KERMISSTOKKEN. Autoreizen. Max Factor, THEEDOEKEN mr JZyou HET LEDERHUIS JUIST HU P. H. A. ROOVERS, Een TREFFER Vanaf heden Parfumerie „JYtodern" D.D.D.D.D. nu f 1,69 fa A. Jfrziassz BERICHT. Wegens vacantie van een deel van het personeel, verschijnt 3 Augustus De Faam niet. Drukwerkorders worden normaal uitgevoerd. De Uitgevers. HEERLIJKE NOUGAT BANKETBAKKERIJ M. H. DE VOS ZIE ETALAGE! ALBERT HUIJSMAN M. VAN DER SLIKKE VERLOREN een MOTORTAS, inhoudende Badgoed en Sleutels. IEDERE DAG VERS GEROOKTE HOLLANDSEPALING MAGAZIJN „KAVI" Reisgids voor dagtochten en meerdaagse reizen. voor de LINNENKAST j)e J)oek T)ie 7)ireci T)roogt t-Q-ö-lt Serie 1 vanaf 4,35, f 4,85, f 5,50 Serie 2 vanaf f 5,90, f 6,50, 7,50 HUWELIJKSBRIEVEN DRUKKERIJ LITTOOIJ OLTHOFF kunt U nog profiteren van onze OPRUIMINGS-PRIJZEN doch slechts t/m MAANDAG! No. 28 27 JULI 1951 55e JAARGANG □EFFIHM Advertenties 10 cent per mm. abonnement lager) Faampjes, bij vooruit betaling, 60 cent (14 regels). Iedere regel meer 20 cent (tot maximum) 8 regels) NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN ALLE DORPEN OP WALCHEREN UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, MIDDELBURG TELEFOON 2438 SnipEen ruim 80-jarige oud-Middel- burger zond ons een brief uit Friesland. In 1943 vertrok hij uit Middelburg en woont nu te He renveen. Een familielid zendt hem De Faam wekelijks toe. Snap Welzo en wat heeft onze brief schrijver op het hart Snip Het is een brief van vier zijdjes en hij babbelt zo over allerlei. De aanleiding van de brief was, het geen wij bespraken over de auto tocht van de Ouden van Dagen. Hij had ook juist zo'n tocht mee gemaakt, maar nu zou hij willen, dat men voortaan te Middelburg deed als in Herenveen. Snap Dat is iets wat mij verrast. Een oud-Zeeuw, die nu ineens de lof trompet gaat opheffen voor Fries land. SnipMaar je moet weten, als ik naar zijn ondertekening kijk, eindigt zijn naam op stra en dat klinkt een beetje Friesachtig, dus heeft hij allicht enige Friese drop pels bloed in de aderen. Intussen komt het hierop neer. Hij las dan, dat hier alleen mee mochten rij den on- of minvermogenden. Zo deed men daar niet. Men vraagt daar alleen bent U 65 of ouder, stap dan in. Arm of rijk, doet er niet toe, alleen de leeftijd beslist. SnapIn dat geval zou het aantal auto's belangrijk moeten worden uitge breid en zouden de kosten aardig stijgen. Snip Dat begreep hij ook. Hij zei, dan moet maar iets krachtiger finan cieel worden gesteund, dan gaat het wel ook te Middelburg. SnapNu je het hebt over financieel krachtiger steunen voor Ouden van Dagen kan ik je meedelen, dat je dat dezer dagen ook kunt doen voor iets anders en toch weer hetzelfde eigenlijk. SnipWat staat er nu weer te gebeu ren Snap Een Dames-comité wil zo nu en dan voor deze mensen ontspan ning bereiden door een en ander op touw te zetten en natuurlijk kost dat ook weer geld. Snip Dat begrijp ik. Het is dus voor een goed doel. Snap Natuurlijk vriend. Een derde brief kwam nog binnen van iemand, die wilde, dat wij spraken over de vuilnisemmers. SnipDank je wel, daar hebben wij het onze reeds over gezegd. En wat had hij nog meer Snap O, iets over de brandweer, maar tenslotte over verkeersproblemen en daar zit wel iets in. Hij zou willen en dan noemt hij verschil lende punten in onze stad, waar z.i. knipperlichten zouden ge plaatst moeten worden. SnipJa, dat is gauw gezegd, maar is dat niet een kostbare historie Snap Over die materie zou ik wel eens een deskundige willen horen. Waar zouden die in Middelburg geplaatst moeten worden Zou den die lichten veel onheilen kun nen voorkomen En hebben auto rijders hier gemak of last van Snip Dat laatste is van ondergeschikte betekenis dacht me. De vraag is of die knipperlichten de veiligheid bevorderen en of Middelburg zich de weelde kan veroorloven deze te laten aanleggen. SnapTenslotte zou de briefschrijver TRACTEERT uw huisgenoten gedurende de Kcrmis- wcck eens op onze MET ZUIVERE HONING BEREID, EIGEN FABRIKAAT. Zaterdagavond (Beneluxavond) en gedurende de Kcrmisweek is onze salon 's avonds GEOPEND. NIEUWE BURG 12 TELEFOON 2791 MIDDELBURG wensen, als er nog weer eens bo men geplant worden, dat men dan kiestlindebomen. En nu vriend, tot ziens SnipGeen sprake van, je moet nog even wachten. Allereerst denk aan de E.H.B.O.-collecte op 4 Aug. a.s. Snap Altijd die collectes, dat moest tot de uitzonderingen behoren, maar dat schijnt een vaste regel te wor den. Snip Val nu niet zo uit, vriend. Het geldt ditmaal de Eerst Hulp Bij Ongelukken. Als je voor een wo ning een E.H.B.Ö.-bordje zie staan, dan wil dat zeggen, dat je daar, indien nodig, gratis hulp verleend wordt. Deze vereniging krijgt geen subsidies en moet het hebben van die éne collecte per jaar. SnapJa, dat is waar. Dus hartelijk aanbevolen. Snip Dan wil ik je er aan herinneren, dat a.s. Zondagmorgen om 8 uur weer gewijde muziek wordt ge geven in de Graanbeurs. Het Mannenkoor, onder leiding van de heer Jan Kuiler zingt daar met medewerking van de Muziekver eniging „O.N.D.A.", onder lei ding van dhr. J. C. F. van Ka mer. Denk er om, je hond thuis laten hoor 1 SnapDaar valt mij ook nog wat te binnen. Ga je Maandag 13 Aug. mee naar Oostburg Daar kan je die avond genieten van muziek uit Tirol. SnipKost dat geld en hoe laat moet ik in Oostburg zijn Snap Lees dat in de desbetreffende ad vertentie. De bekende kwaliteit KERMIS STOKKEN zijn weer gearriveerd. De smaken zijn fruit, kaneel en pe permunt in de prijs van 5 t.m. 50 cent per stuk. Ook hebben we een grote partij pracht gedecoreerde blikjes Zeeuwse Boterbabbelaars ontvangen a 1,35 en 1,85 per blikje (iets moois). GRAVENSTRAAT 12, Middelburg UWIAAKVOOVL HUIS U ART. SPEELGOE- VEREN, GLAS EN AAR- VEU/ERR LANGE M0QVSTR.46 (Nf)QSlt?OSt TKQN TOOR) APPELBOLLEN 15 cent AMANDEL BROODJES 14 cent SPRITSKOEKEN 6 cent RECLAME ALLERHANDE 60 cent per 250 gram LANGEVIELE 70 TELEFOON 2593, MIDDELBURG Tegen beloning terug te bezorgen SEGEERSTRAAT 21, Middelburg. VANAF HEDEN en GEDURENDE DE KERMIS Beleefd aanbevelend, LANGE VIELE 18 TELEFOON 3230, MIDDELBURG 3031 Juli schitterende tweedaagse tocht door Nederland, met logies te Leeuv/arden. Terug over de af sluitdijk. 32,50 p. p. Inbegrepen 2 X diner, log'.e:;, 1 X ontbijt. 31 Juli, 10 en 14 Augustus. Dagtocht naar Valkenburg, 11,p. pers. 31 Juli naar RotterdamDen Haag, 7,50 p. p. Rotterdam 6,p. p, 31 Juli en 9 Aug. Mooie tocht naar het Kopje van Bloemendaal, met zijn mooi natuurschoon, terug over Amsterdam, 10,per persoon. 148 Aug. Schitterende dagtocht naar Dinant, 11,per persoon. 16 Aug. naar Alphen aan de Rijn (Avifauna), Leiden, Den Haag, 8,per persoon. 1 Aug. naar Rotterdam, 6,p. p. 2 en 7 Aug. Mooie dagtocht naar AntwerpenBrussel, met rondrit, 8,per persoon. 2 en 10 Aug. Prachtige dagtocht naar Amsterdam met bezoek aan Schip hol, 8,50 per persoon. 2 Aug. naar Rotterdam en Den Haag, 7,50 p. p., Rotterdam 6,p. p. 3 Augustus prachttocht door het Gooi naar Amsterdam, terug over Den Haag, Rotterdam, 9,50 p. p. 3 Aug. mooie dagtocht naar de Grebbeberg, heen over Arnhem en terug over Utrecht, Rotterdam, 9,per persoon. 5 Aug. Onze mooie middagtocht rond Walcheren, 1,75 per persoon. 67 en 1314 Aug. Prachtige twee daagse tocht naar Limburg en de Belgische Ardennen met zijn prach tige natuurschoon, 30,p. p. Inbegrepen 1 X diner, logies, ont bijt en 1 X lunchpakket. Vraagt onze speciale reisbeschrijving. Tijdig plaatsen bespreken s.v.p. 7 Aug. Prachtige dagtocht naar Mar ken en Volendam, 11,p. pers. Hierbij zijn de kosten voor de boot naar Marken inbegrepen. Een aanbevelenswaardige dagtrip. 7 Aug. Naar RotterdamDen Haag, 7,50 p. p., Rotterdam 6,p. p, 9 Aug. Mooie dagtocht naar Nijme genArnhem, met een bezoek aan de bedriegertjes, 8,50 p. persoon 11 Aug. Naar TilburgOisterwijk met dierenpark, bossen en vennen. Iets voor natuurliefhebbers, 6,50 per persoon. Bespreek Uw plaatsen tijdig bij het van ouds bekende adres. Voor VLISSINGEN bij A. STROO, Slijterij, Scheldestraat en GEBRS BLANKER, Autoreisbureau Pottenmarkt, Telefoon 2865, Mddelburg. zijn de beroemde artikelen van U weet wel, de artikelen die alle filmsterren gebruiken, verkrijgbaar bij GRAVENSTRAAT 8, Middelburg. NIEUWE BURG 33 TELEFOON 3254, MIDDELBURG Het is de moeite waard deze week in onze zaak te kijken. Zo'n assortiment koffers zag U nooit. Bovendien zijn de koffers deze week goedkoper en tientallen andere soorten vindt U bij KORTE DELFT 44, MIDDELBURG De zaak met de grootste (koffer) sortering Spanjaardstraat, Middelburg Er zijn zelfs tassen bij voor de HALVE PRIJZEN. BOODSCHAPT ASSEN van 24,voor 12,50 (gevoerd) CANADIAN BAGS TUIGLEDER (gevoerd) van 25,50 voor 16,95 PORTEMONNAIE'S in boxleder van 5,75 voor 2,75 en van 4,95 voor 2, SCHOOLTASSEN in prima leder van 8,75 voor 5, ACTETASSEN, prima leder van 14,50 voor 8,50 SCHOOLTASSEN in pracht soort leder van 16,50 voor 13,95 ACTEMAPPEN met twee voortassen in prima leder van 13,50 voor 7,50 ACTEMAPPEN met twee voortassen in prima leder van 18,50 voor 11,95 ALLES LEDER en GEEN KUNSTLEDER. Verder nog vele SPOT SPOTKOOPJES ZIET ETALAGES EN HAAST U. SPECIAALZAAK in Koffers en Lederwaren VLASMARKT 9, TELEFOON 2176, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1951 | | pagina 1