Tweede Blad. DASSEN Verkooph. Amerikaan Hff De St. Nicolaas Etalage Voor den St. Nicolaas 1 Onze Wijnen NUTTIGE SI. NICOLAAS-CADEAUX n Noordstraat C 7. St. Nicolaas-Cadeaux. VAN LOO, Tafel-, Ontbijt- en Theeserviezen. Verkade's Albums F. A. DE JONGE, „FOCUS" Vraagt DE REGT's NATUURLIJK AGENTEN gevraagd ff MENNES, Noordstraat 114. Lampenkappen, Ornamenten, Schemerlampen enz. D. C. Bouwense practische Beschenken DE DORPEN OP WALCHEREN Spritsletters UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Nierkwalen verouderen U! RügpijfiNiereii Pitten OVER HEMDEN ADRES MOLSTRAAT 84. Meubelmakerij P. J. Jongepier, J. VOLBEDA aan billijke prijzen vindt U in 't Magazijn Si Nicolaas-Oeschenken ij brengen een schitterende sorteering Korte Noordstraat E 3, Middelburg. Alle Lampen bij ons aangekocht worden vakkundig geplaatst. Zie Etalage! Zie Etalage! Zie etalage in het Filiaal F 25. Firma W. P. Maljers, C. H. ALFRED WöHLER, Marsepein, Bostplaat, Letterbanket, Spritsletters, Speculaas, Chocoladeletters. SCHEERAPPARATEN ROESTVRIJE MESSEN BRILETUrS BAROMETERS KIJKERS BAKKERIJ, BRAKSTRAAT. Een geschikt St. Nicolaas-Cadeau W. J. BOSDIJK, No. 9 VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS 27 NOVEMBER 1929 34oJAARGANG 1 PRIJS DER ADVERTENTIËN: ADVERTENTIEBLAD Voor de Jeugd. Advertentlên Zeldzaam mooie prachtdessins en tinten van f 0,99 tot f 4,50 Schitterende collectie leuk verpakt van f 0,24 tot f 2,25 Lange Noordstraat J. MIN0ERH0U0 v.h. C. W. D'huij IS GEREED. Kennemer, Goudsplateel enz. van oud» bekende 25 cent per ons. moet U ook eens de Aller- fijnste MOOJO'S van 7 j cent uit „DE TABAKSPLANT" proeven. Firma W. P. Maijsrs, Pullovers met zijde doorweven Wollen Pullovers Wollen Truien Wollen Vesten met en zonder mouw Nappa Handschoenen Tricot en Gebreide Handschoenen 3 55, 2.40 7.50, 5.50, 4 00 4 50, 2 50, 1 95 9.75, 7.50, 6 25 5 50, 4 75, 4.50 1 35 Astrakan Mans- en Jongens-Handschoenen 3 00, 1 90, 1.75 Mutsen met bontrand Slobkousen Overhemden Prima Zijde Borsthemd Kaki Werkoverhemden Wollen en Zijden Shawls en Cachenez 1.90, 1.25 3.25, 3.00, 2.75 4 50, 3 50, 1 95 3 50 3 00, 2 50, 1.90 3.00, 2 75, 1 25 IS JE ADRES VOOR Zeer groot Is onze sortee ring In Prachtvolle modellen en decors In eiken gewensch- ten prijs. Heeren- en Dames-Kleedermaker Kleeding naar Maat. BIJ Vraagt DE WOLF's 80TER-ST. NICOLAAS. een kistje Sigaren, een doos Sigaretten of een Pijp. LANGEVIELE. ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT -3- i PteNI t Mr'.. v v: - VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN ANTWOORDEN Nos. 97—100. No. 97. Bern, Bert, berg, berk. No. 98. Ba(s) bel Babel. No. 99. Verborgen meisjesnamen: 1. Anna 2. Lies 3. Paula 4. Ada. No. 100. Deelleed. RAADSELS. No. 101. Verborgen plaatsnamen: 1. Was de schelm onder de tafel ge kropen 2. Kees en Toos luisteren aandachtig. 3. Onze groote bal is sedert een week zoek. No. 102. Ik besta uit 4 lettersis h de eerste letter dan groei ik op het land van den boer is p de eerste dan ben ik een Oostersche boom is w de eerste dan heeft moeder mij niet graag in de kamer en is z de eerste letter dan ben ik 'n dure, maar lekkere visch. No. 103. Mijn eerste zit aan sommige planten en doet je soms leelijk zeer mijn tweede is een mooie bloem en mijn derde is een verkleiningsuitgang mijn geheel is de naam van een mooi sprookje. No. 104. Ge hop as me jool Piet paard. De eerste letter van al deze woorden moet ge zoo veranderen, dat ge een be kend spreekwoord krijgt. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Kindercape, Zakmes, Portemonnaie met inh., Lipssleutel, Kinderhandschoen, Motorhandschoen, Kinderhandschoentje met roode blokjes aan de pols, Twee Be- lastingmerken. b. Bij ingezetenen Gastang, P. Lense link, Hendrikstraat W 68 Heerenrijwiel, Alewijnse, Schoenhandel, Langeviele Grijze Kinderhandschoen, T. Sohier, Lange Giststraat F 196 Belastingmerk, Boom, N. Oosterschestraat N 76 Boterhammes je, W. Flipse, Spanjaardstraat E 80 Por temonnaie met inh., J. Dingemanse, Lan geviele K 213 Wandelstok, L. v. d. Berge, Molenstraat O 189 Gouden Broche, J. Biondina, Leliestraat S 156a Portem. met inh., J. Vermaren, Hendrikstraat W 75 Parapluie, P. Joziasse, Nederstraat O 183 Schuifmaatje, J. Best, Beenhouwerssingel K 67 Portem. met inh., J. Dijkstra, Hen drikstraat W 63 Hangslot, S. Groenewe- gen, Walensingel Q 272 Grijze Hand schoen, M. Geldof, Molenwater M 38 Houten Pijp, Verburg, Dam Z.Z. G 60 Wollen Witte Handschoen, Cornelisse, Segeerssingel V 54 Dop van een Ford auto, A. Coone, Sleeperssingel Q 140 Handschepje Tuinman, B. de Lange, Am. Voetpad T 150Zilveren Armbandje, Mej. Ludikhuize, Julianastraat W 13 Vul pen Swan), Cath. de Wilde, Seisbolwerk M 209c Bos Sleutels, de Buck, Seis- plein Q 285 Blauwe Jongenspet, J. Hou- mes, Lange Geere K 315 Vulpenhouder, J. Niesthoven, Hendrikstraat W 58 Ron de Insigne, P. Bosschaart, Heerenstraat H 172 Portemonnaie met inh., Versluijs, Beenhouwerssingel K 70a Twee linnen Boorden, Cappon, Lange Noordstraat C 23 Spatlap van Rijwiel, Step, Baanstraat Q 247 Geldstukje, Schoonakkers, Singel straat Pakje inh. Vingerhoeden, J. Ree kers, Lange Gortstraat K 25 Tompouce, P. de Looff, Arn. Voetpad F 140. Inlichtingen aan het bureau van Politie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 1826 November. ONDERTROUWD: G. W. Hartog, 29 j. en C. A. Nelisse, 23 j. C. J. van den Berge, 21 j. en A. Groenenberg, 26 j. A. P. Maas, 22 j. en C. Dekker, 21 j. P. Bosselaar, 63 j. en A. van den Driest, 57 j. M. A. Bergmans, 28 j. en A. M. Poerstamper, 21 j. C. W. de Witte, 28 j. en J. J. Nijssen, 27 j. J. J. de la Vienne, 31 j. en A. Arnoldus, 24 j. GETROUWD: G. W. A. de Veer, 25 j. en A. J. Berdenis van Berlekom, 26 j. G. van Rooijen, 33 j. en A. de Vries, 46 j. G. P. de Mik, 27 j. en H. K. Bos dijk, 24 j. W. Gideonse, 35 j. en P. M. Boone, 24 j. H. M. Despinois, 27 j. en A. Nagtegaal, 24 j. F. H. Cosijn, 23 j. en C. P. de Graaf, 21 j. J. W. Jansen van Rosendaal, 23 j. en J. Klap, 18 j. P. Bleuze, 25 j. en M. van Belzen, 30 j. BEVALLEN E. Koster, geb. Joziasse, d. J. L. den Hollander, geb. Van Sluis, d.M. A. Klaaijsen, geb. Pijper, z. M. Onderdijk, geb. Boone, z. E. de Kok, geb. Scherp, d. C. IJssel, geb. Dinge manse, z. J. J. Servaas, geb. Dijkwel, d. OVERLEDENP. Vermeulen, man van M. H. Kegge, 78 j. N. Dekker, 75 j. gehuwd met M. de Kroo A. E. Goeman, d. 13 d. O. O. Meinsma, wedn. van J. Conzij, 69 j. J. Dobbelaar, wed. J. van Leersum, 90 j. Na den middelbaren leeftijd heeft men zoo vaak last van rugpijn, duize ligheid, waterzuchtige zwellingen en urinestoornissen. En dan moet vaak gedacht worden aan overspannen nieren. Want gedurende uw geheele leven passeert iedere drie minuten het bloed de nieren om gefiltreerd en gezuiverd te worden. Geen wonder derhalve, dat deze organen verzwakken kunnen. Er bestaat gevaar voor uitbreiding van uw kwaal en daarom is het ver standig bijtijds in te grijpen. Versterk uw nieren met Foster's Rugpijn Nieren Pillen, het zacht werkende middel, dat blijkens de ervaring van zoovelen een weldadigen invloed kan uitoefenen. Houd uw nieren jong en flink, dan houden deze uw flink en jong. Verkrijgoaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Go., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gro». En Detail KUNSTHANDEL. Ingelijste Houtsneden, Etsen gekleurd (bruin, zwart), Schilderstukken, Passtel- teekeningen, Sportprenten, Aardige Plaat jes voor de kinderkamer, Kunstnijverheids-artikelen, Chanal Tin, Smeedkoperwerk, Gebrand en Beschilderde voorwerpen in hout, Potterie ontwerp Lanooij. RUIME KEUZE IN Tafel-, Divan-, Kapstok- en Fantasiekleedjes. Schoorsteenranden, Fantasiekussens O. H. Kapstokken, Stoeltjes, Tafeltjes, Boekenkastjes, Spiegels, Ligstoelen, Rjjgfauteuils, Theekasten, Dressoirs. Beleefd aanbevelend, DAM Nz. N 3. Middelburg. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. per H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel t\/vs/v hebben juist die fijne belegen smaak die de kenners zoo waardeeren Onze prijzen zijn laag Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557. Voorhanden Versche Varkenskoppen en Pooten, Runderlappen 60 ct., Kalfslappen 60 ct. per 5 ons, Kalfskrippen 35 ct., Scha- penvleesch 40 ct. per 5 ons, Varkenshoofd kaas 10 ct„ Bakbloedworst 8 ct. per ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat Telefoon 455. voor den verkoop van le kwaliteit TUIN-, BLOEM- EN LANDBOUWZADEN, ZAAIGRANEN, GRAS- EN KLAVER ZADEN, FRIESCHE KLEI-POOT- AARDAPPELEN en alle soorten BOOM- KWEEKERIJ-GEWASSEN. Door de concurreerende prijzen zijn active personen verzekerd van een mooie bijverdienste. Verzoeke voorwaarden aan te vragen bij TELEF. 45. DRACHTEN. BOS RUIME KEUZE VOOR IEDERE BEURS, VINDT U BIJ TELEFOON 592. Magazijn „Bos" Paddenstoelen en Kamerplanten hebben wij steeds in voorraad. Prijs 75 cent. Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557. Gediplom. aan de Mode-Akademie te Leipzig. Nieuw8 Haven I 117, Middelburg. Steeds voorradig eene uitgebreide collectie STALEN van prima Bin nen- en Buitenlandsche Stoffen. Elegaate Coupe. Solide Stoffen en prima bewerking wordt gega randeerd. Beleefd aanbevelend. Bakkerij Balans Middelburg Iets fijns 18 cent per ons. En Lekker SPECULAAS van 12 en 14 cent per ons. IS Voor elke beurs voorradig. SIGARENMAGAZIJN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 5