Hooit zou- de HUdza REPUTATIE Spaar dus Midza-bonnen ROOVt tTEH mm iH DE EDP F. WESTSTRATE Zonen - Goes Zeeland's Grootste ((lompenhandel Sanguinose, HM li Urn? feudswacwd Ut M o&fytoof tmde Hiec mig-CK de fieemewUmaaee deze week: VAAM iACHTL Jöiim-kmmmm Wilt ge dat uw zaken gaan Jftdverteert dan in 2>e faam zóó spoedig een hebben verworven, ais er geen werden geboden Aileen de wekelijksche premie- ultkeeringen geven al een bijzonder voordeel Het aangewezen adres voor alle goede Klompen-Winkeliers eemt dan een warme Cog nac groc of een glas warme Punch of Bisschopwijn fijne Cognac f 2.90 per liter Punch vanaf f 2.— per flesch. Bisschopwijn f 0.85 per flesch Markt 30, Telef. 557, M burg Een compleet Eiken Slaapkamer Ameublement voor den lagen prijs van 97.50 bij JOH. A. JULIANUS RIJWIELEN 35.— DEKKER S Ontvangen een groote partij H. C O Z IJ N Een bron van gezondheid ALEWIJNSE'S ROGGEBLOEM kost slechts 18 cent. MORGEN KLEIN WINKELHUIS, GULDENSBONNEN 50 CENTSBONNEN 25 CENTSBONNEN I Voordelige aanbieding van nog voorradig zijnde ZIE ETALAGE KOOPJES PIET VREKE, Eigenhaardstraat, Middelburg. DE STRIJD. NUTSSPAARBANK BOGARDSTRAAT 19 - MIDDELBURG. GEOPEND: eiken werkdag van 10—1 uur. Woensdag- en Zaterdagavond van 7 8 uur Donderdags van 1012 uur en 12 uur. Rente 2.7 Rentevergoeding per dag. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME FirnW.Pt Langeviele 42, Telefoon 58, Middelburg AANSTAANDE MOEDERS bespreekt tijdig hulp Het Bakerbureau is gevestigd: Lange Delft 127 te M'burg, Spreekuur Donderdag 34 uur. Schr. inlichtingen op aanvrage. Zrs S. C. v. RIJN en E. A. SWITTERS voor FIJNE LEDERWAREN en LUXE GESCHENKARTIKELEN, ügr SCHEERMESJES Meer keus. Prima kwaliteit en lage prijzen K. NOORDSTRAAT 6, MIDDELBURG Dames- en Herenrijwielen met remnaaf, Jasbeschermer, Spat- lap, 6 volt Electr. Lamp en Achterlicht, dus geheel compl. slechts 42,50. Prima Rijwielen met bandrem, Vrij wiel, Jasbeschermer enz. vanaf f 35. Rijwielhandel, Giststr., M'burg £ÜF" LEER in plaatjes van 25, 30, 35. 40, 45, 50 cent enz. Ijzerhandel - LANGEDELFT - M'burg vormt het geregeld gebruik van een bord ROGGEBLOEMPAP voor het ontbijt. En het is niet duur. Een pondspak weer HEERLIJKE REUZELBOLLEN en BERLINERBOLLEN 5 ct. per stuk. F. A. DE JONGE, Bakkerij Balans Middelburg. RUIME KEUZE in Babyjurkjes, Pakjes, Truitjes, Slobbroekjes, Sloopjes, Lakentjes, Dekentjes, Luiers enz. Mooie Tricotjurkjes tot maat 85, Mantels, Hoedjes, enz. enz. MEJ. POPPE, GRAVENSTRAAT 86, MIDDELBURG TE HUUR EEN ook als gewoon huis geschikt, in de KA POENSTRAAT. Adres Nieuwstraat 23, Middelburg. MIDDELBURG. J. L., Klein Vlaanderen, M'burg ƒ25. A. P., v. d. Manderestraat, Vlissingen 15. W. P., Vlasmarkt, Middelburg 10. R., Loskaai, Middelburg 10. L. K., Rozenstraat, Middelburg 7.50 J. D., Baanstraat, Middelburg 7.50 D. J. V., Dam, Middelburg 6. H. Z., Brakstraat, Middelburg 6. W., Bleek, Middelburg 6. L. K., v. Citterstraat, St. Laurens 4.50 M. H. D., Nadorstweg, M'burg 4. S. H. B., Branderijmolengang, Middelburg 4. L. J. W., Hoogstraat, Middelburg 4. A. K., Seisweg, Grijpskerke 3.50 J. V., N. Oosterschestr., M'burg 3.50 B., Noordsingel, Middelburg 3.50 P. C., Noordweg, Middelburg 3.50 L. B. B., Buttinge, Grijpskerke 2.50 M. P. K., Langedelft, Middelburg 2.50 E. B., Rijksweg, Nieuw- en St. Joosland 2.50 J. T., Seisweg, Middelburg 2.50 M. V., Veersche weg, Veere 2.50 J. L., Klein Vlaanderen, M'burg A. V., Houtkaai, Middelburg L. J. W., Hoogstraat, Middelburg S. T., Rotterd. kaai, Middelburg W. P., Vlasmarkt, Middelburg R., Loskaai, Middelburg M. H. D., Nadorstweg, M'burg J. D., Baanstraat, Middelburg M. J. B., Koudek.straat, 't Zand J. T., Seisweg, Middelburg J. V., Dam, Middelburg J. W., Gortstraat, Middelburg J. B., Singelstraat, Middelburg L. S., Noordsingel, Middelburg B. B., Beenhouwerssingel, M'burg ƒ4— 2.50 2.50 2— 2— J. L., Klein Vlaanderen, M'burg S. T., Rotterd. kaai, Middelburg F. D. J., Korte Burg, Middelburg M. D., Nadorstweg, Middelburg J. D., Baanstraat, Middelburg W. P., Vlasmarkt, Middelburg... M. P. K., Lange Delft, Middelburg R., Loskaai, Middelburg J. V., Dam, Middelburg L. J. W., Hoogstraat, Middelburg B. R., L. Noordstraat, Middelburg ƒ4— 2.50 De strijd om het bestaan is tegenwoordig bitter ernstig. Zenuw achtigheid, gejaagdheid, angst, slapeloosheid, gedurige vermoeid heid, gebrek aan eetlust, het zijn alle teekenen, dat Uw gezondheid geleden heeft. Gebruikt daarom bijtijds het zenuwsterkende en bloedvormende middel bij uitnemendheid. Sanguinose voedt Uw zenuwen en verrijkt Uw bloed, en geeft U een algeheele levensopgewektheid en nieuwe energie. Per flacon 2.—, 6 fl. 11.12 fl. 21. Bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c-4 Den Haag. Gelegenheid tot storten van salarissen en pensioenen per giro en tot betalen van belastingen en schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent worden gaarne verstrekt. IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, MIDDELBURG Grote verscheidenheid Gummi Warmwaterzakken Stenen en metalen bedkruiken Metalen wiegenkruikjes

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 4