KLAVERS Vakkleeding de Ideale! OPENBARE PROPAGANDA SAMENKOMST Groote Propaganda-Vergadering K. Meertens Jr., Korte Delft G10. Manchester Jekkers (Mansmaten) f 4,50 -11,00 DRAAGT onze B. 0. Veiligheids-Overall, VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" U D U a f 185,-. ZUURKOOL Hebt U in de „KLEINE WINST" FIJNE LEDERWAREN Tochtdekens, JOH. I JULIANUS, Poppenwagens ZUURKOOL Kleermakerij A. BRESLER ZUURKOOL in den Voederbak geeft veel Eieren in den winter en ruim geld in uw zak. Heerlijke Chocoladereepen gratis Allen naar den Bazar VERKADE's SPECULAAS DAMESTASSCHEN Firma F. B. DEN BOER. PACKARD ORGEL Smokertjes op Woensdag 20 November des avonds ten 8 nur in de Bogardzaal. DE WIT - tangedelft I 147 - MIDDELBURG r voor haard en kachel 3 maal zwarter, 'f halve werk probeer eens een doosje. oc o o CU d u o. I. LEUNDE, Vlisslngschestraat. URBAIUS PILLEK Sterk, gemakkelijke pasvorm en goedkoop. De golfslag die rotsen verbrijzelt. Simon de Wit's Koffie Simon de Wit's verpakte Thee op Woensdag 20 en Donderdag 21 Nov., OPENING DINSDAG 19 NOVEMBER 's avonds 8l/4 uur. AT ik Bloedarmoede - Zenuwzwakte Algemeen© verslapping. ^k A\ Christelijke Besturenbond, Middelburg. H. Amelink te Utrecht, J. Vunderink te Enschedé, „DANKBAAR VOOR GENOTEN ZEGEN" en „ZEGEN VERPLICHT". E g* ORGEL JOH. DE HEER, Sigaren- en Sigarettenkokers, Actentasschen, Portefeuilles, Portemonnaies ONTVJNOEN de ni°uwste in groote en kleine Maat aan zeer voordeeligen prijs. Langeviele K 211, Middelburg FASTENAU, Langedeift. DE PLAA, Langeviele Actentasschen, FASTENAU, Langedeift. van de Nat. Chr. Geh. Onth. Vereen. OPVOERING VAN: EEN REEP HEERLIJKE CHOCOLADE GRATIS! ADINOA, iets nieuws op theegebied, 35 cent per pakje. SIMON DE WIT is GOEDKOOPER! welke gehouden wordt in de Sociëteit St. Joris Balans, ten bate van Zending en Evangelisatie 's middags van 26 en 's avonds na 7 uur. D.V. op VRIJDAG 15 NOV. des avonds 8 uur in de Bogardzaal Sprekers de'Heeren: Secretaris van het C. N. V. en Secretaris van den Ned. Chr. Textielarbeidersbond „Unitas". Onderwerpen Het Christ. Muziekkorps „Oefening na den Arbeid" zal deze samenkomst opluisteren. Alle christelijke arbeiders(sters) worden beleefd tot deze Ver gadering uitgenoodigd. TOEGANG VRIJ. voor de Boterham 25 cent per half pond. Blauw Keper Jassen Blauw Keper Broeken Moleskin Broeken Blauw Keper Overalls Khaki Overalls Rijbroeken Boezeroens 3,95 3,50 6,95 7,50 6,45 5,45 - 8,25 0,95 - 1,49 1,95 1 95 2,60 3,95 Manchester Broeken Khaki Sporthemden Simson Jassen Kruideniersjassen Stofjassen Simson Broeken Fantasie Broeken 2,95 - 7,50 1,65 - 2,75 3,25 - 5,75 1,95 - 4,25 2,75 - 4,95 2,95 - 4,75 1,39 -11,50 Witte Slagersjassen, Kruideniersjassen, Koksbuizen, Bakkersbuizen en -Broeken, Coiffeursjassen en nog vele andere artikelen. veilig en goedkoop, alleen verkrijgbaar in LANGE NOORDSTRAAT C 24 - (naast R. K. Kerk) - MIDDELBURG. - DU DU O H J O z 2 O O H H iets noodig in Wollen- of Gestikte Dekens, Jongens jasjes, Ratiné Jongens- en Meisjes Jekkertjes, Regen jassen, Winterjassen, Jon gens- en Meisjes Pullovers Die kunt U voor spofprij?..,, bekomen fn prachtkwaliP Varkensmarkt - hoek Hoogstraat. (eigen Inmaak) Aanbevelend, VAN DAMME's PIANO- en ORGELHANDEL, 7 CENT. ZIE ETALAGE. Sigarenmagazijn „In de Twaalf Uren", J. F. v. d. PUTTE, Lange Delft 117. AMERIKAANSCH ORGEL, van L. J. GROOTENDORST, Utrecht. N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co. enJFirma SCHULTE THEIME. Samenspraak in 3 bedrijven. Met medewerking van het Zangkoor onder leiding van den Heer A. BOSDIJK. TEKSTBOEKJES tevens bewijs van toegang verkrijgbaar bij de leden a 30 cent (belasting inbegrepen) en 's avonds aan de zaal. Nog slechts enkele dagen, tot en met 16 November a.sbij aankoop van ELK half pond Koffie of ELK ons verpakte thee, per half pond 29 cent per half pond per half pond 50 per half pond 65 Rood merk per pakje 24 cent Blauw merk per pakje 28 Paars merk per pakje 37 Oranje merk per pakje 40 EEN EXTRA FIJNE KOP THEE, MET BONS VOOR ZEER FRAAIE GESCHENKEN! 0 r - jlJv.-u In alle gevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte of algemeene slaptetoestander, ij de Sanguinose het middel dat snel en afioende verandering breDgt. Een groot voordeel van de Sanguinose is, dat zjj ook door de zwakste gestellen verdragen wordt en geen schadelijke bijwerkingen vertoont. Neem er de proef van. Maar zorg dat gjj de echte Sanguinose hebt. Prijs per fPsch met gebruiksaanwijzing f 2,6 fl. f 11, 12 fl. f 21,—. Bjj Apothekers en Drogisten verkrijgbaar. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2e-4. VAN DAM Co. Den Haag. vv- -ft '.J.-.wy Sv -'I - V". - OVALIN D H O U UJ -JL D a a f- 0 01 J UI Zeer voordeelig. Prachtig Huisorgel, modern eiken kast, zeer fraai geluid, prima fabrikaat voor slechts Bataling met slechts f 5, per maand. Levering franco huis. Volle garantie, Schrijf omgaand aan het bekende adres Oostzeedijk 324-32, ROTTERDAM. AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN. P. J. VAN IREN, Volderijlaagte M 78. Aanbevelend. (Eigen inmaak.) P. DE RIJKE BRAKSTRAAT. DE NIEUWSTE iu diverse modekleuren met en zonder patentsluiting. houten bak, gummibanden, 6.39. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. per H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. LANGE GISTSTRAAT. Adres voor maken van HEEREN- EN DAMESKLEEDING, KEEREN EN OP PERSEN, Zij die Stof hebben vragen prijsopgaaf. TE KOOP AANGEBODEN EEN Orgineel Amerikaansch Bill (j ken prijs met garantie. Noordstraat L 187, Middelburg. Slagerij LION COHEN, Varkensmarkt. AFSLAG prima m. en v. Runderlappen 60 ct., Rollade en Stukjes 65 ct., Roast- beef 75 ct., Gehakt 55 ct., alles per pond. Ook puik Schapenvleesch. Een oud-Coupeur beveelt zich beleefd aan als KLEERMAKER voor alle voor komende werkzaamheden in dat vak. I. L. STROOBAND, 'T ZAND D 190. DAMES! Naar Kappers behoeft U niet te zoe ken, wel naar een GOED ADRES. Pro beert U eens bij JOH. "JEELOF, Lange Noordstraat (boven). Schapenvleesch 50 ct., Kalfslappen 60 ct., Kalfskrippen 35 ct., Runderl. 60 ct., Alles p. 5 ons, Gebr. Rollade 20 ct., Varkens hoofdkaas 10 ct., Zure Zult 10 ct. per ons. H, C. FREDERIKS, Wagenaarstraat, zuiver Rundleer 2.49 en 2.89. Te koop aangeboden een goed PRIJS f 85,—. VAN DAMME's PIANO- EN ORGELHANDEL, Noordstraat L 187, Middelburg. fabrieksmerk. Eischt dit btereid volgens het oude en echte recept, zij'n zacht, laxeerend, bloedzuiverend en Bliintafdrijvend, bijzon der dienstig tegen on gesteldheden der tnaag, bevorderen de spijlsverteering, nemen de dhizeligheid weg en zijn zeer heilzaam tegen de gal en scherpte in het bloed. Verkrijgbaar tegen den prijs van 30 cent het verzegela doosje met gebruiks» aan|wijizing. Te Middelburg bij Eischt vooral merk GROOTENDORST WACHT U VOOR NAMAAK.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 6