Snircsal AVON DMAALWIJN POSTER'C Magazijn „De Zwaluw". Voor de a.s. St. Nicolaas H. H. v. 'T WESTENDE, Zuurkool. VITAMIN. Noordstr. G 33 D. C. Bouwense, Nog slechts 3 dagen m m Groote Finale Uitverkoop KAAS. „VITAMIN" Noordstraat een Bovenhuis m Een Toonbank heerlijke Reuzelbollen, Reclame Poppenwagen voor slechts f 7,45 D. C. Bouwense Zaterdagavond onherroepelijk sluiting van THE COLUMBIA IMPORT SHOP Dinsdagmiddag OPENING 1 M. VRIESMAN Co. t,o. Grand Hotel Middelburg Eerste Blad. WATERLANDER 1 DE STOPPELAAR B. LEI1NSE, Noord-Bolwerk. Een moderne notenhouten Tafel, Groote Zeeuwsche Wandelbizar. Het BESTE voor den allerlaagsten prijs. ZUURKOOL NO© 3 DAGEN S Langedelft B 144 "Hüi DE LANGE JAN' St. Nicolaas-Etalage I. A. WILLEMSEN, PREDIKBEURTEN-BRIEFJE VOOR MIDDELBURG Ingezonden Mededeelingen. a 'RugpijnNieren Pillen Heden ontvangen St. Nicolaas. Firma W. G. Bai, Een Juffrouw zoekt KAMER Bokking, Sprot en Harderwijkers. Enorme keuze in aiie afdeelingen. wegens verplaatsing der zaak naar Langedeiff B 144 on PRIMA SNIJBOONEN. wordt U de gelegenheid gegeven ü5 van onze spotkoopjes te profiteeren Alle nog voorradige Heeren U en Jongenskleeding, Mode» Artikelen, Werkmanskieeding MOET WEG Transportfiets. Een Damesfiets J. ROSKAM, Vlasmarkt. ST. NICÖLAAS-GESCHENKEN Onze Sportwagens f 1,65 LANSEDELFT B113, MIDDELBURG, hoek N. Xerkstr. Alles moet weg! van het Kleedingmagazijn ABONNEERT U op het P R IJ S VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 8 20 NOVEMBER 1929 34e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIËN: 'Spit, Ischias oplossing 1 Voor de Jeugd. Adverftentlën Waterzuchtige Zwellingen. Ze is er weer die lekkere Aanbevelend, duurt de tegenover GRAND HOTEL, Middelburg! Een heerlijke Noord-Hol- landsche EDAMMER KAAS koopt men In de (eigen inmaak) A. POUWELSE, Wagenaarstraat. Op de Markt te huur. Te bevragen A. Sondag, Korte Noordstraat E 11. w i mm PARFUMERIE- EN TOILETARTIKELEN TH, A. SCHIPPERS, met Gummi banden model als de Kinderwagens Kortedelft G 3 en F 25. Haast U NOORDTRAAT naast het Postkantoor. Wij zijn gereed met onze en noodigen U beleefd tot een bezoek uit. Ziet de ruime sorteering zeer geschikte St. Nicolaas- Geschenken. Aanbevelend, Noordstraat naast het Postkantoor. o QFMT Verkrijgbaar bij de Drukkers LITTOGIJ OLTHOFF en verder bij de meeste boekhar delaren ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN overvallen U als het weerlicht; ste kende pijnen maken i U elke bewegingj bijna onmogelijk.i lier helpt direc inwrijven met welke diep in de huid dringt. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. 1 ANTWOORDEN Nos. 93—96. No. 93. Een ijskegel. No. 94. Kil slik, salm, -Anna, lans is Saloniki. No., 95. Afghanistan. No.^96. Kastanje (lier) is kanstan je RAADSELS. H No. 97. Als de laatste leiter een n is ben ik de hoofdstad van een Euro- peesch land is het een 't dan ben ik een jongensnaam is het oen g dan ben ik hoioger dan 'n heuvel, is het een k dan ben ik een boom. f No. 98. Mijn eersjte is twee-derde van een zangsteen, mijln tweöde vindt ge aan de meeste voorde-aren en mijn geheel is een stad uit de oudheid. No. 99. Verborgen meisjesnamen. 1. Loopt deze laan. naar het dorp 2. De groote Collie stond bij het tuin hek. 3. Heeft Opa u laats ;t een cadeutje ge- gegeven i 4. Vooral niet te veel zaad aan den vogel geven, Jan. No. 100. Ik bes ta uit 4 letters en maak deel uit van een boerenhuis; leest gij' mij van achteren naar voren clan wordt ik .verdriet. i GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan *t bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Damesport., Twee Riempjes, Kope ren Traproede, Boodschaptasch^ Beenkap. Manchester Kinderjas, Blauwe jRegenjas, Kinderport. met inh., een Moer, Groene Muts, Mantelband, Damesrijwiel, Plaatje van Melkbus, Mantelband, Snoertpe Pa reltjes, Mondharmonica, Wollen Hand schoen, Huissleutel, Kinderhandschoen, Horloge met Riem, een Portret. b. Bij ingezetenen: Belastingpló atje, Mannie, O. V.liss. Weg V 27 Idem, Jil- leba, N. Vliss. Weg E 153-, Kinderport. met inh., Mej. v. d. Grunt, St. Jorisstraat L 120 Gouden Oorknopje, Bal, Hofplein E 225 Belastingmerk in etui, v. d. Vijver, Nederstraat O 195 Zilveren Broche, De Koning, Volderijstraat M 102 ;i Kinderport. met inh., J. Dijkgraaf, Beenhou1 vessingel K 74 Rozenkrans, Maartense, J< rsmijmstraat W 173; Passer, C, v. Nieuw; enhuize, L. Giststraat b 199 Koperen Voetpomp, Klaassen, Winterstraat Q 100 Koker met Naalden, C. Remijn, Bree E 119 Boerin- ne Rouwspeld (git), Mennes, Noordstr. L 114; Kammetje, A. Strik., Seisstraat Q 17; Grijze Handschoen, O utermans, Zus terstraat I 203; Huissleutf 4, J. Flips e, N. Poortstraat P 97; Glas v;in Armbandhor loge, Moens, Kerkstraat 't Zand) E) 16; een Goud op Zilveren Manchetknoop, A. v. Ouwerkerk, Punt O 219; Naaldenko ker, Venteville, Havend; ,jk T 19; Dames- port. met inh., Nortier,Sleeperssingel Q 184 Bruine Dameshar idschoen, M. v. cf. Berg, Lange Giststraat F 179 Schooletui, Klaassen, Nieuwstraat G 217 Zak met in houd, N. de Voogd.t Overveldslaan ('t Zand) E 61 Jongen- jpet, Bosschaart, Seis- weg R 154 nieu\ ^e Dameshandschoen, Panhuizen, Bagijnhr E 199 Reserve wiel met band van au fto, Meulenberg, Korte Noordstraat L 88 Spaarbriefje, t. n. Hen- drikse, Vader, R< ozenstraat W 246 Pad- vindersport. m< >t inh., C. Huijbregtse, Veersche Weg s 256 Dameshorloge, B. Roest, Jodenga ng R 228. Inlichtingen aan het bureau van Politie, alleen des Za terdags tusschen 78 uur. Voor een schilderij. Een schilderij van Rembrandt, voorstel lende de ontmoeting van Maria en Elisa beth, werd door een Amerikaansch mu seum gekocht voor 150.000 dollar. Wat zou de geniale schilder er indertijd zelf voor hebben ontvangen BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 1119 November. GETROUWD: A. S. de Jonge, 27 j. en H. M. E. Fastenau, 26 j. C. de Schrij ver, 21 j. en J. M. Reijerse, 20 j. J. M. Ooms, 25 j. en E. A. M. Moens, 20 j. F. W. Arnoldus, 22 j. en J. de Klerk, 25 j. P. van Geelen, 28 j. en L. J. v. Flie- renburg, 21 j. BEVALLEN J. Vermeulen, geb. de Lange, z. F. Cense, geb. de Graaf, d. S. E. Zwigtman, geb. Boone, z. M. G. E. H. Hendrikse, geb. Léger, d. J. C. Kodde, geb. Maas, z. A .van Benthem Jutting, geb. Went, d. J. Th. Vergouwe, geb. Leenknegt, d. OVERLEDEN M. van Uxem, wedu we A. Geljon, 77 j. J. A. Oerlemans, ongeh. d. 62 j. P. C. Sulkers, wedn. A. M. Krohme, 86 j. J. M. Dhont, ongeh. d. 82 j. J. A. Lahr, man van C. J. M. van Heume, 78 j. speciaal voor dit doel geschikte gegaran deerd geheel zuivere belegen Natuurwijn. Door ons geïmporteerd van de Firma Lorenzo te Tarragona. Van oudsher leve ranciers van dezen Wijn aan verschillende Kerkbesturen in Zeeland. Prijs per flesch 1,50. MIDDELBURG, KUIPERSPOORT. Oudste Wijnfirma in Zeeland. Opgericht Anno 1765. Vraagt volledige Wijnprijzen. Levering franco. Te koop zeer net Werkmanshuis met Tuintje en Schuur aan Veersche Singel. Inl. Seisbolwerk 208. PRIMA ZUURKOOL en SNIJBOONEN (Eigen inmaak.) MOOIE GOUDREINETTEN Aanbevelend, W. VERSTRAATE, Haringplaats. 1 Hebt $ij blazen onder de oogen, zwellingen rond de enkels, bij de polsen, op de handen, en last van rugpijn, een duizelig, afgemat gevoel, of urinestoornissen? Dan bestaat er reden om aan nierzwakte te denken. Verwaarloos geen kostbaren tijd! Begin onmiddellijk m.et het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Zij kunnen trage nieren opwekken en versterken. En doordat gezonde nieren het bloed volkomen zuiveren van de erin voorkomende vergiften als urinezuur en urea, ondervindt uw gebeele geste?! er den weldadigen invloed van. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in gljazen verpakking a f 1.75 p. Bacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF blij P AUL VAN SLU.IJS S- Go, Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Pro*. En Detail. GELD voor iedereen m. en z. borg 7 Hypotheken groot bedrag 5 Uitbreiding of koopen van zaken 7 Postzegels Insluiten v. d. GRAAFS CREDIETBUREAU, Weverstraat 12 B Arnhem. PATHÉFOON MET PLATEN te koop, ook PLATEN AFZONDERLIJK, Adres Korte Geere 359. Fijne Fondant Borstplaat per ons 10 cent Gebroken Borstplaat per ons 12 cent. Suikerbeestjes, groot en klein, per ons 9 ct. Gedecoreerde Beestjes per ons 10 cent. Chocoladebeestjes per ons 15 cent Extra fijn wit gesuikerd ST. NICOLAAS. Zeer lekker van smaak. Voor slechts 10 cent per ons. Bruin Speculaas per ons 810 cent, Verkade's Speculaas per ons 10 cent. Extra Fijn Speculaas per ons 14 cent. Ook hebben wij Bruin Speculaas per x/2 pond 16 cent. Het zoo gunstig bekende TAAI-TAAI hebben wij weer voorhanden. Groote en Kleine Poppen en Figuren per pond 32 cent. Chocolade Figuren 4 voor een Dubbeltje. bieden wij U aan een mooie sorteering Doozen Zeep, Luxe Flacons Eau de Co logne, Fantasie Schorten, een groote sor teering Doozen Zakdoeken, Gekleurde Zakdoeken, Pochets, Witte en Gekleurde Kleedjes. Beleefd aanbevelend, v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173. Ruim gesorteerd in alle soorten Chocolade en Suikerwerken vanaf 1 cent per stuk. St. Nicolaas 10 en 14 cent per ons, Strooi-peperbolletjes 8 cent per ons, Doosjes, gevuld met de Echte Zeeuwsche-, Koudekerksche- en Domburgsche Boter- babbelaars, 40, 50, 75 en 90 cent per stuk. Aanbevelend, Krommeweele L 27, Middelburg, met of zonder pension. Brieven met prijsopgaaf onder No. 16 bureau van dit blad. 75 bij 120 c.M. te koop. Adres bureau van dit blad. Aanbevelend, TE KOOP GEVRAAGD. Adres Korte Noordstraat E 11. Voordeelig te koop gebruikt, doch in prima staat. Aders de Smidt, in Rijwielen, Varkens- markt. DONDERDAG WEER VANAF 9 UUR DE REGT. MOLSTRAAT. TE KOOP Adres bureau van dit blad. EIGEN INMAAK. Prima Blanke Zuurkool 11 cent per K.G. Uitgewogen Spinazie 16 cent per pond. Snijboonen 18 cent per pond. Voorts alle soorten BUSGROENTEN. Nergens zoo goedkoop, ZEER VOORDEELIG IN Lange Noordstraat 28, TELEFOON 400. DAMES- EN HEERENKAPPER. '5

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1