A Het IFA125 Motorrijwiel Motorhandel DE PREE, r TIPS voor TRIPS JO FIBBE, wm C.J.iONGEPIER, Alle soorten Klompen P. C. VISSER, MET BEIDE HANDEN 2>e goedkoopste machine HtywidiH Examentijd 2)iptomafifd VERENIGING TOT WERKVERSCHAFFING AAN ZEEUWSE BLINDEN Hebt ge Stoelen, die opnieuw gemat moeten wor den of gevlochten, denkt dan aan boven genoemde Vereniging. Werkplaats Kalvermarkt. De te repareren Stoelen worden gaarne afgehaald. Telefoon 3024. Tegen transpiratie en onaangename reuk PRIJSVERLAGING Fa» POPPE Zuster G. HAMELINK, naar Molenwater 89. uwzgmvooz HU/SP. ACT. SPEEIG0E- PEREN, GLAS EN AAR- PEWE RK iqngemowsw.46 (nrjsi, pos tkqn toor M. VAN DER SLIKKE Uit voorraad te leveren JOH. A. JULIANUS KOOP NU uw VOOR DE WINTER Ne veda Sirene Sparta kousen wol 2,54 Neveda Jaeger wol 2,46 UNION GRUNO R.S. ONDERDELEN BANDEN FIETSPOMPEN REPARATIES 200 gram Zuurtjes 35 ct. C. HUIJSMAN Ceintuur reeds zelf gemaakt Nestelgaatjes J. v. d. KREEKE Voor Geboortekaartjes LITTOOIJ 6 OLTHOFF Spanjaardstraat, Middelburg EERSTE DEEL. XI. En eerst nü raakt het gesprek héél gezellig in volle gang. Ofschoon ge sprek is het juiste woord niet, daar de bierdragersvrouw een vlotte en uiterst intéressante alléénspraak houdt, waarbij de weduwe zich alléén heeft te bepalen tot een zacht en belangstellend „O, ja ,,Neen maar„Werkelijk of zo iets. Want mejuffrouw Beheijdt is over haar dochters begonnen, die zulke bui tengewoon knappe gezichtjes hebben maar daar helemaal niets trots op zijn o neenMeisjes in de goede en lieve zin van het woord, die het huis in de Langeviele tot een waar paradijsje ma ken. „O, m'n lieve mensik en mijn man -kennen ons geluk niet op En juffrouw Berckhout verneemt tevens dat het aanvallige dochterpaar door een tweetal officieren wordt bemind. Welis waar hebben de twee heren die rang nog niet bereikt, zodat de gelukkige moeder eigenlijk een héél klein beetje jokt, maar heeft Napoleon niet gezegd, dat elke soldaat een maarschalksstaf in zijn ran sel draagt Nu is „de kleine Korporaal' wel een vervelende snuiter, en zij wenst hem vurig in China, of daar ergens in de buurt, maar van militaire zaken heeft hij wel een beetje verstand. Als een ge woon soldaat het tot veldmaarschalk kan brengen, worden een sergeant en een tamboer-majoor vast en zeker luitenant, en, wie weet hoe spoedig kapitein. Pro motie is maar een kwestie van tijd. Als mejuffrouw Beheijdt met geen mo gelijkheid nog iets méér van haar lieve lingen weet te vertellen, komen de mei den aan de beurt. „Meiden, m'n lieve menszwijg daarvan, asjeblieftIk geef ze een behoorlijk loon, omdat ik het gelukkig betalen ken, maar ze maken me gewoon kapotZe halen 't bloed van onder je nagels, hoor En dan houdt de dame eensklaps op. Een lach plooit haar al te vlezige mond, en heel geheimzinnig houdt zij de rcch- ter-wijsvinger tegen de lippen. De weduwe begrijpt niet, wat zij van dit onverwachte gebaar denken moet. „Hóórt U wel, m'n lieve mens Net, zoals ik te voren al wistU hoort niets!" „U bedoelt uw zoontje zeker „Ja, wie anders, m'n goeie zielAls kinderen maar bezigheid hebben, niet waar Als Brammetje speelt, ken je 'n speld horen vallenIk wou soms wel, dat ik tien zulke engeltjes had „OchochAlleen de ge dachte aan tien van die deugnieten ont lokt de weduwe al een zucht. De bierdragersvrouw staart met ver rukte en kleingeknepen oogjes naar de dwarsbalkjes boven haar hoofd. „Tien van zulke schatteboutenlispelt zij in vervoering, en dan is de echte me juffrouw Beheijdt er weer. „Maarwe hadden het over de meiden, hé Nou, met wat ik d'r zoal mee beleefd hebhele boeken zou ik d'r van kennen schrijven Je hebt na tuurlijk óók een meid „Ja, zeker. En dan heb ik óók nog een meisje voor het lichtere werk, dat mij tevens zo n beetje gezelschap houdt." „Nee maar, dat is aardig zeg De waardige dame doet de helft van het lange anijsbeschuitje met één hap in haar mond verdwijnen. Maar zij gunt zich echter geen seconde rust, want met volle mond en zéér hoorbaar kauwend, komt zij weer onmiddellijk los. „Ik heb óók zo'n meisje gehad, m'n goeie mens, dus ik ken d'r van meepra ten, hoor Een floddermadamnee, m'n lieve juffrouwnooit zo gezien En dom, en luije zou geschreid heb ben, als je ze bezig had gezien En al tijd had zij de pik op mijn kleine Bram Begrijpt U dat nou U hebt nu zeivers gezien, hoe lief en gehoorzaam hij is, nietwaar Ik zeg zo dikwijls tegen mijn man„Toon", zeg ik dan, „je ken mij meiden geven, zoveel als je wil, maar dat wicht van Ceneij komt m'n deur niet meer in De weduwe staat driftig op. Zij heeft genoegèn van de bezoekster èn van het gesprek. „Ik ga eens even in de tuin kijken 1" deelt zij koeltjes mee. „In de tuin, m'n goeie mens De bierdragersvrouw kijkt haar met wijdge opende ogen aan. „Je bent toch niet bang dat mijn kleine schat Maar de weduwe schenkt haar geen aandacht meer. Zij gaat de kamer uit, en de moeder van het aardige jongske volgt. Als de bengel in de keuken de na derende voetstappen hoort, laat hij een schel gekrijs horen, dat maar bitter wei nig menselijks heeft. De gelukkige moe der kent dit geluid maar al te goed, want zó en zó allen geeft Brammetje te ken nen, dat hij echt in zijn nopjes is. En natuurlijk heeft de weduwe het nare geluid óók gehoord. In een stal op het singeltje, naast de chocolaadmolen van buurman Fak Brouwer, staat wel eens een schimmel, die zó hard hinnikt, dat het in haar woonvertrek te horen is. „Hij is vandaag vroeg thuis", denkt zij onder 't gaan. Maar 't blijkt al dadelijk, dat zij zich heeft vergist. De deur van de keuken staat opentóch, Brammetje is er niet. De lieverd moet dus in het tuintje zijn. De plaatsdeur open, en Juffrouw Berckhout voelt, dat zij bleek wordt, en een gil ontsnapt haar mond. Voor Brammetje betekent een gil een geweldige blijdschap, en het aanvallige ventje denkt nu natuurlijk in zijn on schuld, dat de goede vrouw net zo'n ple zier heeft, als hij. En daarom vliegt hij op haar toe. In zijn morsige handen houdt hij de broodschaal, die hij uit de keukenkast genomen heeft, en er liggen ronde, bruine dingen op. „Kiek isKiek toch iskraait de in zijn klasse (125 cc.) Evenals zijn voorgangers de beroemde RT machines van vóór de oorlog staat ook de nieuwe Ifa RT 125 in zijn klasse weer aan de spits. Niet alleen in prijs, maar ook in eigenschap pen grote snelheid en souplesse, vaste wegligging, dank zij de telescoop vóór- en achtervering, krachtige solide constructie enuitermate zuinig, 990, Ondanks de zeer lage prijs volledig uitge rust met koplamp, achterlicht, reflector, kilometerteller, pomp en gereedschap. Steekassen voor en achter. Zeer eenvoudig smeren. Uit voorraad leverbaar. ZUSTERSTRAAT 8-10, Tel. 2344, Middelburg r GEVESTIGD TE MIDDELBURG Gaat U met vacantie Neem een prettig, sportlef passend shirt mede, uit een van onze 3 SPECIALE aanbiedingen TWEKA tropex-shirts, heerlijk koel, ijzersterk en met ritssluiting 7,25 TWEKA tino-shirts, ronde hals, korte mouw in bleu, geel, grijs of wit ƒ4,95 TWEKA tino-shirts in fijn wit badstof 5,95 HERENMODEHUIS Lange Delft 59 Telefoon 3073, Middelburg hebben wij voor U afdoende middelen. Odorono (vloeibaar) 1,25 Odorono (crème) 0,75, 1,10 1,75 Odorex (vloeibaar) 0,98 Tegen overtollige haargroei Vieto crème 1,50 Takj' crème 1,60 Tevens verkopen wij handige Ontharingsapparaatjes vanaf 0,50 (deze zijn voor alle delen van de huid geschikt). MIDDELBURG VLISSINGEN Extra grote Pinda's 65 ct. 250 gram Gepelde Pinda's 65 ct. 250 gram ZATERDAGMIDDAG mooie partij verse Aardbeien en Kersen. Segeerstraat 8 en Fruitkraam Markt, Middelburg. VERLOSKUNDIGE is vanaf 30 Juni verhuisd TELEFOON 3470. Spreekuurgewoon als altijd. Dinsdags en Donderdags van 2-5 uur De van ouds bekende ZEEUWSE BOLUSSEN 8 cent. RECLAME ALLERHANDE, 12 soorten, 60 cent per 250 gram. Fijne BOTERCREME- EN MARSEPAIN ALLERHANDE. LANGEVIELE TELEFOON 2593, MIDDELBURG 4 aardige Fauteuils met bijpassende tafel, prijzen vanaf 265,en hoger. 4 Stoelen en 2 Armstoelen prijs 159,50 175,—. Mooie Clubstellen met velours- en moquette bekleding. Leuke Damesstoeltjes 36,50 37,50. Uittrektafels, eiken, 80/110, uitgetrokken 2 m. lang, prijs ƒ49,75. Eiken Dressoirs vanaf 110, Eiken Theemeubels vanaf 67,50. Pracht Boekenkastjes 1 m. breed prijs ƒ82,50 ƒ97,50, 1.25 m. breed, prijs 132,50. Rook- en Bijzettafels. Rookfauteuils met verende kussens enz. Levering franco. WONINGINRICHTING Langeviele 42 over de Lange Gere, Telefoon 2928, Middelburg in verschillende kleuren 3 3Q KORTE NOORDSTRAAT MIDDELBURG Wij hebben nog een ruime sortering in de BESTE OOK VOOR ALLE NAAR LANGEVIELE, MIDDELBURG DIT IS GOEDKOOP EN... FIJN! Utrechtse Sprits 30 ct. 100 gram 200 gram Kindersnoepjes 35 ct. 250 gram Biscuits 40 ct. Fijne Nougatcaramels 25 cent 100 gram SPRITSKOEKJES, FROU-FROU, 250 gram MARGARINE 47 cent. Ruime voorraad Tabak, Sigaren en Sigaretten in alle prijzen. Fijne Cigarillos (10 stuks) 1, Korte Rooktabak 1,250 gram LIMONADESIROOP 1,10 per fles ROLLEN CLOSETPAPIER. Wilt U gezonde kippen en veel eieren rapen Gebruikt dan „DOHYFRAL DROOG" Lange Geere 40, Middelburg HEEFT U UW Wij maken voor U de in elke gewenste kleur. ST. PIETERSTRAAT 54 MIDDELBURG Laat uw diploma niet eerst verkreu ken of vuil worden, doch breng deze direct bij de Lijstenmaker en wel bij KUNSTHANDEL EN LIJSTENMAKERIJ LANGEVIELE 27—29 TELEFOON 3234, MIDDELBURG deugniet dan. „Allemaal juuntjesLek kere juun De heerlijke vondst doet het aanval lige kereltje springen en gillen en krijsen. Enklets Opeens ontglipt de schaal zijn onschuldige handjes. Tussen de scherven en' splinters op de marmeren gangstenen. rollen de tulpenbollen, die het veelbelovende ventje ma'ar kalmpjes uit de aarde heeft gerukt. Maar Brammetje heeft zich ook nog op een andere manier vermaakt. Want plotseling ontdekt de weduwe kleine, zwarte vlekjes tussen het pas opgeko men grasde fluwelige bloemblaad jes der grote, donkere viooltjes. „Draak, die je bentJuffrouw Berckhout sist de woorden letterlijk uit, doodsbleek en met saamgeklemde lippen. Zij hijgt van opwinding en perst de na gels in de palmen van haar handen. „Mijn mooie, lieve bloemen verver nield 't Is een schandaal Maar mejuffrouw Beheijdt staat óók bij de keukendeur, hoog opgericht en fier, en 't is, of haar forse gestalte wel een palm groter is geworden. Zij kookt van verontwaardiging, en met haar bru tale ogen kijkt zij de veel kleinere we duwe giftig aan. „Zo'n mensje Je zou haar zó door elkaar rammelen, daar Mejuffrouw Beheijdt is een dame, en daarom beheerst zij zich. Zij pakt haar lieveling bij zijn morsige linkerhand, waarbij zij zelfs geen acht op haar nieu we wildieren handschoen slaat dan staat zij weer onbeweeglijk en hoog, met kwaadaardig uitgestoken vinger, als een opgedirkte godin der wraak. „Kom mee, m'n ventje Mee, met je moedertjesnerpt haar harde stem „Dat menspurdonik wil zeg gen die dame, hoor schatis geen kinderen gewoon Zij ken niet begrijpen, dat een kind bezig wil zijn. Wij gaan naar papa en de zussen toe. Kom, lie verdkom Mejuffrouw Beheijdt schrijdt langzaam en waardig naar de deur en juffrouw Berckhout krijgt geen woord meer, veel minder een b(ikv Maar Brammetje keert zich onder het lopen nog om. Hij grijnst en grinnikt achter moeders brede rug en maakt dan tenslotte een lange neus. En terzelfde tijd wandelen Santje en Saartje langs de Dam héél gezellig gearmd daar zijn zij nu eenmaal vrien dinnen voor. Santje vindt het zo vreemd, dat Saar tje zo weinig zegt. 't Is net, of zij boos is en over iets mokt. Er zit haar blijkbaar iets in de weg, maar wat het kan zijn, begrijpt Santje niet. Zij weet alléén, dat de wandeling haar tegenvalt, en-zij had er zich zo veel van voorgesteld Maar aan het eind van de Kaai, daar, waar zij wat breder is en ter beveiliging door een stevige ijzeren leuning omsloten wordt, blijft Saartje Pavias plotseling staan:-, ,v> ;Is het, i omdat de-bleke voorjaarslucht achter grauwe wolken is schuilgegaan, en er een paar droppels vallen Och neen, dat zal natuurlijk wel niet. Santje kijkt haar vriendin eens aan, en haar ogen zijn wijd van verwondering, 't Is,> öf Santje iets op het hïirt heeft, dat zij niet goed durft zeggenmis schien ook niet wil. Dan opeens wéét Santje het. Bijna niemand is thans recht vrolijk meer. Men is zo neerslachtig zo som ber en gèdruktHet gevaar uit het Zui den dreigt meer en méérwie zal Napoleon een „Tot hiertoe en niet ver der 1" toeroepen, vóór hij aan de gren zen staat Saiïtje drukt de arm van haar vrien din op de haar zó eigen vriendelijke en vertrouwelijke wijze, terwijl zij 'Saartjes vingers nog vaster omsluit. „Saar, toezeg toch eens watJe bent zo stilDenk je aan de Fransen Je bent toch niet bang Santjes stem klinkt zo dringend, zo innig en warm. En nu kijkt Saartje haar toch aan. „Och, San......!" Twee blauwe ogen worden plotseling tot haar opgeheven, maar dan zwijgt Saartje warempel weer. Santje voert haar vriendin zachtjes mee. Dan, opeens „Hoor eens, Sanhet moet er maar eens uitNee, ik ben niet bang, want de Fransen zijn nog lang niet hierIk wil je alleen maar wat zeggen, San Er klinkt een plotselinge ontroering in Saartjes stem, nu zij zo openhartig tot haar toekomstig schoonzusje spreekt. „Ik houd van je, Sandat weet je, en daarom moet ik je eens wat zeg genhet móét Maar niet boos zijn, hoorWeet je wel, dat je vervelende dingen zult beleven, tenminsteals Let zo doorgaat, zeg „Wat doorgaat, Saar Santjes handen sluiten opeens om Saartjes arm en zij staart haar vriendin met grote, verschrikte ogen aan. „Luister eens, San klinkt het innig en warm. „Je hebt mij verteld, dat mor gen die meneer Bles weer komt, en Za terdag Jan BrilIk wou wel, dat ik je nooit naar juffrouw Berckhout had la ten gaan, wantdie twee komen niet voor haar, maar alleen voor jöüJe bent toch niet boos, dat ik dit zeg Ik wil je alléén maar waarschuwen, hoor Einde van het eerste deel. TWEEDE DEEL. I. Die sonder hoop moet minnen, Die isser ellendigh aen. Het is Maandag, de zeventiende April van het jaar 1815, en de jongeheer Bles doet met zijn boezemvriend Hendrik Sterk zijn gewone avondwandeling door de straten en langs de wallen van Ter Goes. Nu moet U niet denken, dat de jeugdige handelaar in ijzer het zó vol- handig heeft, dat een wandeling in het schemeruur zijn enige dagelijkse ont spanning -is, want dan bent U er hope loos naast. Want de jongeheer Bles toeft in de morgen- en middaguren, als het weer het maar enigszins toelaat, óók graag in de buitenlucht. Hij1 kijkt dan door de kleine ruitjes van de weinige

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1951 | | pagina 2