KERST- en NIEUWJAARSKAARTEN SNERT!!! 5, G. BOUWENSE, N.V. v/h. S. WIENER Co., DE NEDERLANDEN VAN 1845. SS 15 0 Verkoophuis Amerikaan Groots sorteering in Handschoenen en Kousen, Spatties en Skisokjes. Gespaard voor Brand! is vanaf Donderdag HEROPEND. Bovenwoning te huur. 50ste Jaardag H. M. de Koningin Langedelft A 90-91, Middelburg WARME GROG van C. VAN DER KLEUN, Kerstboomen, DAM F 98 - Tel. 99. RECLAME-KORTING S. SI ES-WITTENTROP Amsterdamsche Bank N.V. BRAND LANGEDELFT. ORGELS. Buurtcommissies FABRIEKEN TE BARENDRECHT a CONTANT Nieuwe Sponnagel PIANO, Zeeuwsche Pimo- en Orgelhandel, Pracht Engelsch Aardewerk. Tafel-, Gntbijt- en Theeserviezen Tafel- en Dessertmessen Brood-, Beschuit- en Koekdoozen. Iio- en Ori Zeeuwsche Pieno- en Orgelhandel, Door Inruiiing FRANS DAMMAN, Brand" Ver- P. Bi. GEERSi Prijs per Blik 35 cent Firma W. P. MALJERS, rs SOLA-ZILVER Tijdelijk adres der Kantoren van de Assurantie-Maatschappij DE PLAA, Langeviele. Ixti eit met Wa&asdaq a.&. Jii{ 1 pand Detmiceili of Tïlacatani 1 pak TTlaizma a 15 cis. gratis. ïBii 2 padden Deemicetii of lïlacacani 1 pak gtaiis. f! de Gemier Zoen. Laatste week van onze Korting op Heeren-UIslers, Kinderkieedïng, Costuums, Regenjassen, Mode-Artikelen enz. Lange Nsordstraat 0 22-24 - Middelburg m Firma D. DE JA©ER's Ijzerhandel, ELECTRISCKE- EK H AND- WASCHMACHINES Geëtaileerd Gebruikt 's avonds Denevers Frères, Versieringen, Kaarsen en Kerstgeschenken. C. HUIJSMAN, Lange Geere K 250 ZIE VERDER VOORKOMENDE ADVERTENTIE IN DIT NUMMER, eenige goede voor extra lagen prijs. Betaling desgewenscht vanaf 6 gulden per maand. Korte Burg A 33. Ontvangen een mooie scrteering in tegen ongekende LAGE prijzen. ZIE ETALAGE. Wenscht U een mooi (netjes bedrukt) vraagt dan Monsterboekje en prijs aan bij Papier- en Zakkenhandel L. Noordstraat C 42 - Middelburg. Bovenwoning te huur Wp'" Nieuwe Haven I 103a. zeer lage prijzen. hebben wij alles voorradig. der FIRMA HEROER. Kortedelff. Inlichtingen kantoor ISAAC DE WOLFF. x''IÉ Profiteert van deze gelegenheid GRAVENSTRAAT 280. KAPITAAL Fl, 55.000 000. - RESERVE Fl. 45.250.000 - Bijkantoor MIDDELBURG, Lange Noordstraat. Verhuurt loketten In haar BRAND- ®n INBRAAK- vrije Kluis PUIN VOOR HET WEGHALEN van het pand van de wat onmiddellijk zal moeten geschieden. Hofberg Lleblg Mannborg Llndholm Kroger Hïldebrandt Worcester enz Vraagt gratia Catalogus. Praotische kaarten voor wekelijksche en maan- delijksche betaling zijn verkrijgbaar bij drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF. BESTE EN GOEDKOOPSTE N HUUR Verkoopdepöt in zeer fraaie Eikenkast, voor extra lagen prijs. Levering franco. 5 jaar Garantie. Betaling desgewenscht met f 15, per maand. Korte Burg A 33. LANGE NOORDSTRAAT. Groote keuze in Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN la alle Bladen. SIMON DE WIT - LANGEDELFT Morgen (Donderdagochtend) half tien HEROPENING. Studje-Piaoo's f 2,25 per week. Adres Hofplein E 229. Een uitstekende spijs vertering verkrijgt gi^met behulp van Foster's Maagpillen, die zeer zacht werken. f0.65 per flacon. Yi In deze koude natte dagen smaakt een bord ERWTENSOEP dubbel lekker Probeert U nu eens met onze blikken Erwtensoep met Worst en Kluif! U zult er van smullen Aanbevelend, Markt 7 Telefoon 557. BEDRIJFSVERZEKERING. Wij zijn weer ruim voorzien van GE ZOUTEN SPERCIEBOONEN 20, SNIJ- BOONEN 18 en UITGEWOGEN SPI NAZIE 16 cent. Alles per pond en ook verschillende soorten BUSGROENTEN aan concurreerende prijzen. Ha m HELDER'S Optiek-Fotohandel I KV Leveren wjj uit grooten voorraad. Onze prjjzen zeer uiterst voordeelig. Bstaling desgew. in 36 maanden. Levering met 5 jaar garactie. KORTE BURG A 33. Adres Zandstraat Q 194. r 9 -.Sfcv in het gelaat verdwijnen spoedig door deze des avonds met wal PUROL in te wrijven en door zich des morgens te wasschen met warm water en gewone zeep of beter nog met Purol- zeep. 't Voldoet iedereen. STAMROZEN, STRUIKROZEN, KLIMROZEN in goede soorten tegen concurreerenden prijs. C. DE KLERK, 't Zand D 3 bij Middel burg, Donderdags op de Markt. V E W L O ALS VOORBEHOEDMIDDEL EN GENEZING VAN INFLUENZA EN VERKOUDHEID per flesch Citroen en Rhumpunch 2.50 en 3.-- Witte Aracpunch, zeer fijn 3.25 Fransche Cognac 2.75 Spaansche Cognac (iets fijns) 3.75 Medicinale Cognac 3.75 Jamaica Rhum 3.50 Mascarawijn (voor wijngroc) 1. Bisschopwijn (van Bordeauxwijn) 0.90 Likeurstokers. Middelburg, VRAAGT PRIJS EN ZIET ETALAGE van onze voordeelige aanbieding BELE GEN WIJN als Port, Samos, Mistella- wijn, Zoete Kaapschewijn, Zoete Missie wijn, Roode en Witte Bordeauxwijnen. Prima Runderlappen 60 cent per pond Prima Baklappen 70 cent per pond Prima Roasbief 75 cent per pond Rundgehakt 55 cent per pond bij AUG WEEMAES, Gravenstraat 247, TE KOOP Wit lak Kinderledikant en Box. Adres Emmastraat 46. HEDEN ONTVANGEN BLIKGROENTEN, PRUIMEN. Potjes Zure Haring en Mosselen. Busjes Zalm, Busjes Leverpastei. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Spliterwten, Kookerwten, Kogelboonen. VERSCHILLENDE SOORTEN DROP. Borstelwerk, Bezems, Dweilen, Vegers, Zeemen, Sponzen, Kastpapier. KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN Bruinkolen, Turf, Kachelhout. Alle soorten KLOMPEN. Een ieder verlangt in prijs het laagste In kwaliteit het hoogste. Daarom naar AUG. WEEMAES, GRAVENSTRAAT I 247. Runderlappen 60 cent per pond. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2