SCHULTE en THIEME V Voor den St. Nicolaas inderetu PUROL u UJ O O GEEN KANS lalssjaaM Bogardstraat D 51 liieltag. N.V J. M. IBEDÉES UITC. MU. te Rottentem De St. Nicolaas Etalage Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, Kinder-Leesboeken 50ste Jaardag H. M. de Koningin St. Nicolaas-Geschenken Vraagt DE REGT's Spritsletters Kennemer, Goudsplateel enz. Nieuwe Orgels vanaf 140 gulden Salon-Orgels, zeer fraaie eikenkast, prima merk, II Registers f 235,- Harp-Orgels vanaf i 275,- Duilsche Piano's vanaf f 000,- Buurtcommissies voor haard en kachel 3 maal zwarter, V halve werk probeer eens een doosje. 0 01 O O m a. o u a FIJNHARDHOUTHANDEL J. MINDERHOUD v h. C.W.D'huij ADRES M0LSTRAAT|84. Meubelmakerij P. J. Jongepier, Fa. GE BR. HILDERNISSE Wie meent,daf pepermunt scherp en bitter smaakt, heeft nog nooit de origineele ftCIIIIHGpepermunt geproefd. De laatste nieuwe TEKSTEN FRANS DAMMAN, I. VERELST, VULPENHOUDERS Ls. BAURDOUX, Fa. 6EBR. HILDERNISSE Babbelaars Firma J. M. VAN NEUSDEN. Een smakelijk kopje maakt U met de uit de Drogisterij in het Huis met de Roods Pilaren. Per ons 25 cent. VOORRADIG.RU3WI lOOO M2 TRIPLEX A. C. JULIANUS - Lang*v5©l© K 217-218 MIDDELBURG. van ouds bekende 25 cent perrons. g* z GEEFT PIETER - DE SMEERPOETS-GEEN KANS Hij is onzichtbaar en dringt dus heel mak'lijk Uw huis binnen, met het stof en de modder van de straat; in het zwart van kachel en kolen, met de etensresten. Steeds strijdt de huisvrouw tegen hem en in het bijzonder in Pieter's moeilijksten tijd - de schoonmaak. Laatonsmetz'ndrieën hem verslaan. Pieter heeft 3 doodsvijanden: Een goede Huisvrouw, Edelweiss- zeeppoeder en Sneeuwwitgloor. N.V. J. M. BREDÉE'S BOEKH. EN UITG.-MIJ te ROTTERDAM. IS GEREED. Korte Burg A 33 Middelburg. Het goedkoopste Adres in: is Papier- en Zakkenhandel L. Noordstraat C 42 - Middeiburg Practische kaarten voor wekelljksche en maan- delijksche betaling zijn verkrijgbaar bij drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF. als: SWAN, PARKER e,a. Doozen Postpapier Klnderpost Algemeene Boekhandel LANGE BURG 95. In de TwaalfUre n". Eén theelepeltje is voldoende voor een kop melk. Eiken 1 en 2 zijdig, Okoüme, Berken, Elzen. CA WIT EN CUBA TRIPLEX EN MULTIPLEX. Okofitne Muurplaten. Groote voorraad EIKENHOUT. SATIJNNOTENHOUT. Prima kwaliteit Lage prijzen. KUNSTHANDEL. RUIME KEUZE IN: Tafel-, Divan-, Kapstok- en Fantasiekleedjes. Schoorsteenranden, Fantasiekussens O. H. Kapstokken, Stoeltjes, Tafeltjes, Boekenkastjes, Spiegels, Ligstoelen, Rijgfauteuils, Theekasten, Dressoirs. Beleefd aanbevelend, DAM Nz. N 3. Middelburg. ONTVANGEN nieuwste ROOKTAFELS en PLATEEL ROOKSTELLEN. MAGAZIJN DE MAAN, Lange Delft B 154. vallen en bezeeren zich dikwijls en hel wiegekind heeft vaak last van roode of gesmette huid. Dit verzacht en geneest men met Doos30-60, Tube 80ct. r ,:l\. Boekhandel Lange Noordstraat, Enorme sorteering doozen LUXE POST. Moderne kleuren. Lage prijzen. ZD v7 A -\ a crown OTALINE H O u al D U Q F- O BJ J EU U< O E H J O CU O w O O H H Zorg vooral in de. schoonmaak, dat Edelweiss steeds, bij de haftd is. Gordijnen, taielkleeden en wollen dekens Worden zojnder moeite prachtig in een lauw sop gewas- schen. E(n 'geschilderd houtwerk wordt met Edelweiss glanzend' nieuw. dneeuwwitglpor is niet alleen een goed bleekmiddel, maar voor het reinigen van vloeren, gootsteenen. wasch- tafels en closets is het een onovertroffen retnigings- en ontsmettingsmiddel. N V. ZEEPFABRIEKEN vh. DE HAAS VAN BRERO APELDOORN SPAART CE BONS VOOR FRAAIE GESCHENKEN. GEILL CADEALX - BOEK J OP AANVRAGE AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tussehenkiomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak k No. 9225 tementen en pensioen per giro Spaarbank 92296 wordien gaarne verstrekt. Dit jaar komen wij weer met een uitgebreide sorteering, nieuwe uit gaven Kerstboekjes en Prijsjes in allerlei vorm, die nu alle gereed zijn gekomen en bij eiken boekverkooper verkrijgbaar zijn. Onze verzameling Kerstboekjes en Kinderboekjes bevat nu 256 nummers die bij 10 STUKS, OOK GESORTEERD, VOOR DEN HALVEN PRIJS worden geleverd. Een stel overdrukken van de nieuwe boekjes onder den titel Kerst klokken, bij elke Zondagsschool goed bekend, wordt weer na toezending van den ingevulden bon en 45 cent voor vergoeding der portokosten en emballage, gratis en franco toegezonden. Evenals vorig jaar bieden wij weer Kerstpakketten aan, tot zeer voordeelige opruimingsprijzen. Pakket A 38 Boekjes in plaats van 13.80 voor 4.60, pakket B 65 Boekjes in plaats van 22.65 voor 7.55. De Catalogus, ook voor andere Zondagsschool-uitgaven, als Kaartjes, Teksten, Platen en vele nieuwe artikelen, teveel om hier te noemen, is voor iedereen gratis verkrijgbaar. Ingelijste Houtsneden, Etsen gekleurd (bruin, zwart), Schilderstukken, Passtel- teekeningen, Sportprenten, Aardige Plaat jes voor de kinderkamer, Kunstnijverheids-artikelen, Chanal Tin, Smeedkoperwerk, Gebrand en Beschilderde voorwerpen in hout, Potterie ontwerp Lanooij. Levering franco. Betaling desgewenscht in 36 maanden. Vraagt gratis Catalogus en inlichtingen. van NELLY TEN HAVE. vindt U bij ons Moderne Halscolliers, Sierspelden, Dia- deems, Git-Haargarnituren, Nieuwste Kap- doozen, Complete Seheerdoozen, Eau de Cologne's, Odeur en Zeep der le klasse huizen, Gecombineerde Doozen ZEEP, ODEUR, TANDMIDDELEN. Voordeelige prijzen bij DAMES- EN HEERENKAPPER, MIDDELBURG, POTTENMARKT 192. Zie onze prachtsorteering TAFEL-, ONTBIJT- EN FRUITMESSEN. MAGAZIJN DE MAAN, Lange Delft B 154. Voor fijne eigengemaakte ROLPENS en prima GELDERSCHE ROOKWORST is het adres FIRMA SAM VAN OS, Hofleverancier Markt C 10. Kantoorboekhandel Lange Noordstraat. Vulpenhouders, Parker, Waterman, Swan, Caw, Neptune, etc. Vulpotlooden, Eversharp en diverse andere merken. li EEN PROEF VAN ONZE ZAL U DE OVERTUIGING GEVEN DAT DEZE DE ECHTE ZEEUWSCHE ZIJN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 6