Jaarvergadering Filmvoorstelling Sterke Lederen mm'§ WOENSDAG 22 MAART „DE GLORIE VAN HET AMBACHT" Boodschap- tassen „Byou Prima Limonadesiroop SNIP EN SNAP Ze zijn er weer Trans valia-Rij wielen Liefhebbers van Natuurschoon een bezoek aan de Bollenvelden GEBRS BLANKER Het wordt weer gezellig SCHOUWBURG RESTAURANT ESBT* MUZIEK Kienzle Zakhorloge P, DE KAM WOENSDAG 22 Maart Schuttershof, 's avonds 8 uur in de zaal Montaan, Giststraat 13 rechtsgeweven Dames kousen 2,25 - 2,49. v.h. GOOD'S KOUSENHANDEL vanaf 14,25 Korte Delft 44 Middelburg, Trans valia-Rij wielen WIJNHANDEL D. JOZIASSE KRIMP VRIJE SOKKENWOL P, J, JONGEPIER No. 11 17 MAART 1950 54e JAARGANG □EFFIFIM Advertenties 10 cent per mm. (abonnement lager) Faampjes, bij vooruit" I betaling, 50 cent (1—4 regels). Iedere regel meer 15 cent (tot maximum 8 regels) NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN OMGEVING UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, MIDDELBURG TELEFOON 2438 Snip Laat ik je het schrijven van 'n Vlasmarkt-bewoner voor lezen „Met genoegen lees ik steeds uw praatje in De Faam, waarin vaak aandacht besteed wordt aan verbeterin gen, die het verkeer ten goe de komen, ongelukken voor komen en tevens ook in het belang kunnen zijn voor de zaken, die zich in een be paalde straat bevinden. Als winkelier van de Vlasmarkt zou ik gaarne het volgende onder uw aandacht willen brengen. Het verkeer Vlasmarkt is, wat iedereen bekend is, ge vaarlijk druk, vooral in aan merking genomen, dat deze straat zeer smal is. De voet gangers zijn een gevaar voor auto's en auto's voor voet gangers. Lijkt het u niet wen selijk, dat er in deze straat een trottoir komt, zo spoe dig mogelijk Ook voor de zakenlieden is dit zeer ge wenst, daar het kopend pu bliek nu stoep op en stoep a moet en dan weer moet uitwijken voor een hoog ge bouwde kelder. De voetgan gers worden thans verplicht op de rijweg te lopen en dat in een zo bijzonder drukke en smalle straat". Snap Dat is nu de derde keer, dat deze straat het onderwerp van ons gesprek uitmaakt. Snip Ja, de Vlasmarkt staat wel in het teken van de belangstel ling. Snap Dat is niet te verwonderen. Ik vind, dat onze Scribent een prachtige oplossing geeft. SnipDit moet gezegd, een trottoir aan beide zijden van de hui zen zou het gevaar voor de voetgangers zeer, zeer veel verminderen. SnapMisschien wil ons Gemeente bestuur dit vraagstuk ter on derzoek in handen stellen van de Directeur van Gemeente werken. SnipDat is inderdaad een goede gedachte van je. Laten we hopen, dat binnenkort de wens van onze winkelier in vervulling gaat en de trot toirs zijn aangelegd. SnapAan ons adres is nog een schrijven ingekomen van deze inhoud„Als berijder van een gemotoriseerd rijwiel, an ders gezegd van een rijwiel met hulpmotor (een plofje), moet ik bijna dagelijks op merkingen en vragen aanho ren, als U hebt geen letter Houd Uw PAASDAGEN vrij voor met één onzer Touringcars. Beleefd aanbevelend, AUTOREIS-BUREAU POTTENMARKT TELEFOON 2865, MIDDELBURG A.S. ZONDAG in het 's middags van 46 uur, 's avonds van llj^ uur WARME LUNCH EN DINERS de gehelen dag. ZALEN BESCHIKBAAR BEDRIJFSECONOMISCHE ADVIEZEN. J. MULLER, Molstraat 5, Middelburg. Accountant. Leraar M.O. Boekhou den. Telefoon K 1180—2797 Volle garantie, 13,50 VLASMARKT 52, MIDDELBURG Gereformeerde Jeugdclubs „Samuël" en „Nunia" half acht precies uitgaande van de Schoenmakers Patr. Vereniging te Middelburg, wordt op de mooie film vertoond Verder enkele interessante bijfilms. Ter voorlichting aan het publiek wordt gedemonstreerd met goed en slecht gerepareerd schoenwerk. TOEGANSPRIJS 1,(belasting inbegrepen) Toegangsbewijzen verkrijgbaar bij M. H. ANNOT, Burgerweidestraat 24 en C. M. DE RIJKE, Verwerijstraat 3. ENORM SUCCES hebben wij met onze zeer sterke Kwaliteit weer als vóór de oorlog. GORTSTRAAT 54, Middelburg MET VOORZAK EN RITS 99 De zaak met de grootste sortering van de fa. Kaan verkrijgbaar bij de Rijwielhandel. 1,20 per Literfles, diverse smaken Lange Noordstraat 69, Telefoon 2319, Middelburg. Pracht Kropsla, Snijsla, Andijvie, Spinazie, Lof vanaf 35 cent per kilo, Radijs, Literblik Appelmoes 70 cent, Asperges 2,75 literblik. Sinaas appelen 11 voor 1,Citroenen 3 voor 25 cent. HOOGSTRAAT TELEFOON 2562, MIDDELBURG ijzersterk. Zwart, grijs, beige, donker-beige Speciale aanbieding per knot 2,50 SEGEERSTRAAT 46 MIDDELBURG VOOR DE SCHOONMAAK alle soorten BOENWAS voor eiken en Old Finish Meubelen, Linoleum en Parketvloer, DAM 77, MIDDELBURG Faampjes moeten bij vooruitbetaling worden voldaan.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 1