Firma R. M. SMITS D. C. Bouwense. Prima Gevuld GROOTE UITVERKOOP ONGEREGELDE WINKEL St. Ill Magazijn Da Zwalnw. nikkel bedkruiken N.V. J. M. BREDÉES UITG. MIJ, te Rotterdam C. VIN DEI KLEUN Donderdag Aanbieding A. v. SOON, Tl. B. J. de MnijncL Langeviele K 219 Heen-, Joogelm- en KiniMMing, Mannfac- tnren, Beien, Mens Manolactaren F. MERK, FIRMA A. Een welkom St. lolaas-Ment is E H.TAH 'T WBSTEIDE, Natte of droge Wasschen Een Leerjongen gevraagd Jongen gevraagd een Winkeljuffrouw Magazijn-Juffrouw s. WIEHErYco, Langedelft. net Dagmeisje flinke Dienstbode Groote keuze St. Nicolaas-Cadeaux. POPPEN W. Vader. Firma BOÜMAN. DRUKWERK. Boter-, Spritsletters en Suikerbrood Speculaaspoppen vanaf 10 cent. Suikerbeest j es Hui je-alleen of vrij Benedenhuis Een jongste KANTOORBEDIENDE Nette Meisjes Middelburg, Vlasmarkt K 158. C COUMOU. Fa. Gebr. Hildernisse flinke Jongen, paar Loopjongens Boodschapjongen nette Werkster Werkmeisje Een net Dagmeisje Meisje gevraagd Nette Dienstbode net Dienstmeisje een Dienstbode net Dienstmeisje net Meisje, DAM 28 - Telefoon 147 KUNSTKALENDERS, DOOZEN POSTPAPIER Vulpenhouders Parker, Waterman, Wahl - Luxe Vulpotlooden. KLEURPOTLOODEN - VERFDOOZEN. Jongens- en Meisjesboeken, Prentenboeken, Kleurboeken Chocolade Beestjes Fa A. Hoogenboom, Philips Luidspreker Onze sorteering In is buitengewoon. Voor 98 ot. leveren wl] U een pracht- pop met draaibaren kop en geheel onbreekbaar. Poppen Sportwagens slechts f1,65. Poppenwagens, model als de Kinderwagens, m. gummi banden, voor slechts f 7,45. Zie etalage in het Filiaal F 25. Fa A. Hoogenboom, Donderdag begint de Korte Delft, hoek Bellinkstraat. gereed zijn. enz. enz. N.V. J. M. BREDÉE'S 80EKH. EN UITG.-MIJ te ROTTERDAM. Nette Kostganger Boogkabinet en Kleerkist Doosjes Zakdoeken (3 stuks) f 0,24 Jaeger Hansopjes 0,39 Dames Combinés (wol gevoerd) 1,29 Hseren Borstrokken 0,89 Extra zware Pantalons (donker grijs) 1,39 Flanel Kinderhansoppen 0,98 Oevoerde Meisjes-Combinés (groot maat 0,89 Jaeger Pantalons (groote maat) 0,89 Flanellen Dames Nachthemden (lange mouw) 1,79 Huis van ongeregelde Goederen. Lange Delft 120, Alle soorten KLOMPEN. C. HUIJSMAN, Lange Beero K 250 Moderne Duivenhokken. iL li VOOR ALLE SOORTEN Fa LITTOOIJ GLTHOFF, Wm MIDDELBURG Tïï I1' Denevers Frères, aan twee kanten te dragen. Betaaldag 1 Maart 1930. Contante koopers geen opgeld Banketbakker Langeviele 216 Eigengemaakte Chocolade-Figuren Marsepain, Borstplaat Chocoladeletters J. Roskam, Vlasmarkt. J. ROSKAM, Vlasmarkt. L. van Oorschot, Gevraagd net Dagmeisje gevraagd, daor Fa 0. DE JA6ER Jr. ijzerhandel - Langedelft. nette Meid-Huishoudster of Dagdienstbode gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek Molenwater M 255-256, Middelburg Na opleiding hoog ioon. 16 cent per ons. Langeviele 214. TE KOOP EEN GROENENDAALER, oud 4J/2 maand, (reu), met band, zweep en riem. Een PATHÉFOON met Kastje en 70 Platen. Adres Schuitvlotstraat O 297 GROOTE AFSLAG. Prima Boterhamworst 0.12 per ons. Geldersche Rookworst 0.12 per ons. Kalfsrollade 0.20 per ons. AUG WEEMAES, Gravenstraat 247. zoo goed als nieuw van 52.50 voor 30.te koop. Adres Noordstraat L 186. 18 cent per ons. Langeviele K 214 Middelburg. Telefoon 469. Overtuigt U van de kwaliteit. PRIMA, PRIMA RUNDVLEESCH. AUG WEEMAES, Gravenstraat 247. Runder Gehakt 0.55 per pond. Runderlappen 0.60 per pond. van een partij SPEELGOED. Pracht POPPEN en SERVIEZEN, eenheidsprijs 75 cent, Pracht OLIFANTEN, LEEU WEN, HONDEN enz. 75 cent. IEDER DIE VOOR 2 GULDEN BE STEEDT KRIJGT EEN CADEAU. Pracht HEEREN-, DAMES- EN KIN DER VESTEN en PULLOVERS. Spot prijzen. Bij dezen berichten wij dat onze Wij hebben dit jaar een groote sorteering CHOCOLADE FIGUREN, SUIKER FIGUREN, CHOCOLADE HARTEN, CHOCOLADE LETTERS enz. Alles tegen zeer lagen prijs. Chocolade Figuren 4 voor een Dubbeltje. Suikerbeestjes per ons 9 cent. Chocoladebeestjes per ons 15 cent Gedecoreerde Beestjes per ons 10 cent. Wit Speculaas per ons 10 cent. Bruin Speculaas per ons 8, 10, 14 cent. Verkade's Speculaas per ons 10 cent. ZEER FIJN TAAI-TAAI. Groote en kleine Poppen p. pond 32 cent. Bruin Speculaas, zeer lekker van smaak, per x/2 pond 16 cent. Per half Wik a 3 pond 90 cent. Letterbanket per ons 14 cent. Aanbevelend, ALUMMUM salonketeltjes NIKKEL KOPER Dit jaar komen wij weer met een uitgebreide sorteering, nieuwe uit gaven Kerstboekjes en Prijsjes in allerlei vorm, die nu alle gereed zijn gekomen en bij eiken boekverkooper verkrijgbaar zijn. Onze verzameling Kerstboekjes en Kinderboekjes bevat nu 256 nummers die bij 10 STUKS, OOK GESORTEERD, VOOR DEN HAL VEN PRIJS worden geleverd. Een stel overdrukken van de nieuwe boekjes onder den titel Kerst klokken, bij elke Zondagsschool goed bekend, wordt weer na toezending van den ingevulden bon en 45 cent voor vergoeding der portokosten en emballage, gratis en franco toegezonden. Evenals vorig jaar bieden wij weer Kerstpakketten aan, tot zeer voordeelige opruimingsprijzen. Pakket A 38 Boekjes in plaats van 13.80 voor 4.60, pakket B 65 Boekjes in plaats van 22.65 voor 7.55. De Catalogus, ook voor andere Zondagsschool-uitgaven, als Kaartjes, Teksten, Platen en vele nieuwe artikelen, teveel om hier te noemen, is voor iedereen gratis verkrijgbaar. GEVRAAGD Adres bureau van dit blad. TE HUUR BENEDENWONING BEL LINKSTRAAT G 194, 2.25 per week, BOVENWONING aan het HOFPLEIN E 229, 2,25 per week. TE KOOP EEN WIEG, EEN KINDERSTOEL EN EEN STOELWAGENTJE. Adres Wal B 42b, Een nuttig ST. NICOLAASGESCHENK vindt U in ruime keuze in de RIJWIEL HANDEL, VERHUUR- EN REPARA TIE-INRICHTING NIEUWSTRAAT. Aanbevelend, H. PEUTE. TE KOOP Adres L. Jobse, Overveltslaan E 55, Tramsingel, Middelburg. NOORDSTRAAT biedt U aan een groote keuze BLIKGROENTEN, PRUIMEN. Prima Bakbloem, Krenten, Rozijinen, Cacao in verschill. soorten en prijzen VERSCHILLENDE SOORTEN DROP. Spliterwten, Kookerwten, Kogelboonen. WIT EN BRUIN SPECULAAS. Potjes Zure Haring en Mosselen. Busjes Zalm, Busjes Leverpastei. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Eau de Cologne bij de maat Bruinkolen, Turf, Kachelhout. IN GOUDLIJST, ZOOWEL LAND SCHAPPEN ALS STILLEVENS, IN PRIJZEN a 1.90, f 2.80, 3.40, 4.20, 4.90, 5.40, 5.80, 7.20, 8.75 en 9.80. TE KOOP Adres H. Hanse, Oostkapelle. STAMROZEN, STRUIKROZEN, KLIMROZEN in goede soorten tegen concurreerenden prijs. C. DE KLERK, 't Zand D 3 bij Middel burg. Donderdags op de Markt. ■1 EEN goed idres H ELECTRISCHE DRUKKERIJ GEBRUIKT 'S AVONDS als voorbehoedmiddel en genezing van influenza en verkoudheid WARME GROC VAN per flesch Citroen en Rhumpunch 2.50 en 3. Witte Aracpunch, zeer fijn 3.25 Fransche Cognac 2.75 Spaansche Cognac 3.75 Medicinale Cognac 3.75 Jamaica Rhum 3.50 Mascarijwijn (voor Wijngroc) 1. Bisschopwijn (van Bordeauxwijn) 0.90 Versterkend en koortswerend. Beter en goedkooper dan medicijnen en kwakzalversmiddelen. Likeurstokers. Middelburg. Openbare Verkooping IN HET van een groote partij ENZ. ENZ. Alle Goederen worden verkocht tegen getaxeerde prijzen, dat is circa de helft der waarde. B.v. Costume, Demi-Saison, Winterjas of Regenjas van 20.— 30.— 40.— 50.— 60.— voor 10.— 15.— 20.— 25.— 30.— van 70.— 80.— 90.— 100. voor 35.40.45.- 50.— ij - zooals Geel en Wit Katoen, Graslinnen, Keper, Flanel, Vitrage, Landhuisstof, Hand- en Theedoeken, Prachtige Stoffen voor Damesjaponnen en -Mantels, nieuwe Kamgaren en Flanellen Ruiten. Prachtige Wollen en Gestikte Dekens, BEDDEN, bestaande uit Matras, (3-deelig), Peluw en 2 Kussens. van 100.80.60. voor 40.35.30. Verkoop heeft plaats DINSDAG 26 NOV. 2—8 uur, WOENS DAG 27 NOV., DONDERDAG 28 NOV. VRIJDAG 29 NOV. en ZATERDAG 30 NOV. van 98 uur. Dagelijks gesloten van 12 uur. GROOTE SORTEERING vanaf 3 cent. Neemt proef met onze in verschillende prijzen. Minzaam aanbevelend. Prima kwaliteit. 14 cent per ons. Langeviele 214. Wij geven 7 K.G. Bellefleur, 2 K.G. Goudreinet, 2 K.G. Sterappelen, 3 K.G. Kroon, 6 K.G. Hand- of Smeltappelen, 2 K.G. Zoete Armgaard, 1, 2, 3 K.G, Hand peren, 6 K.G. Puike Blauwe Aardappelen, 6 Citroenen, 8 Groote Mandarijnen of 7 Sinaasappelen voor een kwartje. TELEFOON 464. een luxe flacon EAU DE COLOGNE, DOOZEN ZEEP, SPATTEES, DOOZEN ZAKDOEKEN, POMPADOUR SCHORTEN, HANDSCHOENEN ENZ. ENZ. UITERST LAGE PRIJZEN. POTTENMARKT K 173. De stad is vol roem en lof over mijn heerlijke fijne BLANKE ZUURKOOL 11 cent per K.G., SNIJBOONEN, ze zijn zóó gaar 18 cent per pond, en mijn UIT GEWOGEN SPINAZIE niet te vergeten, en dan maar per pond 16 cent, alleen bij den Concurrent. TELEFOON 464. GEVRAAGD. Adres bureau van dit blad. TE HUUR EEN BOVENWONING voor een of twee personen. Adres Molstraat N 24. BANKET, SPRITS EN CHOC. LET TERS, AMANDEL-, GEVULD EN ANDERE SOORTEN SPECULAAS, BORSTPLAAT, APPELBOLLEN, KRENTENBROOD, BESCHUIT ENZ. Beleefd aanbevelend, Boekhandel Lange Noordstraat. Brievendoozen, Schrijfmappen, Dagboeken, Poëzie Albums, Briefkaarten, Photo- en Postzegelalbums, Sousmains. Ontvangen een groote keuze TOCHTDEKENS tegen zeer lagen prijs. ERVEN J. GABRIELSE, over het Postkantoor. Onderwijzer, klein gezin, vraagt te huur. Brieven met opgaaf van huurprijs bij A. van Dalen, Molenwater M 252. Een St. Nicolaascadeau bijv. Gouden Dames- of Heeren Horloge, Ketting, Rin gen enz. o.a, nieuw hoogst modern Klok» stel met 14 dagen gongslag en Vazen koopt U het voordeeligst in de V.S. BANK VAN LEENING, Wagenaarstraat 11 Vlissingen (gesloten huis). Ruime keuze in EMAILLE-ARTIKELEN als Zakketels, Gasketels, Fluitketels, Kof fie- en Theepotten, Vulemmers enz. Alles aan de bekende lage prijzen en zeer ge schikt voor ST. NICOLAASCADEAU. Aanbevelend, KORTE NOORDSTRAAT 105. (8 tot 5 uur). Adres Lange St. Pieterstraat A 65. Gevraagd een op een kantoor. Adres bureau van dit blad. Adres Electr. Meubelmakerij J. J. Ant- heunisse, Kinderdijk. Adres Rijwiel- en Radiohandel C. Witte, Krommeweele. Voor 5 Dec. een GEVRAAGD Adres Vroon, Lange Noordstraat 180. Voor de St. Nicolaasdagen een nette GEVRAAGD Adres C. van der Kleijn, Noordstraat. Gevraagd een NETTE WERKVROUW voor den Donderdag. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een een halve dag per week. Adres Bebelaar, Pottenbakkerssingel Q 55. Voor direct gevraagd voor halve dagen. Brieven onder letter P bureau v. d. blad. GASTHUIS MIDDELBURG, Gevraagd een Wekelijks een vrijen dag. GEVRAAGD Adres Dam N.z. 15. voor halve dagen. Zondags vrij. Adres bureau van dit blad. gevraagd voor direct of later. Adres Dam N 2. Gevraagd tegen 1 Jan. een voor dag of dag en nacht, flink loon. Brieven onder letter A bureau v. d. blad. GEVRAAGD voor dag of dag en nacht. Adres Mej. de Bakker, Gortstraat I 345. Mevr. Kruyder, Molenwater M 262, vraagt tegen 1 Januari een voor dag of dag en nacht. Wordt gevraagd tegen half December een voor dag of dag en nacht, v.g.g.v. Adres Koorkerkhof 119. GEVRAAGD Adres ,,'t Hiemke", Koudekerkscheweg C 26, Middelburg. Wegens ziekte der tegenwoordige gevraagd, hoog loon. Adres ,,'t Hiemke", Koudekerkscheweg C 26, Middelburg. GEVRAAGD NET MEISJE voor dag of dag en nacht. Adres Mevr. Beenhakker, Noordweg R 13a (boven). Gevraagd in klein gezin niet beneden 15 jaar, vanaf half acht tot 3 uur. Adres 't Zand D 50 boven.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 7