DE I Firma S. WIENER Co. Kerstbomen Advocaat SïLoeders M. VAN L00 P. C. VISSER, tacobse J. WOLFS, Franse Olijfolie ZEER LAGE PRIJZEN Een goed gevulde Linnenkast is goud waard. JOHAJEELOF [010 PIANO'S ORGELS BIJ PIANO-EN ORGELHANDEL BODEGRAVEN - TEL. 88 DROGISTERIJ SCHULTE THIEME Bij Slijterij „Déko" is het prettig kopen 'k Zou er maar eens binnen lopen, Om Advocaat, Borrel of Wijn, Het is er alles goedkoop en fijn* Dommelsch Bier, Oud Bruin en Bokbier, Dat drinkt U met plezier* OP DE DAM vindt U een pracht zending in alle maten van 70 cm* tot 5 meter* Ook een prachtzending Hulst, rijk bezet met bes* W* FLIPSE FIRMA DENEVERS de Winter nadert, kleed Uw jongens warm Theedoeken 75, 1.40, 1.60 Badstof blauwe Handdoeken 2.35 Slopen van prima graslinnen 2.90 Graslinnen Lakens, 150 breed 9.50 Graslinnen Lakens, 160 breed 10.75 Graslinnen Lakens, 180 breed 12.45 Flanellen Lakens 8.66, 11.50 Heren Flanellen 5.75 Zwarte Sajetsokken 1.95 Grijze Sajetsokken 2.50 PALING C* INGELSE feestdagen echte feestdagen FIRMA DENEVERS wdAxrtwxIiUA Met Kerst-, Oud- en Nieuw heerlijke OLIEBOLLEN JAC* BOONE TAXLCENTRALE De heer Beheijdt had in de schoot van zijn gezin en op de bok van de bierwagen zeker wel twintigdui zend maal de verzuchting geslaagd „Hè, ik wou, dat ik nog eens rijk werd Dan kon, wat mij betreft, de wagen met vaten en al in de Potte- kaai vliegen U merktde heer Beheijdt had dus lang gewacht, maar niet stilgezwegen hij had nimmer aan een buitenkansje ge dacht, en het tóch gekregen Aan hèm werd het overoude rijmpje dus bewaarheid, en het bedrag van een dikke zeventigduizend gulden was het lange wachten wel waard. Het schijnt, dat de brave Vlissin- ger niet lang daarna een lot kocht in ik weet niet welke loterij, en dat Vrouwe Fortuna hem toen wéér rij kelijk begunstigde. Wat sommige ja loerse buurdames in de Koudenhoek de schampere opmerking ontlokte, dat „het water altijd naar de zee stroomt", om van een andere popu laire spreekwijze maar te zwijgen. De bierwagen kwam wel niet in de Pottekaai terecht, maar zij had toch voor altijd afgedaan, tenminste voor de nieuwbakken rentenier. En van uit werken gaan was geen spra ke meer... noch de gade des heren Beheijdt, noch Prina en Maatje, zijn dochters, zetten nog in één van haar werkhuizen een voet. Zij verwaar digden zich zelfs niet, dit haar werk geefsters te berichten. Werken was thans beneden haar stand, en de her innering aan die slavernij moest zo snel mogelijk worden uitgewist. De nieuwbakken rentenier be greep onmiddellijk, dat, als hij met de zijnen in Vlissingen blééf, zij daar geacht zouden zijn als de bekende appeltjes bij de fruitvrouw, en de familie ontvluchtte dan ook de Scheldestad, zo vlug zij maar kon. De heer Beheijdt trok met echtgeno te, dochters en zoontje naar Middel burg, want daar zou men hem en de zijnen wel respecteren daar wees men hem niet na In de hoofd stad zou niemand in hèm de gewe zen bierrijder zien... daar zou men zelfs niet kunnen vermoeden, dat zijn opgedirkte wederhelft en dochters uit werken gingen, met als beloning voor haar arbeid vier stuivers daags. Zij woonden nu in de Langeviele, in een eigen huis, dat buiten, zowel als binnen, naar de verf rook en het plaksel achter het dure behang be hang van... zegge en schrijve twéé kwartjes de rol U weet al, dat het echtpaar Be heijdt zich, behalve in het bezit van een dochterenpaar, nog in dat van een zoon verheugde de één en twin tigjarige Prina en het twee jaar jon gere Maatjede laatste gevolgd door de Benjamin des gezins, de klei ne, zesjarige Abraham. U zult natuurlijk met het aardige vijftal kermis maken, maar ik geef U reeds nü van vier hunner een sig nalement... zij het ook wat kort en natuurlijk onvolledig, wat méér per soonsbeschrijvingen eigen is. Anton Frederik, de heer des hui zes. Vijf en een halve voet lang on geveer, en meer dan evenredig breed bezitter van een purperrode ge laatskleur, krullende rossige haren en dito bakkebaarden, scherpe, loerende ogen en een uitspringende, eigenwijze kin. Jacomina Beheijdt (meisjesnaam De Kleine). Ondanks die naam ech ter lang niet klein, slechts enkele duimen beneden de vijf en een halve voet van haar man. Ravenzwart haar, ondanks haar acht en veertig jaren, vrij gezet, maar ondanks haar toenemende corpulentie met veel goede wil nog wel een weinigje slank te noemen. Bezitster van een paar vlezige, sterk bollende wangen, die ternauwernood plaats gunden aan de wat platte, maar brede en paars- getinte neus. Volgen thans de jonge juffrouwtjes Prina en Maatje, nü door haar lief hebbend ouderpaar Rina en Aatje genoemd. (Prina's en Maatjes ként men nu eenmaal niet in de deftige en gegoede burgerstandBeide meisjes konden eikaars tweelingzus ters zijn een ietsje langer dan haar moeder, hadden zij óók ronde en stevige wangen, mochten slank en tóch mollig worden geheten, hoewel een geneesheer wellicht had kunnen constateren, dat de twee meisjes bin nen weinig jaren tamelijk gezet wellicht dik zouden zijn. Men zou beider gezichtjes heus niet onknap hebben kunnen noemen, ware het niet, dat het tweetal ogen bezat, die wat èl te vrijmoedig en brutaal de wereld bekeken. Voegt men daar nog de harde en dikwijls geringschattende trek om beider monden bij die de plotselinge rijkdom nog meer dan vroeger te voorschijn riep dan is aar. het signalement van de dochters des hui zes ten naastebij voldaan. En het zoontje, de kleine Bram U zult in de volgende hoofdstukken een en ander van des gewezen bier dragers stamhouder vernemen, en ik vertel U daarom voorlopig alléén, dat de bewoners van de Vlissingse Piano's in alle merken, vanaf 195, Extra aanbieding Wilh. Wahn Kruissnarig 595,- Vraagt vrijblijvend prijslijst 52 aan. Franco levering. Jarenlange garantie. IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, MIDDELBURG, A verkoopt de beste en fijnste LANGEVIELE 26 TELEFOON 2712 MIDDELBURG COUPON ROTTERDAMSE KADE 27, TEL. 2990, MIDDELBURG BESTEL NU REEDS UW KERSTBOOM en hij wordt 2 dagen vóór Kerstdag thuisbezorgd. STANDPLAATS DAM MIDDELBURG DIVERSE MERKEN. Alleen eerste kwaliteit. Advocaat merk „Barnevelder kip" per fles 4,10 Advocaat merk „Den Advocaat" 4,10 Advocaat Cooymans 4,25 Advocaat van Veen 4,35 Advocaat Dros van eiland Texel 4,35 Advocaat Bols 4,75 Advocaat Wynand Focking 4,75 Verder verkrijgbaar Frambozen- en Kersenbrandewijn per liter 5, Oude Slijterij en Likeurstokerij LANGE DELFT 90, Middelburg Wij hebben een mooie sortering in BLAUW WOLLEN CAPES MANCHESTER JONGENS RIJBROEKEN MANCHESTER JONGENS PLUSFOURS MANCHESTER JONGENS PAKJES STOFFEN JONGENS PLUSFOURS JONGENS SPORTKOUSEN WOLLEN JONGENS BLOUSES KORTE NOORDSTRAAT MIDDELBURG Stuur naar uw emigranten een mooie Uitgebreide sortering, LANGEVIELE, MIDDELBURG KORTE NOORDSTRAAT 53 tegenover de Kazerne, Middelburg. LEVENDE PALING vanaf 1,25 per Yi kilo GEROOKTE PALING vanaf 50 cent per 100 gram BOKKING, MAKREEL ENZ. PALINGHANDEL CELLEBROERSHOF 1 TELEFOON 2320, MIDDELBURG Klachten over bezorging of niet- bezorging van Dè Faam gelieve men te melden: Littooij Olthoff, Span jaardstraat 47, Middelburg. Koudenhoek eenstemmig verklaar den, dat zij nimmer een kind hadden gezien, dat een zó brutaal en vrijpos tig gezicht bezat. Genoemde dames en heren waren maar weinig op de hoogte van de fabelleer, maar al hadden de meesten hunner ook nim mer van een slangachtig monster, met vleugels en horens op de afzich telijke kop, gelezen of gelflfcrd toch kende iedereen de naam van het afschuwelijke gedrocht, die men al aan het kleine Brammetje gaf, toen het ventje nauwelijks lopen kon. U hebt natuurlijk al begrepen, welk dier in bovenstaande regelen wordt bedoeld, en werkelijk zij, die het kereltje een draak noemden, over dreven niet. Het echtpaar Beheijdt woonde dus in de Langeviele, en het is volkomen begrijpelijk, dat vrouw Beheijdt daar onmiddellijk juffrouw werd. In haar woninkje in de Kouden hoek had zelfs een blind paard maar heel weinig schade kunnen doen, maar het huis in de Langeviele eiste natuurlijk een overvloed van meu belen en gordijnen en wat er bij de inrichting van een grote woning nog méér komt kijken. Mejuffrouw Be heijdt had zich bijvoorbeeld nimmer in het bezit van een keuken verheugd en nu had zij er een, met twee pom pen, een gootsteen, een aanrecht en vier grote, diepe kasten, die vroe gen, neen, schreeuwden om aller hande gerei. Het echtpaar en de dochters liepen zich van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in het zweet, de ene winkel in en de andere uit ver moeid, maar dol- en overgelukkig, dat men nu naar hartelust kopen kon. En temidden van die overstel pende drukte speelde mejuffrouw Beheijdt het klaar, om een keuken en een werkmeid te huren. (Wordt vervolgd) en toengingen we naar KORTE DELFT 25, Middelburg, want ook wij willen van de komende maken en daarbestelden wij iets heerlijks Keuze genoeg, o.a.diverse Salades, prima Vleescroguetten, Bitterballen en Nierbroodjes, DOET OOK ZO en bestelt TIJDIG! uit Nice geïmporteerd der Firma Castenau. Per fles 3,40. Aanbevolen voor salades en mayon naise. Ook tegen constipatie, ingewands ziekte, galsteen en brandwonden. Binnenkort, nog deze maand, wordt de prijs der nieuwe zending met ongeveer 1,verhoogd, we gens de zeer verhoogde prijsstijging in Frankrijk. FRANSE WIJNAZIJN 0,90. Alleen verkrijgbaar der genoemde Firma te Nice bij de importeurs SLIJTERIJ-WIJNHANDEL LANGE DELFT 90, Middelburg. Éi MEDGEDIPL VOETKUNDIGE NOORDS TR.26 MIDDELBURC_ j Ook op bestelling. Beleefd aanbevelend, MOLSTRAAT 23, Middelburg liillKiilllkilliiidliilliil TEL. 3200 en 2337. MIDDELBURG Buiten de stad verlaagd tarief. V. GRAAFEILAND TURFKAAI

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 4