Vanaf Donderdag 21 November tot en met Donderdag 28 November wordt aan onderstaande prijzen verkocht F.SANDIJCKJr. VULPENHOUDERS Onze St Nicolaas-Etalage WANNEER LangevieleK211-K217, Middelburg. GEBRS JULIANUS. WATERLAHDER S SE STOPPELAAR Bordeaux, Port Rijn- en Champagnewijnen Spanjaardstr. F 75, Middelburg? Onze November-Aanbieding M. VAN LOO, K. Noordstraat St. Nicolaas-Geschenken MENNES, Noordstraat 114. VAN SLUIJS Co. De Roode Toren. Tel. 506. IDDELBURG. J. Be DIESCH Verder: Fransche Cognac, Brandewijn, Fjjne Bols, Oude Jenever en Likeuren. Koffie-Reclame Sint Nicolaas-Cadeaux. AMSTERDAMSCHE BANK N.V. Serie 115,50 II 18,75 III 27,50 agazijn „De Lelie' Wanneer U L. VAN 'T WESTENDE, ALLES MET GARANTIE. Een geschikt St. Nicolaas-Cadeau W. BOSDIJK, BAKKERIJ, BRAKSTRAAT. LANGE BURG C 110 - Tel. 64 - „IN DEN ZOETEN INVAL". P. de Gruyter Zoon. M. S. VAN KEULEN. RUIME KEUZE voor iedere beurs, vindt U bij Telefoon 592. Ruim 3Q0 soorten L IJ S T E N voorradig. Zuiver Wollen Heeren PULLOVERS Zuiver Wollen Dames PULLOVERS Kinder PULLOVERS Wolien Kinder TRUIEN Heeren OVERHEMDEN, prachtdesslns Prachtige Heeren DASSEN Fantasie Heeren SOKKEN Heeren SOKOPHOUDERS Witte KLEEDJES Dames SPATTIES met wol gevoerd Dames HANDSCHOENEN met kapje Fill d' Ecosse Dames KOUSEN Gemoitonneerde Heeren BROEKEN Gemoltonneerde Heeren BORSTROKKEN Gewolde Dames ONDERJURKEN Zwaar GRASLINNEN voor Lakens PYAMA FLANEL Extra zware MOLTON Prima WIT KATOEN, 80 breed Zware FLANEL vanaf 2,98 2,98 89 129 169 29 19 9 19 195 79 59 129 129 129 43 19 29 19 22 KORTE DELFT 1. GROOTE SORTEERING: IN SWAN - WATERMAN PARKER - CAW ENZ. WIJ HEBBEN VOOR IEDERE HAND EEN PEN P R IJ Z E N VANAF F 3,75. IS een kistje Sigaren, een doos Sigaretten of een Pijp. Yoor elke beurs voorradig. SIGARENMAGAZIJN LANGEVIELE Vraagt DE WOLF's BOTE R-S T. NI CO LA AS. BILLIJKE PRIJZEN. ZIE ETALAGE. MIDDELBURG KUIPERSPOORT. OUDSTE WIJNKOOPERIJ IN ZEELAND. Opgericht Anno 1765 zijn Importeurs van prima betrokken van eerste klas oude Buitenlandsche hulzen. Vraagt prijscourant, levering franco. Tot en met Woensdag a.s. Elke kooper van IV2 pond ontvangt 2 pond 3 6 99 99 8 GAAT U OOK NAAR DE Juist daar is het beste en goedkoopste adres voor BIJKANTOOR MIDDELBURG LANGE NOORDSTRAAT Rentevergoeding a deposito Direct opvraagbaar2V2 Met 1 maand opzegging3 Met 3 maanden opzegging374 Met 6 maanden opzegging 372 Met 1 jaar opzegging4 heeft de volle belangstelling onzer cliënten. Onze 3 series ULSTERS zijn ook schitterend en zijn een waar succes. 91 Hierin brengen wij de nieuwste dessins in Velours en Fantasie ruiten en buitengewoon mooie eflen kleuren. Onze blauw Ratlné Ulster van f 30,00 is onovertrefbaar Extra zware Eskimo Bonkers f 15,00 Extra zware Fletsjekkers f 8.50 Fantasie en Ratlné Heeren Jekkers f 22,50 f 16,50 LANGE BURG bij de Markt. Boekhandel. BINDERIJ EN ENCADREERINRICHTING- Dit jaar bizonder gesorteerd in Vulpennen en Potlooden. Altoos 24 soorten PARKER ter keuze. Aanbevelend, G. M. FEU. .91 KORTE DEFT G 23 - Tel. 195 brengt U de GROOTSTE en NIEUWSTE collectie in tegen de laagst mogelijke prijzen. Prima zingende Kanaries, Tropische Vogels, Goudvisschen. Papegaaien vanaf f 15,- met kool. Kooien en Aquariums. Tevens alle soorten Zangzaad. een R A D I O' koopt, koopt dan uw Installatie waar U uit wereldfabrikaten uw keus kan maken. Wij vertegenwoordigen De Nederlandsche Selntoestellenfabriek; Telefunken (Simons Halske) en Philips. Gortstraat 343 - Middelburg - Telephoon 387 Reclame-Week. Verkoophuis Gortstr. 18 AFSLAG PRIMA BOTERHAMWORST 12 cent per ons. Geldersche Rookworst 12 cent per ons. Pekelvleesch 18 cent per ons. bij AUG. WEEMAES, Gravenstraat. Wij levren U alle soorten VRUCHTBOOMEN, ROZEN EN HEESTERS zonder eenige prijsverhooging. W. VERSTRAATE, Haringplaats. Iets fijns 18 cent per ons. En Lekker SPECULAAS van 12 en 14 cent per ons. biedt U dit jaar een buitengewoon groote sorteering Doozen Bonbons, Marsepain en Borstplaat in alle prijzen. Kinderdoosjes, Chocolade en Marsepain-figuren, Fondant Borstplaten, Surprises enz. Onze bekende prima kwaliteit CHOCOLADE LETTERS worden uitsluitend van RINGERS en DROSTE-CHOCOLADE .vervaardigd. -- - U onze Etalage's in winkel K 211 en K 217 niet hebt gezien, zal U geen besluit kunnen nemen een St, Nicolaas-Cadeau te koopen. Nimmer hebben wij zoo een groote verscheidenheid gehad in Luxe Artikelen aan zulke lage prijzen als thans, o.a. Kapstokken, Parapluiebakken, Club- en Bijzettafels, Rook- en Wijntafeltjes, Theekasten, Piëdestals, Gangspiegels, Sigaren- en Boekenkastjes, Muziekstandaards, Vouwstoeltjes, Rookfauteuils, Oud-Hollandsche Heeren- en Damesstoelen, Divans, Werktafeltjes. Zeldzaam is onze sorteering in Divan-, Kapstok-, Tafel-, Schoorsteen- en Theetafelkleeden, Fantasie-Kussens, Theewarmers, enz. U weet; wij brengen U altijd iets aparts ZIE ETALAGE. Beleefd tot een bezoek uitnoodigend, Aanbevelend, 99 99 L-... Wij hebben groote keuze in SIGAREN en SIGARETTEN, zoowel groote als kleine en luxe verpakking, alles le kwaliteitgoed droog en scherp concurreerend Benevens pracht-sorteering PIJPEN, waaronder hetzelfde soort als BIG-BEN, doch veel voordeeliger in prijs. Vervolgens ruime keuze in CHOCOLADE en SUIKERWERKEN, CHOC. LETTERS, DOOZEN BONBONS en BORSTPLAAT enz. enz. Ook mooie flacons beste EAU DE COLOGNE welke aan spotprijs verkocht wordt. ZIE ETALAGE, doch kom even binnenwant dan ziet U pas wat een uit zoek er is. Beleefd aanbevelend, GEVESTIGD TE AMSTERDAM, Kapitaal f 55.000.000.— Reserve f 45.250.000.— 99 99

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2