November-Reclame! Wij hebben eer groote sorteeri ng PULLOVERS Magazijn „De Vlijt" - J. C. MERK, Langeviele. DE FlANSCHE BAZAR. N.V. i. M. BREDÉES UITG. MIJ, te Rotterdam ia deWasci PUROL G. VAN DER KLEUN St. Nicolaas-Cadeaux. Nieuwe en Getreilde 'orgels MIJNHARDTS f 29.00 f f Prima Bedsteden, driedeelig, met schuine Peluw en twee Kussens (2-persoons) Ledikanten (2-persoons) Nachtkastjes Spiraalmatrassen, in houten raam, vanaf f Spiraal Gezondheidsmatrassen met 15 jaar garantie (geheel staal) van eenige Wollen- en Gestikte Dekens. VERKOOPHUIS GORTSTRAAT 18 f 12.50 schrijnende handen Practische cadeaux voor jongens zijn: Alles verkrijgb. met vervolgdoozen. NIEUWE TEKSTEN De Zegepraal der Overwonnene Bleten rooien PUROL e. VALK, RESTANTEN-OPRUIMING Kinderpakjes zeer nieuw 280 ct. Firma W. P. MALJERS, Markt 7 - Telefoon 557. FRANS DAMMAN, G. F. CALLENBACH te Nijkerk. f 6,- per maand. Zeeuwsche Piano-en Orgelhandel, Dcor deze maken wij bekend, dat wij heden weer ontvangen hebben onze MIDDELBURG. met Zijde be' Groote Pullovers 360, 3 Jongen werkt, Iets prachtigs voor 30, 295 cent. Kinder Pul is Pullovers 275, 260, 241 walnig geld. lovar Truitjes 195 cent. 3 cent. ZIET DE ETALAGE. Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld Namens die Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigentiaardstraat P 204. 1 N.V. J. M. BREDÉE'S BOEKH. EN UITG.-MIJ te ROTTERDAM. NOORDSTRAAT. Mecanodoozen, Stabil-IJzerconstructie, Rlchter-Steenbouwdooxen, Mata dor-Bou wdooze n GOOI UW GELD NIET WEG! De Natuurboter is veel te hoog in prijsNu is het ook uw tijd allerfijnste „DE ABDIJ" te gebruiken. Allerfijnste „DE ABDIJ" kost 30 cent per half pond en heeft dezelfde voedingswaarde als Natuurboter Neemt U eens proef? Aanbevelend, Papier- en Zakkenhandel L. Noordstraat C 42 - Middelburg. 19* Ook voorradig LEESBOEKEN, KLEURBOEKEN, PRENTENBOEKEN enz. m:- 3m en met 'lOoensdag. a.s. Ulaizena, Custacdpoedee en Jkmeetmeei Like kaopee van 2 pakken, xmtvanqt 3 pakken. Jiind&tmeei Like, k&apet van 2 bussen, ontvangt 3 bussen J! de Qmitiet d Zaan. leveren wij franco in huis legen betaling vanaf Vraagt gratis catalogus of bezoekt ons Magazijn. STUDIE-PIANO, V/- Damesdïrectoirs met wol 140, 105, 95, 69 cent. Heeren Broeken met Wol gevoerd 225, 195, 155, 129 cent. Witte Flanellen voor Hemden 50, 40, 34, 30, 19 cent. Dames-Onderjurken met wol 170, 160 cent. Heeren Borstrokken m.Wol gevoerd 225, 190, 145 cent. Theedoeken, groote maat 29, 22, 17 cent. Dames Jaeger Broeken met wol 225, 210 cent. Jongens Borstrokken met Wol gevoerd vanaf 60 cent. Geel Katoen voor Hemden 30, 27^, 22]/v 16 cent. Dames Jaeger Lijfjes met mouw 145, 135, 125 cent. Jongensbroek met Wol gevoerd 67 cent. Stoffen voor Jurken 60, 50, 45, 35, 24 cent. Dames Tricot-Lijfjes met mouw 145, 135, 125, 78 cent. Heeren Manshemden, geel katoen 140, 95 cent. Oogjes voor Luier 35, 30, 25 cent. Dames Tricot Lijfjes zonder mouw 75, 65, 59 cent. Heeren Flanellen, dubbele borst 180, 160, 135 cent. Riga Spreien 550, 490, 400, 310 cent. Dames Wollen Kousen 225, 180, 160, 130, 110 cent. Heeren Sportflanellen 210, 195, 125 cent. Onbreekbare Kachelzeitjes 89, 59 cent. Dames Wollen Spattees 275 cent. Heeren Kakhi Hemden 175, 145, 125 cent. Geruite Zijde Dassen, zeer nieuw 275 cent. Dames Flanellen Nachthemden 325, 290, 190 cent. Heeren Overhemden 275, 215, 175 cent. Peau de Peche, diverse kleuren 90 cent. Dames Hemden geel katoen 79 cent. Wollen Wiegen Dekens 195, 145 cent. Prima Fluweel met keper rug 160 cent. Dames Handschoenen 105, 90, 89, 79 cent. Witte Molton Dekens, groote maat 165, 115 cent. Kinder Directoir-Broeken vanaf 35 cent. Dames Schorten met randen 245, 175 cent. Satijn Dekens 850, 775, 690 cent. Wit Keper, 80 breed 50, 45 cent. Dames Jasschorten 290, 260 cent. Groote Wollen Dekens 975, 750, 590 cent. Kinder Onderjurken met Wol vanaf 69 cent. Dames Flanellen, zware kwaliteit 140, 120 cent. Gestreepte Pyama's, groote sorteering 34, 29, 26 cent. Wollen Kinderkousen met lange been 95 cent. Heeren Jaeger Broeken 175, 160, 98 cent. Bedrukte Fluweel, zeer nieuw 90 cent. Heeren Jaeger Borstrokken 245, 200, 160, 110 cent. Wit Katoen voor Hemden 37J/2, 32K, 22^, 19 cent. ui -r, |ER4 Dit jaar komen wij weer met een uitgebreide sorteering, nieuwe uit gaven Kerstboekjes en Prijsjes in allerlei vorm, die nu alle gereed zijn gekomen en bij eiken boekverkooper verkrijgbaar zijn. Onze verzameling Kerstboekjes en Kinderboekjes bevat nu 256 nummers die bij 10 STUKS, OOK GESORTEERD, VOOR DEN HAL VEN PRIJS worden geleverd. Een stel overdrukken van de nieuwe boekjes onder den titel Kerst klokken, bij elke Zondagsschool goed bekend, wordt weer na toezending van den ingevulden bon en 45. cent voor vergoeding der portokosten en emballage, gratis en franco toegezonden. Evenals vorig jaar bieden wij weer Kerstpakketten aan, tot zeer voordeelige opruimingsprijzen. Pakket A 38 Boekjes in plaats van 13.80 voor 4.60, pakket B 65 Boekjes in plaats van 22.65 voor 7.55. De Catalogus, ook voor andere Zondagsschool-uitgaven, als Kaartjes, Teksten, Platen en vele nieuwe artikelen, teveel om hier te noemen, is voor iedereen gratis verkrijgbaar. Heerlijke Kalfsrollade 20 cent per ons, Pekelvleesch 18 cent per ons. Ham 20 en 30 cent per ons, Ham Spek 20 cent per ons, bij AUG. WEEMAES, Gravenstraat. heeft men vaak Dit schrijnen houdt dadelijk op door Prima Runder Rookvleesch 25 ct. per ons Boterhamworst 14 ct. per ons Versche Leverworst 8 ct. per ons Hoofdkaas, zure Zult 10 ct. per ons bij AUG. WEEMAES, Gravenstraat. ZOO JUIST ONTVANGEN van NELLY TEN HAVE. z^er geschikt voor door Kathe Papke. Prijs ingenaaid 2.00 gebonden 2.75. Uitgave van G. F. Callenbach, Nijkerk. De geschiedenis speelt in de middeleeuwen en de levensverhouding der vorstelijke burcht- vróuwe, de hoofdfiguur van dezen roman, haar verbluffende beslissingen op kritieke momenten, haar moed, haar doortastendheid, zij worden alle gedragen, of liever, komen voort uit de nooit falende oerkracht van het Christendom. Dit werk verscheen als 5e deel van den 32en jaargang der Chr. Bibliotheek, waarmede deze compleet is. Complete stellen van dien jaargang worden tot aan de verschijning van het eerste deel van den volgenden jaargang nog geleverd voor 5.00 ingenaaid 8.40 gebonden. Bij postzending wordt porto extra in rekening ge bracht. Men kan zich nu reeds als abonné voor den volgenden jaargang opgeven en ontvangt dan als eerste deel het fraaie Zesde Kerstboek direct bij verschijning. Het prospectus, vermeldende het nieuwe pro gramma wordt op verzoek gezonden door den Uitgever ■cvi? -ciA' ip; Geldersche Rookworst 60 ct. per pond Plockworst 18 ct, per ons. Bloedworst 12 ct. per ons. Antwerpsche Preskop 16 ct. per ons. bij AUG. WEEMAES, Gravenstraat. aardappelen rooien en andere lai darbeid, ver oorzaakt kloven in de har.deu en rr aakt ze ruw en pijnlijk. Dit, verzacht en geneest men met Doo? 30, 60 en 90 et. VERHUISD NAAR HEERENGRACHT M 43: TIMMERMAN en METSELAAR TELEF. 416. Zaak blijft gevestigd Lombardstraat C 72, alwaar ook boodschappen worden aan gekomen. Beleefd aanbevelend. KORTE BURG A 33, MIDDELBURG. Öij ApoÜL en Drogist ej 'VJ3Ï0 TE HUUR BENEDENKAMER, KEUKEN, SLAAPKAMERTJE, 3.50, klein gezin. Adres bureau van dit blad, Te koop aangeboden een kleur bruin. PRIJS f 125,—. VAN DAMME's PIANO- EN ORGELHANDEL, Noordstraat L 187, Middelburg. Prachtige Runderlappen 60 cent per pond Rosbief lappen 70 cent per pond Rosbief 75 cent per pond Biefstuk 100 cent per pond bij AUG. WEEMAES, Gravenstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4