WIE, staat er! Ook wij ruimen op! P. C. VISSER, In de Kermisweek Straatprediking Met nieuwe Slagers Weekprofijt [Boterham worst J Algemeen Middelburgsclt Ziekenfonds, ILM-ACTIE Bekendmaking! Een leuke Ballon gratis! UITVOERING van gewijde Muziek GESLOTEN wegens vacantie ECHTE ZEEUWSE fiOTERBABBELAARS A. VAN DER WELLE Visitekaartjes Er is maar één 3VL. LAVEN ®fl Littooij Olthoff, Middelburg Ghriste/ijke Our very Own ROTH'S Wijnhandel DIENST VOOR BELANGSTELLENDEN AUT OREIZEN. E 99 cent per fles. Wel natuurlijk HERMAN LAGE PRIJZEN Textielhandel „LONDON" Wegens vacantie a.s. Maandag tot Vrijdag GESLOTEN. J. HOUMES Vele luchtfoto's hebben wij al mogen inlijsten. Interkerkelijke Commissie voor Straatprediking. die veel wordt nagemaakt, maar nog nooit geëvenaard is. 125 c.c. 1159,—', 250 c.c. 1595,— C. DE LEEUW, Vanaf morgen, Zaterdag 28 Juli, tot en met Vrijdag 3 Augustus a.s. 200 GRAM VOOR 60 CENT 100 GRAM VOOR 32 CENT Alléén in de U bekende Slagerijen geven wij li voor 60 cent deze lekkernij. Zondagavond a.s., 7.15 uur in de Lutherse Kerk (ingang Bree). De beroemde ECHTE HAAGSE BESCHUITJES (zoute Beschuitjes) zijn geregeld verkrijgbaar TIJDENS DE KERMISWEEK geven wij deze bij aankoop van 2,50 CADEAU Op ZONDAGMORGEN 29 JULI A.S. van 8 tot 9 uur in de Graanbeurs aan de Dam te Middelburg Van 30 JULI tot 4 AUGUSTUS zijn wij DONDERDAG 2 AUGUSTUS, M. POUWELSE. VERSE OLIEBOLLEN a 10 cent per stuk. A. VAN DER WELLE 5 Augustus naar Brugge en de Bel gische Badplaatsen, 6,50 p. pers. A.s. Zondag rond Walcheren, ver trek 2 uur. Kaarten bij GEBRS BLANKER, Autoreisbureau, Pottenmarkt, Tel. 2865, Middelburg. L. Noordstr. 69 Tramstr. 142 Middelburg Koudekerke Telefoon 2319 Vanaf Vrijdag iedere dag in de Lange Delft met zijn kraam naast Restaurant Wöhler DE HARINGMAN DE PALINGMAN DE VISMAN DE VAKMAN Iedere dag, indien aanvoer, verse Garnalen, gebakken Vis, gerookte Paling, Harderwijkers, gestoomde Makreel, Bokking, pracht Zoutevis, Bakbokking enz. enz. Groene Haring (zo uit 't vat) een delicatesse. GEROOKTE PALING vanaf 75 cent per 250 gram. Flacons Gem. Haring, Rolmops, Mosselen, Augurken, Piccalilly, Uitjes, Mosterd enz. Beleefd aanbevelend. doch alléén kwaliteitsgoederen tegen abnormale o.a. Jongensblouses, alle maten nu 1,49 Windjacks met rits 14,89 Riemen, leder, 48 ct. en 99 ct. Polohemden met veters nu 3,49 Tricot Polohemd 5,49 Overhemden, losse boorden pracht dessins nu 7,88 Jaeger wol „Scheepjes" nu 1,88 „Neveda" sokkenwol nu 2,33 Baddoeken 1,73 en 2,74 Schorten 2,98 Nachtjaponnen 8,24 KOMT, ZIET en OVERTUIGT U! H. J. M. SIES VLASMARKT 43 MIDDELBURG LEVENSMIDDELENBEDRIJF DAM 29, MIDDELBURG Mogen wij de Uwe ook omlijsten Wij zorgen voor een smaakvolle omlijsten, rond plaat, foto, schilder stuk enz. enz. Beleefd aanbevelend, KUNSTHANDEL EN LIJSTENMAKERIJ LANGEVIELE 27—29 TELEFOON 3234, MIDDELBURG VANAF MAANDAG 30 JULI ELKE AVOND MUZIEK EN ZANG. Uitgangspunt Langedelft tegenover Firma de Jager. KERKGANGERSNeemt deel aan ons getuigenis door uw aanwezigheid. DKW DEALER VOOR GEHEEL ZEELAND VLISSINGSESTRAAT 39—41, MIDDELBURG, TELEFOON 2923, na 6 uur 3204. geven wij, gezien het enorme succes, wederom Deze week dus een extra boterham, want Uw slager zorgt voor de voordelige belegging. Publ. v. d. Walcherse Slagers Patroonsvereniging Er zijn ingaande 15 Juli nieuwe bepalingen in werking getreden voor onze verzekerden, die zich met vacantie of om andere reden tijdelijk buiten de woonplaats begeven en aldaar geneeskundige hulp nodig hebben of in een ziekenhuis opgenomen moeten worden. In hun eigen belang raden wij onze verzekerden aan zich TEVOREN op ons kantoor Lange Giststraat 23, Middelburg, op de hoogte te stellen waar dan uitvoerige inlichtingen kunnen worden gegeven. In ieder geval wordt aangeraden de ziekenfondskaart naar het vacantieverblijf mee te nemen, opdat die in geval van nood getoond kan worden ter plaatse waar hulp onverhoopt nodig zou blijken. HET BESTUUR. Spreker: Ds J. C. STREEFKERK te Veere. Onderwerp „Twee mensen gingen op om te bidden". Muzikale medewerking door Dhr. J. Klercg (Trombone-solo). a. „De Vreemd'ling van Galilee" b. „De Goede Herder en de Huurling". Temidden van de onrust en verwarring van deze tijd, wijzen wij U DE weg tot zekerheid en vertrouv/en. Middelburg en Omstreken Telef. 3255 DINSDAG 31 JULI en WOENSDAG 1 AUGUSTUS (Onverbreekbare banden) SCHOUWBURGZAAL. AANVANG 20 UUR Kaartverkoop Maandag 30 Juli in de Bogardstraat. Leden van 1919.30 uur, niet-leden van 19.3020 uur. Voor VLISSINGEN: P. v. d. LINDE, Badhuisstraat; BIGGEKERKE: M. MEULENBERG ZOUTELANDE: J. v. d. VREUGDE; WESTKAPELLE: L. VERHULST DOMBURG: H. BIMMEL VROUWENPOLDER M. v. d. BROEKE VEERE: A. BURGER. Profiteer van onze vacantie-aanbieding tegen sensatieprijzen. MIDDELBURG VLISSINGEN van het MIDDELBURGS MANNENKOOR onder leiding van de heer Jan Kuiler, met medewerking van de MUZIEKVER. „O.N.D.A." onder leiding van de heer J. C. F. van Kamer. SCHOENHERSTELLER SEGEERSTRAAT 21 MIDDELBURG van de winkel in AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT op des middags om 2 uur in de ZUSTERSTRAAT no. 35—37. Beleefd aanbevelend, Luxe busjes, inhoudende 300 gram, 1,40 verkrijgbaar bij Fabrikant van de echte Zeeuwse Boterbabbelaars Opgericht in 't jaar 1887. Electrische Banket- en Suikerbakkerij ZUSTERSTRAAT 20, MIDDELBURG Gedurende de KERMISWEEK iedere dag vanaf 10 uur ELECTRISCHE BANKET- EN SUIKERWERKFABRIEK ZUSTERSTRAAT 20, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1951 | | pagina 2