„DEKO" Gratis een nieuwe hoed J. Goedbloed Zn Het wordt voorjaar! Fa J. Rozemond S Zn BEDRIJlEDING M.VIL00 Fat De fijn au dvocaat m Geschenke „Oké" Geschenke GRAFKISTEN DANTZIGER GOLDENWASSER MANDARINE LIKEUR DENEVERS Ja, geef mij maar Pilsener, Oud Bruin, Dubbel Oud, Münchener- en Stout-Bier SLIJTERIJ Langeviele 26, Middelburg, telefoon nr. 2712. Vraagt overal DEKO-Limonadesi Voor heren met smaak Uw Schoonmaak slaagt alleen goed met Fa. J. ROSKAM Zn. Borstels - Bezems - Luiwagens - Vegers en ander Borstelwerk. Sponsen - Zemen - Dweilen - Werkdoekjes en Mattenkloppers. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME FIETS linksgeweven Dames kousen van 2,98. v.h. GOOD'S KOUSENHANDEL Wij kunnen weer uw Verenbed 3-delig maken JOH. A. JULIANUS gebloemde) middIg TRAlfVLIA het sterkstlviel. 5 tanaak- I art n. FIRMA all EVERS Transvalia (rijwielen iren. en nummer op uw nummer borden U moogt toch niet op het rijwielpad rijden; moet U nu voorrang geven aan een van rechts komende fietser hebt U een wegenbelasting- kaart moeten aanschaffen Ja, het is een chaos met de Solexen, Kapteins, Musqui- to's en hoe ze nog anders he ten. 't Zijn prettige, beste dingetjes, maar jammerlijk zijn ze noch mossel noch vis. Volgens de bestaande wetge ving moeten ze worden be schouwd als motorrijwielen, maar in de nieuwe wegen verkeerswet, die er wel is, maar die nog niet in werking is getreden, is een „plofje" een rijwiel. Een paar weken geleden las ik over deze kwestie een aar dig artikel in de Autokampi oen". SnipDe schrijver is goed op de hoogte en geeft blijk van wetskennis. Bedoeld artikel heb ik in de Autokampioen gelezen. SnapEn is het je nu duidelijk ge worden SnipJa, zo duidelijk, dat de be rijders wettelijk van de ene hoek naar de andere worden geslingerd, alleen omdat er wettelijk niets definitiefs ge beurt. Eén ding staat vast zo'n gemotoriseerde fiets is en blijft een fiets een rijwiel, dat men niet door trappen behoeft voort te bewegen. Een gemotoriseerd rijwiel. Maar beslist niet echt een motorfiets. Ze hoort zeer be slist niet thuis op de auto weg. Ze hoort evenmin thuis op de baan van het snelver keer. Het is een fiets en duswég van de weg. Ziedaar wat onder veel meer de Autokampioen er van zegt. Snap Dus geconstateerd kan wor den, dat de wettelijke positie van dit nieuwe vervoermiddel zwevend is. SnipInderdaad, zo is het. Deze fiets, die eerst wel en toen niet en toen weer wel, maar uiteindelijk toch weer niet een rijwiel is, zal 'pas weer een fiets worden als de motor- en rijwielwêt vervan gen is door de wegenver keerswet. SnapLaat ons daarop dan maar wachten, Snip. ONTVANGEN Goud Likeur, Bijzonder fijn, per fles 6,25 fijne Franse likeur, gemaakt uit Mandarijnappels, per fles 5, Alleen verkrijgbaar bij FILIAAL SLIJTERIJ LANGE DELFT 90, Middelburg. Voor zeer winstgevend en gewild artikel wordt kapitaal gezocht, stille vennoot of compagnon. Brieven onder letter O bureau De Faam. VRAAGT UW LEVERANCIER. WAAR NIET VERKRIJGBAAR DAN: Ruim gesorteerd in WIJNEN, LIKEUREN en GEDISTIL LEERD. Speciaal adres voor uw ADVOCAAT. Vanaf heden is iedere hoed bij ons gekocht gedurende 6 maanden gratis verzekerd tegen: diefstal - verwisse ling - brand en vermissing. U ontvangt tegen inlevering van een door ons afgegeven waardebewijs, bij een van bovengenoemde gevallen, dus direct (zonder enige betaling) een zelfde nieuwe hoed gratis. Een hoeden-service tizoals in Middel burg alleen PECA U geeft. is „PECA" de zaak (SPECIAAL VOOR HOEDEN) HERENMODEHUIS Lange Delft 59 Middelburg PUNAISSES KASTRANDEN KASTPAPIER Helderwit, Damast of in frisse tinten van KROMMEWEELE 1, MIDDELBURG (Zie onze speciale etalage) Wij maken gaarne een zichtzending voor U klaar In het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg. GRAFKISTENFABRIEK FIRMA Veerse Singel 28, Middelburg, Telefoon 2040, Na kantoortijd 26632877, in Eiken-, Iepen- en Naaldhout prima afwerking, steeds uit voorraad lever baar via elke Timmerman of Begrafenisondernemer met vastgestelde kortin gen. Levering door de gehele Provincie met eigen auto. Wilt U daarom een goede, degelijke Komt dan eens bij ons ldjken. Er is ruime keuze in de beste Hol landse rijwielen. Ook voor le klas Moffelen en Verchromen van rijwielen en voor alle Rijwielonderdelen, Bagagetassen enz. naar -GRAVENSTRAAT, Middelburg. Onze bekende prima kwaliteit Nu weer voorradig in alle maten en tinten. GORTSTRAAT 54, Middelburg met de prima daarvoor gemaakte trijp Extra aanbieding in verende- en wollen Rookfauteuilkussens in Gobelin, Terra en Bruin Velours- bekleding. UITTREKTAFELS 37,50, ƒ42,50 Langeviele 42 over de Lange Geere, Telefoon 2928, Middelburg KHAKIOVERMƒ15,36 BLAUWE C f „11,80 WITTE OVEM „13,50 GRIJZE STOIMN «14,— KHAKI STOF® „14,60 GRIJZE WEM 11,10 BLAUWE W®SEN 9,69 WITTE LABORATO]®SEN „11,84 WITTE DAil SCHORTE^niouw 10,73 WITTE DAR] SCHORTEN, Hinouw 10,80 WITTE KRUBRS- JASSEN 9,10 WITTE BUIZJ7,29 WITTE VE STERSSCHB5,34 SCHORTEN, Imouw 13,69 GERUITE scbsn, zonder mouvB9,40 FANTASIESCWN... 5,43 KORTWRDSTRAAT liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil LANGE vu I voor S 16^2%, merk, De bruine Bar de bes Vraagt steec irima merk. ïiddelburg 11 Grote sorte ge prijzen. JÉ ïlHUllllllllllllll'llllllllllillll ilülllll'lllllllllllllHHlï nevelder kip". eieren geeft ocaat. Per fles van Alleen verkrijg! SLIJTERIJ FE LANGE DEIl Ruime soit zen, zowel ZO JUIST Monoj elen; Horal nen. Wij hebben ste op gebii Langeviele K00 m iciliter 3,90. onze firma Middelburg. 'heeservie- selein als ANGEN: het nieuw- Speelgoed. iiddelburg. LRAVEN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 2