500 CC NORTON MOTORRIJWIEL te koop Gratis een nieuwe hoed LEO HELDER's Brillen INTERLOCK Griep en Influenzatijd t^Ctd/O *JÉriJi fit Telefoon 2557, Middelburg. JVtoforhandel PU PB££ V Oid Zustand ma Jat eindelijk Mevrouw, ontvingen wé de PROTOS RAPID Stofzuiger a i 125,^, FIRMA DENEVERS Verfhandel L» JANSE v.h. GOOD'S KOUSENHANDEL linksgeweven Dames kousen thans in 12 tinten 2,98» 10 KORTING PIET SOMER Gevonden voorwerpen» SINGLETS PANTALONS *OSÉ ve/t de kleine handige stofzuiger, waar U en meerdere Dames naar vroegen, leverbaar in 125 en 220 Volt, 15 7-i in m ri LANGE NOORDSTRAAT 4749 tegenover Postkantoor, Verkoop, inkoop, verhuren, reviseren, repareren. rechte woord Moeder Pavias tast zenuwachtig naar haar zakdoek en snikt het eensklaps uit. „We hebben hierhier gewoond van...... van ons trouwen afAltijdaltijd op tijd betaald, en nünu wordt ons woninkje verkochtKonden wij het maar kopen, maar jadat kan de blauwe nietniet trekken, neen! Andries zegt, dat het huisje wel voor drie...... driehonderd-gul den zal gaan Helmers zoekt woorden van op beuring en troost, die de goede vrouw zo hard nodig heeft. „Maar het is toch niet gezegd, dat de nieuwe eigenaar hier komt wo nen Hij is misschien wat blij, als hij zulke pronte huurders houden kan tJa, oja Maar ik heb er weinig moed op, hoor De arme vrouw zucht en schudt verdrietig het hoofd. „Hoeveel Vlissingers probe ren niet, hier een woning te krijgen Ze zijn in hun stad niet veilig meer!" Helmers weet niet recht, wat hij antwoorden moet. Honderden stad genoten zijn naar Middelburg gewe ken, en velen hunner trachten daar een huis in eigendom te krijgen. „Wie is de eigenaar vraagt hij dan. „Van der Krap, de maljenier, in de Vlissingsestraat." „Zoantwoordt de oude man, maarQjij dit weinig zeggende woord je laat hij het. Vrouw Pavias' vrees werd werke lijk bewaarheid, want de koper was een inwoner van de Scheldestad, die zijn woonplaats echter niet verliet. En zo kreeg de oude Helmers óók gelijk, want zijn weldoeners konden rustig in hun huisje blijven. De naam van de nieuwe eigenaar kwamen zij niet te weten. Diè vernamen zij eerst twee jaar later, toen de oude Helmers gestor ven was. Hij was het, die het huisje in de Verwerijstraat had gekochthij was het, die zijn weldoener bij tes tamentaire beschikking de woning in volle eigendom schonk, alsmede een bedrag van drie en negentig gulden... het restje van wat hij in zijn leven zo zuinig had bijeengebracht. Zó had de brave grijsaard zijn schuld voldaan, enthans wei gerde Pavias niet» Einde van het eerste deel. In- en uitwending als nieuw. 1065t'-—IllCt Cjarailtie» ZUSTERSTRAAT &-10, TELEFOON 2344, MIDDELBURG. Vanaf heden is iedere hoed bij ons gekocht gedurende 6 maanden gratis verzekerd tegen diefstal - verwisse ling - brand en vermissing. U ontvangt tegen inlevering van een door ons afgegeven waardebewijs, bij een van bovengenoemde gevallen, dus direct (zonder enige betaling) een zelfde nieuwe hoed gratis. Een hoeden-service zoals in Middel burg alleen PECA U geeft. Voor heven met smaak is „PECA" de zaak (SPECIAAL VOOR HOEDEN) Verder alle narigheden. Drinkt alle avonden voor naar bed gaan één a twee glazen warme wijn- groc van per fles Bordeauxwijn 2,50 Rhum Punch5,30 Jamaica Rhum 7, Kingstone Rhum der Engelse kolonie, speciaal tegen griep 7,50 Green Lemon Limonade, ALS GROC, der firma Black- worth, Londen 1,50 Beter als alle medicijnen en kwak zalversmiddelen. FILIAAL SLIJTERIJ LANGE DELFT 90, Middelburg. Voor Geboortekaartjes naar LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat 47, Middelburg Lange Delft 59 Middelburg ïste Kwamen. - yicm» au vies. Lange Noordstraat 70 Telefoon 2419, Middelburg. naar doktersrecept. Moderne optiek. Hoge korting voor Leden van Ziekenfondsen. LANGEDELFT 24 - Middelburg Prima kwaliteit GORTSTRAAT 54, Middelburg Gedurende de maanden JANUARI en FEBRUARI op alle STOOM- EN VERF- GOEDEREN, ook STOP PAGE, LEDERWAREN, VERVEN ENZ. Beddewijkstraat 7, Tel. 2059 Middelburg BOEKHANDEL ,,'T ZOEKLICHT" De laatste Kalenders worden opgeruimd voor zeer lage prijs li Voor Huwelijkscirculaires naar LITTOOIJ OLTHOFF De Commissaris van Politie te Mid delburg maakt bekend, dat aan zijn bu reau de volgende gevonden voorwerpen zijn gedeponeerd en terug te bekomen Zaterdagavond tussen 19 en 20 uur Verschillende Huissleutels, Handschoe nen, Wanten, Kinderwanten en Kinder handschoentjes, Tandenborstel, Haar bandje, Witte Ceintuur, Sjaal (donker grijs), Ontstekensbobiene, blauwe Man telband. Bij particulieren worden de volgende gevonden voorwerpen in bewaring ge houden Grijze Sjaal, Provoost, Seisweg 252 1 paar witte wollen .Wanten, Dingeman- se, Zuidsingel 22 Rood bruine Kinder- want, Hendrikse, Bellinkstraat 7 Witte Kinderwant, Schrijver, Molenwater 25 geblokte Sjaal, Rijkse, Wilhelminastraat 5 Zilverbon van 2,50, Vreeke, Seis weg 214 Muntbiljet van 1,—, Lorier, Emmastraat 4 Passer, De Vos, Veerse weg 127 Muntbiljet van 1,Huijs- soon, Zusterstraat 68 Zwarte Vulpen, Geense, Lange Noordstraat 35 boven Rode Sjaal met zwarte streep, Verschu- re, Ter Hogestraat 65 2 Vulpennen, Postkantoor, Middelburg Tabakspijp, Giebels, Veerse Singel 148 Portemon- naie met drukknop, Van Houten, Korte Noordstraat 281 paar bruine Heren Nappa Handschoenen, Witte, Kousteen- sedijk 14Zwarte Halsdoek, Van de Linde, Zanddorp 62a 1 paar dames Handschoenen (groen-bruin), Nortier, Oostkerkplein 8 Damespolshorloge met rood bandje, Lievense, Bree 49a 1 paar groene wollen Wanten, Van Schijndel, Veerse Singel 31 donkerblauwe her werkte Want, Van Bokhoven, Woon wagen, Seissingel (bij de Griffioen); bruine herenportemonnaie zonder inh., Spierens, Baarsjesstraat 28 Snoer Kora len, Nieuwkamp, Kerksteeg 6, 't Zand blokje Gom, Machielse, Bagijnhof 22 Zilveren Broche (Wapen van Westka- pelle), GeerSe, Noordweg 216, St. Lau rens Schakelarmbandje, Phil, Jacob Catsstraat 19 Blauwe Kinderwant, De Nood, Veerse weg 39. Indien gevonden voorwerpen bij par ticulieren worden afgehaald, gelieve dan hiervan aan het Bureau van Politie ken nis te willen geven. Middelburg, 8 Februari 1950. De Commissaris van Politie, RENEMAN. In eerste kwaliteit heren- en korte hebben wij zo juist een mooie zending ontvangen. HERENMODEMAGAZIJN Lange Delft 40, Telef. 3325, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 3