ruime Bovenwoning. W. J. SIES, Morgen Donderdag Reclame-Aanbieding Huis van Ongeregelde Goederen Lange Delft 120 FIRMA BOÜMAN, Nieuwe en Gebruikte ORGELS en PIANO'S flinke Verkoopers, Verkoophuis mat 18, ü'lurg. I Verkade's artikelen Van Nelle's artikelen Droste's artikelen BanketWed. Doesburg, Amsterdam Banket „De Onderneming" A'dam DEKENS Heeft U onze schitterende sorteering PULLOVERS TRUIEN en TRUIPAKJES reeds gezien? M. VAN LOO, K. Noordstraat KINDERWAGENS D. C. Bouwense, Magazijn „De Zwaluw" Nieuwe Zakjes Krenten, Prachtig Orgel zenuwachtig Bovenwoning te Huur. SPATTE E'S Een flinke Jongen netten Loopjongen. Pakmeisjes gevraagd. E. H. Boasson Co. en E. H. Boasson Co. Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel Firma P. DE GRUIJTER Zn. SILDON ZUURKOOL en ZUURKOOL is twee Poppenwagens H. H. v. 't Westende, Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, overspannen E. H. Boasson Co. E. H. Boasson Co. u ALLEEN BIJ ONSn DRUKKERIJ „DE LANGE IAN" (Naast bet Postkantoor]. F- SANDIJCK'S „VIT A M I N" /tynftandts 'z&nu/urr taJsSett&n F. MALJERS Zn. Nette Meisjes Zit-Slaapkamer voorheen FIRMA H. SPAAN, A. WILLEMSEN, (Wol gevoerd) Dames Directoirs Kinder Directoirs Dames Combine's Kinder Combiné's Heeren Broeken en Borstrokken Zware Werkmanssokken Wit Flanel, (mooie kwaliteit) Oekleurd Flanel, (alle kleuren) Wafelhanddoek, alleen Donderdag 0,69 0,29 1,29 0,44 0,89 0,39 0,21 0,26 0,17 LEESBIBLIOTHEEK B B B B O B e v.h. FLIPSE, Wal. Mignon Schrijfmachine. Prima Bedstellen Prima Houten Ledikanten Zware Nachtkastjes Gezondheids Spiraal-Matras F. MALJERS ZOON, Middelburg. Tel. 320 |l E H. BOASSON Co., onder de Luifel 5% KORTING A CONTANT. J. LEIJNSE, Heden ontvangen: St. Nicolaas TAAI-TAAI, een Huis-Alleen, H.H. Winkeliers en Bakkers. F. Maljers Zoon, WinterrijwieistaHing, een Kinderwagen Promenadewagentje een HAARD, Klein Huisorgel. H. H. WINKELIERS!! Vernikkelen Nieuwe Koffer. Jongen gevraagd Een Meisje Werkster gevraagd. een Dagdienstbode net Meisje een Dienstmeisje net Werkmeisje Binnenmeisje, nette Dienstbode, Net Dagmeisje Bevraagd een net Meisje eene Dienstbode, Net Meisje (onder de Luifel) Bedrukt FLUWEEL en FLANELLET 28 cent per pond. MINDERHOUD, Nieuwst,raat. ianHsnaaHHHHE^nnBHB&n»m»m3! B B H B B B B B B B Deze Pakketten vliegen dan ook weg Nog slecht® enkele dagen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBj fl B B B ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. O O B KORTE DELFT G 1. Onderstaande BOEKEN zijn deze week verschenen en VINDT U IN ONZE BIBLIOTHEEK Ruby Ayres HAAR KLEINE JONGEN Ruby Ayres GELUKSKINDEREN v. NesUilkens MARETAKKEN Melis Stoke ZOUT WATERLTEFDE Alma de Mea MAN EN VROUW Ethel Dell WEDLOOP MET HINDERNISSEN (onder de Luifel) JAEGER TRICOT ONDERGOED aan zeer lage prijzen. Betaling op zeer gemakkelijke voorwaarden. Levering franGO met schriftelijke garantie. Korte Burg A 33, MIDDELBURG. Te Koop een Pathéfoon met Piaten. Ook Platen afzonderlijk. vraagt eenigs voor Walcheren en Zuid-Beveland. Persoonlijke aan melding a.s. Vrijdag tusschen IZ-IV2 uur, Lange Delft, Middelburg. Eventueel» schriftelijke sollicitaties ook aan voornoemd adres. 3-deelig met schuine Peluws en kussen f 24,00 Pitch-Pine f 6,60 Eiken of Pitch-Pinef 5,69 met 15 jaar garantie f 10,50 Zie onze sorteering WOLLEN en GESTIKTE DEKENS. zijn voor H.H Winkeliers verkrijgbaar aan Fabrieksprijzen bij de ALLEEN-GROSSIERS MOOI EN VOORDEELIG IS DE WASCHECHTE WOL MET KUNSTZIJDE DEKEN Dit was reeds jaren een succes-artikel en daarbij zijn deze bijzonder voordeelig en ijzersterk Komt met uw kinderen eens passen. Wij hebben een enorme sorteering en in alle prijzen. Makreel, Harderwijkers, Bokking en Engelsche Kippers, Ingemaakte Haringen en Mossels. Noordstraat C 33. maar dat die bekende licht aangezuurde Kool bjj LEINSE er weer is, vindt men toch 't fijnst. Aanbevelend, NIEUW MIDDELBURG. MERK „VENUS" Prachtsorteerlng vanaf de allergoedkoopste tot de fijnste uitvoering I SCHITTERENDE SORTEERING allen met Gummi-banden, alle kleuren, alle maten vanaf f 7,45. Reclameprijs! Kortedelft G 3 en F 25. P. S Alle dagen ontvangen wij de nieuwste artikelen op elk gebied voor bet St. Nicolaas Feest. Gebruik hf (onder de Luifel) gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. (onder de Luifel) GEMOLTONNEERD ONDERGOED TE HUUR Adres bureau van dit blad. Een Juffrouw, op leeftijd, vraagt met eenvoudig pension. Brieven met prijsopgaaf onder letter C bureau van dit blad. Het beste en voordeeligst en grootst ge sorteerde adres in Huishoudelijke, Luxe Artikelen, Galanteriën, Speelgoederen, Ga ren, Band, Elastieken, Zecpen, Odeurs, Borstelwerk, Lederwaren, Glas, Porcelein, Emaille, enz., enz. is Gravenstraat I 279, Het aangewezen adres voor Heeren Winkeliers en Kooplui. Wij hebben weer ontvangen de beroem de Richard Abr. Herders Scheermesjes en Apparaten. Appelbollen 10 cent, Moccapunten 10 cent, Gevulde Heeren 6 cent, Gebakjes 6 en 8 cent, alles per stuk. Bakker VAN DAMME, Korte Gortstraat I 340. Hebt U onze circulaire aandachtig gelezen, waar o. a. het volgende op voorkomt: Voor Reclame geven wij ia de mar nd October 1 Scheepvaartbloc, waarop 100 vel best Schrijf papier, 100 prima bijpassende Enveloppen en drie Mapjes Schrijfpapier, alles te zamen f 1,35 Gedurende de maand OCTOBER voor slechts Aanbevelend, f9 99 99 99 99 99 99 B B B El O B Verder de Nieuwste Cowboy- en Defectieve Romans JONGENS EN MEISJESBOEKEN Leesprijs 10 cent per week en per deel. El B B Kattentongen en Eierkoekjes 20 ct, per ons, Janhagel, Zandwafels, Javaantjes en Kletskopjes 18 ct. per ons. Bakker VAN DAMME, Korte Gortstraat I 340. TE KOOP EEN Te bevragen N.V. Louis Renguet Co., Dokstraat P 130. Adres Korte Geere K 359. as as cj C/3 C/3 s/s CA CD CD CD Fijne Fondant Borstplaat per ons 10 cent Room Fondant Borstplaat per ons 12 cent. Suikerbeestjes per ons 9 cent. Chocoladebeestjes per ons 16 cent. Gedecoreerde Beestjes per ons 10 cent. Extra fijn wit gesuikerd zeer lekker van smaak, voor slechts 10 CENT PER ONS Bruin Speculaas per ons 8 en 10 cent. Verkade's Speculaas per ons 10 cent. Extra fijn Speculaas per ons 14 cent. Ook hebben wij weer voorradig het zoozeer bekende 4 stukken voor een dubbeltje, per pond 32 cent. Reclame Speculaas voor 35 cent per pond Het voordeeligst adres voor WOL is bij v.h. M. J. TIMMERMANS. Pottenmarkt K 173. Twee-draads Wol, onsknot, 80 cent, Ze- phir Wol gr. knot 60 cent, Zephir Wol kl. knot 30 cent, Jumper Wol 40 cent, Wol met Zijden draad 45 cent, Jaeger Wol, onsknot 95 cent, Gemaleerde Wol voor Sokken 50 cent, in onsknotten 80 cent, Strengen Wol 5 cent, Bollen Wol 7 cent, Breikatoen, onsknot, 34 cent Frotté Haak- en Breizijde 50 cent, Gemaleerde kleuren 55 cent, Groote sorteering in Haak- en Breiboeken, Breinaalden, Haakpennen Enz. Enz. Beleefd aanbevelend. het gelaat verdwijnen spoedig door deze des avonds met wat PU ROL in te wrijven en door zich des morgens te wasschen met warm water en gewone zeep of beter nog met Purol- zeep. 'tVqtfdoet iedereen. TE HUUR ook geschikt voor 2 kleine gezinnen te be wonen. Te bevragen Dam 31-32. Wij hefben een voordeelige offerte in Aanbevelend, Middelburg. (even gebruikt), in zeer fraaie notenkast, 4 Spel, 15 Registers, w.o. Harp, Fluit, Cello, Bourdon enz. EXTRA LAGEN PRIJS. Betaling desgew. met 7.per maand. Korte Burg A 33 Middelburg TE KOOP EIKEN PATHÉFOON, DUBBELVEE- RIG MET NIEUWE PLATEN Adres Volderijstraat M 92. Buisje 75ct. Bij Apoth.en Drogisten Adres Schuitvlotstraat N 207. Oppoetsen, Invetten en Verzekering inbe grepen a 1.bij J. 'T GILDE ST. JANSTRAAT. Te koop aangeboden (oud model) voor 5.en een voor 7.50. Te bevragen Lange Delft I 18. TE KOOP in zeer goeden staat. Adres Mes, Langedelft A 96. TE KOOP Koopje. Adres Jacob Catsstraat S 101. In busgroenten hebben wij dit jaar een zeer lage offerte. Vraagt ons prijs, het kan ook Uw voor deel zijn. Aanbevelend, Telefoon 320, van Kacheldeelen, Ornamenten enz. Lakken van Haarden en Haardplaten. Het adres OLLING Zn., Penninghoek L 43, alhier TE KOOP EEN GROOTE Adres Noordweg S 209. benoodigd bij C. J. Kooman, Lood-, Lei en Zinkverwerker, Vlissingschestraat. D. J. Dronkers Zoon vragen voor hun filiaal Krommeweele een voor bakkerijwerk, al of niet met het vak bekend. Adres Bakkerij „Het Witte broodskind". Korte Noordstraat E 910. Adres Firma K. Meertens Jr. voor de morgenuren of Adres Molenwater M 265. Wegens huwelijk der tegenwoordige gevraagd tegen 1 December. Adres Gast, Koepoortstraat 31. Gevraagd een voor 's morgens of den geheelen dag. Adres Mevrouw Lichtgndahl, Lange Delft B 134. Mevr. Ritman, Park van Nieuwenhoven S 156, vraagt voor zoo spoedig mogelijk voor dag of dag en nacht, niet beneden 18 jaar. Aanmelden Vrijdagavond tusschen 7 en 8 uur. Voor direct gevraagd eenige uren per week. Adres Th. Vermeulen, Gortstraat I 337. Gevraagd een net voor dag en nacht. Brieven onder lettrs S. L. bureau Midd. Courant. Mevrouw Dr. Obbink vraagt tegen De cember een Ned. Herv., liefst niet beneden de 20 jaar. Aanmelden bij Mevr. Kosten, Nieuwe Haven 104, 's avonds 89 uur. gevraagd, niet beneden 16 jaar, 's Zondags vrij. Adres Van Loo, Heerenqracht M 24. voor halve dagen. Zondags vrij. Adres Langevielesingel D 56 Mejuffrouw Boudewijnse, Dam 31/32, vraagt bekend met koken. gevraagd voor de morgenuren. Adres Bogardstraat D 58.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4