FUNK mm m PIET VREKE Goede Wringer! pitafoe- Green Lemon SAARTJE PAVIAS VAN ROON, 1951 goed nieuws RIJWIEL-HULPMOTOREN VERENIGING TOT WERKVERSCHAFFING AAN ZEEUWSE BLINDEN Hebt ge Stoelen, die opnieuw gemat moeten wor den of gevlochten, denkt dan aan boven genoemde Vereniging. Werkplaats Kalvermarkt. De te repareren Stoelen worden gaarne afgehaald. Telefoon 3024. LITTOOIJ OLTHOFF NUTSSPAARBANK - MIDDELBURG Spaarbusjes - Schoolsparen - Belastingbetaling Wilt u een leuke foto van uzelf of de kinderen CYCLOFOTO DURO hulpmotorrijwiel Rijwielhandel SCHOUT KEES KLERCQ Voor Verlovingskaarten Littooij Olthoff, Span jaardstraat, Middelburg. MUZIEKHANDEL. PALING C. INGELSE Bekleed zelf uw Stoelen JOH. A. JULIANUS BEAUTY WAVE OUR LADIES TOILETCLUB DIT IS WEER EENS voor kinderjurken 80 c.m. breed per meter l 2,60 Engelse limonadesiroop FIRMA DENEVERS DERDE DEEL. VII. SaartjeSaartje Teeuw is niet alleen een héél zon derlinge snuiter, maar een beklagens waardige óók daar zijn wij het zo langzamerhand wel over eens. Hij is op Saartje hopeloos verliefd, maar zo iets komt zelfs nü nog wel voor, en het is dus helemaal niet vreemd. Saartje moet een bijzonder knap en lieftallig meisje zijn geweest geen stralende en zich graag op de voor grond plaatsende schoonheid van het soort „Hier ben ik nu Hoe vindt U mij maar een meisje met een lief en rein gezichtje, zo'n meisje, dat slechts éénmaal kan liefhebben, en later als vrouw en moeder duizenden •van haar sekse te boven gaat. Of Teeuw dit óók overdacht heeft, durf ik niet beweren, maar dat hij het voorwerp zijner aanbidding het mooiste schepseltje van de stad vindt, wél. Er zijn in Middelburg honderden aardige meisjes, van wel ke er héél wat bijzonder toeschiete lijk zijn, maar Teeuw verwaardigt ze met geen blik het moet tot zijn eer gezegd Hè, als het schattige Saartje óók eens wat toeschietelijker was Maar Saartje is dat nu een maal niet. Als Teeuw het had willen probe-' ren, zou hij heus wel een jongejuffer hebben kunnen vinden, die de be reidwilligheid zelve was. Teeuw ver- J dient grof geld, en door zijn relaties met de sluikhandelaars beschikt hij, als hij wil, over waren, die tot de méést begeerde behoren, die men denken kan. Wie zó iets te bieden heeft, behoeft niet lang naar een vrouw of meisje te zoeken de ach ter ons liggende oorlogsjaren lever den er de schreeuwendste bewijzen van. In de Franse tijd was het natuur lijk niet anders, en groot was hier en elders het aantal onechte kinde ren, dat geboren werd, waarbij vol gens de doopboeken in de meeste ge vallen een Frans militair of ambte naar de vader was. Uit voorraad leverbaar O! O! 43 c.c, Te monteren op bestaande, terwijl tevens te leveren met speciale rijwielen. Enkele demonstratie motoren aanwezig. Een der laagste geprijsde hulpmotoren. Slechts 250,—. ZUSTERSTRAAT 8—10 TELEFOON 2344, MIDDELBURG. GEVESTIGD TE MIDDELBURG Saartje is naar de apotheek van Van Bakelgem om een halve stuiver gezegende distelen en een zelfde be drag aan gedroogde klaprozen en duizendgulden-kruid Mijntje Staf heeft het de laatste dagen erg aan de maag, en er is maar één middel, waar zij in dit geval baat bij vindt de bovengenoemde kruiden een paar uur laten trekken met, behalve natuurlijk water, een kommetje beste jenever er bij. Als dat middel niet baat, helpt niets Mijntje kan natuurlijk niet zélve gaan, en Saartje heeft in haar lieve bereidwilligheid gevraagd, of zij het even voor buurtje wil doen. Mijntje heeft even geaarzeld, en zuchtend en verwijtend het oude hoofd met de grijze haarslierten geschud. Saartje is zo jong en onnadenkend wie weet, - of zij niét een straatje omloopt met een Fransoos, of, wat nog erger is, in het donker met zo'n snuiter zal gaan vrijen misschien wel met die lange en keurig geklede, bleke heer, die twintigmaal op een dag door de Verwerijstraat kuiert, en dan, aller vriendelijkst knikkend, bij Pavias naar binnen gluurt. „Dat jonge volk... och, och, och!" Mijntje is haar eigen jeugd ver geten, naar het schijnt. „Ga maar, Saarmoppert zij eindelijk on willig, „maar gauw terugkomen, en ja... kijk, of de apteker een beetje goed weegtZeg maar, dat 't voor een oude en arme weduwvrouw is. En onderweg geen praatjes met jon gens „alsjeblieft Saartje lacht. „Ik praat niet met jongens verzekert zij vrolijk, wat Mijntje sterk betwijfelt, ofschoon het tóch de waarheid is. „Ik zal op een drafje lopen Goed Saartje lacht nóg eens, en zij knikt. Dan gaat zij haastig het ka mertje uit. Maar ondanks Mijntjes dringende vraag en niettegenstaande haar eigen belofte, zal het vrij lang duren, eer het oudje de kruiden met het water en de jenever in haar trekpotje kan doen. Mijntje zal mopperen en schel den op het jonge ding, dat haar oude, zieke buurvrouw op straat natuurlijk onmiddellijk vergeten is, en daar aan héél wat prettigers denkt, 't Oude mensje kan natuurlijk niet vermoe den, dat de lange en keurig geklede, bleke heer, die wel twintigmaal op een dag bij Pavias door de ruitjes kijkt, de oorzaak van Saartjes uit blijven is. nadert. Dus wordt het de tijd om uw voorraad aaitjes eens na te zien. Wij leveren deze gaarne binnen de kortst mogelijke tijd. Spanjaardstraat, Middelburg Kantoor: LANGE NOORDSTRAAT 4. Postgiro 92296 - Telefoon 2994. Dagelijks geopend van 912.30 en van 23.30 uur. Donderdags van 93.30 uur, Zaterdags van 91 uur. Zitdag te Oostkapelle (Gemeentehuis), Maandagmiddag 24.30 uur. Inleggers-kapitaal per 30 Sept. 1950 7.126.629,32. Reserves per 30 September 1950 688.547,44. RENTE-VERGOEDING met ingang van 1 Januari 1950 tot f 5000,— 2% van 5000,10.000,— 2 Dagelijkse Berekening. LAAT EEN MAKEN. U hebt dan keus uit 36 verschillende opnamen. Desgewenst in 1 dag klaar. Enig adres in Zeeland FOTOHANDEL KORTE DELFT 8, TEL. 8781 MIDDELBURG mr NEEMT NU NOG EEN Extra Wringerbokiken 10,90. LANGEVIELE 62, MIDDELBURG Haarden, Kachels, Brandkasten, Petroleumkachels, Vlechtwerk, Baden, Geysers, Wastafels, Vraagt LI ons maar aan Met de hand op de zak onder haar rok gedrukt, om de kostelijke kruiden toch vooral niet te verliezen, haast Saartje zich terug langs de donkere straten, die ondanks het vroege avonduur, reeds vrijwel verlaten zijn. Saartje vraagt zich af, waarom er niet meer lantarens zijn... zij kosten toch geen duizend gulden en zij zou het wat prettig vinden, als de NU REEDS LEVERBAAR MODEL 1951. Krachtige 49 cc motor Dus niet meetrappen Speciaal geconstrueerd ri/wiel. Eenvoudige bediening, slechts 1 handle op het stuur. Prijs geheel compleet <450, ZAMDSTRAAT 23 TELEFOON. 2069, MIDD ELBURG BIJ ONS NOG GOEDKOPE CIGARETTEN FLAG nog 0,50 MAJORETTE nog 0,50 TURMAC No. 4 nog 0,50 SPORT nog 0,50 BLUE RIBBON nog 0,50 SPLENDO nog 0,50 FOKKER nog 0,50 FIFTY-FIFTY nog 0,50 FAROKA nog 0,45 CAPITOL nog 0,45 TUXEDO nog 0,50 Sigaren- en Pijpenmagazijn Singelstr. 48 (hoek Brakstr.), M'burg De zaak met de kleine etalage's, maar de grote sortering binnen. Zo lang de voorraad strekt WONING-TEXTIEL tegen de oude prijzen» Zie de etalage. Meubel- en Woningtextiel P. J. JONGEPIER Dam 77, Middelburg. WINTERDIEN ST SPOORWEGEN. Vertrek van Middelburg in de richting Roosendaal. 6.26 7.26 8.37 9.37 10.29 12.34 13.29 14.37 16.29 17.26 18.37 (Zaterdags niet) 19.29 20.37 22.28. Aankomst te Middelburg uit richting Roosendaal. 6.57 8.10 9.10 10.04 12.10 13.04 14.10 15.06 16.10 18.10 19.04 (Zaterdags niet) 20.10 22.04 23.12. Pracht Harmonium, voordelige prijs met vakkundige garantie. GEBR. VAN DAMME Lange Noordstraat 16, Middelburg. (gerookte en levende). HARING, BOKKING, HARDERWIJKERS, ZURE HARING, GESTOOMDE MAKREEL. CELLEBROERSHOF 1 TELEFOON 2320, MIDDELBURG enz. Wij leveren U alle materialen. Leerdoek, Gobelin enz. vanaf 6,50 7,per meter, 120 cm. breed. Tapijt, 100 cm. breed, per meter 5,75. Lopers, Matten enz. Traproeden in brons, koper en nikkel Langeviele 42 over de Lange Geere, Telefoon 2928, Middelburg Geen Permanent meer, maar een BEAUTY WAVE (6 maanden garantie) DAM 49 TELEFOON 2272, MIDDELBURG lts 1 Korte Noordstraat 53 tegenover de Kazerne, Middelburg. der firma Blackworth te Londen Gefabriceerd van de GROENE LEMOENAPPEL uit de Engelse koloniën. Voordeliger in gebruik dan alle andere soorten limonades wegens hoger zoetgehalte en fijne groene lemoenappelsmaak. Is de fijnste limonadesiroop die ooit is gedronken. Per fles 1,50. KORTING voor schoolfeesten, ge zelschappen en feestpartijen. Aanbevolen te gebruiken in de WINTERMAANDEN MET WARM WATER ALS GROC. Ook aanbevolen met bijvoeging van een WEINIG BRANDEWIJN. Alleen verkrijgbaar bij de importeurs oude SLIJTERIJ-Wijnhandel LANGE DELFT 90, Middelburg maan hoog en vol aan een onbewolk te hemel stond Saartje zucht even zij is gelukkig niet ver meer van huisAls zij die vervelende Van Limmeren nu maar niet ontmoet Maar dan, op de Balans, voetstap pen, die met grote snelheid naderen, en eensklaps een lange gestalte aan haar zijde. En een vervelende, lijzige stem, die zegt „Hi.hi... hi...! Welk een ge zegend toeval, juffrouw Pavias Ik geloof, dat ik voor het geluk geboren ben Toe... blijf nu eens even staan!" En inderdaad Saartje is hevig geschrokken, en zij staat werkelijk stil, in het hoekje bij de poort heeft zij wel ongelukkiger plaats kunnen kiezen? Teeuw grinnikt hij gaat onmiddellijk vóór haar staan, en elke uitweg is versperd. „Nu kunnen wij eens gezellig pra ten, lief kind Vind je dat geen heer lijk buitenkansje? Ja... dat had je niet verwacht, nietwaar Kom, laten je mooie lipjes mij eens vertellen, hoe prettig je het wel vindt..." „Laat mij gaan, asjeblieft Saartje beeft, maar het is meer van verontwaardiging, dan van vrees. „Je kunt net zo lang proberen, als je wilt, maar je meisje word ik nooit Nooit, versta je? Nooit... nooit... nooit! Zoek maar een andere... er lopen er hier genoeg! Ga... ga... weg! Ik... ik... ik... wil naar naar huis Méér zegt het arme meisje niet. Zij kan zich onmogelijk langer bedwin gen, en wanhopig snikt zij het eens klaps uit. Is er dan niemand... nie mand, die haar helpt „Och, och... traantjes? Weet je wel, dat die de ogen van een meisje nóg mooier maken, zeg Och, he mels kindhoe zou je 't vinden, als ik je snoeperig mondje eens een kusje gaf Je lipjes smeken er om, weet je dat wel De lafaard slaat zijn arm om Saar tjes hals. Hij grinnikt weer eens en buigt zich begerig naar haar mond. In de Abdij naderen haastige voet stappen, maar zij horen het niet. Teeuw heeft de wijn al niet ge spaard, en Saartje ruikt zijn onwel riekende adem... zij voelt, dat zij zal braken, als hij nog een ietsje langer over haar hangt. Het ongelukkige kind tracht zich uit de weerzinwekkende omhelzing te bevrijden, maar al haar worstelen is vergeefs. De voetstappen komen dichter en dichter bij, maar nóg ont gaat het hun. „Help...! Help...! Help mij toch!" Het gelukt Saartje, één hand van onder haar doek te krijgen, en haar vuist treft Teeuw in het gelaat. Maar de lummel houdt haar nog vaster in zijn greep zij duwt, en wringt zich in een laatste poging tot ver weer. Dat er nu toch niemand niemand komt „Help mij...! Help mij...! Help mij toch 't Is de hele dag vrij buiïg geweest natte sneeuw, met hagel en regen, en nu en dan wat onweer zelfs. En nu licht het eensklaps wéér een ondeelbaar ogenblik baadt de Balans in een boven en langs de huizen blikkerende helle, blauwe gloed. Twee, drie seconden, maar... het is genoeg Uit de poort snelt een man, en Saartje ziet „Willem Willem Twee forse handen grijpen Teeuw in de nek en slingeren hem op de keien. Hij is echter onmiddellijk weer overeind en springt grommend op Saartjes bevrijder toe. „Zeg eens, kwajongen... wat ver beeld jij je wel Hij krijgt een antwoord, dat aan duidelijkheid weinig te wensen laat. Een suizende vuistslag doet hem wankelen, en Teeuw, die alleen moed kent, waar het zwakken en weerlozen geldt, verdwijnt vloekend en scheldend in de poort. En Saartje Saartje, die van Teeuw niet weten wil... het stille, bedeesde Saartje heeft haar be vende arm om de hals van haar red der geslagen haar kopje rust te gen zijn schouder, en haar ogen ver tellen hem, hoe dankbaar zij is en... hoeveel zij van hem houdt En voor een van de pakhuizen op de donkere Zuidsingel, heft zij haar gloeiend gezichtje in lieve, vertrou welijke overgave tot hem op. „Ja, Willem... ik wil wat graag je meisje zijn Maar waarom heb je zo lang gewacht Vier jaar geleden, dacht ik al, dat je 't vragen zou, en ik hoopte het zo. Heb je toén al niet gemerkt, dat ik wou VIII. Donkere wolken. Mijntje Staf drinkt stil genietend haar koffie, of beter gezegd wat daar voor moet doorgaan, met heel kleine teugjes, 't Vocht is bruin dat heeft het tenminste met koffie geméén, en het is warm... hè, dat doet een-oud mens goed Mijntje zet de zwarte kom op de tafel zij bukt zich naar de kleine

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 2