Schoorsteenklokken w Carlo Eppings E. TILROE, 't VolksKleedingmagazijn A. VAN ROON Jf LAMSVLEESCH. Bakkerij J, Broodman De nieuwe D.K.W. MENNES TIlgnAa/id^mjaaMió góed" Schoonmaak >,,Mi)nhardije fa Med. C. HalmU Ih Itetnti SLAGERIJ A. J. DE PAGTER ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Wringers, Bedkrniken, Thermos^ flesscheii B. K. EHAILLE KOPERSLAGERIJ F. J. VAN AARTSEN Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig ëlisfïe H.A.C.O. Trekkingsplan FRANS DAMMAN, Koop eerst een andere Tandpasta VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS 13 MAART 1940 14e JAARGANG UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. SNIP EN SNAP. Wij hebben ze weer Prima Tulpen paars, rood, rose, wit, geel, Bloemenhuis „FLORA' C. FLIPSE Pullen en Kannen H Per deelname f 4,-—. Vanaf 26 MAART Tel, 786 RIJWIELEN 35,— DEKKER S ÏÏSF- SPECIAAL vragen wij Uw aandacht voor de fcrf DE FINNEN zijn nog niet overwonnen Ontvangen een groote partij in plaatjes van 25, 30, 35, 40, 45, 50 cent enz. H. CO ZIJN 50 Verbeteringen C. DE LEEUW Wrj brengen ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT Spanjaardstraat 17 Middelburg Snip Een hinderlijk geval is dat met onze tram VlissingenMiddel burg. SnapEn of. Het is een ongewoon iets heel bij het Hospitaal te moeten instappen, in plaats van op ons Marktplein. Snip Ik heb klachten van twee da mes ontvangen over dit geval. Deze waren niet weinig ver stoord. De zaak was deze. De eerste loopt des avonds om acht uur op de Markt een paar da gen nadat de Tramdirectie in een advertentie in een blad had medegedeeld, dat de tram niet wisselde op de Markt vanwege herstelling aan de Langeviele- brug. Nu stond die advertentie in een blad, dat door haar niet gelezen werd en alzoo was zij onkundig van de verandering. Na een half uur bracht een juist passeerende vriendin haar op de hoogte. SnapAls er een wachthuisje was geplaatst, zooals wij reeds zoo lang gewenscht hebben, dan zouden zulke wachtpartijen niet plaats hebben. Een eenvoudige mededeeling in het wachthuis zou mede zeer goed gewerkt hebben. SnipOok dat. Het tweede geval betrof een dame uit Zuid Beve land. Deze komt met koffertje ruim één uur op de Markt, staat daar tot ruim half twee en tuurt met groot verlangen naar de Langeviele, evenals zuster Anna uitkeek naar redding tegen Blauwbaard. SnapMaar er staat toch ergens in de lucht aan een paal een ken nisgeving SnipGoed gezegd, ergens in de lucht. Men merkt het niet op. Hoe dan ook, onze Zuid-Beve- landsche stond daar, totdat een der bovenbewoners van de hui zen aan de Markt een dochtertje op haar afzond om haar op de hoogte te stellen van de ver anderde situatie. SnapDus deze dames verzochten ons om in ons praatje een en ander over te brengen. SnipDat is zoo. Zij oordeelden, dat dan zeer velen er kennis van zouden nemen, en niet meer noodeloos daar te staan wach ten op de tram Vlissingen Middelburg. SnapJa, dat is dus eigenlijk een gratis advertentie. Maar dat moeten de uitgevers van „De Faam" voor de lijdende mensch- heid over hebben Snip En schiet men al op met de herstelling aan die Langeviele- brug SnapNiet zoo overijld, vriend. 12 stuks voor één kwartje. WAL 38, Telefoon 676, Middelburg Men is er nog niet aan begon nen. Snip 5 Dus we kunnen zeggen, als in het gedicht van Tollens„De overwintering op Nova-Zem- bla". Lang nog, ja maanden lang, kan deze nacht nog duren. SnapJa, en ik wed, dat de winke liers in de Langeviele dezen toe stand nog wel aardig vinden. De straat wordt nu drukker bezocht dan anders. SnipEn voor die bewoners is er nog een voordeel. SnapWelk Snip Hun radiotoestellen worden nu niet gehinderd door de voorbij rijdende tram. geeft menige huisvrouw en meisje ruwe en roode werkhanden. Deze worden wederom spoedig gaaf, zacht en blank door Purol. ZOO JUIST van de JAARBEURS ontvangen de nieuwste modellen met Bim-Bam of Gongslag vanaf 10.— en een pracht zending in koper en tin, in prijzen vanaf 1.75, 2.50 enz. Vlasmarkt 52, Tel. 870, Middelburg der 41e Premietrekking, te houden te 's-Gravenhage, onder Notarieel toe zicht, in het gebouw Regentesseplein 27, 's-Gravenhage. Alle trekkingen worden in de Mid- delburgsche Courant bekend gemaakt beginnen de H.A.C.O. trekkingen. GELUKSKANTOOR Lange Noordstraat 67 - Middelburg TE KOOP Mason Hamlin Orgel, 2-spel, pas gestemd en nagezien. Te bevragen Boekh. Feij, L. Burg. Gediplomeerd Voetkundige, Lombardstraat 13, Middelburg. Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. Dames- en Heerenrijwielen met remnaaf, Jasbescher- mer, Spatlap, 6 volt electr. Lamp en Achterlicht, dus geheel compl, sl, 42.50. Prima Rijwielen met band- rem, Vrij wiel, Jasbescher - mer enz. vanaf 35. Rijwielhandel, Giststr., M'burg en liefst de duurste die er is en probeer daarna Ivorol, Dan neemt U waar hoe Ivorol in reinigend-, witmakend- en schuimend vermogen alle andere verre overtreft. Tube 60, 40 en 25 ct. vlucht direct voor De echte zijn niet rond, maar hartvormig. prima pasvorm en afwerking DIT IS ONS SUCCES GEDIPLOMEERD OPTICIEN Gravenstraat 40 - Middelburg. Leverancier Ziekenfondsleden. en tusschen voorjaarsbloemen wacht op U in onze etalage en winkel een keurcollectie fleurige hoeden op Uw bezoek. Vele origineele aardige modellen en kleurencombinaties zult U kunnen bewonderen. Wie iets eenvoudigs verlangt, zal bij ons ook uitstekend kunnen slagen. LANGE BURG 48—50 TELEF. 271 - MIDDELBURG V09,£EREN- EN JONGENSCOSTUUMS EN BEDRIJFSKLEEDING is -W/ Dat is geen getob en dat terwijl VAN ROON geruisloze WASMACHINES levert voor 44,75 contant Trouwens, een WRINGER MET BOK kost daar slechts 10.90. Een brede MIELE WRINGER 10.90. stevige WRINGERBOKKEN 2.50, 3.—, 3.50 Hercules wasmachines nog heel billijk Weg metal die nadeelert van moeizaam zwoegen 4 en langdurig s+ofopjagen EEN GOEDE STOFZUIGER IS TOCH GEEN LUXE I En nu koop ik een Stofzuiger, Electro Bezem of een Gouden Standaard. VAN ROON levert pracht STOFZUIGERS met hoog zuigvolume voor 29.75 contant. LANGEVIELE 62 MIDDELBURG GRAVENSTRAAT 25 MIDDELBURG Zuivere Petroleumkachels ƒ8.75, ƒ9.75, ƒ14.ƒ18.ƒ21.ƒ27. Gascomforen, Gasfornuizen, Keukenkachels, Haarden en Haardkachels, Emaille-, Alluminium- en Chroom-artikelen. Komt U eens zien bij ons en vraagt wat U nodig hebt. Voorraad Oliebussen, 10 L. 1.19 Nijptang en Duimstok 38 cent Voorraad Oliebussen, 5 L. 0.79 Mooie Snoeischaar 35 cent Bent U al 888 gebruiker Voor Meubelen, Zeil, Schoenen en Kachels. DEIT" Wij leveren kwaliteits-artikelen VOORDELIG "Igü BOUT 80 cent per Kilo COTELETTEN 65 cent per Kilo KRIPJES 55 cent per Kilo SCHAPENVET 60 cent per Kilo RAUWE REUZEL 80 cent per Kilo KORTE NOORDSTRAAT - MIDDELBURG - TELEFOON 614. Evenmin heeft Eijsink zijn concurrent gevonden. Eijsink, het laagst geprijsde Rijwiel in de merkklasse. Met torpedo 57.met band- rem 52.Alleen Rijwielhandel 'T CENTRUM, Krommeweele 25, Middelburg. DAMESKOUSEN nieuwe Voor- jaarstinten. Zijde 49, 59, 69, 89, 99, 110. Links geweven 89, 99, 110. Fill d'Ecosse met zij, sterk, 59, 69, 89, 135, maten 8J^-10J^. Kinderk. enz. De Weefstoel, Langeviele, M'burg. PAASCHBROOD 75 cl p. kg KRUIDENBROOD 50 ct p. kg Beleefd aanbev. KRENTENBROOD 5Q ct p. kg Breestraat 77, Middelburg. Neemt proef met onze KOEKJES en GEBAKJES EW LEER -1® Ijzerhandel, LANGEDELFT, M'burg P. I. SOMER, Beddewijkstr. 7 bij de Langeviele, M'burg. Fijnstrijkerij Boorden 6-10 ct. Overhemden 20, Smoking of Hemden 25, Wasschen van uw Dekens 100-125, KL Dekens 50-75, Spreien (gehaakt) 75-100, Ka toenen Spreien 50-75, Gordijnen 10 ct. per ej, Kleedjes 10, Witte Jassen 20-25, Gratis boorden, eenmaal koo- pen. 125 c.c. 5 P.K, motor is binnen veer tien dagen leverbaar. O.a. accuverlichting met elect, hoorn Onafhankelijke ontsteking. VLIEGWIEL-ONTSTEKING MET ALLE NARIGHEID HIER VAN KOMT TE VERVALLEN. D.K.W. is zijn tijd vér vooruit en toch maar275. Type 100 c.c. 245. Vlissingschestraat 39-41, Middelburg Telefoon 669. WIJ HEBBEN goede Koffie van 25 ct. p. x/2 pond Thee per ons 28 ct. Cacao per x/2 pond 23 ct. Voor de Boterham Fijne Kruidkaas 10 ct., Zure Zult 8, Blcedw. 10, Plockw. 15 ct. per ons. Witte- en Choc. Hagel per x/2 pond 22 ct. Appelstroop per pot 23 ct. Boterham Speculaas p. x/2 pond 18 ct. Bel. aanb., B. WATTEL Mag. De Zwaluw, Spanjaardstraat. U steeds het nieuwste, zoowel in de betere, als in de goedkoopere soorten voor zeer lage prijzen. Zie daarom deze week onze EXTRA AANBIEDING Huiskamerlampen in zijde en perkament en doet Uw voordeel hiermede. ZIE ETALAGE! ZIE ETALAGE! Lange Noordstraat 57'59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. WF- MIDZA-ZAAK

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1