ÏÏALCHEREN'S MELKPRODUCTEN V LAMSVLEESCH J£ W. P. Urn II Het Bandenhuis, B. LEGEMAATE, Slagerij „DE VLEESHAL" Korte Delft Middelburg cD/een JÏÏoeder niet weggooien 11 SLAGERIJ A. J. DE PAGTER ar leer -ne PILLEN Paterke's Bier heerlijk en goed LEGEMAATE halen moet ze zijn BETER en GOEDKOOPER! MAAR DUURZAAM NIET DUUR! 00000000000000 Gevonden Voorwerpen, TREINENLOOP. Winterdienst 1940. Gebruikt dus R IJ F S K L E D I N G MIDDELBURG 0 MET UW ADVERTENTIES DE 0 WALCHERSCHE DORPSBEWONERS 0 BEREIKEN, PLAATST ZE DAN IN 0 „DE FAAM". 0 DIT BLAD WORDT DOOR ALLE 0 STANDEN GELEZEN EN KOMT OP 0 DE DORPEN IN7000 GEZINNEN 0 BOVENDIEN IN ELK HUIS IN 0 MIDDELBURO. NUTSSPAARBANK BOGARDSTRAAT 19 - MIDDELBURG. GEOPEND: eiken werkdag van 101 uur. Woensdag- en Zaterdagavond van 78 uur Donderdags van 10—12 uur en 1—2 uur. Rente 2.7 Rentevergoeding per dag. Ontvangen een groote partij in plaatjes van 25, 30, 35, 40, 45, 50 cent enz. H. C O Z IJ N van L. J. GROOTENDORST Een bron van gezondheid ALEWIJNSE'S ROGGEBLOEM kost slechts 18 cent. 'J MORGEN Wij hebben koopjes in IS DAT JE BIJ Ook verkrijgbaar voor den handel bij Wal 22 - Telefoon 629 MIDDELBURG DROGISTERIJ SCHULTE THIEME ELECTRISCHE DRUKKERIJ FIRMA LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat E 71 - Middelburg. Groote Letterkeuze. Niet duur. Te bevragen aan het Bureau van Politie te Middelburg des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags van 6 tot 8 uur n.m. Eenige amateurkiekjes genomen in Pa rijs, Zuid-Afrika Huissleutel Kinderwan tje Portemonnaie met inhoud Dames hoed Mantelband. Bij vinders paar Regenbeenpijpen, W. Boekhout, gemeente-veldwachter N. en St. Joosland Paar Motorhandschoenen, Post kantoor; Portemonnaie en Sleutel, J. Schui ling, Huidevettersgang 9 Lidmaatschap- kaart van IJsclub, P. Akkerman, Heeren straat 33 Regenkapje, Visser, Seissingc! 84 Zegelring, Goethart, Verwerijstraat 20Heerenhandschoen, Theo Mes, Dam 36 Sleutel, H. Poortvliet, Bellinkstraat 11 Schaatsensleutel, C. Hamelink, Leliestraat 22; Damespolshorloge, A. Vermazen, Klein Vlaanderen 36 Damespolshorloge, K. van Sluijs, Jodengang 34 Damesportemonnaie met inhoud, J. H. Grool, Hoogstraat 27 Shwal, N. Hengstmangers, L. Giststraat 19; Kettinkje, Mina de Groot, Schuitvlotstraat 9 Portemonnaie met inhoud, J. Leijnse, Zacharias Jansenstraat 23 Vulpen, J. Suurmond, Noordweg 145Distributie kaart, A. Schouten, Karelsgang 38 Hee- renportemonnaie met inhoud, A. Keldhof, Kerkstraat D 269, 't Zand Rijwielbelas- tingmerk, J. P. Geluk, Achtersingel 47 Kinderwant, C. Koole, Seisweg 151 Paar Kousen, A. Versluijs, Gapinge B 60 Oor knopje, Mej. Feij, p.a. Fabius, L. Noord straat 65 Kinderslee, Politietroepen Mo lenwater Rijwielkinderstepje, J. v. d. Ber ge, Seisweg 42 Portemonnaie met inhoud, F. Kuys, Klein Vlaanderen 103 Rijwiel- belastingmerk, L. Joosse, Langeviele 77 Gouden Speld, P. Janse, Brigdamme, St. Laurens Rubber antisliphak, G. Hielsie- ner, Dam 51 Poes, J. G. Speijer, Seisstraat 7 Zadeldekje, W. de Voogd, Kleine Werfstraat 21 Kindermuts, A. Romeijn, Julianastraat 8 Heerenhandschoen, J. Deij, Rozenstraat 14 Heerenwant, J. Win- ke, Gortstraat Rijwielbelastingmerk, Bloe menmagazijn „Guyot", Noordstraat 27 Polsmof, Mej. Boogaard, Dwarsstraat 2 Paar Heerenhandschoenen, G. Kole, Oud Arnemuidsche Voetpad 53 Paar Motor handschoenen, T. Petiet, Nieuw Ooster- schestraat 13 Rijwielbelastingmerk, F. v. d. Weele, Punt 1. Indien bij een der vinders voorwerpen worden afgehaald, geve men daarvan ter stond kennis aan het Bureau van Politie. T»TTT\/-rr?nT Caljouw, 26 j. jm. en A. G. Neve, 26 j. jd. BEVALLEN A. J. de Veer, geb. Ber- Jenis van Berlekom, z. J. L. den Hollan der, geb. Van Sluijs, d. OVERLEDEN J. Gemier, 82 j., vrouw van M. C. Roose L. T. L. van Hilst. 79 örakman, Langevielesingel E 1. 339 Jhr. Mr. E. W. F. Wittewaal van Stoetwegen, Gortstraat 41. 435 M. Wildstrom, Nadorstweg 20. 589 J. J. de Buisonje, Meidoornlaan 16. 794 J. F. F. Hoogenboom, Dampoort 5. 795 J. P. P. de Blecourt, Seissingel. VAN richting Goes komen aan op alle werkdagen treinen op de navolgende uren: Voormiddag 6.08 7.08 8.30 9.10 10.03 (sneltrein) 11.32 Namiddag 12.03 (sneltrein) 1.21 n 3.03 (sneltrein) 3.16 5.21 6.07 (sneltrein) 6.20 7.19 8.21 n 9.03 (sneltrein) 9.37 10.27 11.21 12.03 (sneltrein) NAAR richting Goes vertrekken op alle werkdagen treinen op de navolgende uren: Voormiddag 5.55 6.18 6.36 7.42 7.58 9.29 10.23 10.58 11.29 Namiddag 12.44 1.58 3.29 4.29 5.13 6.00 6.10 7.29 8.24 5.58 (sneltrein) Motortrein tot Goes (sneltrein) Motortrein tot Goes alleen op Dond. en Zat. (sneltrein) Motortrein tot Goes (sneltrein) Motortrein tot Goes Motortrein tot Goes (sneltrein) PRIJSCOURANT. Liter melk 12 cent 1/1 fl. gesteriliseerde melk 16 Yl fl. gesteriliseerde melk 9 Liters Roomkarnemelk 6 1/1 fl. Roomkarnemelk 8 Yi fl. Karnemelk 6 l/'l fl. Karnemelksche gortpap 12 1/1 fl. Havermoutpap 13 1/1 fl. Ondermelk 7 Yï fl. Melkyoghurt 15 y2 fl. Chocolademelk 11 cent 1/1 fl. Slagroom 160 y2 fl. Slagroom 82 J4 fl- Slagroom 42 Y fl. Slagroom 22. y2 fl. Koffieroom 47 J4 fl- Koffieroom 25 fl. Koffieroom 14 Boter per kg. (vrijblijvend) 185 Kaas 40+ per kg. (vrijblijvend) 65 Magere Melkpoeder per kg. 20 BOUT 40 CENT PER POND COTELETTEN 30 CENT PER POND KRIPJES 25 CENT PER POND, 5 POND ÉÉN GULDEN KORTE NOORDSTRAAT MIDDELBURG TELEFOON 614. Gelegenheid tot storten van salarissen en pensioenen per giro en tot betalen van belastingen en schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent worden gaarne verstrekt. Ijzerhandel - LANGEDELFT - M*burg MAAGVERSTERKENDE SLIJMAFDRIJVENDE APOTHEKER UTRECHT zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goeden stoelgang. Bij hoofdpijn, zoo vaak een ge volg van trage ontlasting, kun nen zij niet genoeg worden aanbevolen. Zij munten uit door hunne zachte werking, zonder kramp of nadeelige gevol gen, zoodat men in staat blijft zijne gewone bezig heden te verrichten. Per doos met gebruiksaan wijzing 30 cent. Eischt vooral Grootendorst- pilKn met bovenstaand fabrieksmerk. Ver krijgbaar bij de voornaamste Apoth. en Drog. vormt het geregeld gebruik van een bord ROGGEBLOEMPAP voor het ontbijt. En het is niet duur. Een pondspak 00#M#€0(§>#0@00 Voor Fijne Ham 20 cent per ons Leverpastei 1822 cent per blikje Kalfsgehakt 21 cent per blik Gemalen Zwitsersche Kaas 15 ct. per doos Mazon Choc. Hagelslag 22 cent per pak Rookworst 26 cent per ring Blooker's Choc. Vlokken 30 ct. per pak MARKT, TELEF. 557, MIDDELBURG weer HEERLIJKE REUZELBOLLEN en BERLINERBOLLEN 5 ct. per stuk. F. A. DE JONGE, Bakkerij Balans Middelburg. Onze eerste zending Rijwielen zijn binnen. Profiteert van de gelegenheid. PRIMA DAMES- EN HEEREN RIJWIELEN MET REMNAVEN vanaf 29.50. Nog te koop enkele prima tweedehandsch Rijwielen, zien er uit als nieuw en met volle garantie. DAT DOET ALLEEN KORTE NOORDSTRAAT 24—26 over Apotheek v. d. Garde - Middelburg Flanellen Heeren Pyaina's vanaf 2.95 Flanellen Dames Nachihemden 1.75 enz. Alles zeer goede kwaliteit M. KLAVER, Nieuwe Haven 47, M'burg VOOR DE KOUDE AVONDEN. Een smakelijk kopje ANIJSMELK kunt U maken met de ANIJSSUIKER uit de EN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN EN FILIAAL HATWEE Eén theelepeltje is reeds voldoende voor een flinke kop melk. PER ONS 25 CENT. is uw voordeeligst adres voor Rund-, Kalfs- en Varkensvlees. Blad reuzel 75 ct. per K.G. Hoofdkaas J4 pond 15 cent. Boeren leverworst 25 cent per pocd. 2 ons Ge braden Rosbief 30 ct. Vleeskluiven, Mergpijpen, Soepbeenen, Verse Varkenspoten. Kleine Jan, let er wel op als Moeder een Mazon-artikel open maakt 11 ,,IK DE ZEGEL, MOEDER 1" roept ie dan 1 O zoo gauw is zijn kaart vol en dan kan kleine Jan weer 2 kwartjes in zijn spaarpot doen Sparen 1 Een goede trek, Moeder. Als Jan het jong leert, zal hij het ook later doen 1 1 LEVERT IN NETTE UITVOERING AANDEELEN LOONZAKJES AANPLAKBILJETTEN LABELS ADRESKAARTEN MEMORANDUMS BESTEKKEN MENU'S BRIEFPAPIER MONSTERZAKKEN BRIEFKAARTEN ONDERTROUW-CIRCULAIRES BROCHURES ONDERTROUW-KAARTEN CORRESPONDEN TIEKAARTEN ORDERBOEKEN CATALOGI OBLIGATIES CIRCULAIRES PROGRAMMA'S CONVOCATIES PRIJSCOURANTEN DANKBETUIGINGSK AARTEN RAPPORTEN DOORSCHRIJFBOEKEN REGLEMENTEN DIPLOMAS RECEPTEN BRIEFJES ETIKETTEN ROUW-CIRCULAIRES ENVELOPPES ROUW-KAARTEN FEESTUITGAVEN STAATWERK GEBOORTEKAARTJES STAALKAARTEN JAARVERSLAGEN UITNOODIGINGSKAARTEN KWITANTIES VERLO V1NGSKAARTEN KALENDERS VISITEKAARTJES KAARTEN VOOR KARTOTHEEK WISSELS LIDMAATSCHAPKAARTEN WINKELBILJETTEN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 4