Eerste Blad. Uitverkoop Wed, P. ABRAHAMSE, Voor den St. Nicolaas Groot St. Nicolaas-Bal Een goede Volkslikeur Reclamedagen VERKOOPHUIS AMERIKAAN sterk verlaagde prijzen. H. MEYER, HEEREN ROOKERS Spanjaardstr. F 75, Middelburg? Sint Nicolaas-Cadeaux. rheumatie St. Nicolaas. DOET THANS UW VOORDEEL 10 Prima Confectie als St. Nicolaas-Cadeau, Sigaren en Sigaretten ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBU DE DORPEN OP WALCHEREN Rugzwakte? DENEVERS FRÈRES, Middelburg, UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Ingezonden Mededeelingen. Fa GE8R. HILDERNISSE, J. M. BOONE Co. verlaagde prijzen Grossierderij, Vlasmarkt L13. Rugpijn Meren Pillen1 Donderdag SCHUTTERSHOF. Erifrée 34 cent. Diverse Attracties SI Nicolaas. Firma W. G. Bal, Schilletje Cherry Brandy Voorburg S. WIENER Co., KÜRTIN6 15 <yc KORTING Heeren Ulsters Marine Jekkers Costuums, Pakjes, Mode-Artikelen, PROFITEERT. AMSTERDAMSCHE BANK Bijkantoor MIDDELBURG van onzen heelen voorraad voor Lange Delft I 36 1 Middelburg. in groote sorteering voorhanden. J. J. JULIANUS, M. A. VAN KEULEN. M VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS PRIJS DER ADVERTENTIËN: oplossing, beste middel tegen dringt !n de spieren en verdrijft de pijn na enkele inwrijvingen. Advertentiën. Kleurboeken, Prentenboeken, Kleurkrijt, Kleurpotlooden, Verfdoozen. contant. Ook VRIJ ENTREE zonder verplichting tot koopsn. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Grot. En Detail. In het Aanvang 8 uur. Onder leiding van den heer CHARLES AERSSENS. is onze per fiesch f 1,00 en f 1,25 per fiesch f 1,00 en f 1,25 Likeurstokers. 10 dagen onze tegen spotprijzen. 15 °/c OP (ook die in Etalage) enz. enz. Lange Noordstraat C 22-24 - Voor phma Confectie - Middelburg Opgericht 1871. KAPITAAL f 55.000.000- RESERVE f 45.250.000.- Lange Noordstraat. Handelscredieten Rekening-Courant Deposito's Effecten Coupons Vreemd geld Verhuurt loketten in haar BRAND- en INBRAAK-VRIJE kluis-inrlchtlng. JE ADRES voor SIGAREN vooral in luxe verpakking van 10, 20, 25 en 50 stuks Tevens ruime keuze In in het bekende adres van GAAT U OOK NAAR DE Juist daar is het beste en goedkoopste adres voor ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT NO. 10 4 ütCtMuttf 1929 34e JAARGANG VAN 1-3 REGELS 45 CT„ IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN 7- -r u Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Zwarte Portem. met inh., Poeder doosje, Pianosleutel, Leesboek getiteld ,,de Hooge Vloed", Wit Kinderhandschoentje, Tompouce, Alpacca Beursje. b. Bij ingezetenen Kindertaschje, Roo- se, Sleeperssingel Q 187 Belastingmerk, Hoofdagent van politie Verhage, Bureau van Politie Bril, Dirven, Koestraat K 40 Portem. met inh., Poortvliet, Noord- weg Ril; Ondedeel van een rem, Geuze, Zusterstraat I 242 Penhouder, Servaas, Kanaalweg V 137 Leesboek getiteld Drie jongens op een schip en 2 Prentboe ken, Paul v. Sluijs, Vlasmarkt (Drogis terij) Jonge Kat (tijger gekleurd), Kleijn, Langedelft B 139 Zilveren Broche, Dijk graaf, Julianastraat W 100 Zilveren Kettingtje, Meerman, KL Werfstraat T 85 Portemonnaie, Lodewijk, Hendrikstr. W 76. Inlichtingen aan het bureau van Politie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 25 November3 December. ONDERTROUWDJ. W. Roose, 29 j. en J. G. Veeken, 25 j. G. de Leeuwen, 27 j. en S. A. Boone, 23 j. P. Fastenau, 23 j. en C. J. H. A. Kooman, 25 j.N. M. van de Velde, 26 j. en A. Fastenau, 25 j. I. H. van Oosten, 28 j. en L. van Hemert, 24 j. GETROUWD; J. A. Huijsman, 27 j. en C. van Varik, 24 j. BEVALLENE. Poortvliet, geb. de Veij, z. G. Mulder, geb. de Rijke, z. E. M. Munters, geb. Sommer, z. H. M. Francke, geb. Priem, 2 d. J. C. Jansen, geb. de Smit, d. J. J. van Hemert, geb. Goeman, z.C. van Flierenburg, geb. Ren ters, d. M. Th. Daane, geb. Brouwer, z. OVERLEDENJ. W. van Wijck, 56 geh. met E. M. Ie Grand C. P. Smol ders, 63 j., geh. met J. J. Vereeke. Boekhandel Lange Noordstraat TEGEN RUIM GESORTEERD IN: Luxe Aardewerk, Huishoudelijke Artikelen, Toiletzeepen, Eau de Cologne enz. Ook voorradig een ruime sorteerinq KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN Beleefd aanbevelend. PATHÉFOON MET PLATEN te koop, ook PLATEN AFZONDERLIJK. Adres Korte Geere 359. Draag zoo noodig zorg voor uw nieren! Die pijn in de lendenen; die nare urine en blaasstoornissen, hoofd pijn en duizeligheid; dat vermoeide en zenuwachtige, prikkelbare gevoel; zij behoeven niet te blijven voort duren. Zij kunnen overwonnen wor den door de verzwakte nieren te hulp te komen. Beproef het middel, dat door zoo- velen uit eigen ervaring wordt aan geprezen: Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Wacht niet onnoodig langer, doch begin nog heden met het ge bruik. Het is immers aanbevelens waardig om uw kwaal geen gelegen heid te geven zich verder uit te breiden. Foster's Pillen zijn geen^lles genezend middel, doch dienen uit sluitend voor de nieren en blaas, en tegen de uit verzwakking dier orga nen voortkomende kwalen. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon. bij PAUL VAN SLUIJS Go., Ruim gesorteerd in alle soorten Chocolade en Suikerwerken vanaf 1 cent per stuk. St. Nicolaas 10 en 14 cent per ons, Strooi-peperbolletjes 8 cent per ons, Doosjes, gevuld met de Echte Zeeuwsche-, Koudekerksche- en Domburgsche Boter- babbelaars, 40, 50, 75 en 90 cent per stuk. Aanbevelend, Krommeweele L 27, Middelburg, Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. per H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. WILT U OP 5 DECEMBER IEMAND MET EEN SMAAKVOL GESCHENK VERRASSEN? DAN KIEST U BIJ VOORKEUR NUTTIGE EN PRACTI- SCHE GESCHENKEN ZIET DAAROM ONZE ETALAGES MIDDELBURG We behoeven ze heusch niet aan te prijzen, vraag het aan de kenners maar, Wat voor merk U moet hebben voor „kwaliteit" Sigaar, 't Antwoord zal dan zeker luiden, Heeren rookers gelooft ons heusch. Neemt één van onderstaande merken, daarbij is beslist Uw keus. Hendrik, Hudson of Due George, Velasques, Erba, Abonné, Kosmos, Gomarus, Wascana, Guldenaar of Willem II, Deze merken kunt U vinden, in Sigarenmagazijn „Sport" In diverse modellen en prijzen, waar ook de Sigaar verzorgd wordt. Ook de bekendste Sigaretten vindt U in „Sport"-magazijn, En voor het koopen van Pijpen, kunt U nergens beter zijn, Komt eens zien en maakt Uw keuze, de St. Nicolaas-Etalage is klaar, Koopt U bij ons Uw Sigaren, dan bent U nimmer „de sigaar". Aanbevelend, J. Ra GILDE, Sigarenmagazijn „SPORT", Segeerstraat 75 Telefoon 473. V WJ'.v VvVv OPRUIMING LANGE BURG C 108 - MIDDELBURG. fl.V. KOOP MANS' MEELFABRIEKEN-LEEUWABDEM Wij hebben groote keuze in SIGAREN en SIGARETTEN, zoowel groote als kleine en luxe verpakking, alles le kwaliteitgoed droog en scherp concurreerend Benevens pracht-sorteering PIJPEN, waaronder hetzelfde soort als BIG-BEN, doch veel voordeeliger in prijs, Vervolgens ruime keuze in CHOCOLADE en SUIKERWERKEN, CHOC. LETTERS, DOOZEN BONBONS en BORSTPLAAT enz. enz. Ook mooie flacons beste EAU DE COLOGNE welke aan spotprijs verkocht wordt. ZIE ETALAGE, doch kom even binnenwant dan ziet U pas wat een uit* zoek er is. Beleefd aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1