Kortom; „Een Jas die het doet"! slechts In Jongensmaten: f 14.00, f 16.00 ZR&ctame, Koopt uw HAARDEN en KACHELS gNUTRICI A'sjj g J. D. JENS, Firma C. L. HENDRIKSE, g JOH. DE HEER, oc O Firma J. A. PIETERS, MANDARIJNTJE J. A. P. SCHILLETJE J. A. P. Banketbakkerij A. U. LE GOINTRE, Stationstraat FRANS DAMMAN, Zure Haring, VAN HILST, Lange Burg bij C. ROZEMOND, gecondenseerde Karnemelk g ORGEL VAN SAIME's Piano- en OrgeHiindel, Onze Wijnen 2 H En dan de prijs: Gistsfraat 180-196 - b/d Graanbeurs MIDDELBURG y. de Qcuyiec Zoon. Firma W. P. MALJERS, Markt. Telef. 557. GRAVENSTRAAT I 200 en I 191. WAAROM? OMDAT daar de prijzen zeer concurreerend zjjn en de bezicb- mimmÊmmÊaMmmmm tiging in de ruime, nieuwe magazijnen, een keuze uit de groote sorteering zeer vergemakkelijkt. Een 25-jarige onder vinding op dit gebied waarborgt een goed fabrikaat. Korting bekend. aanbevelend. 0BHaaDH9HaHSBona0mmnn0nBB0a gg Maatschappij „Nutircia" Zoetermeer ff Afdeeling Zuigelingenvoeding. g f 175,- Prima kwaliteit slechts f 1,00 per luxe flacon. Wij bieden U een GROOT ASSORTIMENT voor HERFST en WINTER. Appelbollen, Amandelbrood, Worstenbrood en Palingbrood. Te Koop: Aardappels. DRIEHOEK-, HALVEMAAN- of SLEE-KACHEL noodig BREESTRAAT. JOZ. BLIEK v h Tavenier. Uitnoodiging. PIANO'S en ORGELS UNIEBRIEFJES, Fa]M. VERBURG Zn. Electrische Schoenmakerij. EFFECTEN - ORDERS SAFE DEPOSIT Voor de meest bescheiden beurs, brengen wij dit jaar een ULSTER, zooals U voor dien prijs nog nooit gezien hebt Mooie zware Wollen Stoffen, goed afgewerkt met behoorlijke voerings en linnen, PRIMA MODEL (band en split) mooie breede revers en in verschillende mooie ruit-dessins. o Het is Uw voordeel deze ULSTERS op zicht te vragen, ze zijn werkelijk mooi. Tot en met Woensdag, a.s. I 1 pond Rijst a 15 - 20 - 25 of. 30 cents <41 pond Qciesmeel aid <418 ets. 2 pakjes Vanillesuikec, Vanillesaus, Tcamlozensaus of Sinaasappelsaus gcatis hebben juist die fijne belegen smaak die de echte kenners zoo waardeeren. Onze prijzen zijn billijk dank zij onze voordeelige Import. Aanbevelend, Oostzeedijk 324-32 ROTTERDAM. at 2 PU os O OS K W J M e# <0 os m tn CS VLASMARKT K 150 Tel. 207 MIDDELBURG Iets nieuws en tevens iets fijns is ons heerlijk en wordt evenals ons zeer veel gevraagd. Aanbevelend, Mej. DE DREU. Lange Delft A 92. DAGELIJKS VERKRIJGBAAR: JE ADRES voor gevulde Koeken, Goudsche Siroop- en Gemberwafels. Tevens verschillende soorten GEKRUID- en WIT SPECULAAS van 14, 18 en 20 ct. per ons. ROOM- en FONDANT BORSTPLAAT. LETTERBANKET 25 cent per ons. BOLIER, Spulstraat. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bijl Gabriëlse, Café de Koophandel. v j Hebt U een (ook 2e hands) KACHELS en FORNUIZEN HET Papierhandel, Lange Noordstraat C 42, Middelburg ONTVANGEN een groote sorteering Vanaf heden wederom voorradig Gravenstraat. Dames Zolen en Hakken 1,45 Hoeren 2,20 Opgericht 1871. Kapitaal f 55.000.000 Reserve f 45.250.000 Bijkantoor MIDDELBURG LANGE NOORDSTRAAT Da's een Ulster! f 18,00 „HET SPECIAALHÜIS" Groote aanbevelingsreclame voor elk merk afzonderlijk is niet doenlijk. KOMT ZIEN Aan de FORNUIZEN zjjn in overleg met den Fabrikant in Duitschland groote verbeteringen aangebracht. H met tarwe of rijstebloem, met of zonder suiker, is een zuigelingen- H voeding, welke door ons sedert tal van jaren met succes Wf S» in den handel wordt gebracht. Q Alleen en uitsluitend depót Nutricia voor MiddelburgJg EK SEGEERSTRAAT H 72. - Tel. 185. Ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb nieuw instrument. Bekend prachtmerk „Müller" modern eiken kast. Prijzen vanaf Betaling contant of f 5, per maand. Schrijf omgaand aan Prachtige Runderlapp. 60 ct., Prima Kalfs- krippen (weinig been) 35 ct., Mooie Bief stuk 1.00, alles per 5 ons, Varkenshoofd kaas 10 ct. per ons, Bloedworst 10 ct. per ons, Boterhamworst 14 ct. per ons, Cor ned Beaf 14 ct. per ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat. tu 5 Ou Q M- O 0. mm O 1 a 5 HANDSCHOENEN Westkapelsche Blauwe f 1.p. 25 K.G. Blauwe Eigenheimers 75 cent Wordt ook thuis bezorgd. dan is het bekende adres in de Ook ruim gesorteerd in andere soorten Beleefd aanbevelend, Breestraat O 157-158, Middelburg. EVANGELISCHE SAMENKOMSTEN zullen Zondags (7.30 uur), Dinsdags cn Vrijdags 's avonds om 8 uur gehouden worden in de zaal van den Heer DEN BOER, Lange Giststraat. Alleen het zuivere Evangelie zooals in de dagen van Jezus wordt verkondigd. ALLEN WELKOM. TOEGANG VRIJ. Schoonmaken, Repareeren en Stemmen van geschiedt op de meest deug delijke wijze tegen billjjkste tarieven. Voor onberispelijk werk wordt ingestaan. Vraagt prijs aan Lange Noordstraat L 187, MIDDELBURG. TE KOOP Blauwe Westkapelsche Aard appelen voor Winterprovisie aan uiterst lagen prijs. JANSE, Westkapelle. Bestelhuis VAN AARTSEN, Blikslager, Pottenmarkt. WEDEROM VERKRIJGBAAR wettig geoorloofde 7i 72 74 7io 720- Aanbevelend, J. KRAAK, LANGE GEERE K 237. 2e huis vanaf de Langeviele. (eigen inmaak). Leder onder Rijks-Controle. Prima afwerking. Vlugge bediening.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2