December-Aanbieding Magazijn „De Vlijt" - J. C. MERK, Langeviele. Mantelmagazijn DE DUIF GROOTE WINTER-OPRUiMING Een goede Volkslikeur u m D O Uitverkoop STUDIE-PIANO'S PIANO'S S. O. s. Belangrijke mededeeling door den Brand. GORTSTRAAT BIJ OE VARKENSMARKT, met BON, voor elke beurs. DEHEVE8S FRÈRES, Middelburg, VAN BOVEN, Huidschaving SANGUiNOSE Ebon 1 Als de Jeuk U de Nachtrust Rooft. Kinderpakjes zeer nieuw 280 ct. BON 2. Wintermantels, Bontmantels, Japonnen, Meisjesmantels, Jurkjes en Hoeden Moeders! Drogisterij L. JANSF, Noordstr. Schilletje Cherry Brandy Voorburg RIEM VIS verpakte Vogelzaden Fa J. M. VAN KEUSDEN. Voor J. M. BOONE Co. verlaagde prijzen ANTOINE MES J. Roskam, Vlasmarkt. Babbelaars Firma J. M. VAN HEUSDEN. Moderne Duivenhokken. UNIE-WINKEL UNIE-WINKEL voor zwakke magen. >ons WOLLEN DEKEN, zware :it, effen met streepen van 11,00 voor 9.75 2-persoons gebloemde WOLLEN DEKEN, zware kwaliteit, rose of licht blauw naar keuze, van 14,00 voor 12,50 GELIEVE DEZE BONS MEDE TE BRENGEN. Al onze nog voorradige ruimen wij heel goedkoop op. GEEN ZICHTZENDING. is onze per flesch f 1,00 en f 1,25 per flesch f 1,00 en f 1,25 f 1,25 Likeurstokers. a z O O O H H J DIE U BETER ZULLEN VOLDOEN EN DAARBIJ MINDER KOSTEN DAN WAAR OOK! T/O POSTKANTOOR. contant. ,1 n de Twaalf Uren", Steeds meer klanten BETERE WAREN 15 procent korting. N.V. KOOPMANS'MEELFABRIEKEN-LEEUWARDEN Voorloopigo verplaatsing van den IJZERHANDEL der FIRMA D. DE JAGER Jr. in het pand vroeger bewoond door d©n heer Doets, Slgarenhandel. Voor betalingen voorlooplg Molenwater M 262. Ik Damesdirectoirs met wol 140, 105, 95, 69 cent. Dames-Onderjurken met wol 170, 160 cent. Dames Jaeger Broeken met wol 225, 210 cent. Heeren Broeken met Wol gevoerd 225, 195, 155, 129 cent. Heeren Borstrokken m.Wol gevoerd 225, 190, 145 cent. Jongens Borstrokken met Wol gevoerd vanaf 60 cent. Dames Jaeger Lijfjes met mouw 145, 135, 125 cent. Dames Tricot-Lijfjes met mouw 145, 135, 125, 78 cent. Dames Tricot Lijfjes zonder mouw 75, 65, 59 cent. Jongensbroek met Wol gevoerd 67 cent. Heeren Manshemden, geel katoen 140, 95 cent. Heeren Flanellen, dubbele borst 180, 160, 135 cent. Dames Wollen Kousen 225, 180, 160, 130, 110 cent. Dames Wollen Spattees 275 cent. Dames Flanellen Nachthemden 325, 290, 190 cent. Dames Hemden geel katoen 79 cent. Dames Handschoenen 105, 90, 89, 79 cent. Dames Schorten met randen 245, 175 cent. Dames Jasschorten 290, 260 cent. Damer Flanellen, zware kwaliteit 140, 120 cent. Heeren Jaeger Broeken 175, 160, 98 cent. Heeren Jaeger Borstrokken 245, 200, 160, 110 cent. Heeren Sportflanellen 210, 195, 125 cent. Heeren Kakhi Hemden 175, 145, 125 cent. Heeren Overhemden 275, 215, 175 cent. Witte Flanellen voor Hemden 50, 40, 34, 30, 19 cent. Theedoeken, groote maat 29, 22, 17 cent. Geel Katoen voor Hemden 30, ny2, 22y, 16 cent. Stoffen voor Jurken 60, 50, 45, 35, 24 cent. Oogjes voor Luier 35, 30, 25 cent. Riga Spreien 550, 490, 400, 310 cent. Onbreekbare Kachelzeiltjes 89, 59 cent. Geruite Zijde Dassen, zeer nieuw 275 cent. Peau de Peche, diverse kleuren 90 cent. Wollen Wiegen Dekens 195, 145 cent. Witte Molton Dekens, groote maat 165, 115 cent. Satijn Dekens 850, 775, 690 cent. Groote Wollen Dekens 975, 750, 590 cent. Gestreepte Pyama's, groote sorteering 34, 29, 26 cent. Bedrukte Fluweel, zeer nieuw 90 cent. Wit Katoen voor Hemden 37H» 32J^, 22J4 19 cent. Prima Fluweel met keper rug 160 cent. Kinder Directoir-Broeken vanaf 35 cent. Wit Keper, 80 breed 50, 45 cent. Kinder Onderjurken met Wol vanaf 69 cent. Wollen Kinderkousen met lange been 95 cent. Hebt U voor Uw kinderen Levertraan noodig, gebruikt dan de beste en fijnste LOFEDINSCHE TRAAN VAN TEN DOESCHATE, ZWOLLE. Deze is billijk in prijs, heeft weinig onaan genaams in den smaak en wordt aanbevo len door Proff. Wevers Bettink te Utrecht en vele Doctoren. Verkrijgbaar Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. per H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. D at o O H O C4 OC m ■JL 'jL D u Q a at H O Hl -J EU U CU O a o C/3 LL U- O E H J a a IN DE TWAALF UREN. Geeft uw vogels nooit anders dan deze zijn de beste. De vogels blijven in goede conditie en zingen mooi. LANGE DELFT I 20. TEGEN Is het niet onverstandig U heele nachten door jeuk te laten folteren, wanneer d.d. d. U direct verlichting kan brengen? Deze genezende vloeistof is hèt middel, dat ge noodig hebt tegen Uw huidaandoening. Het bedaart de jeuk en bezorgt U een rustigen slaap, 's Morgens staat U verkwikt op. Alle lijders aan huidaandoeningen, die d.d.d. gebruikten, ondervonden direct verlichting van het jeuken en de pijn. d.d.d. dringt diep in de poriën, doodt daar de ziekte kiemen en maakt de huid gezond. Koop nog heden een flacon van f 0.75 of f 2.50- Di F$eD. ondersteunt de heilzame werking TL >2 E» der D.D.D.-Vloeistof en hoc^tde huid gezond, f 1.- p. stuL \2 Door inruiling enkele zeer goede aangeboden. 10 jaar schriftelijke garantie. Gortstraat Middelburg. Een S. O. S. heet het door de radio, wanneer men tracht door den aether iemand zoo spoedig mogelijk te waarschu wen. Dit S. O. S. dient om lijders aan bronchitis, hoest en benauwdheid te waar schuwen dat Akker's Abdijsiroop het voor hen aangewezen middel is. Wij geven 7 K.G. Bellefleur, 2 K.G. Goudreinet, 2 K.G. Sterappelen, 3 K.G. Gr. Kroon, 6 K.G. Hand- of Smeltappelen, 2 K.G. Zoete Armgaard, 1, 2, 3 K.G. Hand peren, 6 K.G. Puike Blauwe Aardappelen, 6 Citroenen, 8 Groote Mandarijnen of 7 Sinaasappelen voor een kwartje. TELEFOON 464. EEN PROEF VAN ONZE ZAL U DE OVERTUIGING GEVEN DAT DEZE DE ECHTE ZEEUWSCHE ZIJN, en huidverwonding bij dieren, alsmede zeere spenen bij melkvee, ge neest men spoedig met Purol. Doos 60, 90 ct. en f 1.75. Bij Apoth. en Drog TE KOOP Adres H. Hanse, Oostkapelle. MIDDELBURG Lange Delft 9. trekt de Uniewinkel, omdat men algemeen ziet, dat Uniewaren zijn en de 15 Procent Korting een be duidende besparing in ,da huis houding vormen. U hebt de Unie-prijscourant toch bewaard Ze biedt U de gelegenheid, om gratis een prachtige geheel nikkelen of gebruineerden PRESENTEERTROMMEL, gevuld met heerlijke BITTERKOEKJES te ontvangen. Denk er dus aan, nog deze week het EERSTE VAKJE op de prijs courant af te laten stempelen. Dat kan tot en met Maandag 16 De cember gebeuren. Den volgenden dag, Dinsdag 17 December, vangt de stempeling voor de tweede week aan. Vraagt inlichtingen in den Lange Delft 9, MIDDELBURG. '•■v- 'i A AT Wanneer men de lichaamsdeelen onderscheidt in edele en onedele, dan mag de maag wel in den adelstand worden verheven. Want de diensten die zij aan het lichaam bewijst zjjn onberekenbaar. Bij velen heeft de maag meer te doen dan de hersenen en levert zij vrij W£4 beter werk. De maag staat met de hersenen, met het hart en met alle hoofdorganen in nauwe verbindingzoodat een ziektetoestand van de maag op al die edele deelen" invloed heeft. Maagkwalen beginnen geregeld met gebrek aan eetluststoring in de spijsverteering, een gevoel van benauwdheid en opgeblazenheid. In dergelijke gevallen is de SANGUINOSE een middel dat snel en afdoende helpt. Prijs per fl. f 2,6 fl. f 11,12 fl. f 21, Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK De Riemerstraat 2c-4 VAN DAM Co, Den Haag.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4