K E N N E M E R F. MALJERS ZOON, WEG JIJ lAsJÉrcllers Onze Kwaliteits-Serie Blauw Ratiné-Ulsters Onze Reclame-Ratiné PJ. de Toonzaal der Fl, I. li jilii Jf„ L, WINTERMANTELS, BONTMANTELS en JAPONNEN Warmwaterkruiken SCHULTE&THIEME, I MUZIEK ZUURKOOL Hebt U in de „KLEINE WINST" ZUURKOOL FIJNE LEDERWAREN VAN BOVEN's BRILLEN 50ste Jaardag H. M. de Koningin Smokertjes GHR. BESTUREN BONO f225 Nieuw Orgel f225 Piano- en Orgelhandel, Groenten raken schaarscher! f 27.50. HERINNERING. DAMESTASSCHEN Firma F. 3. DEN BOER Buurtcommissies behoort tot de weinigen die nog niet probeerden f 18.-- tot f 25.- f 29.-- tot f 45.-- a f 35.-- JAN JAARSMA, TIBER, BODIN, :- ETNA, JUNO, SURDIAC, -: duurzaamheid en gering brandstofverbruik. ij L. Delft, één kwaliteit - DE BESTE - „De Weefsloel" F1JNHARDHOUTHANDEL DE PLAA, Langeviele WAT IS Sigaren- en Sigarettenkokers, Actentasschen, Portefeuilles, Portemonnaies MINDER KOSTEN MEER VOLDOENING f 6.-- per maand. Vraagt Uwen Winkelier BUSGROtNTEN merk: Deze soort munt uit door prima kwaliteit, lagen prijs en frissche verpakking Uitsluitend voor engros bij Vllssingschestraat 58. Door onze zeer geringe exploi tatiekosten en vakkundige inkoo- pen zijn wij in staat tegen de BETERE ZAKEN SCHERP te concurreeren. Uitsluitend het betere genre en DAARIN veel voordeeliger DAT is onze kracht en de oorzaak van onzen gestadigen vooruitgang. in moderne kleuren, goed model en degelijk afgewerkt de beste VELOURS, prima maatwerk die wij ALLEN garandeeren voor kleurecht vanaf is eenStandaaard-artikel geworden Aanbevelend, Giststr. 180/196, Middelburg. Standaard-Fabrieken voor HAARDEN en KACHELS: garandeeren U Met onderdeelen, tevens later GEEN misère. Diverse modellen met fl roote r en kleiner warmtevermogen, in heeft groote sorteering in keurige IN ALLE PRIJZEN. GUMMI DROGISTERIJ Hst aangewezen adres voor Langeviele K 405 MID D ELBURG VOORRADIG: RUIM lOOO M2 TRIPLEX A. C. JULIANUS - Langeviele K 217-218 PIANO'S, HUIS EN ZAAL-ORGELS VAN DAMME'S iets noodig in Wollen- of Gestikte Dekens, Jongens jasjes, Ratiné Jongens- en Meisjes Jekkertjes, Regen jassan, Winterjassen, Jon gens- en Meisjes Pullovers Die kunt U voor spotprijzen bekomen in prachtkwaliteit Varkensmarkt - hoek Hoogstraat. KOOPT OPTICIEN T/O POSTKANTOOR. Practisohe kaarten voor wekelljksche en maan* delijksche betaling zijn verkrijgbaar bij drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF. Viasmarkt K150 - Middelburg 7 CENT. ZIE ETALAGE. Sigarenmagazijn „In de Twaalf Uren", J. F. v. d. PUTTE, Lange Delft 117. MIDDELBURG. Kaarten voor de LEZINGEN van het Natuurkundig Gezelschap kunnen dcor de leden der aangesloten af- deelingen worden aangevraagd bij dan Secretaris A. S. BOONE, Jodengang 227a. in zeer fraaie kast, verschillende registers, prima Duitsch merk. Levering franco met 5 j. garantie. Betaliing desgewenscht met ZEEUWSCHE Korte Burg A 33, - Middelburg. v::i' xrsfimm Een oud-Coupeur beveelt zich beleefd aan als KLEERMAKER voor alle voor komende werkzaamheden in dat vak. I. L. STROOBAND, 'T ZAND D 190. Wfl kunnen U vele maten laten zien, doch slechts IN HET HUIS MET DE - ROODE PILAREN - DAMES Naar Kappers behoeft U niet te zoe ken, wel naar een GOED ADRES. Pro beert U eens bij JOH. JEELOF, Lange Noordstraat (boven). Luiermanduitzetten, Wiegen, Kinderledikantjes, Baby-artikelen, Kinderkleeding, Dames- Handwerken, Wol Sajet, Dames- en Kinderkousen, Spattees, Handschoenen. Eiken 1 en 2 zijdig, Okoume, Berken, Elzen. CA WIT EN CUBA TRIPLEX EN MULTIPLEX. Okoflme Muurplaten. Groote voorraad EIKENHOUT. SATIJNNOTENHOUT. Prima kwaliteit Lage prjjzen. MIDDELBURG. Steeds voorradigElectrische-, Carbid- en Zaklantaarns, Handbeschermers, Spat- lappen. Voorts alle Rijwiel-Onderdeelen. Aanbevelend, H. PEUTE, Nieuwstraat, Middelburg. (Nieuwe en Gebruikte) Stemmen - Repareeren Verhuren - Inruilen Vakkundige garantie Piano- en Orgelhandel Middelburg Lange Noordstraat L 187 bij het Stadhuis Slagerij LION COHEN, Varkensmarkt. AFSLAG prima m. en v. Runderlappen 60 at., Rollade en Stukjes 65 ct., Roast- beef 75 ct., Gehakt 55 ct., alles per pond. Ook puik Schapenvleesch. (Eigen inmaak.) P. DE RIJKE BRAKSTRAAT. Vitawin? Eenegeneeskrachtige ZOETE SPAAN- SCHE WIJN der firma H. B. de Beer, bevattende alle Vitaminen voor slechts 1.30. Uitstekend voor zieken, zwakken en her stellenden. Verkrijgbaar bij de Agent DE NIEUWSTE in diverse modekleuren met en zonder patentsluiting. en bij alle Winkeliers. WEDERVERKOOPERS RABAT.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3