ItADIO TE AKKERTJES Prima Oude Meikaas J. POLDERMAN De Limonades Firma J. A. PIETERS Meubelen. E. J. BOS FAAMPJES Tuinnetten J. nette Loopjongen net Meisje gevraagd. PILLEN l/a&e Reeds voor voor voor f 3,95 eon LAMPEKAP (compleet) die er aardig uitziet. een DRIELICHTS- f 7.95 KROON. f 3,25 een STRIJKIJZER (volle garantie) enz. enz. 47 cent per pond Lange Burg 13, M'burg s M 1 I H DAT IS GOEDKOOP3 pond prima Kalfslappen voor f 1,- Voor de pakafdeeling i Fa PAUL VAN SLUIJS laatst Uw kleine Advertenties in deze goed- k o o p e rubriek. /ijf woorden kosten 10 cent, ieder woord meer 5 cent. Alleen bij vooruitbetaling worden deze adverten ties opgenomen. ZX) kunnen bezorgd worden aan ons bureau Span jaardstraat 47 en bij C. Huijsman, winkelier. Lange Geere 40, Middelburg. Oranje Crush en Eng. Crape Fruit. Drie Hoefijzers Bieren, Wijnen en Gedistilleerd van L. J. GROOTENDORST 1 Eerste kwaliteit Rundvleesch. Onze Vleeschwaren zijn fijn van smaak, Prima Kalfsvleesch. Prima Lamsvleesch. Eerste kwaliteit Varkensvleesch. Rund-t Kalfs- of Varkensgehakt 3 pond voor één gulden, TE KOOP RADIO DEFECT? Te koop gevraagd GEVRAAGD Te koop gevraagd Chr, Bewaarschool AANGIFTE van nieuwe Leelingen boven de 4 jaar, kan tijdens de schooluren ge schieden. Te koop wegens vertrek: GRAVENSTRAAT 10 - TELEFOON 540 - MIDDELBURG. Wij zorgen steeds voor de laagste prijzen, voorheen en thans nog Ie soort KLOMPEN. JACOBS TABAK 25 cent per half pond. 3.E. Koffie, Thee,Tabak C. HUIJSMAN EEN LOOPJONGEN Flinke nette Loopjongen of Pakhuisknecht Nette DIENSTBODE Flinke DIENSTBODE KEUKENMEISJE NET DAGMEISJE NET MEISJE Flinke DIENSTBODE FLINK NET MEISJE WERKSTER NETTE WERKSTER SPAAR U zelf de moeite ALGEMEEN ADVERTENTIEBLAD v.h. Fa A. J. Bronswijk El.BEO tunwvn Wat voor kousen draagt U? Konsen moeten er elegant uitzien, elastisch, duurzaam en tevens mo dieus van tint zijn. Aan al deze eischen voldoet de Elbeo - kous. DAT VINDT U BIJ TELEF 757 TEGENOVER POSTKANTOOR LANGE NOORDSTRAAT MIDDELBURG Een "AKKERTJE" zal zorgen, dat de pijn direct verdwijnt. Neem er zoo noodig, voor't naar bed gaan nóg een en Ge kunt er zeker van zijn vannacht rustig te slapen. Maar... laat Uw gebit nazien. Vlugge, zekere werking bij alle pijnen, dat is 't geheim der "AKKERTJES", die door geen enkele imitatie worden geëvenaard, nóch in hun bij zondere samenstelling, nöcn /in hun doeltreffende werking. Op elk "AKKERTJE" staat 't AKKER-merk: Uw garantie! tegen pijnen, hoofdpijn, koorts, kou. Doos: 18 stuks - 12 stuivers: 2 stuks - 2 stuivers. Bovenstaande artikelen altijd ver krijgbaar in de Drogisterij „De Ster" Vlasmarkt 17 - Tel. 641 - M'burg. Zoolang de voorraad strekt slechts MUZIEKHANDEL. Mooi Orgel, prijs 75. met vakkundige garantie. GEBR. VAN DAMME L. Noordstraat 3, Middelburg Stemmen, Repareeren, Ver huren, Inruilen, Transport VAN zijn en blijven toch steeds de beste Vraagt speciaal onze JE ADRES voor Maak Uwe woning GEZELLIG met GOED AFGEWERKTE Profiteert nog van onze voordeelige prijzen. Groote voorraden. Eiken Slaapkamer in zware uitvoe ring 94.—, 105.—, 125.— en hooger. Eiken Clubstellen met wolmoquette 68.—, 73.—, 80.— enz. Moderne Dressoirs 21.23.50, 26.enz. enz. LANGE DELFT 74 - Middelburg. Droog Aanmaakhout, Gekapte Hout jes 75 ct. de groote baalzak, Bosjes 1.20 de 100, 11.— de 1000, droog Eiken Klief hout, geschikt voor H.H. Palingrookers, enz. DE KAM, Lambrechtstraat 10 of ADRIAANSEN, Achtersingel 24. ONTVANGEN pracht partij puike Aardappelen (vorstvrij). 10 Kilo Blauwe 55 ct. Witte 45 ct. Drielin gen 35 ct. Groote Fritte Aardap. 45 ct. Vraagt prijs per mud. Rijpe peren, Dadels zonder pit enz, J. LEIJNSE, Nieuw Middelburg, Telefoon 739. Kwaliteit 't tapt 7:58 9.29 10.23 Motortr.tot Goes 10.58 (sneltrein) 11.29 Namiddag 12.44 Motortr.tot Goes alleen op Don derdag en Zaterd. 1.58 (sneltrein) 3.29 4.29 5.13 Motortr.tot Goes 6.00 (sneltrein) 6.10 Motortr.tot Goes 7.29 8.24 Motortr.tot Goes 8.58 (sneltrein) MAAGVERSTERKENDE SLIJMAFDRIJVENDE APOTHEKER - UTRECHT zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goeden stoelgang. Hij hoofdpijn, zoo vaak een ge volg van trage ontlasting, kun nen zij niet genoeg worden aanbevolen. Zij munten uit door hunne zachte werking, zonder kramp of nadeelige gevol gen, zoodal men in staat blijft zijne gewone bezig heden te verrichten. Per doos met gebruiksaan wijzing 30 cent. Eischt vooral Grootendorst- pillt-n met bovenstaand fabrieksmerk.Ver krijgbaar bij de voornaamste Apoth. en Drog. LAPPEN 2y2 pond 1.00 GEHAKT 3 pond 1.00 SCHENKEL 3 pond 1.00 STUKKEN pond 1.10 RIB 2y2 pond 1.10 LENDE 2y2 pond 1.25 ROSBIEF 2y2 pond 1.25 BIEFSTUK 1 pond 0.60 HAAS 1 pond 0.60 DIK RUNDVET 1 pond 0.40 STUKJES voor de soep 2 pond 0.25 SCHENKELBEENEN EN MERGPIJPEN. TONGENWORST, BOTERHAMWORST, ROOKWORST, ZURE ZULT, HAAGSCHE, ROOKWORST, alles 35 cent per pond. BOERENLE VER WORST per pond 20 cent ROOKVLEESCH vanaf 25 cent per x/2 pond LAPPEN 2y2 pond 1.00 STUKKEN 2y pond 1,10 RIB OF LENDE 1.25 FRICANDEAU 1.50 KRIPJES COTELETTEN BOUT LAMSVET 2 pond 55 ct. 2 pond 65 ct. 1 pond 4045 ct. 1 pond 30 ct. LAPPEN COTELETTEN KRIPJES GEHAKT VARKENSWORST pond pond pond pond pond 2y/2 pond MAGER SPEK 2 pond MOOIE BLADREUZEL 55 ct. 45 ct. 40 ct. 40 ct. 45 ct. 100 ct. 95 ct. 75 cent per K.G. Vijf woorden 10 cent, elk woord meer 5 cent bij vooruit betaling Bruine Dames-molières, als nieuw: Fietsstoeltje, Windscherm. Schoor steenvegerssingel 66. Kanariepoppen. Jasmijnstraat 18 Middelburg. Zwart Java-haantjes. Veerse Sin gel 98. Ga naar den Radiodokter VERGOUWE, Gortstraat 47, Middelburg. Alle Radio-onderdeelen. Ledikant met ressort, tweepersoons Breestraat 79. Kabinetkachel, Kantoorkacheltje Linnenkast, Eiken Kapstok, Toilet Tafelspiegel. S. Cohen, Gortstraat, Cyclostiel, 12.Veerse Singel 98 Staande Schemerlamp met Kap. Mei doornlaan 24. Huisraad. S. Cohen, Gortstraat Middelburg. De Roode Toren vraagt Bonenle zers. Eén gulden per 100 K.G. Vri bezorgd en afgehaald. Meisjesfiets, 812 jaar. Baanstraat 9, Middelburg. 6 cent per VIERKANTE METER In ALLE MATEN verkrijgbaar. G INGELSE, Palinghandel Bree, Telefoon 620, Middelburg. ONTVANGENdubbel geweven GASKOUSJES voor hangend en staand licht. Ook voorradig MUNDUS kousjes L. VAN OORSCHOT Korte Noordstraat 15, Middelburg Muziekhandel. Mooi Zwarte gg Piano, prijs 95. met vakkundige garantie. GEBR. VAN DAMME L. Noordstraat 3, Middelburg g§ Piano- en Orgelhandel Stemmen, Repareeren, Ver huren, Inruilen, Transport BREE. BUFFET, DIVAN, THEEKAST, P ARAPLUIEST AND AARD. Adres Korte Delft 23, Middelburg. HuismoedersGebruikt MAZON- artikelen en spaart de zegels Voor iedere volgeplakte Mazon Plakkaart met 100 zeqels krijqt U 50 cent WYCO-ZOET ter besparing van Suiker 11 cent per pakje. Wyco Hoofd- en Kiespijncachets. Prima HARING (4 stuks) 20 cent. Prima JAM 28 cent per pot. Prima Kookerwten en Spliterwten. STER-TABAK in alle prijzen. Kastranden, Borstels, Bezems, Dweilen. LODA-BLEEKWATER. DE WA Meubelwas 25 cent per groote pot. BRUINKOLEN. KACHELHOUT. CLOSETPAPIER 6 rol voor 25 ct. GASKOUSJES, GLAZEN. Brandspiritus, Ammoniak, Terpentijn LANGE GEERE 40 - M'BURG FIRMA BROUWENAAR VAN DE KAMER, Langeviele, Middel burg, vraagt GEVRAAGD Adres SPECIAALZAAK SIES— WITTENTROP, Gortstraat 24-26, Middelburg. gevraagd, 17 a 18 jaar, tegen 1 April, wegens militairen dienst vorigen knecht. Hoog loon. Adres Denevers, Wijnhandel, Koorkerkhof, M'burg. Vlissingschestraat 35, Middelburg GEVRAAGD v.g.g.v., zelfstandig kunnende wer ken en eenvoudig koken in klein bur ger gezin. Adres Noordweg B 6. Mevrouw Braat, N. en St. Joos- land, vraagt tegen 15 April of 1 Mei, wegens huwelijk der tegenwoordige, een Eenvoudig kunnende koken. Groote wasch buitenshuis. gevraagd tegen 15 April, wegens hu welijk der tegenwoordige. Adres Mevrouw Dieleman, Rouaan- sche kaai 51, Middelburg. Aanmelden na 8 uur. Mevr. Schram, Noordsingel 38, M'burg, vraagt wegens ziekte der tegenwoordige een 's Zondags vrij. Met APRIL een gevraagd om Donderdags in de zaak te helpen bedienen. Niet beneden 18 jaar. Adres Melksalon „De Land bouw", Markt, Middelburg. Mevrouw Snethlage, Lange Noord straat 64, M'burg, vraagt met April of later een wegens huwelijk der tegenwoordige. Aanmelden 's avonds na 8 uur. Wegens familie-omstandigheden der tegenwoordige een gevraagd, van 85 uur. Loon 4. 's Zondags vrij. 18 jaar of ouder. Adres Mevrouw Zandstra, Kin derdijk 2, Middelburg. Voor één dag per week een GEVRAAGD. Adres Abeelsche Zandweg 11, Souburg. gevraagd, 2 halve dagen per week. Adres v. d. Woestijne, Bogard- straat 14, Middelburg. Laat ons Uw advertenties voor an dere Bladen noteeren. Dat kost U niets meer en in één keer is U van alles af. Één copy is voldoende. ADVERTENTIE-BUREAU LITTOOIJ 6 OLTHOFF ONZE te controleeren oplaag van ruim 4800 ex. (ruim 4800 betalende abonné's waarborgt U, dat Uwe advertentie in dit deel van Zeeland de grootst mogelijke publiciteit heeft. Betrek in Uwe reclamecam pagne dus ook het voor Westelijk Z.-Vlaanderen. N.V, Boekhandel en Drukkerij OOSTBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 3