CilÉ Wri] 1 ii VAN L00 Kaptein Mobylette Jac. van Doezelaar Jr L. JANSE, Voor de MIDDENSTANDS-CURSUSSEN en de Cursus STENO en TYPEN Jaxt- Bedrijf feesttaart INTERKERKELIJKE EVANGELISATIE Drogisterij MJEELQE Het* Huy&uqJU NU LEREN, „Alfred Wöhler" Wagenaar straat 20, Middelburg, Tel* 2238* kunnen nog leerlingen geplaatst worden* De vervolgcursus voor het Middenstandsdiploma vangt aan 3 October a.s* I. SINKE. ZATERDAG 9 SEPT. samenkomst op de Dam* Ê- 9,95 tl ZOEKT WONING, GEROOKTE PALING C* INGELSE 10 KORTING op alle stoom- en verfprijzen* U belt 3286 Staat ten allen tijde voor II klaar* Dus voor Uw ritten groot of klein, Moet II Stationstraat 13 zijl Boekhoudexamens* GLOED voor de stoof Fa W* P* Wattel Zn Wegens omstandigheden ter over name aangeboden prima renderend te Bussum op prima stand, huurpand a 57,50 per maand. Koopsom zaak en inventaris slechts 5000, Winst ruim 100,per week. Brieven onder No. 115 bureau De Faam. HET KOMENDE SEIZOEN REEDS PROFITEREN. Dames, wanneer U nog deelneemt aan de Cursus die 18 September a.s. begint, kunt U het geleerde het ko mende seizoen al in practijk brengen. Door ons werden alleen volwaar dige cursussen gegeven, getoetst aan practische ervaringen en opvattingen. Met ons systeem kunt U overal te recht. MODE-VAKSCHOOL NIEUWE HAVEN 5, Middelburg. Opgericht 1912. ners verheven burgers hier van niet veel plezier hebben beleefd, anders dan straatbe lasting en nieuwe vuilnisem mers. Snap Dat is niet rechtvaardig ge oordeeld, want wat worden daar geen aardige huizen ge bouwd en straten aangelegd, die er zijn mogen. Snip Zelf geeft hij dat toe, want dan schrijft hij de nieuw bouw blijft buiten beschou wing. Dan komt zijn verzoek. Alle bewoners van het Zand moeten gebruik maken van de Langeviele-buitenbrug. Nu daveren daar nog al wat bus sen en auto's over, en alzo voor voetgangers nog al ris kant. Zou het niet kunnen, dat een smalle voetbrug werd gemaakt vanaf de vroegere Wasserij naar het bolwerk V Dan komt men veilig via de Baanstraat in de stad. SnapDat is wel iets, maar dan al leen voetgangers, geen rijwie len. SnipJuist, een smalle voetbrug. Hij zegt er bij, die jongens van de Ambachtsschool zijn nog al kwiek, die maken dat wel voor elkander Snap: Maar. zeg, nu we het over een voetbrug hebben, wat zou je denken van nog een smal, aardig bruggetje, in de geest van de vroegere Koe- poortbrug over de Veerse Singel bij de Jacob CatsstraatV Snip Zeker, dat zou daar bepaald aardig staan ook, maar dan moet dat oude huis op die hoek, of afgebroken of, wat beter zou zijn, grondig wor den hersteld. Het is geen ge zicht daar. Snap Dan heb ik nog een verzoek bij me. Wij hebben een veer tien dagen geleden gezegd, toen wij de straatcollecte aan kondigden voor de kankerbe strijding dit is nu zeker de laatste Snip En nu komt er nog een denk ik. Snap Juist gedacht. Op 9 Septem ber wordt een straatcollecte gehouden voor het T.B.C.- fonds van het Christelijk Na tionaal Vakverbond. Snip In ieder geval een sympathiek doel de bestrijding van die gevreesde ziekte. half acht Sprekers Ds VAN WINTERSWIJK! te Grijpskerke en de Heer VAN MOOSEL. Komt U ook luisteren naar de echte boodschap POPELINE OVERHEMDEN (met vast boord) in de effen kleuren bleu, wit, champagne, grijs en groen. De kwaliteit is mooi, de pas vorm correct en de prijs zeer aantrekkelijk. HERENMODEHUIS LANGE DELFT 59, Middelburg Onderwijzeres gelegen tussen Middelburg en Zoute- lande. Boerderijtje komt ook in aan merking. Brieven onder No. 113 bureau De Faam. NU beginnen met GELE LEVERTRAAN, HALITRAN SANOSTOL niet sinaasappelsmaak. Onmisbaar voor Uw kinderen. Nog OUDE PRIJS. L. Noordstraat 70, Middelburg MANCHESTER JASSEN MANCHESTER BROEKEN PILOW BROEKEN BLAUWE BROEKEN BAKKERS BROEKEN FANTASIE BROEKEN COSTUUM BROEKEN SIMSON JASSEN OVERALL'S vanaf leeftijd 5 tot de grootste maten. jaar vanaf ƒ1,per 250 gram, tevens LEVENDE PALING. CELLEBROERSHOF 1, Telefoon 2320, Middelburg. KORTE NOORDSTRAAT MIDDELBURG. MED.GEDIPL. VOETKUNDIGE NOORDS TR.26 „MIDDELBURG. Geen vuile kleding. Zelfs met de sterkste tegenwind behoeft U niet te trappen. Levering geschiedt op nummer. BESTEL SPOEDIG BLAUWEDIJK 45—47, MIDDELBURG Profiteert hiervan en wij komen. Stoomgoederen 's Maandags gebracht Vrijdags klaar. LELIESTRAAT 19, Middelbur. Middelburg. J (Beleefd aanbevelend) Telefoon 2373 Wij maken van elke taart een Banketbakkerij Chocolaterie-T earoom M. H. DE VOS Nieuwe Burg, Telefoon 2791 Middelburg. Opleiding door J. MULLER, Molstraat 5, Middelburg. Leraar M.O., Accountant. Telefoon K 1180—2797. kunt U niet missen, nu de herfst en winter weer voor de deur staat. KORTE NOORDSTRAAT 18 TELEFOON 2295, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 2