HEEREN I Zelfs DE KLEINST: is op 5 December FOTO de Grootste Verrassing Ateliers voor Moderne Fotografie. CORNS HENNING VOLKSWAREN HUIS, Pil#! geneest-en venfsrndt de fuud Fijne Lederwaren Prima Advocaat Verkooph. Amerikaan D. C. Bouwense, Cognac Mak llw keuze it nuttige St Uieolaas-CideauL H. MEYER, Lange Dellt 136, Middelburg SINT NICOLAAS-RECLAME. NOORDSTER SCHOENENMAGAZIJN De St Nicolaas-Etalage Firma A. HOOGENBOOM, Afslag Van Nelle's Koffie Firma W. P. MALJERS, I 50ste Jaardag H. M. de Koningin D, C. Bouwense Vesten, Pull-overs en Deux-Pièces in moderne dessins Onze prijzen zijn voordeelig. Schoenen Schoenen Buurtcommissies n n c n u m U n n u n u n m m u n n m u u n n u u n n Groote Zeeuwsche Wandelbazar. JUidding) lot e*\ mei iDoettsdaq a.s. tike koapet van 2 pakjes xmtoanqi 3 pakjes 4 n n t» (Smaak uaac veckieuttq) de Quuftet d Zoon. n ti n u 0 2% PRACHT-GARNITUREN MIDDELBURG, Markt C 14. VLISSIR6EN, Badhuisstraat 63. 000000000^11121130000000000000000000000000110110 Firma W. P. Maljers, het beste voor den allerlaagsten prijs. Firma W. P. Maljers, Wij hebben er ruime sorteering in Kousen, Wollen Tricot Onderjurken en Directoires, Wollen of Halfwollen Camisoies, Corsetten of aardig opgemaakte Doosjes Zakdoeken. 3 I 6 „9 Prima houtgepende Jongenslaarzen f 3,90 Prima Dames Schoenen, bruin en blauw f 4,90 Prima Bruine Heeren Mollières f 4,90 Verder voorradig allerlei soorten in WINTERPANTGFFELS en GYMNASTIEKSCHOENEN Heeren Zooien en Hakken f 2,20 - Dames Zooien en Hakken f 1,40 Gortstraat 16 - Middelburg. 0000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 Choc Figuren, Choc. Letters enz. g Doozen Borstplaat, Doozen Bonbons enz. 0 Evenals vorige jaren wordt alles netjes verpakt en gaarne thuis bezorgd Telefoon 469 0 0 0 Langeviele K 214 000000H000000QQ00000000QQ00B0Q0000000OO000Q Middelburg O '•5^SS! i^^TI Amerikaansch Orgel, VOOR omvattend» BRETELS, SOKHOUDERS en ARMLETS. Pullovers vanaf f 1.98 Handschoenen f 0 49 Slobkousen f 1.85 Sokken f 0.29 Lange Noordstraat. 0000000000000000000000000000000000004000000 in Kinderserviezen, Poppen, Stoommachines, Portemonnaies, Pijpen, Portefeuilles, Sigaren- en Sigarettenkokers, Damesschor ten, Spattees, Bretels en duizenden verschillende artikelen. Wil men werkelijk koopjes doen, bezoekt dan het Vlissingschestraat K 56, Middelburg. De allernieuwste DAMES- TASSCHEN, Fransche en Weensche modellen, ook met patentslultlng. Schitte rende sorteering In alle prijzen. Prima Lederen ACTEN- TASSCHEN voor f 3,50. Dames- en Hoeren Porte monnaies, Portefeuilles en Sigarenkokers. Fraai® keuze In PHOTO-ALBUMS. K. Delft G 3 en F 25. SMAAKVOLLE SORTEERING MODERNE WINTER van f 1,95 tot f 5,50. Zie Etalage. Larsga Noordstraat. Enorme keuze op elk gebied. WIJ leveren U In alle af- deellngen Onze REPARATIE-PRIJZEN zijn IS GEREED. Wij hebben ook dit jaar weer een enorme sorteering in alle mogelijke gg Verlaagde prijzen. Verbeterde kwaliteit. M Practische kaarten voor wekelljksche en maan- delijksch& betaling zijn verkrijgbaar bij drukkerij LITTOOU OLTHOFF. Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld Voordeelige aanbieding PRIJS f 85,—. VAN DAMME's PIANO- EN ORGELHANDEL, Noordstraat L 187, Middelburg. OOK EEN MOOIE VERGROOTING MET EEN PASSEND LIJSTJE LEVEREN WE U IN DE BEKENDE SMAAKVOLLE UITVOERING AAN BILLIJKEN PRIJS. les mor Ie ST. IMS fijn van smaak. Prijs 2.per flesch Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557. is een artikel van VERTROUWEN Wij leveren U de Cognac met volle gehalte voor 3.per Liter Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557. DAT IS DE BESTE KOFFIE VOOR DEN LAAGSTEN PRIJS? Probeert U dan eens een half pond VAN NELLE'S verpakte Koffieboonen „MAGNEET", Prijs 35 cent per x/i P°nd- De mooiste en lekkerste Koffie voor de zen prijs VAN NELLE'S GRIJSMERK 40 CENT PER y2 POND. Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557. DE FRANSCHE BAZAR. Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaardlstraat P 204.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 6