15 ct. %Byou Kees Klercq P. H. A. ROOVERS DE LEEUWÜ orstelwerk Barnevelder Advocaat Wi Zuigelingen-Verzorging GEBRs BLANKER, RESTAURANT PAX ZATERDAG-RECLAME ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN No. 37 6 OCTOBER 1950 54e JAARGANG TELEFOON 2438 UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 SNIP EN SNAP EVANGELISATIE SAMENKOMST a,s, Zondag in het Veilingsgebouw Dhr A. M. FRANSSEN ^{aar kam Boekhoudexamens, MUZIEKHANDEL Gebr, van Damme HAAST U, want morgen 7 Oct, is het de laatste dag, dat ons reclamepakket nog a f 2,50 verkocht wordt. Dit vindt II allemaal in een SPECIALE LEDERWARENZAAK, SPECIALE LEDERWARENZAAK BAKKERIJ DE LA VIENNE, Voor lederen kleding DROGISTERIJ SCHULTE THIEME VAN GIEZEN PEIJER choorsteenvegen Per fles f 4,20, FIRMA DENEVERS CwD tlllllMnmntumJ GESCHEHKEHHI//S 9.90 per telefoon bereikbaar onder No, 2579, ^FIGARO \0/J.JEEL0F EEN PARTIJTJE DAMESMANTELS HET GROENE KRUIS en DE COMMISSIE VOOR HUISHOUDELIJKE- EN GEZINSVOORLICHTING Tot straks in Pax, STATIONSSTRAAT, TELEFOON 2854, MIDDELBURG. 222 WWW PCCLPS «C «tj i< CL Oi CL itt Reiszegels beschikbaar a 25 cent www 222 www www www 222 www www 222 www www □EFHHM SnipWat kijk je vrolijk van avond, is je wat aardigs over komen vSnap Ik moest denken aan de brie ven, die ons weer gezonden zijn, met het verzoek om er iets van te zeggen. Nu was <- één bij van een lid van het zwakkere geslacht. Zij zegt, U moet maar niet kij ken naar mijn taalfouten, want ik heb maar tot mijn i elfde jaar school gegaan. In tussen, hoewel het denk ik reeds vijftig jaar geleden zal zijn, dat ze de school verliet, gaat het nog best wat die fou ten betreft. SnipZe was dus kind in die oude tijd, toen je de school kon verlaten op elfjarige leef tijd. Dat is nu afgelopen en dat is goed, al blijven er over, die een zucht van ver lichting slaken, als ze einde lijk de schoolbanken kunnen verlaten. Maar wat had deze moeder te vertellen SnapZij deelt ons mee, dat ze met groot genoegen 30 jaar ge woond heeft in haar huis aan het Zand, een mooi uitzicht, enz., maar nu gaat men bo men voor haar huis planten. Heel haar uitzicht is weg en zij was van mening, dat zo iets niet mocht. En of er nu wat aan te doen is? Snip"Het spijt mij wel, maar deze huismoeder, die daar 39 jaar tevreden heeft gewoond, in dit geval te helpen, gaat bo ven mijn macht. Misschien kan zelfs onze burgemeester hier niets aan doen, maar laat ze het proberen. SnapDan heb ik hier een brief, geschreven namens vele Lage- wegbewoners. Deze klagen over de straatverlichting al daar, die zeer veel te wensen overlaat. We moesten dit maar eens in ogenschouw ne men. SnipDan weet ik iets beters. Ik zou hun een goede raad wil len geven. Snap Dat is prachtig. Weet je hun van die duisternis af te hel pen voor een koopje Snip Het kost niets. Onlangs werd geklaagd over een aan de rand van Amsterdam gelegen buurt, dat het daar zo don ker was, net als hier nu ge zegd wordt van de Lage weg. Toen zei iemand, doe dan als de bewoners van de straat, waar men, als het licht ont stoken wordt, de gordijnen niet dicht doet, zodat het een genoegen is door die straat te wandelen, verlicht door de vriendelijke lichtstralen uit de huiskamers. SnapDat is aardig van je gedacht. Een goede raad, die niets kost. Verder is hier nog een brief over slechte wegbermen aan de Noordweg, maar daar ga ik niet over praten. SnipDat is dus klaar. En nu zou ik eens met je willen praten over de straten Burg en Lange vielePottenmarkt. Snap Dat wil ik gaarne doen. De Burg viert een 5-jarig jubi leum in deze dagen. Ik heb dat Woensdagavond eens be keken, maar die jonge straat zag er fleurig uit. Wat een kinderen stonden er te kijken en te genieten van de film, die werd afgedraaid. SnipJa, dat is altijd een aardig gezicht, kinderen met stralen de ogen te zien. En dan die gesprekken voor de etalages als. ze trachten de spreek woorden te vinden. Daarbij het zachte weer zonder re gen. SnipEn de Langeviele met de Pottenmarkt mag er ook zijn, al zijn die dan waarschijnlijk honderdmaal ouder dan de Burg. Wat ook daar een stralende verlichting. Snap Dat is zeker. Laten wij ho pen, dat de zakenlui hun om zet zien toenemen, want ten slotte gaat het daarom, als ik het wel heb. Denkt U toch aan de Spreker Medewerking van ZANGKOOR. De boodschap, welke daar gebracht wordt, gaat ook U aan Daarom verwachten wij U beslist. De tijd van aanvang is 7.15 uur n.m. kost onze goedkoopste en 1,30 de duurste. Daartussen tientallen verschillende soorten. ZAKKAMMEN vanaf 10 cent Afd. Parfumeriën Korte Delft 44, Middelburg Opleiding door J. MULLER, Molstraat 5, Middelburg, Leraar M.O., Accountant. Telefoon K 1180—2797, Muziek, violen, strijkstokken, gitaren, mandolines, banjo's, blokfluiten, foudraals, HOHNER Mondorgels, lesse naars, alle soorten onderdelen. Snaren, vraagt prijs, grote sor tering. Steeds voorradig het bekende merk PIRASTRO. Piano- en Orgelhandel Lange Noordstraat 16 (bij Stadhuis), Middelburg, Reeds zeer velen profiteerden er van, omdat het ook w e r k e 1 ij k goed en goedkoop is. SIGAREN- EN PIJPENMAGAZIJN SINGELSTRAAT 48 (hoek BRAKSTRAAT), Middelburg, De zaak waar U van buiten niet ziet, wat er binnen te koop is. Broekriemen vanaf 2, Fietsriemen 0,45 Kofferriemen 1, Padvindersriemen 1,75 Nagelétui's 2,25 Sigarettenétui's 2,25 Geldbeurzen I4,50 Koopmansbeurzen I4,50 Geldtassen (alleen eerste soort) 13,50 Leren Portemonnaies, grote maat 1,95 Sleutelétui's j2,25 Sigarenkokers in prima calfsleder Penétui's 1,50 Boekomslagen 3,25 Photoalbums 5,50 enz. enz. enz. enz. en verder TASSEN TASSEN TASSEN TASSEN TASSEN VLASMARKT 9 MIDDELBURG PROBEERT U EENS ONS Dagelijks vers. WIT EN BRUIN SPECULAAS 50 cent per half pond AMANDEL SPECULAAS 60 cent per half pond Onze ruime sortering GEBAKJES zijn nog steeds 12 cent per stuk. Geen reclameprijs. NATUURLIJK GRAVENSTRAAT 1 en 3, TELEFOON 2195, MIDDELBURG <Sezi av-G-nd wan Stnsi en ic-di^ddeid in de CONCERTZAAL, Singelstraat op WOENSDAG 11 OCTOBER a.s. des avonds om 8 uur. Jae. van Elsacker, Declamatie. Ab Lichtendahl, Piano. VLISSINGSESTRAAT 39—41 Telefoon 2923, na 6 uur 3204, MIDDELBURG. IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, MIDDELBURG is goed gesorteerd in PROFITEER van onze 4 Tompouccs voor 50 cent. BANKETBAKKERIJ Kortedelft 19, tel. 2218, M'burg S EISSTRAAT 9, Middelburg. merk de „Barnevelder Kip", De bruine Barnevelder eieren geeft de beste Advocaat. Alleen-verkoop voor Zeeland der Advocaatfabriek firma Beyerman te Barneveld. OUDE SLIJTERIJ-WIJNHANDEL LANGE DELFT 90, Middelburg. Castraat vc LFf v f >'#>4 x&xyr Voor een mooie THEE- BEURS slaagt U ook in „DEN BOER'S GESCHENKENHUIS'' enzeer voordelig. Steenhouwerij en Machinale zagerij J. DE KUIJPER Middelburg vanaf heden weer WPERtlANEHT 1V-U, L.NOORDSTR76 MIDDELBURG Kaartverkoop a 0,60 (incl. bel.) Zaterdag 7 October van 36 uur gebouw C.J.M.V., Lange Singelstraat 11, Middelburg. Pigskin grijs leder ruimen wij op voor de prijs van 135, Maten 40, 42, 44 en 46. organiseren een cursus in welke gegeven wordt Gortstraat 63, Middelburg. Te beginnen a,s. Dinsdag 10 October 7,30 uur namiddag. Duur der cursus 10 lessen. Kosten bedragen 2,50. Inlichtingen Zuster Hagens, Padweg 54, Souburg. Vanaf heden iedere Dinsdag en Vrijdag verkrijgbaar Nasi-Goreng, Bami Goreng, Bihoen Goreng en Fan Yong Hay. Per maaltijd 1,75, ook in verpakking mede te nemen. Deze maaltijden worden vakkundig door Indische Kokkin bereid. SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN SPAREN 222 WWW C/3 W C/5 tóe* os CL CL CL C/3 C/3 C/D 222 0* C/D C/2 C/3 C/3 C/3 C/3 222 Wöö PC PS CL C/3 C/3 C/3 CU CL CL C/3 C/3 C/3 222 Deze bon uitknippen en inleveren aan ons bureau Pottenmarkt.) C/3 C/3 C/3 222 tot deelname aan ons Reisspaarsysteem Bij inlevering van deze bon de 1ste zegel gratis. Vanaf heden stellen wij voor een ieder Deze reiszegels stellen U in de gelegenheid des zomers op een gemakkelijke manier op reis te gaan met onze luxe touringcars. Koop dus wekelijks één of meer zegels en U kunt zonder zorgen gaan reizen. Boekjes om de zegels in te plakken zijn bij ons gratis verkrijgbaar. Onze reiszegels zijn en blijven altijd geldig. Verdere inlichtingen worden door ons gaarne verstrekt. AUT OREISBUREAU WWW 222 www w w 222 www www www www 222 www www WW. POTTENMARKT, Tel, 2865, MIDDELBURG WWW 222 N3HYdS N3dYdS NHdVdS NHHYdS N3HYdS N3HYdS NHHYdS N3dYdS NHdYdS NHdYdS NHtfYdS N3HY3S NHHVdS N3dYdS N3HYdS N3dYdS N3HYdS N3HYdS N3HYdS N3HYdS N3HYdS 4 4 4 CL CL CL C/3 C/3 C/3

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 1