A. VROON. Ook bedden, tijk vernieuwen en bijvullen. Uw veren bed 3-delig gemaakt is een genot te beslapen en te behandelen. Wenst U zelf uw stoelen te bekle den Wij leveren U de mate rialen. Gobelinbekleding vanaf 6,75 per meter (ook leerdoeken). Langeviele 42 over de Lange Gere, Telefoon 2928, Middelburg LANGEVIELE 4, Middelburg Onze Allerhande is met roomboter bereid, 28 cent per 100 gram. Onze Roomboterkoekjes zijn uit zuiver roomboter bereid, 42 cent per 100 gram. GRAVENSTRAAT 1 en 3 TELEFOON 2195, MIDDELBURG Voor het dat op Zaterdag 15 December, om 8 uur in de Lutherse Kerk te Middel burg wordt gehouden, zullen kort voor de aanvang nog kaarten ver krijgbaar zijn ad 0,25. Zie voor verdere bijzonder heden de raambiljetten. 25 KORTING op alle lederen kleding en artikelen verven, t.w. Jassen, Mantels, Schoenen, Tassen Leliestraat 19, Tel. 3286, Middelburg MED.GEDIPL. VOETKUNDIGE NOORDSTR5ó .MIDDELBURG, HUWELIJKSKAARTEN ROUWKAARTEN LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat 47, Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1951 | | pagina 4