M. VAN DER SUKKE, J. J. H Heeren-, jongeheeren en Kinderkleeding, Manufacturen, Stoffen voor Damescos- tumes en Mantels, Bedden, Dekens, Ondergoederen, Kousen, Sokken, Hoeden, Petten, Riemen, Zelfbinders, Wollen Vesten en Pollovers enz. enz. Prachtvolle Bedden Onze Wijnen Fa W. P. Maljsrs, Markt 7. JAC, L A. DE LANGE, - Langeviele 208. Cognac - Brandewijn - Jenever Firma W. P. MALJERS, Markt 7, I III l EEN SOLIEO ADRES I MIJNHARDT'S Advocaat Fa M.W. VAN AARTSEN, Firma ff. F. MALJERS, Riem-Vis Vogelzaden PUROL Met de Feestdagen IÖH Bijv. Winterjas, Regenjas of Costume E. H. BOASSON Co. Voor de Boterham. Fijne Advocaat Advocaat Ham Ham Ham 1.1. AUGUSTI1N, Poltenmarkt K171 De Zegepraal der Overwonnene DE HEER D U O J f RC Electro-Technisch Bureau, p. f. Spanjaardstraat. op crediet! de nieuwst® kleuren Abdij, Middelburg, Betaaldag 1 April 1930. Contante koopers geen opgeld. Modder kleur Copra kleur Niet drie verschillende prijzen betalen voor één kwaliteit Prima Witte en Komijn© Kaas voor slechts 3772 cent per pond! Heden ontvangen heerlijke EDAMMERS a 50 cent per pond I Prima Cognac Brandewijn Jenever per Liter f 3,00 - 2,80 - 2,70 LEVERT Firma W. P. MALJERS, Markt 7. Telefoon 557. Verkada's Delica Verkade's Travatia Firma W. P. MALJERS SPINÖLA Firma W. P. MALJERS Moeders Drogisterij L. JAHSF, Noordstr. Fa J. M. VAN HEUSDEN. I Schujnemhe Hafnden net de tmmm Kleine Hammetjes Adres L. ROOSE, Balais. f 175, G. F. CALLENBACH te Nijkerk. u E H O O Brood- en Banketbakker, Langeviele - Middelburg wenscht zijn geachte Giiëntèie een gelukkig Nieuwjaar. Alle Goederen worden verkocht tegen de getaxeerde prijzen, dat is circa de helft der gewone prijzen. De verkoop heeft plaats: hebben juist die fijn© belegen smaak die de echte kennars zoo wasrdaeren Onze prijzen z ij ars i a a g dank zij onze voordeeiige i moert! Aanbevelend, TELEFOON 55 7, ONDER DE LUIFEL. Dinsdag 31 Dec. 2-8 uur, Donder dag 2 Januari, Vrijdag 3 Jan. en Zaterdag 4 Jan. 9-8 uur. Dagelijks gesloten van 1-2 uur. en Doet uw ocgan open, of - uw beurs moet open Wit U werkelijk goedkoop en goed koopen De ,,K©EH A-WINKEL" Is waarlijk goedkooper TELEFOON|557. SPANJAARDSTRAAT - MIDDELBURG Boterhamworst 14 ct. per ons Rookvleesch 18 ct. per ons Ham 30 ct. per ons Fijn Rookvleesch 30 ct. per ons Plockworst 22 ct. per ons Ontbijtspek 20 ct. per ons Alles wordt op de machine zoo dun U wenscht gesneden. Aanbevelend, Neemt proef met onze f 2,15 per fliesch. Markt C 2. Een Driehoekkachei met Plaat te koop. TE KOOP Schrale huid Vrasgtde6ELDERSCHESCH0UDERHiM ROTTERDAM t Wie een dagelijksch middel wenscht Ier opwekking en verkwikking, kan iPtklilP^lCS pepermunt niel missen. o LL Q O z p. f. LITTOOIJ 8i OLTHOFF. Uitgevers „De Faam" FIRMA W. P. MALJERS Markt Gedistilleerd en Wijnen. PL I. it p. f. FIRMA M. E.S. Sigarenmagazijn. Hoek Lange Burg, Markt. L. LEIJDESDORFF, Firma SAM VAN OS, p. f. Hofleverancier, Markt C 10. Firma M- W. VAN AARTSEN. Wijnhandel en Gedistilleerd, p. f. Markt C 2. C. VOLMER. Sigarenmagazijn, p. f. Markt L 5. FIRMA G. BUDDE. Bloemenmagazijn, p. f. Vlasmarkt Openbare Verkooping van 20,40,50,60,70, voor 10,20,25,.30,—, 35,- van 80,90.100, voor 40,45,50, van 40,80,100, voor 20.35,40, -V WmHl zjjn artikelen van VERTROUWEN!! U zelf kunt het alcoholgehalte niet bepalenWjj staan voor onze soorten volkomen in en leveren U alle met volle gehalte 11 11 £Sf. mm® Aanbevelend, Ml DRUKWERK VOOR DE FEESTDAGEN 1.per blik. Een fijne Chocolaad Biscuits I 1.25 per blikje, een mooi luxe blikje met FIJNE SORTEERING. Aanbevelend, Bij Apoth. eo Drogisten Adres Oostkerkplein O 6. IETS FIJNS een heerlijke zachte zoete Wijn I Prijs per flesch 1» Extra aanbieding I Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557. Wederom ontvangen: Hebt U voor Uw kinderen Levertraan noodig, gebruikt dan de beste en fijnste LOFEDINSCHE TRAAN VAN TEN DOESCHATE, ZWOLLE. Deze is billijk in prijs, heeft weinig onaan genaams in den smaak en wordt aanbevo len dóór Proff. Wevers Bettink te Utrecht en vele Doctoren. Verkrijgbaar Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. per H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. hebben we voor U, prima kwaliteit, voor 2.per heele flesch1 Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557. zoo goed als nieuw DAMESRIJWIEL, een nieuw MEISJESRIJWIEL, 10 witte LEGHORNS broed 1929 en een KUNST MOEDER. Adres Noordweg S 209a. en gesprongen handen genezen direct en blijven heerlijk zacht en lenig met j AKKER's KLOOSTERBALSEM bijt niet! K,Geert goud zoo goed." IN DE TWAALF UREN. UNIVERSEEL VOEDER VOOR IN- SECTETENDE VOGELS ZIJN ON OVERTREFBAAR. verzacht men dadelijk met VANAF HEDEN voor de aanstaande Feestdagen. Zeer goedkoope SAMOS, ROODE EN WITTE PORT, FIJNE CITROEN EN RHUMPUNCH in zes verschillende prij zen. Ook BINNEN- EN BUITENLAND- SCHE LIKEUREN. prima merk: „Müller", modern eiken kast prjjzen vanaf slechts Contant of f 5,per maand Schrjjf nu omgaand aan AA6T OOSTZEEDIJK 324-332 door Kathe Papke. Prijs ingenaaid 2.00 gebonden 2.75. Uitgave van G. F. Callenbach, Nijkerk. De geschiedenis speelt in de middeleeuwen en de levensverhouding der vorstelijke burcht- vrouwe, de hoofdfiguur van dezen roman, haar verbluffende beslissingen op kritieke momenten, haar moed, haar doortastendheid, zij worden alle gedragen, of liever, komen voort uit de nooit falende oerkracht van het Christendom. t Dit werk verscheen als 5e deel van den 32en jaargang der Chr. Bibliotheek, waarmede deze compleet is. Complete stellen van dien jaargang worden tot aan de verschijning van het eerste deel van den volgenden jaargang nog geleverd voor 5.00 ingenaaid 8.40 gebonden. Bij postzending wordt porto extra in rekening ge bracht. Men kan zich nu reeds als abonné voor den volgenden jaargang opgeven en ontvangt dan als eerste deel het fraaie Zesde Kerstboek direct bij verschijning. Het prospectus, vermeldende het nieuwe pro gramma wordt op verzoek gezonden door den Uitgever u .xa£$;.v' Worlk a crown ■1 2O ets. per ons. IQ en5 ets, per rol. O* OJ m u 01 O 01 i C/1 «J J o.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 6