Drogisterij SGHULTE THIEME, Openbaar Onderwijs d Spanjaardstraat 19. De *Faam Slagerij Firma Gebrs. LEIJNSE. Tijdelijk gevestigd in de Segeerstraat in het slob no. 24 tegenover de Geref. kerk, Rundvleesch, Varkensvleesch, Goedkoop Kalfsvleesch, DekcM r Ml FRANS DAMMAN, Stukjes RUNDROOKVLEES IMF* 60 cent per pond Levert U prima J oude en nieuwe jTdressen Heden versche Leverworst 20 cent per 5 ons Geldersche Rookworst 50 cent per pond Boerenleverworst 25 cent per half pond NIEUWSTRAAT 29 Vleeshouwerij Dam 79 - Telef. 198 - Middelburg GROENE CARBOLINEUM BRUINE CARBOLINEUM BLACK VARNASH uit voorraad leverbaar door de in het Huis met de Roode Pilaren, M'burg voor de Openbare Scholen te Middelburg kan alsnog geschieden voor Voor de lagere scholen moeten de leerlingen vóór 1 October a.s. de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. HET BESTUUR VAN „VOLKSONDERWIJS". H.H, Adverteerders het verrichten van Schoonmaak-werken aan- en in Gemeente gebouwen, De Varkensslagerij van N, M, DE NOOD, voor heen Wal, wordt tijdelijk gevestigd NIEUW HUIS, wordt wekelijks te Middelburg en op de Walcher- sche dorpen huis aan huis bezorgd. Klachten gelieve men aan de Uitgevers te melden. Voor de verspreiding zorgt te AAGTEKERKE bode Krijger. ARNEMUIDEN dhr. Meijers. BIGGEKERKE: bode Jobse. DOMBURG: bode Roelse. GAPINGE dhr. A. Versluis. GRIJPSKERKE dhr. J. W. Louwerse. KOUDEKERKE dhr. Meijers. MELISKERKE bode Huijssoon. N. EN ST. JOOSLAND bode Joosse. OOSTKAPELLE bode Wondergem. RITTHEM bode Barendse. ST. LAURENS dhr. J. v. d. Berge. SEROOSKERKE dhr. de Later. SOUBURG dhr. G. Huijsman. VEERE bode Caljouw. VROUWENPOLDER dhr. Jac. Louwerse. WESTKAPELLE bode de Kam. ZOUTELANDE bode Lievense. Aan deze adressen kunnen advertentiën ter plaat sing worden opgegeven. DE UITGEVERS. aan de bekende LAGE PRIJZEN. kunt U nu reeds het beste koopen. STELT U TEVREEÜ v.h, FIRMA BOUMAN Juist ontvangen een nieuwe zending Papierhandel Telefoon 692 Noordstraat 67, M'burg. Flinke degelijke LOOP JONGEN gevraagd. EEN DAGMEISJE NET DAGMEISJE Chr, School Sint Laurens WERKVROUW EEN WERKVROUW GEROOKT MAGER SPEK 70 CENT PER POND GEROOKT VET SPEK 55 CENT PER POND GEROOKT BACONSPEK 85 CENT PER POND GEROOKTE WORST 52 CENT PER POND VERSE LEVERWORST 26 CENT PER POND DIK VET EN MAGER SPEK. PLOK WORST 16, BOERENHAM 24, SCHOUDERHAM 20, RAUWE HAM 20, PROCUREUR 18, LEVERKAAS 16, RUND ROOKVLEES 18, 20, 22 cent, alles per ons. PRIMA RUND-, KALFS- EN VARKENSVLEES. «GE BBBSBBÜ School A bij het Hoofd W. HEIJT, Veerse Singel 256} School C bij bet Hoofd F. A. ROSENDAAL, Molenwater 67 School J bij het Hoofd P. v. ROON, Meidoomlaan 14 ULO voor Jongens bij het Hoofd P. v. ROON, Meidoornlaan 14 Meisjesschool bij het Hoofd Mej. J. G. G. DE CLEYN BREM, Noordweg 51 7e leerjaar bij het Hoofd L. MINDERHOUT, Noordweg 72 Rijksleerschool bij het Hoofd J. W. ALMEKINDERS, Nadorstweg 14. FIRMA K. P. BRUSKET in Muziekinstrumenten is gevestigd Giststraat Middelburg. L. VAN SPARRENTAK Kantoormachinehandel oud adres St. Pieterstraat 13, nieuw adres HEERENSTRAAT 12, Telefoon 510. N.V. J. G. en J. J. v. d. HARST Groenmarkt. Handel in Koloniale Waren. Thans Lange Geère 21. Velen werden door den brand ge troffen, doch wij bleven gespaard. Ons adres is nog steeds Meubelhandel A. KERKHOVE, Vlissingschestraat. HEEREN MODES „LONDON", v.h. L. Delft, thans Heerenstraat 37, naast werkpl. van de Fa Nederveen. Aanbevelend, H. J, M. SIES. SOUVENIRSHUIS „DE MAAN", voorheen Lange Delft 7, thans Veerse Singel 6, (Donderdags op de markt, Dam.) PFAFF NAAIMACHINEHUIS Kortedelft 35, Middelburg. Trapnaaimachines nog voor oude prijs. Eenige gebruikte Handnaaimachines en Trapnaaimachines, onder garantie CORSETTENMAGAZIJN FORM, voorheen Markt 5, thans gevestigd Pottenmarkt 6. N. TH. DE JONG Graveur Goudsmid, thans gevestigd KOORKERKHOF 16. Sigarenmagazijn KEES KLERCQ voorheen Gravenstraat 15, thans gevestigd Hoogstraat 27, Mid delburg, tegenover Leger des Heils. De Vleeschhouwerij van J. MEEUWSE met moderne Koelinstallatie en Vi trine is nog gevestigd Veersche Sin gel 90. Prima Zoetemelks Kalfs vleesch, lage prijs. Weet U wel, dat te Souburg en Ritthem meer dan 1700 exemplaren van DE FAAM worden verspreid d dit S Op Maandag 15 Juli 1940 zal door de Gemeente Middelburg in het openbaar worden aanbesteed Bestekken, zijn verkrijgbaar a 50 cent en inlichtingen worden verstrekt ten kantore van Gemeente-werken eiken werkdag de aanbesteding voor afgaande tusschen 9 en 11 uur. De Directeur van Gemeente-werken, P. JAC. JANSEN. BELEEFD AANBEVELEND. PRACHTIGE lekkere nieuwe Aard appeltjes a 5 cent de Kilo, geschrabt. Tevens geschrabte Worteltjes. J. LEIJNSE, Telefoon 882, Vlissingschestraat, Middelburg. Te koop of te huur gevraagd een klein, zoo mogelijk, omgeving Middelburg of op dorp in de omgeving. Brieven onder No. 15 bureau van dit blad. Prima Wollen Dekens, mooie kleuren, 160/210 7,98 Een extra groote maat, een warme Deken, 180/220 10,48 Flanellen Dames Nacht hemden, rose of bleu 1,48 Flanellen Heeren Hemden, 100 c.m. lang 1.18, 1,08 K h a k i Kampeerbroeken, zeer soliede kwaliteit 1,69 Khaki Kampeerrokjes, voor Dames, slechts 1,38 Wollen Sporttruitjes, vlot model, alle kleuren 2,28 Polo Heeren Hemden met veter- of treksluiting 1,29 Overhemd met vast boord, prima percals, slechts 1,98 Geplatteerde Dameskousen, goede kwaliteit 49 Macco matzijden Kousen, mooie kleuren 68 Zijden Kousen, nieuwe fin ten, fijne weefsel 68 Links geweven Kousen, zeer mooie kwaliteit 98 Regenkapjes, mooie kleu ren, solide kwaliteit 38 IRINS MIDDELBURG. Adres Korte Delft 24, Middelburg. gevraagd, leeftijd plm. 17 jaar, van 812 en Vrijdags tot 5 uur. Adres Londensche Kaai 5, M'burg. GEVRAAGD. Adres Mej. Kleinepier, Vlasmarkt 50, Middelburg. Het Bestuur vraagt een voor de school. Inlichtingen en aan te melden vóór 21 Juli bij het Hoofd der school, A 105. GEVRAAGD voor den Maandagmorgen. Adres Rijwielhandel SCHOUT, Zandstraat 23, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 3