UITGEVEN is altijd veel gemakkelijker dan sparen VAN LOO, Paul Kaijzer's Sportspicuiaas Voor En Gros bij VAN DER HARST, Groenmarkt, Het is Uw adres Elke man van smaak! „Nieuw Engeland" „Old England" J. HOOFTMAN Jr. DE LEVERTRAAN Coöp. BROEDERBAND, Langeviele, Jacob Gatsstr. E. H. BOASSON Co. - Onder de Luifel. DRIE DAGEN Reclame Reclame Reclame tot en met Zaterdag a.s. OPRUIMING Satinet voor Schorten 29 cent per el Opruiming van een partij Lappen, Vitrage enz a 10 cent per el FIRMA B. BOUMAN, Prima blanke Zuurkool Eiken Salon Pathéfoon Firma W. P. MALJERS, Markt 7. Telefoon 557. K. P. BRUSKET, Draagt passende Kleeding RECLAME AANBIEDING Gekleurde Wol met Zijde 12 Gekleurde Indanthren Breikatoen Deze week reclame van alle soorten Leerwerk VERHAGE, Hederstraat. COGNAC is een artikel van vertrouwen! Bij ons spaart U terwijl U koopt. Per V2 blik van 1/2 K.G. f 1,25 per blikje. Lange Delft 440, Middelburg Papegaaistraat 2-3, Goes Ulsters, Winterjassen, Costumes, Regenjassen en Jekkers. PRACHTVOLLE ULSTER 12,50 tot 65 gulden. JEKKER met pluche gevoerd, ff VLASMARKT. Neemt nu proef met allerfijnste „De Abdij". H. H. F, FASTENAU, Lang© Delft. Gedurende deze dagen organiseeren wij een RECLAME-VERKOOP in alle artikelen, alsook OPRUIMIG van diverse restanten Lappen enz, alles tegen de SCHERPST CONCURREERENDSTE PRIJZEN Oemolt. Borstrokken 150 100 79 Jaeger Pantalons en Borstr. 170 140 98 Tricot Borstr. en Pantalons 169 139 98 Molton Hemden (allen thans) 189156 Jaeger Hemden (alle maten) 280 179 Zware Werksokken (*1,eendageez;) 69 39 Zeer sterke Heeren Handschoenen 119 69 Flanellen Kindercombiné's (gekleurd) 59 Kinder Nachthemdjes (flanel) 79 Fianellen Kinder Pyama's (mooie strepen 149 Opruiming Jaeger Combiné's 49 Zwarte Kinderkousen (*Jaetn10) 40 Kinderhoedjes in Fluweel enz, 69 48 Meisjes Tricot Combiné's (^ra°a°tte) 19 Dames Spattee's (reuze goedkoop) 100 Onderjurken (met wol gevoerd) 129 MaccoDirectoirs (Inkleuren) 49 Enkele stuks Wollen Jumpers 98 Flanellen Nachthemden 250 228 198 179 Zeer sterke Voilles 49 Wollen Kousen (in kleuren) 139 98 Molton Dekens (groote maat) 68 Wol met Zijde Ledikant-dekentjes 129 Fantasie Wiegendekentjes 89 2 persoons Wollen Dekens 548 Wafelhanddoeken (met franje) 19 Potdoekjes thans slechts 11 Restant Brabants Bont 15 cent per el DAMES REGENMANTELS WOLLEN KINDERMUTSJES 298 39 0,18 Bébé Broekjes (extra prijs) Mantelstof, prima wol, 1,40 c M. breed 1,00 per el Huis van Ongeregelde Goederen Langedelft - - Middelburg Moeders Drogisterij L. JANSF, Noordstr. prima Radio. Een Damesfiets rieten Wieg J. Roskam, Vlasmarkt U zelf kunt het alcohol-gehalte niet bepalen Laat U onze COGNAC gerust onderzoeken Voor volle alcohol-gehalte staan wij U borg! Onze prijzen zijn laag, onze kwaliteiten prima! Aanbevelend, maar oordeelkundig uitgeven van geld is veel moeilijker, omdat men dik wijls te vlug en daardoor te veel uitgeeft vooral bij het koopen van uw kleeding. Onze kwaliteiten zijn BETER onze prijzen veel LAGER. Reclame Ratiné Ulster, deze is schitterend 27,50 Schitterende Velour-Ulster, (Bois de Rose en Lido Bleu) 42,50 35,00 Mooie Wollen Fantasie Ulster, moderne ruiten 26,75 Jonge Heeren Ulsters (16 jaar) Kinder Ulsters (6 jaar) Ratiné Kinderjekkers Ratiné Meisjesjekkers Heeren Jekkers, mooie tinten met Sealskin gevoerd 18,00 8,75 13,00 12,50 13,75 10,75 5,75 4,25 7,25 30,00 22,75 Korte Noordstraat E 3, Middelburg. VRAAGT UWEN WINKELIER in kwaliteit vooraan, In prijs billijk. OVERAL VERKRIJGBAAR. koopt zijn KLEEDING in de meest VERTROUWDE Kledingmagazijnen OF Slechts daar vindt U de grootste sorteering en de nieuwste en smaakvolle modellen in van prima Velourstoffan en Ie klasse kleermakerswerk van prima lodenstof f 12,50- Ziet vooral onze Etalages en U bent overtuigd, dat onze kleeding aan de spits staat. Er is wel goedkooper, maar niet beter Het beste is voor onze kinderen niet te goed uit de Drogisterij SCHULTE THIEME, in het Huis met de Roode Pilaren handhaaft haar repu tatie als de beste. Prijs per flacon 50 cent met 15 cènt staangeld voor dé flesch. VEEL TE DUUR IS DE NATUURBOTER! Deze is gemaakt van de fijnste' vetten en vervangt Natuurboter volkomenPrijs per half pond 30 cent. Steeds versch verkrijgbaarbaar bij SLECHTS EEN WEEK GELDIG. Contant zonder korting Knotten 50 gram 37 Cent per knot Knotten 100 gram 33 Gent per knot ZIE ETALAGE! LET OP!!! ZIE ETALAGE! waaronder een partij Kinder- en Damestasschen voor ongeloofelijk lage prijzen. ZIE ETALAGE. voor alle vooraanstaande merken PATHÉFOONS en PLATEN. Keuze uit 2000 Platen, alle Electrische opnamen, van de kleinste tot de grootste Artisten. Engelsche Kinderplaatjes 35 en 75 cent per stuk, Hollandsche Kinderplaatjes met tekst 40 cent. Kindergramafooh en Koffers, Het beste en goedkoopste, ook op termijnbetaling. Aanbevelend, LANGEDELFT B 118. MUZIEKHANDEL. van goede Stoffen en degelijke bewerking. Natuurlijk treft U deze niet in de Confec tie, daarom raden wij U, bestelt een Win- .i i terjas of Wintercostuum naar maat bij Wij zullen U naar genoegen bedienen en U de nieuwste stoffen toonen. Wij hebben zeer aardige Winterjassen, Ulsters en Demisaisons naar maat vanaf 38.Let j' vooral op onze schitterende coupe en be werking, ook in de betere genre hebben wij grooten uitzoek. t Mooie Goudreinetten 10 K.G. 1.50. Bellefleurs 10 K.G. 1.00. Groninger Kroon 10 K.G, 1.00, Zoete Armgaard 10 K.G. 1.00. Stoofperen 4 K.G. a 25 cent. Smeltappelen 5 K.G. a 25 cent. Dat is zeer goedkoop. J. ROSKAM, Vlasmarkt. Laat UW RADIOTOESTEL VAKKUN DIG OMBOUWEN, ook Reparatiën. Conditiën billijk. A. WILDSCHUT, Radiomonteur, Acculaadstation. Bagijnhof 169. Hebt U voor Uw kinderen Levertraan noodig, gebruikt dan de beste en fijnste LOFEDINSCHE TRAAN VAN TEN DOESCHATE, ZWOLLE. Deze is billijk in prijs, heeft weinig onaan genaams in den smaak en wordt aanbevo len door Proff, Wevers Bettink te Utrecht en vele Doctoren. Verkrijgbaar met Kast te koop. Adres J. van Kleven, Volderijstraat M 109. TE KOOP 1 gebruikte SALAMANDERKACHEL en 1 vierkante EMMERKACHEL MET PLAAT en 1 OPEN HAARD bij J. C. BOUWENS, Mr. Smid. W agenaarstraat. TE KOOP Adres bureau van dit blad. TE KOOP Adres bureau van dit blad. EIGEN INMAAK. Prima Blanke Zuurkool 11 cent per K.G. Snijboonen 18 cent per pond. Uitgewogen Spinazie 16 cent per pond. Alle soorten Busgroenten. Prima, Bij afname van 10 blik 5 cent per blik goedkooper. J. ROSKAM, Vlasmarkt. Overname moderne prijs 3.—. Adres Veersche Singel S 140. DOET UW VOORDEEL. Koopt aan de wagen of in den winkel van de CONCURRENT. Over prijs en kwaliteit bent u content. HET BESTE EN GOEDKOOPSTE ADRES, Prachtige Gemoffelde Insluithaarden vanaf 56 gulden. Alle soorten Groene en Wijn- roode Vulkachels, Ronde- en Achtkante Emmerkachels vanaf 18.50. Groote sor teering Kaehelplaatjes en Koolkitten. Alle nieuwe Kachels bij mij gekocht worden gratis geplaatst, J. C. BOUWENS, Mr. Smid. Wagenaarstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2