IZMK BOASSON S ZOMEN S BINK Hl FIRMA J. Ai PIETERS, 1930 Draagt Helder Brillen de beste laagsten prijs. Mandarijntje J. A. P. Schilletje J. A. P. en Cherry Brandy J. A. P. IMPT Slechts f 1,00 per flesch. Echt Lederen AKTENTASSCHEN I 1.15 Bij MEERTENS, Korte Delft. DE GBOOTE BALANS OPRUIMING begint a.s. Donderdag 2 Januari Slechts een kleine greep uit de op te ruimen artikelen; Eerste Blad. PORT a PORT Zoete Roode en Witte Wijn Firma F. B. DEN BOER. MAAN DAG'S ochtends tot I1/2 uur gesloten zijn, VROOM DREESMANN. in het SCHUTTERSHOF. DE FIJNE ROOMBOTER Lange Delft. Firma BOUMAN. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Raad voor Vrouwen! Rugpijn Nieren Pillen' VerderFijne Advocaat, Boerenjongens, Cognac, Brandewijn, Jenever enz. WEEST ZUINIG Nette Kostganger Hebt U reeds een proef genomen met onze nieuwe Likeuren Veel fijner en goedkooper dan alle andere merken. Gebotteld in maathoudende luxe flesschen. Vlasmarkt K 150 - Middelburg. vanaf f 3,50. MAANDAG 6 JANUARI a.s. Zaterdag 8 uur en ook U kunt 't Nieuwe Jaar goed inzetten door juist deze dagen uwe inkoopen te doen. Graslinnen Lakens 1,49 Prima Sloope 37 ZIE ETALAGE - Kinder Hansopjes 39 - ZIE ETALAoE VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 14 31 DECEMBER 1929 34e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: burgerlijke stand van middelburg. VLASMARKT K 150 MIDDELBURG is jo adres voor per Liter slechts f 1,00 vanaf f 0,75 per fflesch. Denk er om tot en m*t HEDENAVOND worden Series gegeven evenals vorige jaren. ENORME BRAND bij D. DE JAGER Jr'S IJZERHANDEL Mag ik mijn geachte cllënfète, en wol speciaal de AMBACHTEN, nog eens nadrukkelijk er op wijeen, dat nagenoeg ALLE ARTIKELEN weêr onmiddellijk uit VOORRAAD te leveren zijn tijdelijk adres Lange Gort straat No, 35 bl] de Varkensmarkt. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAOPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Go., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Grot. EnDetaiL Advertentlên. naar dokters-recept, ze zijn tegen n verband met het werktijdenbesluit, dat 1 Januari a.s. In werking treedt, ZULLEN ONZE MAGAZIJNEN TE BEGINNEN MET MET RIJKSBOTERMERK THANS PER POND ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT.; IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN Van 2031 December. GETROUWD P. Fastenau, jm. 23 j. en C. J. H. A. Kooman, jd. 26 j.A. de Lange, jm. 28 j. en J. C. H. Geers, jd. 27 j.H. J. van Dijk, jm. 2(5 j, eri M, J, van (Ier Linden, jd. 23 j. BEVALLENM. C. Wielemaker, geb. Meerman, z. OVERLEDEN: J. L. Le Cointre, ongeh. d. 75 j., ,,i' DirectieA. W. JANSEN J. T. v. d. MEER. MIDDELBURG OOSTBURG. Maatschappelijk kapitaal 500.000.Geheel geplaatst en volgestort. AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN. VERZILVERT COUPONS EN LOSSINGEN, KOOPT EN VERKOOPT VREEMDE GELDEN, NEEMT GELDEN IN DEPOSITO; met 1 dag opzegging yy2 pCt. met 1 maand opzegging 3% pCt. met 3 maanden opzegging 4 pCt. met I jaar opzegging 4y2 pCt. Vanaf haar vorming tot vo< den middelbaren leeftijd, vergen de lichamelijke beproevingen, waaraan iedere vrouw onderhevig is, veel van haar gestel en vaak veel van de nieren in het bijonder. Eveneens hebben de nieren veel extra werk te doen voor en na de geboortevan kinderen en tijdens de overgangs periode. Geen wonder derhalve, dat vrouwen vaak lijden aan rugpijn, lendenzwakte, duizeligheid, hoofdpijn, urinekwalen en waterzuchtige zwel lingen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen-kun- nen onder die omstandigheden blijkens de ervaring van zoovele vrouwen een weldaad zijn. Zij werken uitsluitend op de nieren en blaas, en staan de nieren bij in haar zoo belangrijke taak: het filtreeren van het bloed van de erin voorkomende onzuiverheden. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. ia glazen verpakking a f 1.75 p. flacon. Wij wcnschen U allen een gezegend Nieuwjaar en een afzonderlijke geluk- wensch aan ons eerelid A. VAN SLUIJS, Beenhouwerssingel, daar die heden zijn 40sten verjaardag viert. NAMENS VELE LEDEN VAN DE DUIVENCLUB, Met den aanvang van 1930 wenschen wij Vrienden, Bekenden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toe. B. C. GEERS, Noordpoortstraat Middelburg. OPRUIMING van WOLLEN DEKENS. 10 Korting op de verlaagde - prijzen. Zie Etalage. Erven GABRIELSE, o. h. Postkantoor. gevraagd, nette slaapkamer, tegen 9 gul den per week. Adres bureau van dit blad. J. 1. Wegens vertrek te koop DIVERSE HUISHOUDELIJKE ARTI KELEN, TUINGEREEDSCHAP, WEEGSCHAAL MET GEWICHTEN, TAFELS, 2 MAHONIEHOUTEN LINNENKASTEN, BEDDEN ENZ. Te bevragen Lange Burg C 103. Allen naar de film EN GIJ KAMERAAD? Pyama Flanel, mooie strepen 19 ct. Schoorsteenloopers, 2 el lang 135 ct» Effen Flanel (alleen rose) 18 ct. Kussenkleedjes (aardige dessins) 39 ct» Wit Flanel, mooie kwaliteit 22ly2 ct. Gobelin voor Schoorsteenen per el 49 ct» Brabants Bont (105 c.M.) 39 ct. Waschechte Kleedjes 39 ct» Prima Verpleegsterslinnen 39 ct. Gobelin Kapstokkleed 196 ct» Extra Kwaliteit Graslinnen (lakens) 45 ct. Tafelkleedjes, nu slechts 59 ct» Prima Molton (thans) 27 ct. Pluchette voor Gordijnen per el 98 ct» "V4 Geel Katoen (extra zwaar) 28 ct. Molton Wiegendekentjes 29 ct» Flanelette voor Jurkjes 29 ct. Immitatie Wollen Ledikant dekens 119 ct» Ribsfluweel (de goede kwaliteit) 69 ct. Molton Dekentjes vanaf 64 ct» Fantasie Koordfluweel Wollen Dekens vanaf 528 ct» 81 ct. Macco Dames Directoirs 48 ct. Jaeger Dames Pantalons (met Wol) 129 ct. Extra sterke Gebreide Sok 39 ct» Gekleurde Combine's 109 ct. Mooie Tricot Pantalon 89 ct» Nachthemden, gekleurd flanel, lange Jaeger Borstrok met Wol 88 ct» mouw 169 ct. Zware Jaeger Pantalon met Wol gevoerd Elast. Jarretelgordel 119 ct. donker grijs) 129 ct» Jarretelgordels (extra prijs) 45 ct. Molton Hemden thans 156 ct» Dames Schorten 139 ct. Heeren Overhemd met Boord 149 ct» Mooie Spattees 129 ct. Zeer sterke Handschoenen 69 ct» Restant Japonnen 119 ct. Sterke Sokkenhouders 14 ct» Handschoenen, mooie kwaliteit 69 ct. Zware Sajetsokken 88 ct» Kinderjurkjes 109 ct. Kasha Sjaals, alleen nu 130 ct» Kinder Hansopjes 39 ct. Mooie Wollen Sokken 65 ct» Hnis van Ongeregelde Goederen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1