2 P. K.A. RÜOVERS I Vruchten Limonadesiroop Pinksterreizen Muziekhandel GEBR. VAN DAMME, GESCHEHKIÖÖ!^ prima Gebr. Blanker, SNIP EN SNAP INTERKERKELIJKE EVANGELISATIE BERICHT. Maandagmorgen 2e Pinksterdag samenkomst op de Markt Boekhoudexamens. JONGE HAANTJES, SOEP- EN BRAADKIPPEN. WIJNHANDEL Zaterdagmiddag 27 Mei Ds J. W. VERHEY D. JOZIASSE Te koop een Jongens-, Meisjes-, Dames- en Herenrijwiel. O Vrijdag 2 Juni zal geen nummer van De Faam verschijnen. Het eerstvolgende nummer ver schijnt dus Vrijdag 9 Juni. De Uitgevers. SnipBen je niet wat laat van avond Ik begon al te vre zen, dat ik mijn vriend niet zou zien. Snap Ja, ik had een boodschap te doen op de Veerse weg en toen moest ik in de buurt van het kantoorgebouw van de P.Z.E.M. zijn en eenmaal daar gekomen, kon ik de ver zoeking niet- weerstaan, om eens verder door te gaan. Snip x Zo, je hebt dus eens langs het jaagpad gelopen. Wat is dat een mooie fietsweg gewor den. Dat was vroeger heel wat anders, toen het echt al leen jaagpad was. Snap Zeg dat wel," maar daar heb ik niet gewandeld, wel op dat mooie pad daarboven, langs die prachtig bloeiende en geurende Meidoorns, en daar kwam mij iets tegen, wat ik niet verwacht had daar. SnipZe hebben je toch niet aan 't schrikken gemaakt Snap Bijna wel. Laat ik daar haast aangereden worden door een paar fietsers. SnipDoe niet zo grappig. Daar mag je toch niet fietsen SnapDat dacht ik ook, maar wer kelijk ze reden er. SnipDat gaat niet. Men moet daarboven rustig kunnen wandelen en de fietsen op het jaagpad. SnapDat was vroeger ook zo op de bolwerken. Men mocht daar niet fietsen, om wande lende moeders met kleine kin deren niet te hinderen. Snip Dat is toch nog zo, of is dat afgeschaft Snap Hoe dat zij, maar ook daar op mijn weg langs het bolwerk reed een stel fietsers mij voorbij. Snip Dat moet ik dan eens onder zoeken. Maar nu ik je zo hoor over die wandelingen, die je gemaakt hebt, vindt je ook niet, dat de stad onzer inwoning zeer uitgebreid wordt Snap9: Vele weken geleden hebben wij er reeds met elkander over gebabbeld, dat het tijd wordt, dat tante van de Veerse weg met een bus naar het Karei Doormanplein kan gaan, maar werkelijk, zou er niet eens een schema ontwor pen kunnen worden, om een stadsbus in te voeren Snip Onlangs was ik in een stad in een ander deel van ons land, veel groter dan Middel burg, maar goed, daar had men vijf of zes stadsbussen. Snap Laten wij dus de Stoomtram Walcheren verzoeken één busdienst in te voeren voor onze stad en die op een be paald punt begint en om het uur rijdt. ADVERTENTIËN 8 uur Sprekers Ds H. Veldkamp, Ds F, Don, Kapitein Leger des Heils, Ds H. Johannes. Medewerking Muziekcorps Leger des Heils, Gereformeerd Evangelisatiekoor, Zaterdag 27 Mei GEEN bijeenkomst op de Dam Opleiding door J. MULLER, Molstraat 5, Middelburg. Leraar M.O., Accountant. Telefoon K 1180—2797. KOFFERS vanaf 5,50. REISTASSEN, speciale aan bieding, tuigleder, 16, LINNEN REISTASSEN vanaf 8,95. REISNECESSAIRES vanaf 8,50. LEDER W ARENFABRIEK VLASMARKT 9, Middelburg Adres J. WATTEL, Poelier, Oostkapelle, Telefoon K 1188243 SINAASAPPEL CITROEN FRAMBOZEN GRENADINE EN CRAPE FRUIT 1,20 per fles. Ook voor uw bruiloften en partijen naar Lange Noordstraat 69, Telefoon 2319, Middelburg. Bij tijdige bestelling nog glaswerk beschikbaar. le en 2e PINKSTEREN naar de Belgische badplaatsen en Brugge, 5,retour. 2e PINKSTEREN naar Brussel met rondrit, 7,50 retour. 3e PINKSTEREN naar Hilversum met bezoek aan de studio en Paleis Soestdijk. 3e PINKSTEREN door Z. Beveland met bezoek aan Yerseke, ZONDAG nog éénmaal onze reclametocht door Walcheren, 1,25 per persoon. Vraag prijs voor uw Clubreizen. TOURINGCARBEDRIJF POTTENMARKT TELEF. 2865, MIDDELBURG HOHNER ACCORDEONS HOHNER MONDORGELS GITAREN - MANDOLINES BLOKFLUITEN - SNAREN ENZ. ENZ. ruime sortering. PIANO- EN ORGELHANDEL LANGE NOORDSTRAAT 16 MIDDELBURG hoopt om 4 uur op het MOLENWATER bij de muziektent te spreken over PINKSTEREN, HET FEEST DER VRIJHEID. Verse aardbeien, tomaten, nieuwe aardapp. vanaf 35 ct. per kilo, Jonge worteltjes, mooie bloemk,, Komk., Snij- en Spercieboontjes 85 ct., Ap pelmoes en Doperwtjes 70 ct., alle literblik. Prima Handap., Stoofp., Si- naasapp., Bananen, enz. Hoogstraat 29, Tel. 2562, Middelburg Adres Nederstraat 8, Middelburg. 26 MEI 1950 Advertenties 10 cent per mm. (abonnement lager) Faampjes, bij vooruit betaling, 50 cent (14 regels). Iedere regel meer 15 cent (tot maximum 8 regels) No. 20 VERSCHIJNT VRIJDAGS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN OMGEVING UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, MIDDELBURG TELEFOON 2438

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 1