Firma STEUTEU Zn 1 jaar garantie f f f 11,90 Het Lederhuis Bptu. A. KERKHOVE, ZATERDAG-RECLAME SNIP EN SNAP GESCHEHKEMHI//5 FEBRUARI-AANBIEDING Kledingmagazijn J. HOOFTMAN, fa j. Qoedbloed <S> JJonen Grafkistenfabriek NIEUWE STAALBOEKEN 1951 VAN GIEZEN Roekhoudexamens. Sociëteit voor Ouden van Dagen. OPENING B. WATTEL J Ëllllltmtniu*,. WIE RUILT NET MEISJE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN OMGEVING UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, MIDDELBURG TELEFOON 24 38 16 FEBRUARI 1951 55e JAARGANG No. 7 Advertenties 10 cent per mm. (abonnement lager) Faampjes, bij vooruit betaling, 60 cent (14 regels). Iedere regel meer 20 cent (tot maximum) 8 regels) VERSCHIJNT VRIJDAGS Snip Ongeveer een maand geleden heb je mij een paar vragen gedaan, om daar eens rustig over na te denken. SnapJawel, en één daarvan heb ben wij behandeld, n.l. het tijdstip van de ingebruikne ming van de Nieuwe Kerk. Ons was nog gevraagd, waar om de poort van de Abdij op de Korte Burg, tegenover de vroegere Botermarkt, zo lang dicht bleef. Snip Wat heb jij een goed geheu gen. Maar weet je intussen het antwoord SnapDaarover kan ik je volledig inlichten. Je weet, je vriend Snap laat het er niet gauw bij zitten. SnipDat weet ik. En kan ik er deze zomer weer doorwande len Snap Heus, dat zal niet gaan. Wil je nog wat geduld hebben SnipJawel, maar wanneer gaat de poort open Snap Die poort vriend, wordt weer opengesteld voor het verkeer, als de nog op te bouwen vleugel van de woning van onze Commissaris der Konin gin zal zijn herbouwd. Snip Dank je zeer voor de mede deling. Men zal dus nog wat geduld moeten hebben. Intus sen heb ik een bericht voor jouw, maar dat is van geheel andere aard. Snap Mooi, laat eens horen. Snip Jij was onlangs zo enthousiast over die heerlijke sprookjes. Er was eens een koning en een koninginNu heb ik iets van die aard voor je. SnapIets over Blauwbaard of Klein Duimpje Snip Neen, toch iets van dat ge halte. Je kunt genieten van het sprookje ,,De schone slaapster in het bos". SnapIn welk bos wordt het opge voerd Snip: Lees maar aandachtig ,,De Faam". Als ik het wel heb, komt er zelfs een foto van de schone slaapster in. Snap Nu heb ik nog een nieuwtje voor je. Er komt een nieuwe Sociëteit en wel voor Ouden van Dagen. Snip Dat is inderdaad wat nieuws. Kan iedereen daar lid van worden, als hij een bepaalde leeftijd heeft bereikt SnapZeker, echter je kunt er niet altijd terecht. Alleen des Donderdags. Snip Wat is nu eigenlijk de bedoe ling SnapZie, de Unie Vrouwelijke Vrijwilligers, met ontferming bewogen over de ouden van dagen, die dikwijls hier en daar op straat met elkander staan te praten, eens gelegen heid te geven gezellig met el kander te converseren in een aardig lokaal. Daar wordt hun voor weinig geld een kopje thee of koffie verstrekt. Er zijn onder die bejaarden allicht personen, die met een of andere moeilijkheid zitten. Wel, de dames, die daar aan wezig zijn, willen zeker naar hen luisteren en, zo mogelijk, helpen. Snip En waar is het adres van die Sociëteit Snap Lees maar aandachtig de adv. kolommen van De Faam, dan weet je het. En nu vriend, wel te rusten. ADVERTENT1ËN Vlissingsestraat 48, Middelburg, Ruime keuze Viltzeil vanaf 2,85 per meter, Vitrage vanaf ƒ1,49 per me ter, Overgordijnstof 3,75 per meter, mooie Gang- en Traplopers 3,50 per meter, Holtapkarpetten nog voor oude prijs vanaf 69,Keuken matten 7,50, zuivere Cocosmatjes 2,45, enkele Coupons Viltzeil, enz. enz. Ook worden reparaties aan Meubelen voor billijke prijs uitge voerd. SCHILDERSBEDRIJF Simpelhuisstraat 12, Middelburg, berichten de ontvangst der BEHANG vanaf 57 cent per rol. PROFITEER van onze 4 Roomhorens voor 50 cent Probeert onze Reclame- Allerhande 65 ct. per 250 gram BANKETBAKKERIJ Kortedelft 19, tel. 2218, M'burg Opleiding door J. MULLER, Molstraat 5, Middelburg. Leraar M.O., Accountant. Telefoon K 1180—2797. DONDERDAG 22 FEBRUARI, om 3 uur, KOORKERKHOF 18, Middelburg. Alle Ouden van Dagen van harte welkom. Het Bestuur van de Unie Vrouwelijke Vrijwilligers. Mevr., profiteert U hiervan Voor de Zondag een fijn Koekje per 250 gram 50 cent, Paaskuikentjes en eitjes 200 gr. 35 et- Prima Appelstroop 33 ct. per beker Beleefd aanbevelend, Spanjaardstraat 59, Middelburg. '«/jstraat HAARDKETEL verchroomd 9.25 THEELICHT haardmodel 9.90 BOTERVLOOT met chroom deksel 4.90 „DEN BOER S GESCHENKENHUIS" geven wij op een sterke BOODSCHAPTAS voor KORTE DELFT 44, MIDDELBURG voor Lederwaren en Reisartikelen. DE ZAAK MET DE GROOTSTE SORTERING COSTUUMS 79,—, 90,—, 115, PLUSFOUR COSTUUM 39,—, 45,—, 55,— JONGENSPAKJES met korte broek 29,35, BROEKEN in tweed en kamgaren 19,24,35, RIBFLUWEEL PLUSFOUR BROEKEN 19,—, 26,— VLASMARKT 33—35 MIDDELBURG Veerse Singel 28 Telefoon 2040 Na kantoortijd 26632877 Middelburg EIKEN-, IEPEN-, BEUKEN- EN VUREN KISTEN. Onze jarenlange practijk staat borg voor kwaliteit en prima afwerking. Levering uit voorraad door geheel Zeeland met eigen auto. mijn BOVENWONING tegen BENEDENWONING of HUIS te koop gevraagd te Mid delburg. Brieven onder No. 534 bureau De Faam. gevraagd voor de morgenuren, bene den 18 jaar. Adres J. de Wolf, Kleverskerkse- weg la, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1951 | | pagina 1