ZUURKOOL W. J. SIES De St. Nicolaas-Etalage Firma A. HOOGENBOOM, P1IROL u D U O Zaterdag 7 December Groote Uitverkoop „Nieuw Engeland" „Old England" Reusachtige koopjes in alle afdeelingen, St Nicolaas-Geschenken, Fa D.de Jager Jr., Langedelft WATERLANDER 8 DE STOPPELAAR Bordeaux, Port, Rijn- en Champagnewijnen P. A. PIETERS, St. Nicolaas-Cadeau. Groote voorraad Schaatsen. Orgel DE HEER Vraagt DE REGT's Spritsletters St. Nicolaas Cadeaux. Wanneer U L. VAN 'T WESTENDE, Verder: Fransche Cognac, Brandewijn, Fijne Bols, Oude Jenever en Likeuren. Seissingel - hoek Seisweg Babbelaars Firma J. M. VAN HEUSDEN. en PRIMA SKIJBOONEH. v.h. Firma H. SPAAN, ST. NICOLAAS-GESCHENKEN Moeders Drogisterij L. JANSF, Noordstr. f 185,- IOH Denevers Frères, J. ROSKAM, Vlasmarkt. ADRES MOLSTRAAT 84. Moderne Duivenhokken. AWIMA-WINKEL Drie Reclameweken UNIE-WINKEL AWIMA-WINKEL e geen de meesf verkwikkende ing aan zich tflflttBflflflflnflflBBflflflflBflBnBflflBBflflanBBflBflflflBnnflfl Choc. Figuren, Choc. Letters enz. Doozen Borstplaat, Doozen Bonbons enz. Langeviele K 214 - Telefoon 469 1000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 Middelburg Heeren- en Kinderkleedingmagazijnen Lange Delft B 140 - Middelburg Papegaaistraat 2-3 - Goes Winterjassen reeds vanaf 4 gulden. Klnderjassen vanaf f 2,50. Schaatsen, Thermosfiesschen, Alpacca Lepels en Vorken, Electrische en gewone Scheerapparaten Tafel-, Dessert- en Fruitmessen. SIGARENMAGAZIJN MARKT L 5. Telefoon 206. „In de Twaalf Ure n". (eigen inmaak) A. POUWELSE, Wagenaarstraat PARFUMERIE- EN TOILETARTIKELEN TH. A. SCHIPPERS, f 5,00 per maand. ItRC f ROTTERDAM van ouds bekende 25 cent per ons. UNIE-WINKEL Langedelft 9 - Middelburg Bellamypark 28 - Vlisslngen STEEDS MEER KLANTEN TREKKEN DEZE WINKELS GRATIS PRESENTEERTROMMEL Lange Delft 9 - Middelburg Bellamypark 28 - Vlissingen IS GEREED. Wij hebben ook dit jaar weer een enorme sorteering in alle mogelijke Verlaagde prijzen. Verbeterde kwaliteit. Evenals vorige jaren wordt alles netjes verpakt en gaarne thuis bezorgd U O O u IL o a U H O w tu tt- o r H J O z 5 O O H H 's morgens 9 uur, begint de in de bekende Ziet vooral thans in uw eigen belang de etalages Wij moeten ruimen om plaats te maken voor onze nieuwe zomergoederen. degelijk, leerzaam en practisch zijn en blijven voor jongens o a Meccano Constructie- en Timmerdoozen, Zakmessen, Gymnastiekringen, Windbuksen, Sleden enz. Voor ouderen b v. Het nieuwste op huishoudelijk en ander gebied vindt U in onze Toonkamers. Luxe kistjes SIGAREN. Luxe doozen SIGARETTEN P R A C H T SORTEERING PIJPEN. een RADIO koopt, koopt dan uw Installatie waar U uit wereldfabrikaten uw keus kan maken. Wij vertegenwoordigen De Nederlandsche Seintoestellenfabriek Telefunken (Simons Halske) en Philips. Gortstraat 343 Middelburg Telephoon 387 'Springende1 Handen Kloosterhalsem f ,,Gsen goud zoo goed MIDDELBURG KUIPERSPOORT. OUDSTE WIJNKOOPERIJ IN ZEELAND. Opgericht Anno 1765 zijn importeurs van prima betrokken van eerste klas oude Buitenlandsche hulzen. Vraagt prijscourant, levering franco. RUIME SORTEERING ARTIKELEN GESCHIKT VOOR BELEEFD AANBEVELEND. EEN PROEF VAN ONZE ZAL U DE OVERTUIGING GEVEN DAT DEZE DE ECHTE ZEEUWSCHE ZIJN. Aanbevelend, Het van ouds bekend adres GRAVENSTR. I 279, MIDDELBURG. Wij hebben dit jaar een enormen voor raad SPEELGOEDEREN tegen spotgoed- koope prijzen. Huishoudelijke en Luxe artikelen. Een prachtsorteering Lederwa ren, Portefeuilles, Sigarenkokers, Porte monnaies, Damestasschen, de nieuwste modellen en nog veel meer. Te veel om op te noemen. Men wordt beleefd verzocht eens een kijkje te nemen voor een ST. NICOLAAS-CADEAU. ZEER VOORDEELIG IN DAMES- EN HEERENKAPPER. Lange Noordstraat 28, TELEFOON 400. Hebt U voor Uw kinderen Levertraan noodig, gebruikt dan de beste en fijnste LOFEDINSCHE TRAAN VAN TEN DOESCHATE, ZWOLLE. Deze is billijk in prijs, heeft weinig onaan genaams in den smaak en wordt aanbevo len door Proff. Wevers Bettink te Utrecht en vele Doctoren. Verkrijgbaar Prachtig huisorgel, modern eiken kast, zéér fraai geluid, prima fabrikaat, voor slechts Betaling met slechts Levering franco huis. Volle garantie. Schrijf omgaand aan^het bekende Adres A A C T OOSTZEEDIJK 324-33? GEBRUIKT 'S AVONDS als voorbehoedmiddel en genezing van influenza en verkoudheid WARME GROC VAN; per flesch Citroen en Rhumpunch 2.50 en 3. Witte Aracpunch, zeer fijn 3.25 Fransche Cognac 2.75 Spaansche Cognac 3.75 Medicinale Cognac 3.75 Jamaica Rhum 3.50 Mascarijwijn (voor Wijngroc) 1. Bisschopwijn (van Bordeauxwijn) 0.90 Versterkend en koortswerend. Beter en goedkooper dan medicijnen en kwakzalversmiddelen. Likeurstokers. Middelburg. De stad is vol roem en lof over mijn heerlijke fijne BLANKE ZUURKOOL 11 cent per K.G., SNIJBOONEN, ze zijn zóó gaar 18 cent per pond, en mijn UIT GEWOGEN SPINAZIE niet te vergeten, en dan maar per pond 16 cent, alleen bij den Concurrent. TELEFOON 464. STAMROZEN, STRUIKROZEN, KLIMROZEN in goede soorten tegen concurreerenden prijs. C. DE KLERK, 't Zand D 3 bij Middel burg. Donderdags op de Markt. TE KOOP Adres H. Hanse, Oostkapelle. omdat men gezien beeft, dat daar waren van betere kwaliteit worden verkocht. Wie Unie- of Awima-waren gebruikt, geeft bl(jk, alleen betere waren te willen gebruiken. Om nog meer inwoners van Middelburg en Vlissingen ermede bekend te maken, houden w\j welke U in de gelegenheid stellen in het bezit te komen van een prachtige gevuld met heerlijke koekjes. Verdere bijzonderheden vindt U in onze circulaire, welke dezer dagen huis aan huis in Middelburg en Vlissingen is verspreid. .w' N 'y\ sjC* WorÏk a crown. 10enl.ot. D O c* U r Q J CU O 0. O »"s 0. RUIME KEUZE Aanbevelend, Cr* OILlIMT HiJHL. Doe het dit jaar beter dan den vorigen winter. Zorg dat ge een pot Akker s Kloosterbalsem in huis hebt, en bescherm Uw huid tegen inwerking van koude en vocht, door haar iederen avond voor het l naar bed gaan, in te smeren met Akker's j

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 6