Gasbesparing JOH. A. JULIANUS, FIRMA HOOIJKAMP VAN OORSCHOT, G. DE KLERK Carlo Eppings DAMPO A. VAN ROON, Langeviele 62, Middelburg r i Meubeimagazijn G. GEENSEN 8 FASTENAU, Electr. Ornamenten en Kappen Mennes' Lampenhuis „LOTISICQ" Alg. Ned. Bond van Meubelmakers enz. Bieten rooien Bladthse-Surr. „BELICAAT" PFAFF Zaterdags van 3 tot 4 uur. „Mijnhardtjes" De Nederlandsche Pijn- en Kouverdrijvers Adiketm waae wij. U in ku bedienen. ponder punten zonder speciale vergunning leveren wij U bruine Yerduis~ teringsstof, zeer geschikt voor Gvergordijnen (pSwèh& Xangeviele JWidcielburg Wij' brengen nog ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Bloemenhuis „FLORA" UW KINDJE VERKOUDEN Naaimachinehuls WlèMMHMWHMWI PIET VOGEL, Sint Pieterstr. 47, MIDDELBURG VERSCHIJNT OES WOENSDAGSMIDDAGS No. 4 16 OCTOBER 1940 45e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 F. J. VAN AARTSEN Burgerlijke Stand van Middelburg. Verduisterings Balascherm, 2 Meter breed. Per Meter 0.30. Lange Geere 29, M'burg WEER VOORRADIG Lambrechtstr. 10 M'burg GROENTEN- EN FRUIT CENTRALE Dam, Plantsoen, M'burg Prima en goedkoop zijn onze Aardappelen. 5 cent per K.G. Per 100 K.G. 4.50. Probeer U ze eens! Aanbevelend, J. FLIPSE WELKE BONS ZIJN GELDIG Bruidsbouquet vanaf l 2,50, Aanbev., C, FLIPSE, MIDDELBURG van zeer groote partij tegen bijzonder laag ge taxeerde prijzen. Bijv. Costuum of Regenjas van 20.—, 25,—, 30.— voor 12.50, 17.50, 20. van 40.45.50. voor 25. 30.35, van voor 40.—, 45.—, Manufacturen, Tafelkleeden, Mode-artikelen enz. Prachtige Stoffen voor Dameskleeding, Gummi Regenjassen en -mantels zonder punten, Dassen, Bretels enz. Verkoop heeft plaats Dinsdag 22 Oct. 12-5 uur Woensdag 23 October, Donderdag 24 October, Vrijdag 25 October van 10—5 uur, Zaterdag 26 October van 10A uur. Voor bekende koopers betaaldag 24 Januari. Besteedt thans uw pun ten gunstig. VOOR DE PERKEN PEDICURE. Noordstraat 42, M'burg. Wringers, Wringerbokken, Zinken- en Emaille Wasborden, Emaille Artikelen en compl. Uitrus tingen, Stereliseerringen, Pracht Stofzuigers, Keu kenkachels, Haardkachels, Huishoudkachels. Nog enkele Plattebuiskachels, Electr. Wasmachines. De echte KOKSMAAT, voor alle pannen, ook voor 2 op elkander, voor de goede keukens. Kaarslantaarns te koop. soliede MEUBELEN tegen lagen prijs Voor Uw Woon-, Zit- of Slaapkamer in Eiken, Gebijtst of Old-Finish. a PEERLESS-BEDDEN. 50 Toonkamers LANGEVIELE 14 - MIDDELBURG Volkskledingmagazijn Nederstraat 10, M'burg. I 2.50 p. t. 2.50 p. t. De Geluksdag nadert Weg is de strop Met een Lotisico van 2.50 er bovenop Haast U Adres: 2.50 p. t. i 2.50 p. t. EEN PAKHUIS, De oplage van dit blad is GV 13000 rm .\fr?o'w V; ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND, BIJ CONTRACT VOORDEEUGE VOORWAARDEN 'i'f - '"•V 1-pits Sudder Comfoor 1.10 2-pits Sudder Comfoor 1.40 Gasinzet in Petroleumstel 0.95 Industrie Carbidlampen. Carbid per K.G. en per vat, Spanjaardstraat 17 Middelburg Kloven, ontvellingen, schrammen en andere huidverwondingen ver zacht en geneest men snel met Doos 30 en 60 ct. PUROL GETROUWD P. J. Quaars, 25 j. en P. van Oorschot, 25 j. B. M. Bijl, 24 j. en A. Sanderse, 24 j. C. Jongepier, 27 j. en L. Hengstman- gers, 24 j. GEBORENPieternella Maria, dochter van B. D. Aerssens en Th. P. de Waard Johannes, zoon van J. P. de Vrieze en J. G. van der Staal Geertruida, dochter van A. Schuilwerve en M. C. Isendoorn; Hélène Catherine, dochter van P. J. Lebon en J. W. Willems Jozina Magdalena, dochter van C. J. van den Berge en A. Droenennerg Abraham, zoon van W. Alewijnse en M. Jagt. OVERLEDENGeertruida Cor nelia Adrianissen, 82 j., wed. van C. C. AkkermanTeunis Gerardus Vogelenzang, 84 j., man van P. Wolf Ook voor buiten te gebruiken. Al wordt het nat, het geeft niets Langeviele 42, Telef, 58, Middelburg Waar wij ons, door familieomstan digheden, genoodzaakt zagen, de noodwinkel op te zeggen, bevelen wij ons gaarne aan ter bezorging van de volgende artikelen Brood, Beschuit, Klein- en Luxe Brood, Cakes, Gevulde Heeren en Cocosmacronen Kaiser's Koek a 28, 16, 11 cent; Gemberkoek 16 cent; Friesche Koek a 28, 26, 25, 18 en 17 cent. Kaiser's Biskwie, Koekjes, Boter ham- en Amandelspeculaas. Rademaker's Hopjes a 16, 22, 28, 35 en 50 cent per pakje. Chocoladetabletten a 25 en 45 cent. Chocolade Reepen a 5 en 6 cent. Rollen King en Red Band Peper munt enz, tijdelijk adres Emaille Gas- en Zakketels, Brood- en Beschuittrommels, Mayonaise kloppers, Kannen met maatverdee- ling, Koffiemolens, Thee- en Koffie kannen. ZIE ETALAGE! Korte Noordstraat 15 - Middelburg De beste AMONIAK 15 cent per Literfles. BLEEKWATER 12 ct. p. Literfles. Wordt gratis thuisbezorgd. Adres Wij hebben nog prima APPELEN voor Wintervoorraad 20 en 25 cent per K.G. Vleesch. Van 14 Oct. tot en met 20 Oct. geeft met „04 vleesch" ge merkte bonnen recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegre pen, of een rantsoen vleeschwaren. De met „04 worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op Zondag 20 Oct. a.s. nog niet ge bruikt zijn, blijven nog geldig tot en met 27 October. Brood. Van 14 Oct. tot en met 20 October geven de met 10 genum merde bonnen van het nieuwe brood- bonboekje recht op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood. Thee of Koffie. Bon 114 (algemeen distributieboekje). Geldig tot en met 8 November, recht gevende op J/2 pond Koffie of 75 gram Thee. Suiker. Bon 109 (algemeen distri butieboekje). Geldig tot en met 25 October, recht gevende op 1 Kilo suiker. Petroleum, Petroleumzegel „Perio de 6", voor hen, die over geen an dere kookgelegenheid beschikken dan met petroleum. Geldig van 9 Sept. tot en met 3 November, recht ge vende op 2 liter Petroleum. Boter. Bons 05 tot en met 012 (Boterkaart). Op eiken bon y2 pond Boter tot en met 18 October. Margarine of Boter. Bons 05, 06, 07 (Vetkaart). Op eiken bon y2 pond Margarine of Boter tot en met 18 October. Op bon 08 (Vetkaart)een x/2 pond Gesmolten Vet of Boter. Boter (met reductie). Bons 09, 10, 11, 12 (Vetkaart): eiken bon een y2 pond Boter met 10 cent reductie per x/2 pond tot en met 18 October. Bon 76 (algemeen distributieboek je). Geldig van 5 Oct. tot en met 1 Nov., recht gevende op 250 gram Rijst of Rijstemeel of Rijstebloem. Bon 77 (algemeen distributieboek je). Geldig van 5 Oct. tot en met 1 Nov., elk recht gevende op 250 gram Havermout, Havervlokken, Gort of Grutten. Bon 78. y2 pond Tarwebloem of Tarwemeel of Boekweitmeel of Rog gemeel of Roggebloem of Zelfrijzend Bakmeel van 5 October tot en met 1 November. Bon 28. 1 ons Maizena of Gries- meel of Puddingpoeder van 9 Sept. tot en met 1 November. Bon 15. 1 ons Macaroni of Ver micelli of Spaghetti van 9 Sept. tot en met 1 November. Zeep. Gedurende het tijdvak van 25 September tot en met 18 October a.s. geeft de met „104" genummerde bon van het algemeen distributie bonboekje recht op het koopen van 150 gram toiletzeep (nieuwe samen stelling) of 120 gram huishoudzeep, of 200 gram zachte zeep, of 250 gram zeeppoeder, of voorzoover voor radig 125 gram zeepvlokken, of 250 gram zelfwerkende waschmidde- len, of 200 gram vloeibare zeep. Voorzoover de verpakking dit toe laat, kan de verbruiker desgewenscht gedeelten van bovenstaande hoeveel heden in combinatie op één bon koo pen. Men zal dus bijv. op één bon 60 gram, huishoudzeep plus 100 gram zachte zeep kunnen verkrijgen. PRACHT SORTEERING bloeiende Planten en Afgesneden Bloemen, Lage prijzen Wij leveren U een prima PALMTAKKEN en KRANSEN aan lage prijzen. SPANJAARDSTRAAT 27, M'burg 55,_, 60.-, Violen en Vergeet mij niet 100 st. 50 cent. Eerste soort Tulpen, Hya cinten, Crocus enz, tegen lagen prijs. Koud. weg D 3, 't Zand, Middelburg Donderdags Dam, hoek Kortedelft. Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES: Ook aan huis te ontbieden. THANS is het meer dan tijd Uw Koffierantsoen te verdubbelen Doet dit zelf eens met Alléén COFFIX verbetert uw Koffie, prijs 15 cent per pakje. Probeert ook een zuiver natuurproduct, bij ver menging met gewone Thee, geen smaakverschil. Alom verkrijgbaar, vraagt Uwen winkeüer. 3 Wrijf dan keel, rug en borstje in met Dampo.Wonderlijk zooals dat helpt! Pot 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct. is VERPLAATST van Kortedelft naar DAM 19, Middelburg. Wij staan ten uwen dienste. In CLUBGARNITUREN, DRES- A SOIRS, THEEMEUBELS brengen Z wij U nog een mooie collectie. w WIJ ZIJN WEER RUIM GESORTEERD IN; Huishoudelijke artikelen, Speelgoederen, Toiletartikelen, DOET Houtwaren, Staalwaren, Luxe artikelen, UW Lederwaren, Emaille, VOORDEEL Ontvangen een zending Kinderboxen, Kinderstoelen en Kinderwagens. Het bekende adres REIGERSTRAAT 5 tegenover Apotheek Nonhebei, MIDDELBURG. in alle uitvoeringen. Voor prima kwaliteit en lagen prijs. Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. Zonder punten kan niet, DOCH WEL HEBBEN WE ZEER VOOR- DEELIGManchester Pakken en Manchester Broeken, Simson Broeken, Fantasie Broeken, Bakkers Broeken, Rijbroeken, Simson Jassen zeer voor- deelig, Casimir Jassen, alsook Stofjassen, prima Heeren- en Jongeheeren Costuums en Jongensjasjes. WEER lekkere Zuurkool 10 ct pond. Nog beste Kogeiboontjes, Bruine Boonen en Erwten, alles zonder bon. Prima Witte Aardappelen 3.per mud. Proef U ze eens, ze zijn best 1 J. LEIJNSE, Vlissingschestraat, Telefoon 882, Middelburg TE HUUR GEVRAAGD liefst omtrek woning. Adres Wed. A. Pouwelse, Aardappel- en Groen- tenhandel, Spanjaardstraat 54, Mid delburg. 2 stuks 10 ct. 12 stuks 50 ct.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1