Voor den St. Nicolaas Een welkom St. Nicolaas-Geschenk is H. H. VAN T WESTENDE, Slijmafdrijyenfle Men FIRM A. HOOGENBOOM. VOOR RECLAME! voor slechts f 1,50. St. Nicolaas-Cadeaux. St. Nicolaas-Cadeaux in Goud en Zilver bij JACQ FRANK, Hofleverancier. MENNES, Noordstraat 114 Rï. HICDLA'MS-GES C.HENKEH Prima Advocaat Firma W. P. MALJERS, Bovenwoning te huur. T St. Nicolaas-Geschenken Mandoline te koop. Nieuwe en Gebruikte en I ALLE DAMES- EN HINDERHOEDEN Verkade's Albums Firma W. P. MALJERS Eiken Sjoelbakken GEZELLE MEERBURG'S Christelijke Kalender een Meisjesfiets. jGDgslen KaMMieiÈ Verkoopster fijne Lederwaren COGNAC Firma W. P. MALOS Een Werkvrouw of Meisje Werkvrouw gevraagd Een flinke Dienstbode Visitekaartjes Suikerbeestjes de bekende TEKSTEN F. v. d. HOEK, VERLICHTINGSARTIKELEN Iets aardigs voor St. Nicolaas VAN BOVEN, A. LE COINTRE D. H. LITT00I1 Azn. - Terneuzen. ruime Ongein. Zit- en Slaapkamer, D, C. Bouwense y Nette Meisjes Chocolade Beestjes Fa A. Hoogenboom, Meubelmakerij P.Ü.Jongepier, H.Y. Th. G. A. SGBULTE &Ga. en Firma SGHULTE THIEME. Fa GEBR. HILDERNiSSE, J. LEIJNSE, Nieuw Middelburg. FRANS DAMMAN, Groote keuze Verschillende Nieuwigheden Concurreerende Prijzen Coulante bediening Luxe Blikje Verkade's Biskwie Firma W. P. MALJERS - Markt 7 S. B. BUURLAND, ROUAANSCHE KADE wmsm TELEFOON 133. ZIE ETALAGE Voor I. VERELST, RIEM-VIS verpakte Vogelzaden Fa J. M. VAN HEUSDEN. Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD C. van der Kleijn, voor 1930 - Dienstbode gevraagd Dagmeisje M. H. BOASSON ZONEN, ST. NICOLAAS-GESCHENKEN 6EBR. WAGENAAR, flinke Werkvrouw. net Meisje Enorme keuze in C. HUI JSMAN, Lange BeereK 250 Een Meisje net Meisje, Keukenmeisje of Binnenmeisje. net Dagmeisje net Dagmeisje, LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat van L. J. GROOTEIYDORST Kalender-Vloeimappen, Dag-, Week en Maandkalenders, Kunstkalenders, Luxe Zak- Agenda's en Notitieboekjes. ONZE Tot en met 5 December Papier- en Zakkenhandel L. Noordstraat C 42 - Middelburg VOOR MODERNE EN TOCH SOLIEDE AAN UITERST LA6EN PRIJS IS UW ADRES MIDDELBURG TELEFOON 592 dat steeds bij ieder in den smaak valt, is zeker een Wij hebben voor U VERGEET MIJ NIET 1.25 per blikje TR AVI AT A 1.25 per blikje FIVE O'KLOCK1.00 per blikje ROYAL MIXED1 00 per blikje DELICE1.00 per blikje HONDEN SPECULAAS1.00 per blikje Halve ponden0 50 per blikje DE naam VERKADE waarborgt U kwaliteit Aanbevelend, Telefoon 557. BHM DIE U A L T IJ D MET GENOEGEN ZULT bkhh GEBRUIKEN EN BEKIJKEN VINDT U BIJ DIE U BETER ZULLEN VOLOOEN EN DAARBIJ MINDER KOSTEN DAN WAAR OOK! N. V. T/O POSTKANTOOR. Levering franco aan zeer lage prijzen. Betaling vanaf 5 gulden per maand. Vraagt gratis Catalogus. Korte Burg A 33, MIDDELBURG WAL 58 MIDDELBURG met sohljven in verschillende prijzen voorhanden. Noordstraat. St. Nicolaas-Cadeau. voor de Beddenafdeeling. G ESC HIKTE op Muziekgebied vindt U bij Advert ent Ie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN In alle I a d e n. DAMESTASSCHEN, de allernieuwste Fransche en Weener modellen. Hoeren- en Dames Porte- monnales, Sigarenkokers, Portefeuilles enz. K. Delft G 3 en F 25. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. 16 cent per ons. Langeviele 214. RUIME KEUZE IN Tafel-, Divan-, Kapstok- en Fantasiekleedjes. Schoorsteenranden, Fantasiekussens O. H. Kapstokken, Stoeltjes, Tafeltjes, Boekenkastjes, Spiegels, Ligstoelen, Rijgfauteuils, Theekasten, Dressoirs. Beleefd aanbevelend, DAM Nz. N 3. Middelburg. een luxe flacon EAU DE COLOGNE, DOOZEN ZEEP, SPATTEES, DOOZEN ZAKDOEKEN, POMPADOUR SCHORTEN, HANDSCHOENEN ENZ. ENZ. UITERST LAGE PRIJZEN. POTTENMARKT K 173. APOTHEKER te UTRECHT zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goeden stoelgang Eischt dit Bij hoofdpijn zoo vaak een gevolg van trage ontlasting kunnen ze niet genoeg worden aan bevolen. Zij munten uit door hunne zachte wer king zonder kramp of eenige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijft zjjn gewone bezigheden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 27Vs cent. Verkrijgbaar te Middelburg bij Eischt vooral merk „Grootendorst". Men wachte zich voor namaak. fabrieksmerk. Boekhandel Lange Noordstraat. Prima kwaliteit, 14 cent per ons. Langeviele 214. BESTE BLANKE ZUURKOOL, SNIJ- EN SPERCIEBOONEN, UITGEWOGEN SPINAZIE EN BUSGROENTEN munt uit door KWALITEIT, niet door gekke lage prijzen. Aanbevelend, van NELLY TEN HAVE van f 1,90 LANGE BURG. HET BESTE EN STEEDS HET GOED KOOPSTE ADRES VOOR UW Electrische Meubelfabriek. fijn van smaak. Prijs 2,per flesch. Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557. Adres Nieuw Oosterschestraat N 82. LET OP! Koopt bij ROSKAM op de BURG Uw Fruitmand als St. Nicolaas- Cadeau. Zeer mooi Fruit en U moogt de manden gebruiken. Zie het fruit in de Etalage Prachtig Brusselsch Lof a 35 cent per K.G. vindt U bij ons Moderne Halscolliers, Sierspelden, Dia- deems, Git-Haargarnituren, Nieuwste Kap- doozen, Complete Scheerdoozen, Eau de Cologne's, Odeur en Zeep der le klasse huizen, Gecombineerde Doozen ZEEP, ODEUR, TANDMIDDELEN. Voordeelige prijzen bij DAMES- EN HEERENKAPPER, MIDDELBURG, POTTENMARKT 192. Aders Volderijlaagte M 126. IN DE TWAALF UREN. Geeft uw vogels nooit anders dan deze zijn de beste. De vogels blijven in goede conditie en zingen mooi. LANGE DELFT I 20. WORDEN TEGEN Paddenstoelen en Kamerplanten hebben wij steeds in voorraad. Prijs 75 cent. Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557, IS THANS VERSCHENEN WANNEER U VOOR HET A. S. JAAR EEN KALENDER ZOEKT DIE U ZOOWEL WAT INHOUD ALS UITVOERING BETREFT, ZEKER VOLDOEN ZAL, DAN IS DIT DE KA LENDER VAN UW KEUZE PRIJS VAN DEN KALENDER 90 CENT. PREMIEBOEK TWEEERLEI ROEPSTEM DOOR GERRY. PRIJS VAN KALENDER EN PREMIE- BOEK 1.55. DE KALENDER IS ALOM IN DEN BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR. UITGAVE VAN Wjj hebben MOOIE FRUITMANDEN vanaf 1 gnlden. DE CONCURRENT, J. ROSKAM - VLASMARKT. TE KOOP Adres Nieuwe Haven I 118. Een zoo goed als nieuw eikenhout, twee-spel, te koop. Adres Zuidsingel E 39. voor dag en nacht of van 85 uur. Adres L. St. Pieterstr. A 65. E. H. BOASSON Co. onder de Luifel vraagt Schriftelijke sollicitaties. Markt b* d« Gortstraat vragen een Bekendheid met naaiwerk gewenscht. Sollicitaties schriftelijk in te zenden. MARKT. Piano-, Orgel- en Muziekhandel. Gevraagd een Adres A. Visser, Balans 109. Mevrouw van Deinse, Balans, vraagt een voor de morgenuren, niet jonger dan 14 jaar. Heer vraagt op goeden stand, met eenvoudig, degeljjk Pension. Brieven uitsluitend met prijsopgaaf onder letter Z. K, bureau van dit blad Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG is een artikel van vertrouwen 1 Wij leveren U de Cognac met volle ge halte voor 3,per Liter Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557, DE LEEUW'S PRODUCTEN als Koffie, Thee, Margarine, Ontbijtkoek, Tabak, Gloor, Huishoudzeep, Zeeppoeder enz. staan in kwaliteit vooraan, de Cadeaux is bijzaak. Probeert ze eens en spaart de bons. Prima Port fl.en f 1.30 p. Literflesch Schilletje f 1.— per flesch. Cacao in verschilt. soorten en prijken Prima Bakbloem, Krenten, Rozijnen, Slaolie, Boterolie, Terpentijn. Beleefd aanbevelend gevraagd voor 2 a 3 ochtenden per week, van half 10 tot 1 uur. Adres G. J. van der Weel, Lange Gort straat K 28. Adres Gravenstraat I 290. gevraagd voor dag of dag en nacht. Adres Mevrouw Ter Weer, Dam N 2. Mevr. Dumon Tak, Molenwater 267, vraagt voor de morgenuren een niet boven de 16 jaar. Aanmelding 's avonds na 7 uur. Mevr. Koch, Heerengracht 47, vraagt een Zich aan te melden 's avonds vóór 8 uur. gevraagd voor dag of dag en nacht. Adres Volksbazar St. Jacobstraat 15, Vlissingen. Gevraagd een in klein gezin. Adres Noordweg B 156. Terstond gevraagd niet beneden 16 jaar. Geen wasch. Zondags vrij. Adres L. Janse, Drogisterij, Noordstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3