H O L L A E R S Werk- hemden v E R B E R K T Uw Verenbed 6 verschillende FOTO-opnamen Wijngroc JCeropend „Nieuw Engeland" Gero-Zilver of Zilmeta? Firma REEK JA PIET VREKE, Kleedt U warm M. VAN L00 Vers Letterbanket Rijwielstalling. f 6,50. kei^üicadmim iedemn -f- wr COLLECTE-DAG Elke vrouw van het N.V.V.-lid, toont die dag zich fit Banketbakkerij €norme Sortering „FIGARO 9 f 8,95 OVERALL'S LOSSE PANTALONS I op Dinsdag 14 November 1950 J. J. C0SIJN Zn 999999999999999999999999 1JMEL0F JOH. A. JULIANUS KEES HELDER Co. (ZIE ETALAGE) \jv UW ZAAK VOOR NU/SU ART. SPEELGOE DEREN, GLAS EN AAR DEWERK LfflGENOORVSTR.46 Per fles f 2,50. GREEN LEMON Per fles f 1,50. FIRMA DENEVERS onze zaak in het pand LANGE DELFT 37. Naast de vanouds bekende banketbakkerij vestigen wij ook uw aandacht op het uitzenden van schotels en het verzorgen van diners aan huis. Lange Delft 37, Middelburg, Telefoon blijft 2402. iiiiiil giiii idlllhi TAXI-CENTRALE BEKENDMAKING. FRANS DE LANGE „De achterste Molen" DROGISTERIJ SCHULTE THIEME Wilt U nu iets geven in vanaf 60 cent Vaasjes vanaf 95 cent. J.JEEL0F Prijs per flacon f 1,15 en J 1,40 Q MORGEN BAKKERIJ BLOK Op Donderdag, Zaterdag en Zondag tot 24 uur geopend. Voor huwelijkscirculaires naar Littooij Olthoff, Spanjaardstraat, Middel burg. Gevonden voorwerpen. Kahki en blauw, maten 4, 5, 6 en 7 maten 38 t/m 60 vanaf f 20s95 Lange Noordstraat 35 MIDDELBURG 3-delig gemaakt, in één dag klaar, met prima veren tijk, nog aan de goedkope prijs. Voorradig alle soorten VLOER' EN MEUBELWAS, ook voor OLD FINISH MEUBELEN. Langeviele 42 over de Lange Geere, Telefoon 2928, Middelburg mignon formaat FOTO-ATELIER FIRMA LANGE DELFT 115, Middelburg, Telefoon 3139. (Nf)QST,POS TKAN TOOK. Drinkt thans 's avonds een goed glas met WARM WATER tegen heer sende griep, kouvatting en winter- narigheid. Van Bordeauxwijn ge maakt. Is klaar voor het gebruik. Ook geschikt onze Engelse met WARM WATER. Beter dan medicijnen en kwakzal versmiddelen. OUDE SLIJTERIJ-WIJNHANDEL Opgericht 1870. LANGE DELFT 90, Middelburg rmnlmn Strijdt tegen de Tuberculose! Door het College van Burgemeester en Wethouders van Middelburg is aan het N.V.V.-T.B.C.-Comité toe stemming verleend tot het organiseren van bovenge noemde collectedag. Daartoe vragen wij aan de vrouwen van N.V.V.- leden beleefd hun gewaardeerde medewerking, om voor dit mooie doel met de collectebus rond te gaan, om hun hulp in klinkende munt te oogsten. Het Comité houdt op 14 Nov. van v.m. 8 uur tot n.m. 6 uur zitting in de bovenzaal Groenenwegen, Markt, alhier. Het Plaatselijk N.V.V.-T.B.C.-Comité, TEL. 3200 en 2337. MIDDELBURG III II Buiten de stad verlaagd tarief. v. GRAAFEILAND TURFKAAI Hierbij delen wij U mede, dat wij als vertegenwoordiger voor Middelburg en omstreken hébben aangesteld Schuitvlotstraat 23 bij de Oostkerk, Chemische wasserij en ververij Epe. HET adres voor Stomen, Verven, Stoppage. Onze 60-jarige ervaring waarborgen een 1ste klas aflevering. DE IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, MIDDELBURG, verkoopt de beste en fijnste bij REGENMANTELS 22,50, 25,—, 35,— tot 65,— REGENJASSEN in Egyptisch linnen of Gabardine 32,50, 39,50 tot 130, WINTERJASSEN 67,50, 80,— tot 125, KINDERJASJES 15,—, 17,50, 20,— enz. JONGENSJASSEN 35,—, 39,75 tot 55,— Moderne HEREN JEKKERS 59,50, 72,50, 90,— De grootste voorraad PETTEN hebben wij vanaf 3,50. LANGE GISTSTRAAT 11 over Rijwielhandel Dekker. Fa. J. GERRITZEN 6 W. KOEJEMANS dan slaagt U thans zeker bij NIEUWE BURG, MIDDELBURG Ook platelen asbakken (PERHAHEHT LNOORDSTB^Ó MIDDELBURG u Wordt textiel duurder? Wordt textiel schaarser Wordt textiel slechter In de eerste weken hebt U nog geen nood, daar wij nog ruim voorzien zijn van alle soorten Werkmansgoederen, Werkschoenen, Regenkleding, Kinder- en Dames rubberlaarzen enz. Nu koopt U nog voordelig en kwaliteit. Uitsluitend Vlissingsestraat 42, Telefoon 3210, Middelburg. Zo juist ontvangen een pracht collectie (ook COWBOYS). Komt U eens kijken FOTOHANDEL KORTE DELFT 2 TELEFOON 2731, MIDDELBURG met ZIJDEN ONDERJURKEN INTERLOCK DIRECTOIRS TRICOT DAMESLIJFJES INTERLOCK HEMDEN INTERLOCK BROEKJES JAEGER HEMDEN, k. m. LANGE JAEGER BROEKEN van Korte Noordstraat, Middelburg, De zaak, waar II als kind reeds kocht MED.GEDIPL. VOETKLNDIGE LANGE DELFT, MIDDELBURG LANGE GEERE 24, Middelburg. NOORDS TR.26 JrflDDEtBURC^ De COMMISSARIS VAN POLI TIE te Middelburg maakt bekend, dat aan zijn bureau de volgende ge vonden voorwerpen zijn gedeponeerd en terug te bekomen Zaterdagavond tussen 19 en 20 uur Buigtang, verschillende handschoe nen en wanten, bruin gele das, huis sleutels, vuldeksel merk Skoda", identiteitsplaatje, gekleurde hoofd doek, speelgoed beertje en poppen- jurkje, haarstrik, zakkam in étui, gla zen koralen, foudraal, rozenkrans, zwarte schakelriem, étui met pot lood en zwarte vulpen. Bij particulieren worden de vol gende gevonden voorwerpen in be waring gehouden Zwarte rechter kinderkaplaars, Delmonte, Lange Giststraat 4 één paar zwarte dameshandschoenen, Wisse, Krommeweele 9; Rozenkrans, Schrijenberg, Zuidsingel 26 Padvin- dersriem met portemonnaie, v. Oos ten, Veerse weg 22 Vulpen (zwart met grijs), Ter Wechel, Esdoornlaan 21 speelgoed emmertje, Rèijers, Ba- gijnhof 54 Rode alpino muts, Hen- drikse, Volderijlaagte 17 Zilverbon, Geers, Molenwater 1 Wandelstok, De Nooijer, Noordstraat 25, Arne- muidenDameswanten (groen met bruin), Joosse, Eigenhaardstraat 30; bruine Damesparapluie, Henning, MarktCeintuur, Willemse, Lange Gere 24 Peenriek, De Nood, Vlis singsestraat 25Reservewiel van transportauto, v. d. Linden, Badhuis straat 71, Vlissingenmuts (bruin, geel), Dirven, Havendijkstraat 26; bruin gehaakte handschoen, Melse, Vlissingsestraat 43 Z. herenporte- monnaie, Joosse, Jacob Catsstraat 52; Z. Ballpointpen, Tissing, N. Ooster- sestraat 5Bonboekje T. B. C., Broeksma, St. Pieterstraat 43 glacé herenhandschoenen, Davidse, Korte Noordstraat 16Reservewiel van vrachtauto, A. van Beers, Heuvel laan 40, Roosendaalbruine dames handschoen, Oude Vlissingseweg 51; Huissleutel, Peene, 't Bijltje 8 steen uit ring, De Keizer, N. Oostersestraat 15 broche, H. Appel, Krommeweele 22 snoer witte koralen, A. v. d. En- de, Noordsingel 34 Vulpen, Krui- der, Parklaan 9 bruine kinderwant, F. Piassa, Korte Delft 22 bl. lede ren zomerhandschoenen, Lokven, Pottenmarkt 11 geruite Sjaal, Pro voost, Seisweg 252 knipmes, Loker- se, Noordweg 133 bruine bal, Tis sing, N. Oostersestraat 5 voetrust van duo, Bostelaar, Spanjaardstraat 39 Ballpointpen, Klein Vlaanderen 19a; rood kinderwant je, v. d. Zwaan, Tamariskenlaan 5; Muziekinstrument met map muziek, Pernker, Lageweg 20. Indien gevonden voorwerpen bij particulieren worden afgehaald, ge lieve dan hiervan aan het bureau van politie kennis te geven. De Commissaris van Politie, (w.g.) RENEMAN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 4