FRANS DAMMAN Een nationaal Kasregister KLOOSTERBALSEM HOUDT UW_ GEMAK GKATI BIJ ONS enorme sorteering VITRAGES tegen SCHERP concurreerende prijzen ISHUI Koepoortstraat, M'burg prima Heeren-, Jongeheeren en Kinderkleeding WOftiPEi M.W. C. DE LEEUW GA FAAMPJES J. POLDERMAN STRAM HE ID.(°dag) Keus naar ieders beurs Vraagt staalboeken naarverf' "RADIO TEMME" (nikkel) te koop. chrTbesturenbond jaarvergadering en laat dus uw GLAS- en OVERGORDIJNEN bij ons maken en strijken (waaronder de nieuwste Fransche Allovernets) Handweefstoffen en afgepaste Glasgordijnen Haast U dus, daar wij zooals ieder jaar 'n enorme drukte verwachten LANGEDELFT 53-55, Telef. 136, Middelburg f 245,-, Vraagt uw winkelier merk CLOSETPAPIER 7 cent per rol. GROSSIERDERIJ Te huur een Woning, Jeroni- musstraat, met f linken Tuin. SPOEDSPOED Rijwielhandel ,,'t Centrum E, Gediplom. Opticien, GRAVENSTRAAT 40 MIDDELBURG AKKER'S Fa PAUL VAN SLUIJS van zeer groote partij tegen belachelijk laag ge taxeerde prijzen. Bijv. Costuum, Ulster, Winterjas, Regenjas of Regenmantel van 17.50, 22.50, 25.- voor 10.-, 12.50, 15.- van 30.—, 35.-, 40.— voor 17.50, 20.-, 22.50 van 45.-, 50.-, 55.- voor 27.50, 30.-, 35.- van 60.—', voor 40.-, W erkmanskleeding, Mode-artikelen, Hoeden, Petten enz., Manufacturen, Vitrages, Handweefstoffen, Prachtige stoffen voor Damesmantels en Japonnen Verkoop heeft plaats Dinsdag 20 Febr. 8-8 uur, Woensdag 21 Februari, Donderdag 22 Februari en Vrijdag 23 Febr. 9-8 uur, Zaterdag 24 Febr. 9-5 uur. Dagelijks gesloten 12-2 uur Betaaldag 24 Mei 1940. CONTANTE KOOPERS GEEN OPGELD. Wij maken vooral attent bij onze verkooping geen cadeaux of bons gegeven worden, aangezien dit altijd onder de prijs berekend moet worden. MOSSELEN Begrafenissen te laten rijden is bij ROOSE het GOEDKOOPSTE ADRES Laat bij eventueele voorkomen een familielid zelf om prijsopgave vragen. KERNLEDER G. TH. R COVERS, De meest volmaakte KLEINE MOTOR en toch maar TEL. 669 j dooreen RADIO van KINDERWAGEN. AANGEBODEN TE KOOP RADIO DEFECT? Papierhandel - Noordstraat 67 - M'burg, Te bevragen SEISSINGEL 64. Te huur 2 aparte Benedenh. met tuin, Huis alleen met tuin en Winkelh., 2,3.50 en ƒ4,per week, In. Seisbolwerk 2. DONDERDAGMIDDAG van 12—2 uur op de Botermarkt Versche Boter a 77% cent per pond. ONTVANGEN een groote partij BUI TENBANDEN, oude kwaliteit, oude prijsj 2.10. Omleggen 0.15 extra. KROMMEWEELE - MIDDELBURG WIJ VRAGEN UW AANDACHT voor onze speciale Etalage in de FIJNSTE OPTIEK. Oogarts-recepten worden bij ons vak' kundig bewerkt. Doet Uw voordeel koopt Uw BRIL bij Leverancier ZIEKENFONDSLEDEN, KACHELHOUT. Gegarandeerd droog hout als gekapte Houtjes, per groote baai- zak, bij 10 zakken gelijk korting. Mooie bosjes per 100 en per 1000. Wordt zonder prijsverhooging thuisbezorgd. Bekend adres ADRIAANSE, Achtersingel 24 of DE KAM, Lambrechtstraat 10. Aan hetzelfde adres zoo goed als nieuw Balkhout en droog Kliefhout. Adres FASTENAU, Gortstraat, Mid delburg. MIDDELBURG. D.V. op Vrijdag 16 Febr., 8 uur, beneden- voorzaal „St. Joris", Balans. Fietsen in de Garage Haringplaats. Alle leden der aan gesloten organisaties hartelijk welkom. Hoog bezoek wordt verwacht. is UW ADRES LANGE BURG 13 MIDDELBURG TAFELBILJARTS 10 korting, prima Biljartlakens, opleggen inbegr. 27.50, Prima Glasballen 12.50. Opruiming alle soorten Zaal- en Kantoorkachels. Firma LOONTJES, Dam 21, Middelburg. Wordt Ge gekweld door stramheid in de lede maten? Hebt Gij last van pijnlijke spieren? Gij zrjt toch nog veel te jong, om nu reeds als een oude gebroken man een pijnlijken en stijven rug en stroeve gewrichten te hebben. Laat U toch wrijven met den beproefden Akker's Kloosterbalsem, welke de bij zondere eigenschap heeft diep in de weefsels door te dringen. Kloosterbalsem bevat aromatische, geneeskrachtige stof fen, die verwarmend, afleidend en oplos send werken tegen de stoffen, die zich in Uw spieren en gewrichten vastzetten. Kloosterbalsem tast dus die stijfheid in Uw spieren en gewrichten in haar oor zaak aan, dat voelt Ge na elke wrijving. Ongeëvenaard als wrijfmiddel bij spit, rheumatiek, spierverrekkingen, stram heid, kneuzingen, ischias, pijnlijke spieren. Per pot van 25 Gram f 0.62i/2, pot van 50 Gram f 1.04 Bovenstaande artikelen altijd verkrijg baar in de DROGISTERIJ „DE STER". Vlasmarkt 17 - Telefoon 641 - Middelburg Laten wij beginnen met te zeggen, dat wij niet ge dacht hadden, dat wij zooveel brieven zouden ontvan gen met oplossingen. Meer dan 200, precies geteld 219 kinderen deden er aan mee. Onze verrassing werd nog grooter, toen wij de verschillende oplossingen gin gen lezen. En we merkten weer op, dat precies als in een school, de kinderen van verschillenden aard zijn, vlugge kinderen, nette kinderen, slordige kinderen, enz. enz. Maar aangenaam werden wij verrast, toen wij opmerkten, dat er ook wonderkinderen op Wal cheren rondloopen. Een kind van vier jaar zond ons een zeer goede oplossing met mooie loopende hand geschreven en dan is er één bij van zes jaar, nu die kan zoo examen schoonschrijven doen met kans van slagen Er zijn dichters en dichteressen onder en tee kenaars. Sommigen hebben alles keurig verzorgd, an deren schreven maar gauw den gevraagden zin en gaven niet de onderdeden. En daar juist waren nog al fouten in. Sommige kinderen zeggen zoo maar dat het een onbepaald lidwoord is. Wij leerden het vroe ger anders. Dat is toch niet veranderd door Mijnheer Marchant Hoe zit dat Hieronder volgt één der ingezonden gedichten V: Geachte Uitgevers Hierbij volgt de oplossing uit „De Faam" van 31 Januari 1940 „Het veel gelezen blad op Walcheren is „De Faam' Hierbij zend ik ook nog een eigen gemaakt gedichtje, dat luidt als volgt „De Faam" het blad voor jong en oud, Is d e gelezen krant Met altijd weer wat nieuws erin, Bestemd voor ied're stand. Men leest ook heel graag Snip en Snap Met hun gezellig praatje. Ook de Fransoos of Molentjesman, Daar ben ik bij als Kaatje. 'k Ben blij, dat ik Gudule niet ben, Dan was ik nog niet klaar. Ook weer een mooi vervolgverhaal Van Harmen, Jan en Vik. Ze slapen niet in een paleis of zaal, En hebben heus geen schik. Ik zou nog veel meer kunnen noemen Van de wekelijkse Faam, Ik stop er daarom nu toch mee, En hoop weer op een volgend keer, Dan doe ik weer aan 't raadsel mee. 'k Heb heus mijn best er op gedaan, En hoop dus op een prijs. Ik zeg bij voorbaat nu al dank Aan d' Uitgevers van „De Faam". Koudekerke. BETJE FILIUS. En nu de oplossing van het prijsraadsel is Het geheel bestaat uit 9 woorden en bevat totaal 37 letters. Een is een onbepaald lidwoord. Een dal vindt men dikwijls tusschen twee bergen. De Koningin leve. Ik heb dat boek reeds tweemaal gelezen. Het kind speelt met een bal. Walcheren is een mooi eiland. De Maas is een groote rivier in Nederland. Een ezel zegt ia. Op is een voorzetsel. Frans is een jongensnaam. De geheele zin is EEN VEELGELEZEN BLAD OP WALCHEREN IS DE FAAM. De gelukkige winnaars waren de volgende 5 perso nen, die dus ieder één gulden ontvangen. 1. Cornelia van Liere, Korte Delft 17. 2. Anna Barentsen, Havendijk 5. 3. Leuntje van Keulen, Dorpstraat A 10, Biggekerke. 4. Jacob van den Ouden, Julianastraat 15. 5. Ko van Puffelen, Koudek.str. D 124, 't Zand. Daar er echter zoovele goede oplossingen waren, hebben de Uitgevers besloten om behalve deze prijzen aan een aantal deelnemers nog een troostprijs uit te reiken en wel een boek aan 1. Ina Boone, Middelburgsch wegje 2. 2. Kees Sinke, Langeviele 76. 3. Jeltje Walthuis, Spanjaardstraat 48. 4. Neeltje Huijsman, Lange Geere 40. 5. Betje Filius, Koudekerke. 6. Freddy Hoek, Veersche Singel 198. Voorts een Schetsboek aan 1. C. van Iwaarden, Nieuw Oosterschestraat. 2. Ina Knieriem, Lange Burg 46. 3. Lena Nieuwenhuijse, Segeerssingel 84. 4. Rinus Ingelse, Cellebroershof 1. 5. Neeltje Mauer, Paspoortstraat 30, Souburg. 6. C. J. Flipse, Tramstraat A 111, Koudekerke. 7. Mientje Roelse, Weverijstraat, Domburg. 8. Geertje Lievense, Molenweg 17, Westkapelle. 9. Jacob Geldhof, Bleek 25. 10. Jo Seijbel, Lange Geere 15. En een mooie gekleurde plaat aan 1. Willem Geldof, Bree 8. 2. I. van 't Spijker, Nadorstweg 20. 3. Rina van de Berge, Hendrikstraat 3. 4. Jeltje Allewijn, Langeviele 2. 5. Hannes Tramper, Noordweg A 8, St. Laurens. 6. Liza Wisse, Aagtekerke 167. 7. Adr. Adriaanse, Grijpskerke A 114. 8. Paulus Louwerse, Vrouwepolder A 56. 9. J. Riemens, Noordweg B 181, St. Laurens. 10. Pieternella van Schaik, Serooskerke A 200. En tenslotte aan de reeds weken ongestelde Piet Joosse, Hoogstraat 19, een kleine verrassing. De prijzen kunnen aan ons Bureau, Spanjaardstraat 47, worden afgehaald en op de dorpen bij de bezorgers. En hiermede nemen wij afscheid van U allen. Tot een volgende keer DE UITGEVERS. TROUWRIJDEN is het goedkoopst adres bij ROOSE. Kom zelf om prijsopgave vragen Dagelijks versche Mosselen te bekomen, 7 cent per Kilo. Schoongemaakt 10 cent per K.G. C, INGELSE, Palinghandel, Tel. 620, Cellebroershof. P. INGELSE, Zacharias Jansenstraat 18, Middelburg. Werkschoenen j Water Rubberlaazen j Klompsokken (alle maten). het BESTE van het BESTE. Ook voor Schoenmakers alle benoodigd- heden tegen lage prijzen, AANBEVELEND, LANGE DELFT 11 - MIDDELBURG Vlissingschastraat 3941, Middelburg. i jtfereldd&w T.o.HE T POSTKANTOOR TE L.7J? LANGE N00RDSTR.4? MIDDELBURG BIJ ONS GEEN ZORGEN voor Uw warme maaltijden Pracht Roode» en Sa- voyekool, Koolrapen, Kroten, Winterwor tels, le soort Witlof, Stoofperen enz. enz. Al deze producten zeer billijk en absoluut vorstvrij. GROENTEHAL, GRAVENSTRAAT 68, Middelburg, KOOPT BIJ ONS uw AardappelenDan bent U verzekerd geen bevroren te krijgen. Wij noteeren voor de beste Zeeuwsche Blauwe 6 ct. per K.G. 10 Kilo a 55 cent. Gratis thuisbezorgd. GROENTEHAL GRAVENSTRAAT 68, Middelburg. EET NU JAFFA'S 1 Bij ons 6 groote voor 25 ct. Vraagt het merk „Captein". Dit zijn de beste die op de markt verschijnen. Pracht Mandarijnen 10 voor 1 kwartje, le soort Citroenen 7voor 25 ct. Ook weer Kastan jes 25 ct. per pond. GROENTEHAL, GRAVENSTRAAT 68, Middelburg, DOET UW VOORDEEL! Eerste soort Goudreinetten 2 Kilo 35 ct. Moesgoudrei- netten 2 Kilo 1 kwartje, le soort Belle fleurs 2 Kilo 25 ct. Verder vele soorten Handappelen 2 Kilo voor 1 kwartje. GROENTEHAL, GRAVENSTRAAT 68, Middelburg. NIETS SMAAKT THANS BETER dan een heerlijk bord Soep I Wij hebben voor U prima knollen Selderij en beste Prei. Zakjes gedroogde Selderij 8 ct. Gedroogde Soepgroenten 8 ct. Blikjes Soepgroenten, van versch niet te onderscheiden, 11 cent. Bloedroode Tomatenpurée 10 cent. GROENTEHAL, GRAVENSTRAAT 68, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD een goed onder houden Brieven onder letter C bureau van dit blad 'T SOUVENIRSHUIS „DE MAAN" heeft Theemutsen (Zeeuwsch costuum) en honderden aardige Souvenirs. Komt U eens binnen kijken? LANGE DELFT 7 - MIDDELBURG TELEFOON 551. ruime MODERNE ZIT-SLAAPKAMER, centrum der stad. Eventueel gebruik van Keuken. Adres bureau van dit blad. Vijf woorden 10 cent, elk woord meer 5 cent bij voornitbetaling Vulcanahaard, zeer billijk. De .Vos, S«Is- singel 90. Ga naar de Radiodokter VERGOUWE, Gortstraat, Middelburg. Alle Radio-ondetdeeleo Moderne Kinderwagen. Jacob Catsstr. 72. Nieuwe Winterjas, maat 48. Veersche Sin gel 106.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 2