izmk bom s mm Dim m Zaterdagmiddag 16 November om 4 uur rao het Magazijn „BOS" „CARABA" Eau de Cologne's en „DOBBELMAN'S Zeepen. K* It* IS 11 IS is is is IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IWI kt* Peperduur is de Boter! F.SANDIJCKJr. oor het inzeepen PU ROL Een Insluithaard Magazijn „De Zwaluw." Eerste Blad. Ls Baurdoux, Noordstraat C 17 - Middelburg. Elke kooper ter kennismaking een CADEAU. Let wel op het Adres! DRUKWERK. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN ^jmSEVERSMJlTTO Ingezonden Mededeelingen. p 105 5n RugpijnNieren Pillen' WAT IS Vlasmarkt K150 - Middelburg jWT je ADRES in: Speelgoederen, Luxe Verlichtings- en Huishoudelijke Artikelen enz. Galanteriën, Lederwaren, Souvenir's Kinderwagens enz. Zie Etalage. Zie Etalage. la ALLERFIJNSTE „DE ABDIJ kost per half pond 30 centI RIEM-VIS VOGELZADEN Fa J. M. VAN HEUSDEN. DOOZEN POSTPAPIER, Jongens-en Meisjesboeken KLEURBOEKEN, KALENDERS, VULPENHOUDERS. Werkmanswoning Beste 7i Studieviool Heden ontvangen HOfcST- Bij W. ROOSE, Stalhouder LLl Fa LITTOOIJ OLTHOFF, Voor de Jeugd. Versterk uw Nieren! bij PAUL VAN SLUIJS Co., Advertentlën. Ruime sorteering Ook verkrijgbaar de welbekende BB Het is ook uw Belang nu proef te nemen met die de DURE Natuurboter volkomen vervangt Allerfijnste ,,DE ABDIJ" is gemaakt van de beste vetten enz en heeft dezelfde voedings waarde als NATUURBOTER Bij allerfijnste „DE ABDIJ" blijft kwaliteit hoofdzaak de Cadeaux bijzaak. VRAAGT ZE UWEN WINKELIER EN LET OP HET MERK „DE ABDIJ" OP IEDER PAKJE! KORTEDELFT 1. Groote sorteering - ALLES AAN LAGE PRIJZEN. - ZIE ONZE ETALAGES. mm EEN 6QED ADRES VOOR ALLE SOORTEN MIDDELBURG MM Sssitiek dringt in de spieren en verdrijft de pijn na enkele inwrijvingen. Bil apothekers en drogisten verkrijgbaar ANTWOORDEN Nos. 89-92. No. 89. Stoel leus, stout, tule is Toulouse. No. 90. In Zuid-Holland1, want daar ligt Moordrecht. N10. 91. Hamburg; Homburg. No. 92. Grootimoeder, Grootmoeder RAADSELS. No. 93. Wat kan in ons land soms in den winter gezien wforden en groeit als een koestaart naar beneden No. 94. Mijln geheel noemt een stad in Griekenland len bestaat uit 8 letters. 7, 8, 3, beteekent koud, vochtig. 1, 3, 6, 7 is een ander wloord voor modder. 1, 12, 3, j4, 5 is een vertrek. 2, [3, 5, 2 is een meisjesnaam. Een 3, 2, 5, 1 is een wapen. No. 95. Maak een Koninkrijk in Azië van Faan Tig Hans. No. 96. Een bergplaats en de helft van een bloem vormen samlen een boom soort. t De lucifersstad. Dat is Fidaholm in Zweden in de nabij heid van Skara. De 3000 inwoners van dit plaatsje leven bijna uitsluitend van lucifers, d.w.z. van de opbrengst van de lucifers. De „Vulkan" heet de fabriek en dat is de grootste der wereld. Jaarlijks worden daar 17.000 kub. Me ter hout verbruikt en dagelijks vervaardigt men daar 200 millioen lucifers en per jaar 73 milliard. In het geheel zijn er 300 elec- trische machines bezig lucifersstokjes te fabriceeren, de doosjes te vormen en te plakken. Alleen het gewicht van de eti ketten, die op de doosjes geplakt worden bedraagt 124.000 K.G. en voor het plak ken is 18.000 K.G. lijm noodig. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Lederen Riem, Grijze Kinderhand schoen, Twee Sleutels aan touwtje, Brui ne Handschoen, Portem. inh. Spiegeltje, Jongenspet, Stormlamp, Signaalfluit, Lees boek en Schrift, Zwarte Haarstrik, Kos teloos Belastingmerk. b. Bij ingezetenen Sjaal, M. Roth, Wa genplein Q 123 Zilveren Medaille, J. Me- liefste, Ritthem 59 Blauwe Jongensjas inh. Rijwielplaatje, Smolders, Vlasmarkt K 151; Bos Sleutels, C. J. v. Liere, Segeerssingel V 59aKinderhandschoen, Tange, Zus terstraat I 201 Lakbandje, Jo Geldof, Bo- gardstraat D 55 Bruine Kinderport. met inh., Moeliker, Volderijlaagte M 75a Duimstok, J. Adamse, Sleperssingel Q 188; Huissleutel, J. Mesu, Lange Breestraat O 179 Rozenkrans, W. Willems, Lange Breestraat O 151 Zwarte Heerenport. m. inh., B. Meijers, Breeweg 't Zand D 152 Gele Handschoen, De Koning, Vliss. Wa genplein P 7 Bruin Damestaschje met in houd, L. Zwigtman, Leliestraat S 151 Dameshandschoen, J. v. d. Hiele, Lange Singelstraat N 202 Groote Schaar, Hondsmerk, Nieuwe Haven I 109 Horlo ge met Ketting, J. Clement, 't Zand D 132; Electr. Zaklantaarn, L. Faber, 't Zand D 33 Zwarte Port. met inh., P. Dingemanse, Looierssingel Q 248 Ketting met plaatje waarop staat Melk, A. v= d. Broek, Wal A 5 Twee Broekspijpen oliepak, Mol, Vlissingsch Wagenplein Q 119; Punten slijper, J. Wattez, Korte Delft F 26 Doos Sigaretten, J. Vermeulen, Bellinkstraat G 170; Witte Zakdoek, J. Wondergem, Nieuwepoortstraat P 246. Inlichtingen aan het bureau van Politie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 412 November. ONDERTROUWD: F. H. Cosijn, 23 j. en C. P. de Graaf, 21 j. W. Gideonse, 35 j. en P. M. Boone, 24 j. J. W. Jan sen van Rosendaal, 23 j. en J. Klap, 18 j. G. P. de Mik, 27 j. en H. K. Bosdijk, 24 j. GETROUWD J. F. Hekelaar, 30 j. en C. W. C. van Woerkens, 26 j. J. Ver- hage, 63 j. en J. Blok, 57 j. BEVALLEN: J. S. Vermeulen, geb. Meerman, d. A. Roose, geb. de Rijke, d. J. Goeman, geb. Bongers, d. C. v. Vlaan deren, geb. Malipaard, d. OVERLEDEN: P. C. van Dijk, 85 j. geh. met H. P. J. Vetter A. M. Verbeek, 52 j., geh. met J. J. Drioel A. F. Salomé, 71 j. geh. met J. Sanderse A. Vogelen zang, ongeh. z. Maak uw leven weder tot een lust! Pijn in de lendenen, die urine- stoornissen, dat vermoeid, zenuwachtig en afgemat gevoel, die hoofdpijn en duizeligheid, zij kunnen aan nierzwakte te wijten zijn. Wordt weer flink en wel door het gébruik van Foster's "Rugpijn Nie ren Pillen. Dit betrouwbaar niermid del kan aan overwerkte nieren blijkens de ervaring van zoovelen juist die hulp verschaffen, welke zij noodig hebben en haar bijstaan om het bloed te zuiveren van de erin voorkomende onzuiverheden, die uw kwalen ver oorzaken. Begin nog heden met het gebruik. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail Prachtig Blank Graskalfvleesch. Carbonade 50 cent per pond. Lappen 70 cent per pond. Stukjes 80 cent per pond. bij AUG. WEEMAES, Gravenstraat. Vitawin? Eene geneeskrachtige ZOETE SPAAN- SCHE WIJN der firma H. B. de Beer, bevattende alle Vitaminen voor slechts 1.30. Uitstekend voor zieken, zwakken en her stellenden. Verkrijgbaar bij de Agent en bij alle Winkeliers. WEDERVERKOOPERS RABAT. DirectieA. W. JANSEN J. T. v. d. MEER. MIDDELBURG OOSTBURG. Maatschappelijk kapitaal 500.000.Geheel geplaatst en volgestort. AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN, VERZILVERT COUPONS EN LOSSINGEN, KOOPT EN VERKOOPT VREEMDE GELDEN, NEEMT GELDEN IN DEPOSITO: met 1 dag opzegging3j^ pCt. met 1 maand opzegging3% pCt. met 3 maanden opzegging4 pCt. met 1 jaar opzegging 4J/£ pCt. KINDERSPELEN, VLECHTEN, BORDUREN, MOSAIK, KLEIARBEID, DOOSJES KINDERPOST, POSTPAPIER, JONGENS- EN MEISJESBOEKEN, KINDERWERKJES, VULPENHOUDERS. ALGEMEENE BOEKHANDEL, LANGE BURG 95. OPENING 1H ia "T ;V - 'Lr- -v Allerfijnste „DE ABDJJ" i IN DE TWAALF UREN. WIE ZIJN VOGELS GEZOND EN OPGEWEKT WENSCHT TE HOU DEN, GEEFT HUN RIEM-VIS V O G E L.Z ADEN. TE KOOP OF TE HUUR EEN aan Segeerssingel V 83. Adres Werf straat 160. ST. NICOLAAS die alles weet En zelfs het kleinste niet vergeet, Zendt U met de meeste spoed Naar VAN DER SLIKKE, Langeviele, Waar je wezen moet. V Al» gij U moeilijk 6cheert omdal Uw huid gauw 6tuk gaat en pijn doet. dan kunt gij dit geheel voorkomen. Indien gij vóór het inzeepen de huid ev%p Inwrijft met slechts een vyeinlg Nergens vindt men zoo groote keuze THEEKASTEN EN THEEMEUBELS. Lage prijzen. Prima werk. Komt U eens kijken. Erven J. Gabriëlse o. h. Postkantoor. (Jaarsma) te koop. Adres Bouwens, Wagenaarstraat. TE KOOP Adres Korte Delft Gil. Fijne Fondant Borstplaat per ons 10 cent Gebroken Borstplaat per ons 12 cent. Suikerbeestjes, groot en klein, per ons 9 ct. Gedecoreerde Beestjes per ons 10 cent. Chocoladcbeestjes per ons 15 cent Extra fijn wit gesuikerd ST. NICOLAAS. Zeer lekker van smaak. Voor slechts 10 cent per ons. Bruin Speculaas per ons 810 cent. Verkade's Speculaas per ons 10 cent. Extra Fijn Speculaas per ons 14 cent. Ook hebben wij Bruin Speculaas per x/2 pond 16 cent. Het zoo gunstig bekende TAAI-TAAI hebben wij weer voorhanden, Groote en Kleine Poppen en Figuren per pond 32 cent. V^XeVterx. kost het rijden naar Stadhuis, coupé en twee volgrijtuigen, 7.50. Ondergeteeken- de komt niet vragen, dus laat de familie vrij, waar ze wil rijden. ELECTRISCHE DRUKKERIJ II'

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1