Pakhuisknecht, FAAMPJES V Naamplaatjes momn Voor de Zondag! in alle Hengelsport-Artikelen Van Vrijdag ioi Vrijdag plompen Jyf. de Steur MET BEIDE HANDEN BADPAKKEN andaag Opening van het Hengelseizoen LEEN 0UTERMANS BESCHERM UW MEUBELEN EDM, ROEGIERS M. VAN DER SLIKKE BROUWENAAR VAN DE KAMER LOTEN „Céje Aardige Linnen DAMESJAPONNEN, MOLTON DEKENS P- J. JONGEPIER C. HUIJSMAN Littooij Olthoff, Span jaardstraat, Middelburg. 8 KORTING MANNEN MET BAARDEN VITO DROOG-SCHEERAPPARAAT E*r RAAMHORREN VAN ROON RADIO TEMME BIGdBEN PIJPEN KEES KLERCQ EERSTE DEEL. IX. 's Zaterdagsmiddags is Jan Bril er weer, maar hij is ditmaal toch met de wagen van Ter Goes gekomen daar toe in staat gesteld door de opbrengst van wat schrijfwerk, dat hij al twee we ken elke avond voor een advocaat ver richt. Hij mag natuurlijk blijven slapen, wat de arme jongen in één woord verrukke lijk vindt. Hij heeft zo weinig... eigen lijk nietsalléén maar een klein, ar melijk kamertje en een hospita, die hem alléén het allernodigste geeft, en verder nog de dagelijkse plagerijen op het kan toor. Maar hier, bij juffrouw Berckhout, is het goed Hè, als hij eens een baantje in Middelburg had, en bij haar wonen kon Maar op de Middelburgse kanto ren heeft men niemand nodig, en zeker niet iemand, zoals hij. De arme jongen weet maar al te goed, dat hij, tenminste bij anderen vergeleken, een saaie en dro merige Joris Goedbloed is. Aan hem is nu letterlijk niets hele maal niets. Het zal ongeveer vier uur zijn, als de jonge Goesenaar een vraag doet, die hem eigenlijk al van zijn binnenkomen op de lippen brandt. ,,Hebt U mijn gedichtje gelezen, en... vindt U 't mooi Niet één, maar twee vragen dus. De weduwe lacht eens en knikt hem dan toe. Haar ogen glanzen opeens zo vreemdof een diepe ontroering zich van haar meester heeft gemaakt. Het is haar beschermeling niet ontgaan. ,,Dus UU vindt het mooi Ik kan U niet zeggen, hoe prettig ik dat vindEn dan volgt een bekentenis, die in dit ogenblik geen zelfoverwinning kost. „Zondagmiddag heb ik het gemaakt en toen schreef ik het nog eens wéér, voor En de volgende dag heb ik het U gestuurd. Ik hoop maar, dat U er niet boos om was Kijk, daar heb je nu Bril weer de echte Jan Bril, die zich weliswaar héél even liet gaan, maar toch eigenlijk nooit veranderen zal. „Boos, lieve jongen? Weineen Waar om 't Is, of de stem van de weduwe wat trilt, maar het is mogelijk, dat de jonge man het zich maar verbeeldt IZijn rijmwerk is niet zó, dat het iemand zal ontroeren o neenJan Bril is be scheiden. Hij weet, hoe weinig hij in al les presteert. De spot van zijn collega's heeft hem er wel van overtuigd. Juffrouw Berckhout legt haar hand op zijn arm. „Je hebt mij een groot plezier gedaan, Jan Wat ben je toch bevoor recht boven duizenden, omdat je nog al tijd en zó aan je moedertje denkt Hè, als zij 't óók nog eens lezen kon Wat zou zij trots op haar jongen zijn...'' Maar nü stokt de stem van de weduwe echt, entóch lacht zij tegen hem. Maar hoe vréémd is die lachhoe krampachtig vertrekt zich nu haar mond! En als -vóil zij het gesprek en daarmede haar gedachtengang een andere wending geven, zegt zij opeens „Ik heb het ook aan Santje laten le zen, Jan ,,Mmmaar nnicht De arme jongen stottert werkelijk van verlegenheid. Aan die mogelijkheid heeft hij zelfs niet gedacht! Een donkerrood kleurt zijn bleke wangen, en hij staart hulpeloos naar de vloer. Santje heeft haar haakpen bij die on verwachte bekentenis laten vallen. Zij heeft medelijden met Jan Bril. Hij is na tuurlijk bang, dat zij, evenals zijn Goesse collega's, zal lachen om wat hem zo hei lig en dierbaar is. Maar daarvoor be hoeft hij nü niet beducht te zijn „Ik ben héél blij, dat ik het mocht lezenbekent zij zacht. „Ik vind uw vers zo mooiWat hebt U veel van uw moeder gehouden Reeds bij de eerste woorden richt Jan Bril zich op. Een blijde glans verleven digt zijn ogen van het gejaagde en vreesachtige in blik en houding valt niets meer te bespeuren niets Hij, die een stumperd leek, is thans héél even een man Santje schrikt, als zij de uitwerking van haar woorden ziet. Maar zij wil er geen terugnemen niet één „Zó heeft niemand ooit tot mij ge sprokenniemand, behalve natuurlijk nicht", bekent de jonge Goesenaar zacht, terwijl zijn ogen schroomvallig even die van het meisje zoeken. Maar alsof hij dit toch wat al te vrijpostig vindt, slaat hij ze haastig neer, maar hij spreekt toch voort zó stil echter, dat het Santje moeilijk valt, hem te verstaan. „Ja, ik hield véél van moeder... och, zo véél Zij is altijd nog in mijn gedach ten Zij was zo lief voor mijzo oneindig goed, en ik leg mijn dankbare liefde in mijn gedichtjesIk voel mij er wel niet minder eenzaam door, maar het geeft tóch troostMag ik het ge dichtje nóg eens voorlezen en een paar andere, die ik bij mij heb, óók Het meisje voelt, dat haar ogen voch tig zijn. Zij heeft een diep en werkelijk medelijden met de arme jongen, die zo alleen is en zo bitter weinig genegenheid vindt. „Graagantwoordt Santje warm, en nimmer heeft zij dit woord zó van heler harte gezegd. Jan Bril leest. Hij leest goedmaar het is wat eentonig enschuchter weer. Hij houdt het hoofd angstvallig gebogen en schenkt Santje geen enkele blik. De ogen van de weduwe zijn onaf gebroken op hem gevestigd... het bleke, maar fijn besneden gelaat, en de stem, die nu en dan alle vastheid mist, dwin gen er haar eenvoudig toe. „Dat ik toch nooit iets voor je deed kwelt haar weer opeens het oude ver wijt. „Maar ik zal zoeken, lieve jongen, en niet op geld kijkendat beloof ik je Hè, ik wou, dat je een meisje had Niet zo'n dartel en opgeprikt wicht, zo als men ze dagelijks bij tientallen ziet, maar een lief, eenvoudig kind, dat ziels- ZUIVER WOLLEN DAMES BADPAKKEN vanaf 13,25 ZUIVER WOLLEN KINDERBADPAKKEN leeftijd 6 jaar kleine stijging per maat JONGENS BADBROEKJES leeftijd 5 jaar kleine stijging per maat 7,80 2,40 Segeerstraat 46, tel. 2824, Middelburg tegen krassen en vlekken. Laat ze tijdig voorzien van prima geslepen glasplaten. Levering in alle dikten voorronde tafels, dressoirs, thee- en boekenkasten, Bureaux enz. Laat uw verweerde spiegels opnieuw verzilveren. Glasslijperij Spiegelfabriek Lazarijstraat 10, tel. 2052, Middelburg TRICOT ONDERJURKEN, zeer mooi weefsel, keurig afgewerkt, maat 38 3,50 kleine stijging per maat. FANTASIE SCHORTJES in frisse kleuren, leuke modellen 2,90, 3>90 JAPON SCHORTEN knoopsluiting 11,25 ritssluiting 12,50 HEREN INTERLOCK HEMDJES zonder mouw 2,75 HEREN SPORTBROEKEN 2,75 ONGEBLEEKT BREIKATOEN, No. 8, 10, 12 per knot 100 gram 1,10 GEMINDERDE DAMESKOUSEN zeer voordelig 1,98 KORTE NOORDSTRAAT 53 tegenover Kazerne, Middelburg. AMANDELRONDJES 12ct.p.stuk VOOR RECLAME TIJDENS DE WINKELWEEK ROOMROLLEN a 10 cent p. stuk ROZIJNEN CAKES 12 cent. Aanbevelend, LANGEVIELE TELEFOON 2593, MIDDELBURG LANGEVIELE, MIDDELBURG VRAGEN EEN van de GOESE PAARDENVERLOTING a 1, verkrijgbaar bij SIGARENMAGAZIJN POTTENMARKT 8 TEL. 3961, MIDDELBURG schuin over de drie lakens. kreukvrij en kleurecht vanaf 32,50 Delana deux pièces vanaf 49,95 DE practische dracht. Vlotte Zomerpullovers vanaf 10,95 Segeerstraat 46, tel. 2824, Middelburg Grote voorraad Salvia's, 10 stuks f 1,Astecplanten, Leeuwenbekjes, Flox enz. enz., 25 stuks 25 ct. Tomaten- en Komkommerplanten. C. DE KLERK, Koudekerkseweg 137, Middelburg. TE KOOP1-pers. Eng. Ledikant 20,2-pers. Eng. Ledikant 30, Wringer met bok 30,Eiken nacht kastje met marmer blad 12,50, Eiken buffet 25,Kinderbox 12,50, Uit- trektafel 17,50, Vloerkleed 37,50. Spoed. Brieven onder No. 29 bureau De Faam. TE KOOP mooie crème KINDER WAGEN, in prima staat, loopt zeer licht. Adres Segeerstraat 44, Middelburg. GLASKISTEN TE KOOP. Adres Edm. Roegiers, Glasslijperij, La zarijstraat 10, Middelburg. ALLEEN DEZE WEEK GROTE OPRUIMING eerste klas Amerikaans Linnen, waterdicht, extra dik, wit, zeer geschikt voor markiezen, tenten en bed den, 3,75 per meter. Egyptische lopers, 2 voor 3,50. De zaak is tot 9 uur open. Adres MINDERHOUT, Spanjaardstraat 34, Middelburg. VERLOREN Dinsdagavond BRUIN DAMES GLACÉ HANDSCHOEN. Adres Gravenstraat 67, Middelburg. Voor Juffrouw TE HUUR NET SLAAPKAMERTJE met of zonder kost. Brieven onder No. 660 bureau De Faam TE KOOP: DONKERBLAUW HEREN COSTUUM, 3-delig, als nieuw Adres Lange Giststraat 6, Middelburg. TE KOOP2 Dakgoten met zink beslagen, ongeveer 5 meter en een Gra nieten Gootsteen. Adres W. Verstraate, Klein Vlaanderen 40, Middelburg. Wegens verandering te koop2-pers. Ledikant en spiraal 35,1-persoons Ledikant met spiraal 30,(ook apart), z.g.a.n. 3-delig 2-pers. Pullmanbed met kussens 85,Kinderledikant 15, en Kinderstoel 15,Alles prima. Brieven onder No. 24 bureau De Faam HIER DUMPPALEIS VAN MID DELBURG, Fa. J. J. COSIJN Zn., Vlissingsestraat 42, Tel. 3210, Giro 520382, Middelburg. NIEUWE- EN GEBRUIKTE LEGERGOEDEREN. HET LEVEN MOET GOEDKO PER WORDEN. Wij hebben ons voor genomen de prijzen van verschillende goederen nog meer te gaan drukken. Let op de prijzen J. J. COSIJN Zn., Middelburg HIER DE BEWIJZEN Zeiljoppers 13,50 Rubberlaarzen 7,50 Werk schoenen van 27,50 voor 22,40 mil. Werkschoenen (nieuw) 15,grijze Sokken nog steeds 2,25. Niettegen staande prijsverhoging. J. J. COSIJN Zn., Middelburg Amer. burger Zomerwindjacks, khaki 16,75idem fieldjacks 24,75 Off. Overhemden 10,75 Broodtassen 1,50, 2,—, 2,50 U.S. 6,50 Etensblik- ken 1,50 Koppels U.S. 1,50 Vecht- petjes 1, J. J. COSIJN Zn., Middelburg Bretels 0,75; Veldflessen 1, met band 1,95 Valhelmen 8,le deren Vesten 12,50, 17,50Wind jacks 2,50, 5,7,50 nieuwe Vechtpetjes 2,25 Off. Kamerjassen 9, Zwembroeken 3,90. J- J. COSIJN Zn., Middelburg Werkbroeken 6,—, 8,75, 10,—, 15,Tenten 42,50; Oliejassen 3,50, 5,50, 6,50Ransels met dekenriemen 10,Zuidwesters 1,95; Plunjezakken 2,50 Jeepjassen 45, J. J. COSIJN 6 Zn., Middelburg V.H.K.-rokjes, kamgaren, leeftijd 1315 jaar, 12,50 Khaki Damesrok ken 8,25 Werkjassen 7,50 Over alls 10,Vlaggen van alle landen 7.50, 9,—, 10,—. J. J. COSIJN Zn., Middelburg Cowboy Overhemden 6,Kam peer- en Werkwindjacks, waterdicht met rits, 15,Amerikaanse Werkbroeken met koperbeslag 14,50. J. J. COSIJN Zn., Middelburg Colbertjassen 17,50; R.A.F. broe ken 10,Off. Regenjassen f 45, Fietstassen 2,75 Opvouwbare Water emmers 3,50 Dekens (nieuw) 5,95, 8,75; Bromfietsjassen 39,75, 42,75. J. J. COSIJN Zn., Middelburg Verkoop op Schadeboekjes en zegels Spaarkas Middelburg. Let op het adres J. J. COSIJN Zn., Dumppaleis, Vlis singsestraat 42, Tel. 3210, Giro 520382, Middelburg. TE KOOP: TWEE ARMSTOE LEN met 4 stoelen, uitn. zittingen en pracht bekleding 125,Brieven onder No. 20 bureau De Faam. LEIDSE KAAS slechts 21 cent per 100 gram. „VITAMIN" Lange Noordstraat 44, Middelburg. WANDELWAGENTJE TE KOOP Adres Seiswcg 106, Middelburg. TE KOOP EEN DAMESRIJWIEL. Adres Molenweg No. 6, ZOUTELAN- DE. TE KOOP: EEN WANDEL WAGENTJE. Adres Bleek 6, Middel burg^ TE KOOP een DAMESRIJWIEL, prijs 30,Adres Rijwielstalling bij het Station, Middelburg. TE KOOP in goede staat zijnd MOTORRIJWIEL, 98 cc, met Villiers motor. Adres Schroeweg 13, Middelburg TE KOOP: prima HANDNAAI MACHINE 35,—' en TRAPNAAI- MACHINE 95,Koopje. Brieven onder No. 10 bureau De Faam. RUITSTOF VOOR KAMPEER- HEMDEN. 150 cm. breed, 4,95 per meter. Khaki drill voor jongensbroeken, pakjes en kampeerhemden, 70 cm. breed, 2,05 en f 2,25 per meter. J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg AARDIGE RUITSTOF VOOR ROKJES EN JURKEN, in 5 dessins, 80 cm. breed, 2,80 en 3,05 per meter. J. L, IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg ZUIVER WOLLEN MANTEL STOF in lichte tinten, 140 cm. breed, 9,37 per meter. J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg KHAKI HERENHEMDEN met vas te boord en 2 grote borstzakken, vanaf 7,75. J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg KORTE WERKJASSEN van ijzer- sterk grijs casimir. Voorradig in alle maten, prijzen vanaf 8,75. J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg JONGENSBROEKJES van stevige blauwe drill, leeftijd 3 jaar, 3,40, met kleine stijging per maat. J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg HERENFLANELLEN, grote maat, zomerkwaliteit, 6,64. J. L. IJSSEL Herengracht 80, Middelburg INTERLOCK ONDERKLEDING voor dames, heren en kinderen. Jaquard geweven DAMES CAMISOLES EN DIRECTOIRES, kleur zalm, stel 4,05 J. L. IJSSEL, Herengracht 80, Middelburg Wegens verhuizing te koopprima Traploper 20,(8.50 m. lang), 2-pers. eiken Ledikant met spiraal en 3-delig Pullmanbed 125,2-pers. Opklapbed met ombouw f 75,Rookfauteuil met kussens 30,Brieven onder No. 16 bureau De Faam. PLATENREKJES, PLATEN AL BUMS, NAALDEN EN BORSTELS. DE GOEDE HARMONIE Middelburg, Telefoon 3131. - VAN DER VEEN EN AURA BLOKFLUITEN. DE GOEDE HARMONIE Middelburg, Telefoon 3131. TROUBADOUR GITAREN, BANJO'S, MANDOLINE'S. DE GOEDE HARMONIE Middelburg, Telefoon 3131 MONDORGELS. Alle soorten. DE GOEDE HARMONIE Middelburg, Telefoon 3131 ACCORDEONS. Alle soorten, 80 bas 350, DE GOEDE HARMONIE Middelburg, Telefoon 3131 PLATENWISSELAARS. Ook voor LONG-PLAYING". Jaren garanties. DE GOEDE HARMONIE Middelburg, Telefoon 3131 ZWITSERSE KOFFERGRAMOFOONS. DE GOEDE HARMONIE Middelburg, Telefoon 3131 De NIEUWSTE GRAMOFOON- PLATEN. Zeer mooie klassiek. DE GOEDE HARMONIE Middelburg, Telefoon 3131 ALLE SOORTEN PICK-UPS. DE GOEDE HARMONIE Middelburg, Telefoon 3131 RAAMHORREN, GIETERS. KEUKEN-UITZETTEN en de BERKELITE KOEKEPAN. F. J. VAN AARTSEN Spanjaardstraat 17, Middelburg TE KOOP: HEREN WERKRIJ- WIEL. Prijs 35,Adres J. Bostelaar, Spuistraat 16 (na 6 uur), Middelburg. TE KOOP 2e hands DAMESRIJ WIEL, 2e hands JONGENSRIJWIEL, VAN DELFT'S KINDERWAGEN (Tilop model), KINDERSTOEL. Adres Oude Vlissingse weg 61c, Middelburg. WIE WIL VOOR MIJ EEN SPREI HAKEN? Brieven onder No. 661 bureau De Faam. TE KOOP GEVRAAGD: EEN KINDERWAGEN. Adres bureau van dit blad. TE KOOP: GRASMAAIMACHI- NE, EIKEN TAFEL, TRAP (9 treden), 13 meter nieuwe MOQUETTE LOPER en GELDKISTJE. Te bevragen Gort straat 71, Middelburg. TE KOOP: ELECTRISCHE WAS MACHINE. Adres Pottenbakkerssingel 20, Middelburg. NETTE WERKVROUW GE VRAAGD. Adres Fa. J. Roskam Zoon, Krominewele 1, Middelburg. Te koop z.g.a.n. Kinderwagen, Eng. model. Gevraagd Wandelwagentje, in goede staat. Na 7 uur 's avonds. Adres Kon. Julianastraat 42 huis, Middelburg Te koopJONGENSFIETS en een paar grijze suède DAMESSCHOENEN, maat 38J^. Adres Noordweg 5, ST. LAURENS. LAMPEKAPPEN vanaf f 16,50 compleet. RADIO TEMME, L. Noord straat 4749 tegenover Postkantoor, tel. 2557, Middelburg. VOORRADIG ASPHALT. J. MEEUWSE Gravenstraat 5961, Middelburg. ONTVANGEN: mooie NYLONS vanaf 4,30. Ook LINKSGEWEVEN KOUSEN enz. MEJ. POPPE, Gravenstraat 86, Middelburg. Onze overheerlijke spritskoeken 5 ct., 11 voor 50 ct. Agar 25 ct. 100 gram. Bij ons gehaald, nooit te duur betaald. L. v. d. Hiele, Langeviele 44, Middelburg TE KOOP Werk fiets met torpedo- naaf en goedwcrkende Naaimachine. Adres P. Hendrikse, Volderijstraat 17, Middelburg. STOFZUIGERS en STOFZUIGER- REPARATIES. RADIO TEMME, Lan ge Noordstraat 4749 tegenover Post kantoor, tel. 2557, Middelburg. VOOR KAAS IS „VITAMIN" Lange Noordstraat 44, Middelburg UW ADRES WASLIJNDRAAD PER ROL of PER METER. J. MEEUWSE, Gravenstraat 59—61, Middelburg. Rollen zuur, drop en sterke perpermunt 10 ct., 3 voor 25 ct. Reclame zuur 40 ct. per 250 gr. Toffees 45 ct. per 250 gr. L. v. d. Hiele, Langeviele 44, Middelburg TE KOOP2-pits Gasstel, prima Step op luchtbanden, Uittrektafcl één persoons houten Ledikant en Schoon- maaktrapje. Adres Achtersingel 42, Mid delburg. In JONGE-, BELEGEN- en OUDE BOEREN GOUDSE VOLVET zijn wij ruim voorzien. „VITAMIN", Lange Noordstraat 44, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD: NET GEDRAGEN COLBERTJASJE, maat 54. Brieven onder No. 659 bureau De Faam. Voor Uw RADIO of RADIO REPARATIE: RADIO TEMME, Lange Noordstraat 4749 tegenover Postkan toor, telefoon 2557, Middelburg. veel van je houdtEen meisje, dat je misschien wat flinker zou maken Santje luistert onbeweeglijkhaar rechterarm op de leuning en de kin in de kom van haar hand. En zij denkt óók, maar haar gedachten zijn verward. Zij weet alléén, dat de eenvoudige rege len, die zij hoort, haar niet alleen ont roeren, maar vasthouden óók, endat het in de rustige kamer toch werkelijk héél gezellig is en prettig, en vooral zo../... goed. (Wordt vervolgd) WIJ OVERTREKKEN UW KINDERWAGENKAPPEN J. MEEUWSE Gravenstraat 5961, Middelburg. FIJNE VLEESWAREN? Hierin hebben wij een mooie sortering. „VITAMIN" Lange Noordstraat 44, Middelburg. Wij hebben een prachtige sortering STERKE KINDERKRUIWAGENS. J. MEEUWSE, Gravenstraat 5961, Middelburg. TE KOOP Trapnaaimachine (Sin ger) en Stofzuiger 127 Volt), beide in goede staat. Adres Noordweg 170, ST. LAURENS. Sinaasappelen 78 voor 1 gulden. Bellefleurs 50 cent per kilo. Citroenen 2 voor 25 cent. L. v. d. Hiele, Langeviele 44, Middelburg Door familieomstandigheden direct net Dagmeisje gevraagd, boven de 16 jaar. Hulp voor ruw werk aanwezig. Aanmelden tussen 6 en 7 uur. Mevrouw v. d. Meer, Rouaanse kade 15, M'burg (WITTE EN GEKLEURDE) DRIEDELIGE BEDSTELLEN met onbeperkte garantie. Afgepaste VITRAGEGORDIJNEN HOLTAP KLEDEN VERTO-, JABO- EN COCOSTAPIJT. WONINGTEXTIEL DAM 77, MIDDELBURG DIT IS GOEDKOOP EN... FIJN! Utrechtse Sprits 30 ct. 100 gram 200 gram Kindersnoepjes 35 ct. 250 gram Biscuits 40 ct. 250 gram Margarine50 ct. Fijne Nougatcaramels 25 cent 100 gram Ruime voorraad Tabak, Sigaren en Sigaretten in alle prijzen. Korte Rooktabak 1,250 gram Denkt om de BLUEBAND-coupons 3 pakjes kopen 2 betalen. GLOED VOOR DE STOOF Wilt U gezonde kippen en veel eieren rapen Gebruikt dan „DOHYFRAL DROOG" Lange Geere 40, Middelburg WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD Dit seizoen geven wij voor leden van Hengelsportver., op ver toon van lidmaatschapskaart BIERKAAI 7 MIDDELBURG Va. SCHEREN ZICH MET EEN VEILIG EN AFDOENDE. Een Zwitsers apparaat wat er zijn mag (1 jaar garantie). De prijs voor ieders beurs f 1 Q CH 't Adres ALLÉÉN 1 1 57U L. Noordstraat 47-49 tegeno. Postkant., tel. 2557, Middelburg ZIE ETALAGE gedurende de WINKELWEEK VLIEGENGAAS, elke afmeting. Gieters, Waterslang, Grasperkscheerders 33, LANGEVIELE 62, MIDDELBURG Keukenuitzetten ontvangen en Gasfornuizen en Comforen, Petroleumstellen en Vergassers, Oliekannen en Bussen (ook voor Bromfietsen), Electrische Wasmachines 198, Electrische Ovens. DELFTS BLAUWE- en andere SCHEMERLAMPEN vanaf 7,95 tot 45,enz. L. Noordstraat 47-49 tegenover Postkantoor, tel. 2557, M'burg (het klassemerk) hebben wij ontvangen in twee prijzen f ó,'-* en f 3,75 Sigaren- en Pijpenmagazijn Singelstr. 48 (hoek Brakstr.), M'burg De zaak met de kleine etalages, maar de grote sortering binnen. Grote partij Bloemkool 45 cent Wortelen per bos 45 cent Komkommers 30 cent 8 Jaffa's vcor 1 Handappelen per kilo 45 cent KORTE NOORDSTRAAT 17 TELEFOON 3354, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1951 | | pagina 3