Canadian Bag P. H. A. Ronvers 'nMooi St, Nicolaas- Geschenk uw Foto in kleuren KEES HELDER Co. SCHOOLTASSEN c P. C. VISSER, Wat moet ik doen P. C. VISSER, Koopt nu CHOCOLADELETTERS IE KOOP Bil mSCHRIlVING: ROTH's Wijnhandel Wat gebeurde er él% gistermiddag Van tfoon Middelburg Jtfevrouw in 20 verschillende soorten DIENST VOOR BELANGSTELLENDEN T-a A. feUoss# m"tMugcaelTT SNIP EN SNAP TOSCA 4711 „jVtodern" Wij geven U minstens 2,50 voor Uw oud Fototoestel bij aankoop van een nieuw. M. VAN DER SLIKKE De Achtste Molen. Stomen en Verven in één week klaar. Depot Fa. S. de Vos IS Laat uw meubelen nu opnieuw bekleden. JOH. A. JULIANUS VOLVETTE BOERENKAAS „KA VI" Petroleumkachels DINSDAG 20 November a.s. demonstratie in het gebruik van diepvriesgroenten en Fruit C STROO Zeev sterke lakdoeken tas f 4,50 Sterke dubbele linnentas 6,90 Tas met 1 jaar garantie 8,90 Tas van stevig dik leder 10,50 „HET LEDERHUIS". A.s. Zondagavond van 7T5--8T5 uur SLAGERSLEERLING of LOOPJONGEN, Alle soorten Verf voor binnen en buiten. Behang, Plakmeel, enz. Blanc-Fix beter dan kunstkalk. Ruim gesorteerd in Schoonmaakartikelen. STEUTEL ZOON, I BANKETBAKKERIJ M. H. DE VOS f PARFUMERIE charmeuse onderjurken, Peignoirstoffen Weer een Treffer! MARKT, MIDDELBURG 55e JAARGANG 16 NOVEMBER 1951 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN ALLE DORPEN OP WALCHEREN UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, MIDDELBURG TELEFOON 2438 VERSCHIJNT VRIJDAGS Advertenties 10 cent per mm. (abonnement lager) Faampjes, bij vooruit betaling, 60 cent (14 regels). Iedere regel meer 20 cent (tot maximum) 8 regels) glad tuigleder ruiten stof gevoerd Q met voortas kan op slot met sleutel Q ruime inhoud Q slechts f 21,50 SPECIAALZAAK IN KOFFERS EN LEDERWAREN VLASMARKT 9 TELEFOON 2176 MIDDELBURG 28 cent per stuk, 4 stuks 1, Chocoladefiguren vanaf 20 cent. Marsepainfiguren (enkel amandelen) vanaf 30 cent per stuk. Suikerbeestjes vanaf 10 ct. per stuk. Borstplaat vanaf 15 cent per stuk. Bestelt het nu, alles wordt voor U bewaard. LANGEVIELE 70 TELEFOON 2593, MIDDELBURG Pottenmarkt 6, Middelburg. ZIE ETALAGE FOTO-ATELIER LANGE DELFT 115 TELEFOON 3139 MIDDELBURG Wij doen dit vakkundig en goedkoop. Wilt U het zelf doen Dan kunt U alle materialen en bekleding, o.a. Leerdoeken, Gobelin, Moquette en Velours bij ons bekomen. Uw veren bed 3-delig gemaakt is een genot het te behandelen en te beslapen en laagste prijs. Langeviele 42 over de Lange Gere, Telefoon 2928, Middelburg VOOR en vele andere soorten, ZOUTLOOS- EN DIËETKAAS gaat U naar LEVENSMIDDELENBEDRIJF LANGEVIELE 18 TELEFOON 3230, MIDDELBURG HAARDEN - KACHELS voor alle verwarming Wringers, Wasmachines nog heel voordelig. Groenten- en Fruithandel Snip Zo, daar zitten wij weer bij elkaar en volgens afspraak van de vo rige week. zouden wij nu een paar brieven bekijken. Snap Daar heb ik op gerekend, ik heb ze bij me. Het gaat over dc ouden van dagen. SnipDaar hebben wij het onlangs ook al over gehad en wij hebben op gemerkt, dat daar in onze dagen nog al wat voor gedaan wordt. Snap Dat is zo. maar de briefschrijver wil nog meer. Hij herinnert er aan, dat het Wachtlokaal op de Markt, bij de vertrekplaats van de bussen naar Vlissingen te koop is. Nu wil hij, dat een zekere in stantie dat koopt, daartoe in staat gesteld door een collecte onder de burgerij en dan SnipWacht even, maar dat houten gebouwtje mag daar niet blijven staan Snap Natuurlijk, dat weet ik ook wel. Hij wil, dat Gemeentewerken dat gebouw verplaatst op een behoor lijke plaats zodanig, dat het stadsschoon er niet door wordt ontsierd en dan zou Gemeente werken met behulp van andere instanties dit moeten inrichten voor een sociëteit voor bejaarden. Snip Deze hebben toch reeds een soos op het Koorkerkhof en in de Sin gelstraat. Snap ja wel, maar de briefschrijver zegt deze zijn maar twee dagen in de week geopend en zijn wens is, n**»*" - "''ora negen uur tot 's avonds vijf uur. Snip Gaat dat niet wat te ver Snap Als hij, zo drukt hij zich uit, de oudjes over de straat ziet slente ren, dan meent hij, dat ze zo een toevluchtsoord bCSt kunnen ge bruiken. Snip Daar zie ik nu de noodzakelijk heid niet van in. Op deze manier kunnen wij wel de uithuizigheid bevorderen, maar als men hier mede zou bereiken, dat de be jaarde mensen zich thuis niet meer „thuis" zouden gevoelen, dan is het mis. SnapIk kan ook niet zeggen, dat ik er veel voor gevoel. De gehele dag in zo'n lokaliteit rond te han gen, schijnt mij niet zo ideaal. Je kent dat Engelse spreekwoord nog welMijn huis is mijn kasteel. SnipDat is het, wat ik bedoel. Als iemand niet meer behoeft te wer ken of niet meer kan werken, als hij dan een veilig hoekje in zijn kamer heeft met een half ons tabak en een pijp en een boek of krant, dan kan daar geen socië teit tegen op, vooral niet als hij van z'n vrouw of dochter op z'n tijd een kopje thee krijgt met een vriendelijk woord. SnapZeker en dan kan ik mij voor stellen, dat zo iemand gaat wan delen, maar dan behoeft niet ge zegd te worden zie ze daar eens slenteren. Snip Natuurlijk niet, hun leeftijd brengt mee, dat ze niet meer over straat hollen en als ze dan één- of twee maal per week eens een kijkje nemen bij het Koorkerkhof of Singelstraatmaar daarvoor een gebouw te hebben om gehele da gen te verblijven, mij dunkt zo iets helpen bevorderen, moet men van mij niet verwachten. SnapDe briefschrijver wijst op een voorbeeld te Arnhem, daar heeft men een barak als zodanig inge richt. SnipLaten wij dat voorbeeld van Arn hem niet volgen. Tevens zou ik je willen voorstellen de tweede brief nog een week te bewaren. Snap Best, maar denk er om, dat wij volgende week een bezoek bren gen aan een tentoonstelling in dc Huishoudschool aan het Molen water. SnipWat is daar aan de hand Be zichtiging van een nieuw soort keukeninrichting SnapNeen, dat zou niets voor ons zijn. Dc Huishoudschool heeft haar lokalen gratis afgestaan voor een tentoonstelling van fraaie hand werken, kunstvoorwerpen enz. Er is ook een bazar met attrac ties. SnipMaar een en ander heeft toch zeker een bedoeling Snap Juist. De opbrengst wordt aange wend om het T.B.C.-patiënten mogelijk te maken in Davos hun behandeling voort te zetten. In het gehele land is men bezig hier- voor gelden bijeen te brengen. En j geven wij een Wilt LI meer van diepvriesproducten weten, komt dan binnen en LI krijgt alle mogelijke voorlichting 'T ZAND, TELEFOON 3651, MIDDELBURG DDTMA 7nïïTP WTJXTTTNr reeds vana"f l'p?5~ pee fles. LANGE NOORDSTRAAT 69, TEL. 2319, MIDDELBURG Verder SCHOOLTASSEN in alle goede ledersoorten. KOMT U EENS KIJKEN BIJ De zaak met de grootste sortering. KORTE DELFT 44, MIDDELBURG. in de LUTHERSE KERK (ingang Bree), Middelburg. Spreker Ds J. C. STREEFKERK te Veere. Muzikale medewerking de Heer W. J. CAMPER, Orgel, de Heer C. MOLLEMA Solozang. Geen zorgen voor morgen Fijn, maar is U beslist zonder zorgen voor altijd en goed geborgen te zijn nu doet men dat hier op deze manier. De entrée is 25 cent, kin deren 10 cent. SnipDat is heel schappelijk. SnapZeker. En zij, die voor de Bazar goederen willen afstaan, kunnen hiervoor tot Maandag terecht bij de Huishoudschool, Molenwater. Voor direct gevraagd Adres Fa. te Roller Co., Lange Delft 57, Middelburg. NIEUWE BURG 33 TELEFOON 3254, MIDDELBURG POTTENMARKT 10 MIDDELBURG li De echte Lübecher Amandel Marsepain 65 cent per 100 gram. MEVROUW Wilt U verzekerd zijn van de juiste Chocolade- (i) letter, bestelt U ze dan nu. Wij willen ze graag A voor U bewaren. Ook eigen fabrikaatletter H Nieuwe Burg 12, Telefoon 2791, Middelburg. ©-^® ®r"@ ©^3) ©?-© ®r"© ®r*@ ®r^) O?*© ©s^® Gistermiddag gingen de deuren open van dc nieuwe zaak LANGE DELFT 72. De nieuwe zaak van HAMMING. Zo smaakvol en comfortabel ingerichtwaar de uit gebreide sortering veel beter tot haar recht komt en waar het zo prettig winkelen is. Hebt U het al gezien 't Is de moeite waard. Loop er eens binnenhet verplicht U tot niets. Integendeel. Het zal ons een genoegen zijn U in onze nieuwe zaak te ontvangen. LANGE DELFT 72, TEL. 2824, MIDDELBURG één in aanbouw zijnde NIEUWE WONING, Lange Geere No. 31, Middelburg. Vrij te bezichtigen. Briefjes in te leveren vóór 24 Novem ber. Adres Singelstraat 7, Middel burg. St. Nicolaas weer in 't zicht. Voor diegene, die zelf hun St. Nico- laascadeautjes maken, bieden wij zeer vele materialen aan, o.a. div. kleuren carton en papier, w.o. ook steentjes-, dakpan- en tegeltjespapier, 7 kleuren boekbinderslinnen, Rafia, Pitriet, enz. enz. Metalen wieltjes met gummi bandjes vanaf 10 cent per stuk AFDELING HUISVLIJT KUNST- EN LIJSTENHANDEL Langeviele 2729 Telefoon 3234, Middelburg Een stereotiepe vraag van elk kind, dat met z'n ziel onder zijn arm loopt. Dan worden ze jen- gelig en vervelend daar weet Moeder van waarvan het hoofd tóch al zo omloopt De oplossing geeft een doos „ECOLINE" WATERVERF of KLEURPOTLODEN dan hebt U er geen kind aan KUWaf- BN 'B^TONHANDEC Langeviele 2729 Telefoon 3234, Middelburg. Van dit beroemde merk ontvingen wij Tosca Eau de Cologne vanaf 1,3012,50 4711 Eau de Cologne vanaf 1,75—9,70 Tosca Parfum vanaf 5,509,50 Tosca crème 1,75 Brillantine 1,251,90 Ook voorradig in luxe geschenkverpakkingen. GRAVENSTRAAT 8, Middelburg. Zeer mooie kwaliteit alleen wit, met schouderbandjes maten 38 t/m 46 3,45 fleurige dessins 70 cm. breed, per meter f 2,95

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1951 | | pagina 1