ISIES-WITTENTROP S Voor de GRIEP en VERKOUDHEID. Firma W. P. MAKERS, Firma van Dort WEGENS ZIEKTE T L M M t Middelburg. Electrische Model-Slagerij I. ■S 8 Ba Rund-, Kalfs-, Lams- en Varkensvleesch SLAGERIJ J. LEIJNSE 10 FIBBE, Parfumerie. Uw voordeeligste Adres H. H.VAN 'T WESTENDE S. A. A. Vergouwe Jong Vertegenwoordiger. Aankomende Bediende, Jongste Bediende FAAMPJES w 9 is de Slagerij van C. VERHAGE, DAM 79, MIDDELBURG, vanaf heden des avonds om 7 uur, en Zaterdagsavonds om 8 uur 7sóft>dcdis Mft ifoUSO tegenover Postkantoor T f si ma r Lange Noordstraat 4749 J. DE KLERK. 2* oij zoon verouderde hoest W A A li Jacobs 1e soortJdomperj Ergens in Zeeland! MEEST GESORTEERD IN MODE-ARTIKELEN f 2,90 per Liter. Machinaal uitgesneden BOKKING en MAKREEL wij vergelijken prijs en kwaliteiten en we kopen onze LAMPEKAP, KROON, LEES- of SCHEMERLAMP en ai onze ELEGTRISCHE ARTIKELEN in de EERSTE MBDZA-ZAAK op dat gebied. STEEDS 'T NIEUWSTE EN VOORDEELIG. BB BB BB C. INGELSE, Begrafenissen te laten rijden KERNLEDER G. TH. ROOVERS, TAP-LES, Groote voorraad le kwaliteit Rund-, Kalfs-, Varkens- en Lamsvlees. Concurreerende prijzen. Beziet onze prijslijst! LANGE BURG 13 MIDDELBURG. Betaal niet meer dan noodig is Wij zijn en blijven goedkooper Groote voorraad eerste kwaliteit RUNDVLEESCH 21/2 pond voor één gulden KALFSVLEESCH 21/2 pond voor één gulden IpÜ LAMSVLEESCH 4 pond voor één gulden VARKENSVLEESCH 2 pond Lappen voor 110 cent DIKKE VERSCHE BLADREUZEL 72 cent per Kilo SOEPSTUKJES 25 cent per Kilo Ruime voorraad Schenkelbeenen en Mergpijpen. it® Onze bekende WORSTSOORTEN 35 cent per pond é&jra Fijne Versche BOERENLEVERWORST 20 ct. p. pond Gravenstraat 10 - Middelburg - Telefoon 540 IS STEEDS UW VERTROUWSTE ADRES AANGEBODEN VRIJE BOVENWONING EEN FLINKE JONGEN NETTE LOOPJONGEN NETTE LOOPJONGEN NETTE LOOPJONGEN Fa PAUL VAN SLUIJS NETTE JONGEN DAMESKAPSTER. Flinke Juffrouw gevraagd voor hulp in Patates-Frites kraam. - FLINKE DIENSTBOD NETTE DIENSTBODE FLINK MEISJE EEN FLINK MEISJE NET DAGMEISJE EEN NET DAGMEISJE EEN FLINK MEISJE Gevraagd een nette WINKELJUFFROUW. NET MEISJE NET DAGMEISJE FLINK DAGMEISJE TE KOOP RADIO DEFECT? BOVENWONING, EEN MEISJE EEN NET MEISJE EEN FLINK DAGMEISJE EEN NET MEISJE FLINK DAGMEISJE FLINK DAGMEISJE D.E, Koffie, 'Thee en Tabak. C. HUIJSMAN II SPECIAALZAAK Gortstraat 24-26 (bij dc Markt), Telefoon 85, Middelburg. i UW MODE-ZAAK -?P1 MARKT 30 MIDDELBURG TELEFOON 557. LEVENDE PALING, GEROOKTE PALING, PALING IN GELEI STEEDS IN VOORRAAD. PALINGHANDEL BREE, TEL. 620, MIDDELBURG. is bij ROOSE het GOEDKOOPSTE ADRES Laat bij eventueele voorkomen een familielid zelf om prijsopgave vragen. is goedkoop en lekker. GER. ZALM en GEROOKTE PALING Segeerstraat 35 Tel. 228 - Middelburg Werkschoenen} Water Rubberlaazen Klompsokken (alle maten). het BESTE van het BESTE. Ook voor Schoenmakers alle benoodigd- heden tegen lage prijzen. AANBEVELEND, LANGE DELFT 11 - MIDDELBURG GUSLOiretë Danssch, A. Fastenau, Heerengr. 124, Tel. 877, M'burg. Leert nu Tap-dance, lesg. 35 ct. per les. Geef U tijdig op en profiteert van de gelegenheid. Wij leeren U in 10 lessen Tappen. V r -> -y TfV/' -■'v '\/:- c TSÉÏII n TELEFOON 757 LANGEVIELE TELEFOON 872 MIDDELBURG FIJNE VLEESWAREN. BOERENHAM 0.22 SCHOUDERHAM 0.20 CORNED BEEF 0.14 KALFSVLEES IN GELEI „0.14 RAUWE HAM „0.18 Alles per ons. Enz. enz. BAK- EN BREEDE BLOEDWORST 20 CENT PER POND TONGEWORST 25 CENT PER y2 POND DIKKE BLADREUZEL (GEEN IMPORT) 80 CENT PER K.G. LAMSVLEES. BOUT 0.40 COTELETTEN 0.30 KRIPJES 0.25 LAMSVET 0.25 Alles per pond BELEEFD AANBEVELEND, mm 't Goedkoopste adres voor GEROOKTE- en GESTOOMDE MAKREEL vanaf 10 ct GEROOKTE SPROT 10 cent per bos, 3 bos 25 cent. BOKKING 3 voor 10 cent, 8 voor 25 cent. ENGELSCHE BOKKING, BAKBOKKING (ZONDER ZOUT). HARDERWIJKERS enz. enz. ZOUTE VISCH EN STOKVISCH. ZALM, SARDINES, HARING IN TOMATENSAUS, KREEFT, KRAP EN SCHRIMPS. BELEEFD AANBEVELEND LET OP! s Lange Delft 103 - Tel. 507 - Middelburg. BERGMAN BLOEMENZEEP 9 ct. Alle soorten VINOLIA ZEEP vanaf 15 ct. Groot stuk SOIR DE PARIS 30 ct. Groote sorteering in TOILETZEEP. VOOR Damesschorten, Zwarte Jasschorten, Witte Jasschorten, Fantasie Schortjes, Schorten met Ritssluiting en Werkmanskleeding. POTTENMARKT 6 - MIDDELBURG Bfi nieuwe lap is weer gereed. Ruime voorzien van mooie Schemerlampjes, Lampenkappen in glas en Perkament, Wandlampjes, Strijkbouten, Theelichten enz., te veel om op te noemen. Voor de Radio-amateurs alle Radio- onderdeelen, Spoelen, Condensators,Weer standen, Luidsprekers, Montagedraad enz. Eenige zeer mooie Stofzuigers, goed en goedkoop. Beleefd aanbevelend, GORTSTRAAT 47 - MIDDELBURG TROUWRIJDEN is het goedkoopst adres bij ROOSE. Kom zelf om prijsopgave vragen De mooiste en grootste sorteering KOU SEN vindt U in ,,'T SPINNEWIEL. De nieuwste Voorjaarstinten reeds voor radig, in alle prijzen en maten. LANGE DELÈT 131, Middelburg. TE KOOPprima gebruikte Meubelen waaronder Ameublement, Stoelen voor kamer en keuken, als nieuwe moderne Haardkachel (zwart), Eiken- en Geschild. Leestafels met dito halfronde Leunstoelen, 2 kl. Kastjes (glas) voor toonbank, Nikke len Koffieketel met Bierpomp, 2 Cocos- matten, 4 rieten Stoelen, Antiek Eiken Ladekastjes, Witlak Engelsch Ledikant met genopt Kapokbed, Oud Hollandsch Garni tuur (2 armstoelen met 4 stoelen) enz. Alles aan spotprijzen. VAN LOO, Singelstraat 35, Middelburg. ruime MODERNE ZIT-SLAAPKAMER, centrum der stad. Eventueel gebruik van Keuken. Adres bureau van dit blad. TE HUUR voor klein gezin, van alle gemakken voor zien. Adres Molenberg 45, Middelburg. is oppassen gebo den. Bestrijdt het chronisch worden, gebruik de beste samenstelling, die vereenigd is in de thans verstèrkte Akker's Abdijsiroop. Abdijsiroop bevat van ouds beproef de slijmoplossende en borstver- sterkende geneeskruiden en boven dien de „codeïne" de krachtigste, hoestbedwingende stof. Abdijsiroop lost daardoor de slijm op, zuivert de luchtwegen, doet daardoor ge makkelijker ademhalen en vermin dert de pijn en de drukking op Uw borst. De hoeststillende stof „codeïne" maakt dat U aan het eind van den dag niet uitgeput en ver moeid zijt van 't langdurig hoesten. Door Abdijsiroop te nemen be vrijdt U zich hiervan en dan kunt U ook weer vrij en diep ademhalen. SERPYLLI ACONIÏUM Eenige der 20 kruiden Import-Groothandel vraagt voor den verkoop van bekend merk-artikel Brieven, liefst met foto en uitvoerige inlichtingen onder opgave van verlangd salaris onder No. 15 bureau van dit blad. Administratiekantoor vraagt voor loop- en schrijfwerk, niet ouder dan 15 jaar. Brieven onder letter E bureau van dit blad. Bij M. van der Slikke, Brood- en Ban ketbakkerij, Langeviele, Middelburg, kan geplaatst worden. GEVRAAGD EEN Adres I)E NIJS, Lange Delft, Middelburg GEVRAAGD EEN niet ouder dan 14 jaar. Adres A. Verhage: Dishoeksche keiweg, Koudekerke. Voor direct gevraagd een Adres Fa MEINSMA, Lange Delft 23, Middelburg. tegen hoest, griep, bronchitis, asthma Flacon 90 ct.. f 1.50, f 2.40, f 4.20. Alom verkrijgbaar Bovenstaande artikelen altijd verkrijg baar in de DROGISTERIJ „DE STER". Vlwsmarkt 17 - Telefoon 641 - Middelburg GEVRAAGD EEN 14 a 15 jaar. Adres Drukkerij Roskam, Vlasmarkt. NET MEISJE gevraagd, niet beneden 16 jaar, om in het vak te worden opgeleid, bij J. C. JULIANUS, Dameskapper, Markt 8, Middelburg. Adres Nieuwe Haven 29, Middelburg. GEVRAAGD EEN boven 18 jaar, voor dag en nacht, of voor den dag, zelfst. kunnende werken en een voudig koken. Adres Mevr. Dippel, Molenwater 85, Middelburg. Gevraagd 1 Maart een of Meid-Huishoudster, niet beneden 20 jaar, zelfst. kunnende werken en eenvoudig koken in klein burger gezin, v.g.g.v. Brieven onder No. 45 bureau van dit blad Mevr. v. Lennep, Delistraat 27, Den Haag, vraagt met 1 Maart een zeer goed kunnende koken en werken. Werkster aanwezig. Loon 30. GEVRAAGD, van 26 's middags. Adres Mevr. Teesing, Dam 63, M'burg. gevraagd. Hulp van Werkster aanwezig. Aanmelden 's avonds na 7 uur. Adres Lange Giststraat 22, Middelburg. gevraagd, zoo spBedig mogelijk, niet be neden 17 jaar. Bij voork. opl. Ind.- en Huis houdschool. Adres Mevr. v. d. Garde Hammacher, Meidoornlaan 2, Middelburg. Aanmelden tusschen 7 en 9 uur. Gevraagd terstond voor tijdelijk van 8 tot 12 uur. Adres SEISSTRAAT 3, Middelburg. Adres FASTENAU, LANGE DELFT, Middelburg. GEVRAAGD EEN van des voormiddags 812 uur. Niet be neden de 16 jaar. Adres N. Vliss. weg E 309. GEVRAAGD EEN Adres LANGE DELFT 123, Middelburg. Met Maart gevraagd een leeftijd boven 16 jaar, van 85 uur. 's Zondags vrij. Adres Mevr. Littooij, Molstraat 11, M'burg U ZELF DE MOEITE 1 Laat èns Uw advertenties voor andere Bladen noteeren. Dat kost U niets meer en in één keer is U van alles af. Eén copy is voldoende. ADVERTENTIE-BUREAU LITTOOIJ OLTHOFF. Vijf woorden 10 cent. elk woord meer 5 een; bij vooruit betaling Diverse Keukenfornuizen. Gravenstraat 33, Middelburg. Een Huis- of Waakhond. Schoorsteen- vegerssingel 8, Middelburg. Platte Buiskachel. Gravenstraat 33, M'burg Ga naar de Radiodokter VERGOUWE, Gortstraat, Middelburg Alle Radio-onderdeelen Pracht Duitsche Herder met Stamboom (koopje). Baanstraat 9. Diverse Emmerkachels. Gravenstraat 33: Middelburg. TE HUUR APARTE ST. JANSTRAAT 31. Adres Beenhouwerssingel 87, Middelburg. gevraagd van 8 tot 12, Vrijdags tot 5 uur 16 a 17 jaar. 's Zondags vrij. Adres Nadorstweg 13, Middelburg. GEVRAAGD voor de morgenuren. Adres BLEEK 20, Middelburg. GEVRAAGD. Adres Londensche kaai 31, Middelburg GEVRAAGD leeftijd 15 of 16 jaar. Adres LANGE DELFT 4, Middelburg. gevraagd, niet beneden 16 jaar. Aanmelden na 8 uur. Adres ,,'t Spinnewiel", Lange Delft 131, Middelburg. Mevrouw VROOM, Dam 57, Middel burg, vraagt een Wederom ontvangen de bekende prima 25 cent per x/2 pond. HuismoedersGebruikt MAZON artikelen en spaart de zegels Voor iedere volgeplakte Mazon Plak kaart met 100 zegels krijgt U 50 cent FRIMA HARING (4 stuks) 20 cent. PRIMA JAM 28 cent per pot. Prima Kookerwten en Spliterwten. WYCO-ZOET ter besparing van Suiker 11 cent per pakje. D.E. KOFFIEBOONEN 18 ct. pond. LANGE GEERE 4® - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 3