DE FRANSCHE BAZAB. SCHULTE THIEME, öi UTRICI A's i JCé, dat zijn koopjes! Onze November-Aanbieding HEEREN ULSTERS Ook voor uw Jongens het beste! I.95 4.95 Kinderwagenhuis Magazijn „De Zwaluw" PUROL |oör het inzeepen PUROL Jao° »\«e een LOOPJONGEN. Jongen gevraagd. KACHELBORSTELS en KACHELVEGERTJES n g Farine Lactée g J. D. JENS, Firma C. L. HENDRIKSE, 95 D. C. Bouwense et t n Wilt U werkelijk goed gekleed gaan? „n prima nMding - Jassen 'f steeds ze/ruMur- tajjfetten Jimve schnafe h 'huid Wil Kruis Nette Meisjes GOEDKOOP EN VAKKUNDIG BEWERKTI NAAR DOKTERS RECEPT MIDDELBURG-VLISSINGEN De DROGISTERIJ HHnSSBHnMHBHBBHaHHBHHHflBHHBg flflflflflflflflBflflflflflflflflflflflflflflBflflflfl buitengewoon lage prijzen en ongeëvenaarde verscheidenheid 75 12 50 14.95 19.75 25.50 9. 50 33.75 38.00 42,50 49.50 Lange Noordstraat C 22-24 - naast R.K. kerk - Middelburg Korte Delft F 25. Alle wagens met volle garantie. Heden ontvangen: No. 238 Twee Pakhuizen met Erf IlV i)oop hunne snelle, ^ede< .A0<V fee* e*' Orogisterij SCHULTE THIEME e©n Jongen, nette Jongen, Nette Jongen. Nette Loopjongen of net Loopmeisje Net Meisje Dagmeisje. Dienstbode, Flinke Dagdienstbode Dagmeisje. Net Dagmeisje Dagmeisje Net Dagmeisje Een net Dagmeisje Net Dagmeisje net Dagmeisje. Tweede Meisje. C. HUIJSMAN, LangeGeere K 250 Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN IS GOED GESORTEERD IN EENVOUDIGE EN LUXE SOORTEN. IJifSnlv^. GETROKKEN MET KOPERDRAAD, 75 - 56 - 95 - 80 ZEER STEVIGE BORSTEL MET DE HAND GETROKKEN 1.05 - 1.10 - 1-20. MACHINAAL 28 - 38 - 45. KORTE EN LANGE STEEL COCOS 27 - 30 - 48, GEMENGD 35 - 40, HAAR 42 - 50 - 60. ZEER MOOI GELAKT 95 - 1.05 - 1.40. Wij maken gaarne een ZICHTZENDING voor U klaar. Ook van ander BORSTELWERK, SPONSEN en ZEEMEN. Bronchitis en Kinkhoest ia H JIJ bevat alle bestanddeelen van melk en 5 gemouten bloem in sterk geconcen- gjj treerden vorm en is daarom een uit- 3 stekend zuigelingenvoedsel. B 0 Prijs per bus Inh. 350 gram f 0.90. verdient de volle belangstelling van ieder, die goed en modern gekleed wil gaan, maar toch geen onnoodig geld wil uitgeven Dank zij onze zult U daar gemakkelijk in slagen. Doet Uw voordeel Mooie FLAUSCHSTOFFEN, met moderne ruit, royaal model slechts Onze KWALITEITSSERIE, effen tinten of chique ruitdessins met aangeweven rug, slechts Aardige MARINE-JEKKERS, geboord en ongehoord, mooie ratiné, geheel gevoerd Heerlijk warme ULSTERS van prima wollen stoffen, leuke modellen en kleuren, geheel gevoerd Onze Collecties EEN LUST OM TE ZIEN Enorme sorteering, de aller nieuwste modellen en kleuren, vanaf de GOED KOOPSTE tot de FIJNSTE UITVOERING. zonder weerga de<* v*<- 5* gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. Alle soorten KLOMPEN. Borstelwerk, Bezems, Dweilen, Vegers, Zeemen, Sponzen, Kastpapier. GEEFT UW ADVERTENTIES TER PLAATSING AAN HET ADVERTENTIEBUREAU VAN LITT0OIJ ft O.LTH0FF MIDDELBURG. j LANGEDELFT 34 BELLAMyPARK 38 v-- i I myili i- t- - -ri* I". I 1 1 Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaardstraat P 204. flfyfniiin"5 Mlilllli uKMfllMI -l IOI l5.».T.'/>K'%RBte^ éV'. l O SirOOP perflesch 1 guld«n Bonbons per doos 60cent Bij Apoth. en Drogisten g Alleen en uitsluitend depot Nutricia voor Middelburg SEGEERSTRAAT H 72. Tel. 185. Steeds meer profiteeren Jn 'f dragen winnen erkoophuis Amerikaan, '"-oUcaJmeeren en wonden gesterkt doorl Buisje 75ct Bij Apoth en Drogisten I Fijne Fondant Borstplaat per ons 10 cent Room Fondant Borstplaat per ons 12 cent Suikerbeestjes per ons 9 cent Chocoladebeestjes per ons 15 cent Extra fijn wit gesuikerd ST. NICOLAAS. Zeer lekker van smaak. Voor slechts 10 cent per ons. Bruin Speculaas per ons 810 cent. .f Verkade's Speculaas per ons 10 cent. Extra Fijn Speculaas per ons 14 cent, CHOCOLADE-FIGUREN 4 VOOR EEN DUBBELTJE. jC. en springende lippen Doo» 30-60. Tube 80 ct. Bij Apoth. co Drogisten Net ruim Bovenhuis te huur. Vrije op gang. 4.per week. Inl. Seisbolwerk M 208. Een telefoontje pp Woensdagmorgen maakt het mogelijk, diat door middel van „De Faam" geheel Middelbürg en Walcheren weet wat U. adverteert. te huur, resp. 50 en 90 M2 in het centrum der stad, waarvan één zeer geschikt voor Werkplaats. Adres bureau van dit blad. HALLO HALLOHALLO Bij ROSKAM op de Lange Burg Bil geven ze de Appelen weg. 4 of 5 Kilo Hand- en Smeltappeis a 25 ct., Ponsperen 4 Kilo 25 ct., Prachtige Blauwe Druiven 35, 40 en 50 ct. per pond. Ruim voorzien van Rijpe Peren, Fijffes Bananen 25 ct. per pond enz. V Als gij U moeilijk scheert omdat Uw huid gauw stuk gaat en pijn doet. dan kunt gij dit geheel voorkomen, indien gij vóór het inzeepen de huid even inwrijft met slechts een weinig i gevflurlccze wevhing i/a «fe Kondcrb<trè pecdera van bef V,"0 !&fl .o*' e* •qo' u yaa fit COOP. „DE BROEDERBAND" U.A. vraagt niet ouder dan 16 jaar, goed kunnende fietsen. Zich melden Donderdagavond van 67 uur Winkel Langeviele. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een goed kunnende fietsen. Leeftijd 17 a 18 jaar. Bij gebleken geschiktheid loon 8. per week. Adres T. Kars v.h. Fa. Rekkers. GEVRAAGD Adres Bakkerij Coumou, Vlasmarkt. Voor de Behangerij en Stoffeerderij een Adres JOH. A. JULIANUS, Langeviele K 211. gevraagd. Aanvangsalaris 2.50. Aders Firma Jacq. Frank, Langedelft. Gevraagd voor direct voor de morgenuren. Adres Lange Noordstraat L 187. Met 1 December gevraagd net Niet beneden 16 jaar. Geen wasch. Zondags vrij. Adres Drogisterij L. Janse, Hoek Hofplein Mevrouw Fagginger Auer, Abdijpoort, vraagt tegen 1 December eene v.g.g.v. gevraagd met December. Adres Mej. Schut, Vlasmarkt L 8. Gevraagd een net Adres Mevr. Schout, Houtkade 112. gevraagd, niet beneden 16 jaar. 's Zondags vrij. Adres C. Joziasse, Breestraat O 152. Terstond een gevraagd van 8 tot 4 uur (Zondags vrij). Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD Adres C. Volmer, Markt L 5. gevraagd, niet beneden de 15 jaar. Adres C. van der Kleijn, Heerengracht 43b gevraagd. Adres St. Pieterstraat A 65. Gevraagd een Adres Veersche Singel 85a. Mevr. Weijl, Dam N 19, vraagt zoo spoedig mogelijk een flink Zich aan te melden 's avonds na 7 uur. HEDEN ONTVANGEN Potjes Zure Haring en Mosselen. Busjes Zalm, Busjes Leverpastei. Spliterwten, Kookerwten, Kogelboonen. WIT EN BRUIN SPECULAAS. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Bruinkolen, Turf, Kachelhout.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4