TAXI-CENTRALE J,J. Sukkel, Vlasmarkt Diverse Voordeelige Aanbieding PIET VREKE, W. LEUVENS, Kruidenbitter Citroenjenever DENEVERS FRÈRES, WÊÊÊÊk S* STAATSLOTERIJ P. WESTSTNATE ZONEN - GOES Mai's Grootste KloinpenhandBl 1 Goudswaard, WONING INRICHTING Verhuurt TAXI'S en LUXE AUTO S tegen billijk tarief. COMPLETE Het aangewezen adres voor alle goede Klompen-Winkeliers Magazijn „DE VLIJT" Langeviele, Middelburg. J. MKBUWS3S RODONT MARKT Telef. 737 MIDDELBURG weer U Van heden af verkrijgbaar het eigen gebakken Roggebrood KERNLEDER G. TH, ROOVERS CREDÏETEN Een bron van gezondheid ALEWIJNSE'S ROGGEBLOEM kost slechts 18 cent. IETS NIEUWS LAMPENKAP Per Literfles 2.90, Per Liter 2,80, EEN TELEFOONTJE No, 238 BRANDHOUT! MEUBILERING STOFFERING 'I' '1' ih In het goedkope en in het betere genre VERWEERDE SPIEGELS? LSJlfii BULUaLllOj Brakstraat 22, Telef. 752, Middelburg. NUTSSPAARBANK BOGARDSTRAAT 19 - MIDDELBURG. GEOPEND eiken werkdag van 101 uur. Woensdag- en Zaterdagavond van 7—8 uur, Donderdags van 10—12 uur en van 1—2 uur. Rente 2.7 Rentevergoeding per dag. mm&m ROUWKAARTEN NAAMKAARTJES Littooij Olthoff Vraag prijs voor alle mogelijke ritten Werkschoenen, Water rubberlaarzen Klompsokken (alle maten). het BESTE van het BESTE. Ook voor Schoenmakers alle be- noodigdheden tegen lage prijzen. AANBEVELEND, LANGE DELFT 11 M'BURG voor FIJNE LEDERWAFEN en LUXE GESCHENKARTIKELEN 1W- SCHEERMESJES "WE Meer keus. Prima kwaliteit en lage prijzen. K. NOORDSTRAAT 6, M'BURG ZIJDEN DAMES KOUSEN, nieuwe voorjaarstinten, 988065—55 MEISJES KNIEKOUSEN MET KWASTEN 90—85—80—75 KINDER KNIEKOUSEN MET KWASTEN 55—50—45 in bedr. van 900.— 5 zonder borg, elk doel. Iedereen vrijbl. voorw. Brieven „De Onderlinge", Mathe- nesserweg 110, Rotterdam-V/. ONTVANGEN Puike Westkapel- sche Aardappelen 6J^ ct. per Kilo, per 10 Kilo 60 ct. Drielingen Aard appelen per 10 Kilo 38 ct. Groote Gele Aardappelen 5 ct. per Kilo, per 10 Kilo 45 ct. H. GABRIËLSE, Oude Kerkstraat 8, Middelburg vormt het geregeld gebruik van een bord ROGGEBLOEMPAP voor het ontbijt. En het is niet duur Een pondspak Sollicitatie Foto's, 6 stuks ƒ1. Pasfoto's, 3 stuks 0.50 6 stuks 0.75 Wij fotografeeren ook bij U aan huis Eigenhaardstraat 1 Middelburg Uw adres voor een mooie en toch voordeelige is bij GORTSTRAAT 77 - M'BURG. Zie onze uitgebreide collectie De echte BREDASCHE. Zeer fijn en eetlustopwekkend Fijne Gestookte MESSINA Ook per maat. Alleen verkrijgbaar bij de Likeur stokers LANGEDELFT - MIDDELBURG op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Wal- cheren weet wat U adverteert DAMES SCHORTEN MET SCHUINE SLUITING, nieuwe dessins 1.801.50 SCHORTEN MET POFMOUW, schuine sluiting 2.10 DAMES FANTASIE SCHORTJES zeer leuke modellen 1.25—95—75—60 GORDIJNSTOFFEN voor slaap kamer, 100 breed 32Y2 CRETONNE voor slaapkamergor dijn, 120 breed 39 HANDWEEFSTOFFEN, 120 breed, diverse dessins 42 x/2 ETAMINE voor glasgordijnen 32^—30—25—16 GEBLOEMDE ETAMINE voor gordijnen, 85 breed 25 HEEREN OVERHEMDEN MET VAST BOORD EN DAS 1,60—1.50 HAND WEEF TAFELKLEEDEN 1.45 HEEREN BRETELS, zeer sterk 45 HEEREN- EN DAMES ZAK DOEKEN met gekleurde rand 15—10 GRIJZE STOFFEN voor bekleeding van auto's, 150 breed, per el 1,25 TRICOTAGE. INTERLOCK HEEREN BROE KEN, kort model 605535 INTERLOCK HEEREN BROE KEN, lang model met elastiek 1.20—80 INTERLOCK BROEKEN MET BAND 1.20—90 INTERLOCK HEERENHEMDEN zonder mouw 706035 INTERLOCK DAMES LIJFJES, gekleurd en wit 756050 INTERLOCK DAMES DIREC- TOIR, wit en gekleurd 757050 INTERLOCK DAMES ONDER JURKEN 1.10—1,00—90 WITTE GRASLINNEN HEEREN HEMDEN 95 GELE KATOENEN MANSHEMDEN 79 BADDOEKEN, flinke groote maat 39 Kisthoutafval 30 cent per zak. Plankjes op kachehnaat, per 100 Kilc 2,20. Blokken per 100 Kilo 1,25. Bossen per 10 stuks 1.10 Deze prijzen zijn afgehaald. Bestel aan uw Bode. FIRMA GOEDBLQED, Houthandel, Middelburg, Telefoon 2 Ti De trekking begint 18 Maart a.s. Loten verkrijgbaar Vi 72,J/j 36. 18.Vio 7.20, V20 3,60. Naar buiten na ontvangst van bedrag -f 5 cent voor frank. Giro 314795. EMMELOT DE JONG, Coll. Middel burg, Dam 34, Telefoon 807. ü^r ZATERDAGS GEOPEND TOT 3 UUR I Laat ze opnieuw Verzilveren en ze zijn weer splinternieuw. 1 0HUI Middelburgsche Verzilverinrichting, Gelegenheid tot storten van salarissen en pensioenen per giro en tot betalen van belastingen en schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent worden gaarne verstrekt. IC MET UW ADVERTENTIES DE WALCHERSCHE DORPSBEWONERS BEREIKEN, PLAATST ZE DAN IN „DE FAAM". DIT BLAD WORDT DOOR ALLE Él STANDEN GELEZEN EN KOMT OP Ook voor uw hebben wij Lijnen, Banden, Tuigjes, Kammen, Borstels en verdere benoodigdheden. GRAVENSTRAAT 84 MIDDELBURG DE DORPEN IN| 7000 GEZINNEN f BOVENDIEN IN ELK HUIS IN MIDDELBURG. eveneens doodelijk voor rat en muis doch ongevaarlijk voor .huisdieren en pluiinyeekost aqc, per doos DRUKKERIJ MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 4