Verzend uw Goederen Gratis een nieuwe hoed SCHULTE THIEME Waterdichte Regenkleding Magazijn „Nieuw Engeland" M. A. BARENTSEN SAARTJE PAVIAS. per Vrachtdienst „VOORWAARTS" door geheel Zuid- en Noord-Beveland, en per schipper Verburg naar Schouwen en Duiveland» DROGISTERIJ Pantonsiletten Copo jodium Keeltabletten Superol-tabletten Citromint Desomint Agré-Gola F ormitr ol-pastilles Orgakinine Kinine pharmascorbine Spidox Paraformenthol Ook voor Uw kinderen» Lange Giststraat 11 recht over Rijwielh» Dekker» Vier, zegge vier jaren, heeft Saar- tje zich in de grote boven- en vóór kamer van het huis aan de Wal in het naaien bekwaamd vier lange jarenIn die tijd heeft zij vrijwel geen stuiver ingebracht, maar ha^r domme ouders, behalve het geld voor voedsel en kleding, ruim tachtig gul den aan leergeld gekost. Domme, oliedomme ouders Eneigenwijze, hoogmoedige ouders óók WantSaartje moet de „groot heid" in. Saartje mag niet dienen dat is te min. Zij mag zelfs geen ver- stelnaaister worden dat is óók al niets. En bijvoorbeeld een sitsen ja pon voor een dienstmeid maken neen, daar is Saartje te goed voor, hoor Saartje moet voor mevrouw Pas poort werken, voor mevrouw De Stoppelaar en mevrouw De Super- ville, en als het kan voor nog héél wat méér dames uit die stand Pas maar op, Pavias Hoogmoed is nog altijd vóór de val gekomen Wantdie aanzienlijke dames hebben zonenkeurige en welge manierde, hupse jongelui, die het lang niet onaardig vinden, als hun moeder een jong enhéél knap naaistertje heeft. En een avontuurtje met zo'n lief, onervaren ding Ja, Paviaspas maar op En jij vooral, Saartje XI. Een edel, onbaatzuchtig man. Teeuw heeft, om het nu maar eens héél gewoontjes te zeggen, zijn hos pita nog niet verteld, dat hij „op de keien" staat. Zij behoeft het nog niet te weten Teeuw heeft nog wel een paar rijksdaalders op zak en daar hij ook zijn voorlopig laatste loon heeft gebeurd, kan hij het wel een week of twee „uitzingen". Als vrouw Breekpot als naar ge woonte reeds vóór half zes op de deur van zijn kamertje klopt, klinkt er een klagende stem uit de bedstede: „Och, goede vrouwkom even binnen, als je1 wilt De weduwe steekt haar hoofd om de deur, en Teeuw toont het zijne met een blauw wollen slaapmuts van tussen de bedgordijnen. „Ik voel mij niet wel, vrouw Breekpotbegint Teeuw huilerig, en 't heeft er werkelijk van, of hij onmiddellijk zal' gaan schreien. „Ik heb violente pijnen in mijn hals, mijn benen, mijn schouders en mijn buik. Vindt ge niet, dat ik maar bleekjes zie Ja, wat moet de goede ziel daar op antwoordenTeeuw heeft niet de minste kleur, maar die mist hij altijd en hij klaagt vrijwel elke dag over pijn hier of daar. „Zal ik naar de dokter gaan Kijk, dat is iets, wat je kunt zeg gen, vindt de vrouw. „Laat ons daar voorlopig nog mee wachten, goede zielTeeuw kreunt en wrijft met een van pijn ver trokken gezicht langs zijn maag. „Neengéén dokter, alsjeblieft Er is één middel, dat mij helpen zal Kook wat soep, geachte mejuffrouw, lekkere, vette soep, met dobbelsteen tjes, vlees en balletjes. Kook ze maar in die ijzeren pandaar gaan zo wat tien diepe borden indan heb ik morgen nóg een paar lepel tjes „Jagoed." De arme vrouw zucht, want zo'n soepje als Teeuw verlangt, komt vrij duur. En dan welke zieke denkt nu aan tien bor den soep Vrouw Breekpot komt tot de overtuiging, dat haar geleerde commensaal haar lelijk voor het lap je houdt. ,,'k Moet zeker gaan zeggen, dat je niet werken kunt vraagt zij dan. Teeuw komt nu wat méér over eind, en zijn beslaapmutst hoofd schudt heftig van neen. „Niet nodig, waarde hospita DINSDAGS en VRIJDAGS vertrek Vlissingsestraat 32, v.m. 9 uur. Goederen worden desgewenst afgehaald. Bestelhuis VLISSINGENFa. Vermeulen, Glacisstraat 35. Beleefd aanbevelend, VLISSINGSESTRAAT 32, MIDDELBURG. Vanaf heden is iedere hoed bij ons gekocht gedurende 6 maanden gratis verzekerd tegen diefstal - verwisse ling - brand en vermissing. U ontvangt tegen inlevering van een door ons afgegeven waardebewijs, bij een van bovengenoemde gevallen, dus direct (zonder enige betaling) een zelfde nieuwe hoed gratis. Een hoeden-service zoals in Middel burg alleen PECA U geeft. Voor heren met smaak is ,,PECA" de zaak (SPECIAAL VOOR HOEDEN) Herenmodehuis Lange Delft 59 Middelburg Ter bescherming van MOND- EN KEELHOLTE, tegen VERKOUDHEID en GRIEP IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN MIDDELBURG. REGENJASSEN MET DUBBEL RUGSTUK 22,75 enz. EGYPTISCH KATOENEN REGENJASSEN (dubbel) 49,50. GABARDINE REGENJASSEN 93,50. REGENMANTELS 22,50, GEVOERD 32,50. EGYPTISCH LINNEN MANTELS, dubbel gevoerd, 61,75 en 75,—. PLASTIC MANTELS 9,75 (de betere soort). Voordelige aanbieding JONGENSJASJES 15,enz. van 1J^ tot 6 jaar Fa. J. GERRITZEN W. KOEJEMANS werkelijk nietSinjeur De Landmee- ter verwacht mij heden niet. Hij gaf mij Zaterdag reeds verlof om eens een week flink uit te zieken. Weet ge, welke raad hij mij gaf Deze. „Van Limmerenzei hij, „ik heb het reeds dagenlang zien aankomen, enwat ik duchtte, is thans droe ve werkelijkheid Gij zijt over werktgij vergdet te véél van uwe zwakke krachten, en daarom wens ik, dat ge een week rusten zultEdel, vrouw Breekpot, vindt ge niet Zulke woorden getui gen niet alleen van waardering, maar boven alles van reine, verheven men- senmin De arme ziel kan het natuurlijk niet ontkennen. .Jastemt zij toe. „Het is héél mooi van sinjeur De Landm Teeuw legt haar met een bemin nelijk gebaar het zwijgen op. „Stil... geachte hosptiastil Het spre ken vermoeit dit afgesloofd lichaam méér, dan gij vermoedthet snakt derhalve naar rust En daar een goede en krachtige soep een aanzien lijke tijd van voorbereiding eist, ver zoeke ik U met grote spoed ter halle te willen gaan. Gehakt, vlees en be nen, met veel vet er aan, nietwaar V En prent het diep in uw geheu gen, goede vrouw breng óók een flinke mergpijp meeEen mergpijp schenkt nieuwe levenskracht Teeuw heeft die middag vier, zeg ge vier borden soep genuttigd, en dit krachtige voedsel heeft hem zó verkwikt en gesterkt, dat hij al een wandeling naar het Wagenplein heeft kunnen maken. Hij zit nu in het logement „De Engel" en rust daar wat gehéél op krachten is hij toch nog niet en verkwikt zich met een paar kruikjes bier. Dan, opeensTeeuw geeft een schreeuw van blijdschap, en hij zet zijn kruik zó hard op het tafeltje, dat de herbergier hem een waarschuwing geeft. „Zeg eris, maatje kunt dat ding breken, als je wilt, maar dan betaal :je drie centen, hoor Teeuw hóórt het dreigement niet eens. Voor de herberg wandelen enige vrouwen en meisjes op en neer. Zij wachten op de diligence voor Vlis- singen, die om twee uur van de Markt afrijdt. Zij willen eens zien, hoe 't in Vlissingen is de ver woestingen daar trekken elke dag toeschouwers bij menigte Drie van de wachtenden hebben Teeuws volle belangstelling. Eigen lijk slechts twéé, maar de derde schijnt bij hen te behoren. Een héél aardig meisje Teeuw heeft 't onmiddellijk geconstateerd maar zij haalt niet bij dat juffertje met het lichtgroene hoedje. Teeuw heeft haar gauw genoeg herkend, 't Is Saartje, het aanvallige dochtertje van Pavias. Die oudere vrouw moet haar moeder zijn. Ja, 't is er eindelijk van gekomen, hoor Vrouw Pavias wil toch óók weten, hoe het in Vlissingen is. Een groot aantal inwoners der ongeluk kige stad heeft een toevlucht bij fa milie of kennissen in Middelburg ge zocht, en hun verhalen van wat zij hebben moeten doorstaan zijn méér dan voldoende om iemands nieuws gierigheid tot het uiterste te prikke len. Moeder Pavias heeft zóveel ho ren vertellen, dat zij spoedig het be sluit genomen heeft„Als het héél, héél mooi weer is, gaan wij óók kij ken, Saar En als Santje zin heeft, gaat zij mee Die mooie dag is er nu. De meisjes hadden dolgraag naar Vlissingen gewandeld, maar de tocht héén en terug is voor Saartjes moe- der te ver. En daarom werd dan ook met algemene stemmen besloten, de reis maar met de diligence te doen. En dit is voor de eenvoudige men sen zó buitengewoon zeldzaam en heerlijk, dat de twee vriendinnen el kaar onder het wachten met stralen- i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 2