Carlo Eppings C. DE LEEUW ELEGTRISCHE ORNAMENTEN MENNES C. DE KLERK ROODE STER Tuinnetten Voor de Schoonmaak: DE NIJS ZELDZAME AANBIEDING OON «0 FA WED. G. PATERIK Goudswaard \0y Met IVOROL een super reiniging van mond en tanden, HOOFDPIJN? RIJWIELHANDEL CflEME Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig Laat GOEDHART uw schoorsteen vegen Telefoon 847 F. J, VAN AARTSEN DE FRANSOOS OF DE DE MOLENTJESMAN Wij hebben ze weer I Prima Tulpen paars, rood, rose, wit, geel. Bloemenhuis „FLORA". C. FLIPSE Tel. 786 een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. elke D.K.W. R.T., 70 k.m. snelheid, 50 k.m. op 1 L. benzine, 245.— Vlissingschestraat ZIET ETALAGE RIJWIELEN ƒ35.- DEKKER S Voor beter Leerwerk Zakportefeuilles Portemonnaies Firma F. B. DEN BOER MORGEN Een bron van gezondheid ALEWIJNSE'S ROGGEBLOEM kost slechts 18 cent. KERNLEDER G. TH. ROOVERS GOESCHE POPPEN 7, 8 en 9 gulden. NET KOSTHUIS, Voor beter MAROKKAANSCH LEERWERK Firma F. B. DEN BOER CREDIETEN Burgerlijke Stand van Middelburg. BENEDENWONING WEIDAMHORDEN - LANDDAMHORDEN lln'nritéHH Vraagt voor BEDRUKTE ENVELOPPEN monster en prijs aan de Electrische Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF, Spanjaardstraat, Middelburg Buitnnbanden f 1,25 tot f 3,00 Binnenbanden 60 ct. tot 1,50 Kinderzitjes 39 ct tot f 2,50 Kinderschermpjes f 1,25 Spanjaardstraat 17 Middelburg een ^weldaad voor Uw huid DOOR P. LOUWERSE. (Opnieuw bewerkt.) 12 stuks voor één kwartje. WAL 38, Telefoon 676, Middelburg Gediplomeerd Voetkundige. Lombardstraat 13, Middelburg. Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. Tevens Gediplomeerd Manicure. TWEEDE DEEL. Ziezoo, daar zijn we bij de oude ves tingwerken, en hier is ,,Ter Beuken". We gaan het hek eens in, en Een oud man zit in het zonnetje in een leuningstoel voor de deur, en een aantal honden en katten loopt en draait om hem heen. Dicht bij hem op het vensterkozijn zitten een paar duifjes, en op het grasperk huppelen een paar ko nijntjes. Een sneeuwwitte baard bedekt zijn borst. Wat is dat Dat is de Fransoos. „Neen, dat kan de Fransoos niet zijn zegt ge nu. „Toen we hem voor het laatst met zijn molentjes zagen loo- pen, was hij wel oud, maar zóó oud nog niet Toch is het zoo. Op zijn ziekbed is hij zoo grijs geworden en zwart haar krijgen, zal hij natuurlijk niet meer. Maar wèl zal hij weer sterk worden, want hij begint al aardig op krachten te komen. Gisteren heeft hij weer voor het eerst molentjes verkocht, maar van daag is hij er niet op uitgegaande negotie zou met al die drukte toch niet veel opleveren. Stil, daar staat hij op. „Tromp Tromp roept hij. Onze oude bekende komt voor den dag en gaat kwispelstaartend voor zijn meester staan. „Tromp, ga je mee naar de stad, om naar je nieuw huis te kijken vraagt de Fransoos. „Wof Wof antwoordt Tromp. „Goed, beest, je mag mee. Gudule, kind, kom eens hier Even, nadat de oude geroepen heeft, komt er een meisje uit het oude huis te voorschijn. Is dat Gudule Maar wat is dat kind veranderd! Wat is ze netjes en stemmigjes gekleed Wat ziet ze er gezond en prettig uitNu heeft ze echter tóch weer dikke, roode oogen. Zou hij haar weer met het hoofdje Hei, hei, heeft vrouw Ringbout niet verteld, dat ze O, ja, we weten het al. Dat is waar ookZe schreide zoo bitter, omdat haar voormalige pleegvader dezen dag zoo vreeselijk gestraft zal worden. „Ik ga eens naar het bouwen kijken, Gudule Ga je mee vraagt hij. Gudule kijkt hem vriendelijk aan en zegt„Neen, vader Als de menschen mij met die roode, dikke oogen zagen loopen, zouden ze wel denken, dat er wat met mij gebeurd is. Neen, ik blijf liever thuis." „Nu, zooals je wil, kindlief. Tot straks dan Maar zeg, wat eten we van middag „De slager heeft soepvleesch ge bracht, vader Ik had zoo gedacht van soep. En als we dan een gebakken aardappeltje met wat sla na eten, dan hebben we vandaag weer een heerlijk potje „Goed, kind, goed Over een uur ben ik weer terug, hoor Kom, Columbus i Kom, Tromp De oude begaf zich op pad, en ging rechtuit naar het wachtschip, om daar Ringbout te vragen, of hij eens mede- ging, om naar het nieuwe bouwwerk te kijken. Dèn 'n Mijnhardtje Twee stuks 1 O ct. Twaalf stuks 50 ct. Jan Ringbout had het dien dag ge makkelijk. Hij behoorde tot degenen, die dien dag verlof bekomen hadden, om naar Dozeldamme te gaan. Maar hij had aan boord al zoo dikwijls het eind (Zie vervolg op pagina 4) Het is een klein kunstje, om één enkel motortje snel of zuinig te maken, doch EEN ZWALUW BRENGT NOG GEEN ZOMER, maar hoe oud ook, loopt en toch maar TELEFOON 669 - MIDDELBURG in Zijde en Perka, in alle prijzen en uitvoeringen. Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. MIDZA-ZAAK Violen, extra grootbl3 cent Prima Gladiolen en Anemonen a 1 ct. Vaste Planten in soorten. Morgen recht over Firma Boasson, Markt, Middelburg, of Koudekerksche Weg D 3, 't Zand. BELEEFD AANBEVELEND, Dames- en Heerenrijwielen met remnaaf, Jasbescher- mer, Spatlap, 6 volt electr. Lamp en Achterlicht, dus geheel compl. sl. 42.50. Prima Rijwielen met band- rem, Vrijwiel, Jasbescher- mer enz. vanaf 35, Rijwielhandel, Giststr., M'burg voor FIJNE LEDERWAREN en LUXE GESCHENKARTIKELEN. SCHEERMESJES Meer keus. Prima kwaliteit en lage prijzen. K. NOORDSTRAAT 6, M'BURG MIDDELBURG. weer heerlijke REUZELBOLLEN en BERLINERBOLLEN 5 ct. per stuk. F. A. DE JONGE, Bakkerij - Balans - Middelburg 6 cent per VIERKANTE METER. In ALLE MATEN verkrijgbaar. C. INGELSE, Palinghandel Bree, Telefoon 620, Middelburg. vormt het geregeld gebruik van een bord ROGGEBLOEMPAP voor het ontbijt. En het is niet duur. Een pondspak WIJ HEBBEN steeds een reuze sor teering in Dameskousen. Links gewe ven 89, 99, zijden 59, 69, 99, 130. Fill d'Ecosse 55, 89, 135. Maten W/v 9, 9J^, 10. Mooie Sjaals 55. Hand schoenen 59 ct. enz. DE WEEF STOEL, Langeviele, Middelburg. Werkschoenen, Water rubberlaarzen Klompsokken (alle maten). het BESTE van het BESTE. Ook voor Schoenmakers alle be- noodigdheden tegen lage prijzen. AANBEVELEND, LANGE DELFT 11 M'BURG TE KOOP PRACHTIGE Adres Paspoortstraat 26,Souburg. Kastranden Kastpapier Punaises Borstelwerk Sponsen Zeemen Dweilen Huishoudtrappen steeds VOORDEELIGE PRIJZEN LANGE DELFT - MIDDELBURG Militair vraagt omgeving Koepoortstraat. Brieven met prijs onder letter M bureau van dit blad. GLANSVERF, merk „DE TWEE PIJLTJES", wordt met de zuiverste grondstoffen gemaakt, waar door de verf een hoge dekkracht bezit. Per hele bus 60 cent, Per halve bus 35 cent. Drogisterij SCHULTE THIEME, in het Huis met de Roode Pilaren en filiaal Hatwee, Middelburg. P. I. SOMER, Beddewijkstr. 7 bij de Langeviele, M'burg. Fijnstrijkerij Boorden 6-10 ct. Overhemden 20, Smoking of Hemden 25, Wasschen van uw Dekens 100-125, KL Dekens 50-75, Spreien (gehaakt) 75-100, Ka toenen Spreien 50-75, Gordijnen 10 ct. per el, Kleedjes 10, Witte Jassen 20-25. Gratis boorden, eenmaal koo- pen. Matrozen Kielen 25 cent. MIDDELBURG. Van 1 April af is als Bezorger van het PREDIKBEURTENBRIEFJE aangesteld A. J. GOUDSWAARD Segeerssingel 124 Middelburg. in bedr. van 900.5 zonder borg, elk doel. Iedereen vrijbl. voorw Brieven „De Onderlinge", Mathc- nesserweg 110, Rotterdam-W. ENORME SORTEERING Tuin parasols in alle prijzen. Stalen Tuin meubelen en houten Tuingarnituren, zware sterke nieuwe Klapstoelen 1.35. Tuinbanken enz. Fa LOONTJES, Dam 21, M'burg. ONDERTROUWD: J. Vreeke, 26 j. jm. en M. L. Flipse, 22 j. jd. GETROUWD A. F. Hanssens, 29 j. jm. en M. Klaver, 27 j. jd. A. Schuit, 33 j. jm. en R. R. Augus tijn, 31 j. jd. D. Cornelisse, 22 j. jm. en M. A. Floresse, 21 j. jd. T. Chr. Bourguignon, 27 j. jm. en C. J. Doets, 30 j. jd. GEBOREN Johannes Franciscus, zoon van Willem Jacobus van Baar- sen en Catharina Maria Bakker Isaac, zoon van Isaac Suvaal en Jo hanna Hage Stephanus, zoon van Willem Moens en Jacomina de Vis ser Johanna, dochter van Izaak Ja cobus Gillissen en Maria Hendrika Versluijs. OVERLEDENAnna Sofia Gu- linck, 81 jaar, wed. van C. Witte- bols Jan Maas, 51 jaar, man van P. Bakker Jan Johannes van den Berge, 8 weken (z.); Izaak Bastiaan Groenewegen, 7 d. z.Johanna •Wijnsbergen, 76 j„ wed. van Chr. Jobse. Te huur tegen Mei voor gezin zon der kinderen mooie op een der Singels vlak bij de stad Adres bureau van dit blad. MOOIE EMAILLE FORNUIZEN 30.—, 35.—, 40.—, 45.— OLIEVOORRAADBUSSEN 5 L. 79 cent, 10 L. 1.19, 20 L. 1.59 Prachtige STOFZUIGERS, 3 jaar garantie, vanaf 29.75 enz., maar de DIESEL STOFZUIGER spant de kroon! Ook ELECTRO BEZEM STOFZUIGERS. Komt U onze GASFORNUIZEN, GASCOMFOREN eens zien en dan nog zoo voordelig in prijs en onze kwal. EMAILLE UITZETTEN Nog ELECTRISCHE WASMACHINES (geruisloos) 44.75 BOK EN WRINGER nog slechts 10.90 Onze BREDE MIELE WRINGER 10.90 MOOIE STEVIGE TRAPPEN 33 cent per trede WASBORDEN 43—53—63 WASSTAMPERS 1.65 PETROLEUMSTELLEN EN BIJBEHOORENDE KETELS. ZUIVERE VERGASSERS EN PRIMUSSTELLEN. ZWARE TEIL 65 c.M. NU NOG SLECHTS 1.90 WASFORNUIZEN MET PIJP EN ELLEBOOG 5.75 ALADIN EN GEWONE LAMPEN. VRAAGT U MAAR BIJ Langeviele 62, Middelburg. CONTANT M3DZA-BONNENCONTANT MIDZA-BONNEN. DAMESOnze ARTIKELEN 888 werken mooier dan U dacht Wei- en Melkplanken, Broeiramen met of zonder glas, Planken, Palen, Ribben, enz. GOEDBLOED, Houthandel, Telef. 277, Middelburg Iedereen wil natuurlijk graag krach tig en gezond blijven - het dageljjk- sche kauwen van WRIGLEY'S P.K. is hierbij op de meest natuurlijke wijze behulpzaam. Bovendien bevor dert het de spijsvertering. P.K. kauwen sterkt de zenuwen en neemt dat drukkende gevoel na den maaltijd weg. Het schept nieuwe levenslust en verhoogt de werkkracht. Houdt steeds enkele pakjes bij de hand. M T WANNEER ONZE ETALAGES ZIET, WEET U MET EEN, DAT U ZULT SLAGEN. EEN AARDIGE VLOTTE SPORT- HOED, OOK IN ANGORASTOF, PRIJZEN f 2.50—f 2.70 EEN MOOIE GEKLEEDE HOED BIJ UW COMPLET OF GEKLEEDE MANTEL EEN LEUKE STIJLVOLLE MATE LOT OF BRETON VOOR DE MORGEN WIJ HEBBEN HET VOOR U IN ALLE MODE-KLEUREN EN DIT IN ALLE MATEN EN PRIJZEN. LANGE BURG 48—50 TELEFOON 271 - MIDDELBURG want het actieve zelfreinigend schuim dringt door tot in de meest verborgen schuilhoekjes waar gewone tandpasta niet komt. Tube 60-40-25 ct

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1