van Restanten SIGAREN J. M. BOONE Co. Vereeniging „Handelsbelang" Wettelijke Bepalingen op den arbeid in Winkels. BLOEMISTERIJ BALJEU. FIIROL erop Uitvoering van Muziek en Tooneel Magazijn „De Ooievaar", Markt. B UTRICI A'si SIERT U Ticus Sunrise, Anthraciet W. P. Watt el Vulkachels en Haardkachels D. DE JAGER Jr's Sla dit niet over! J. D. JENS, Firma C. L. HENDRIKSE, g MODERN EN VOORDEELIG. Aberperpwm Wales Anthraciet W t* Wei v eMicte/ïi mi c/m ieesi imssm J. 6, VERMEER, M m m M MET EEN BRIL OPRUIMING J. J. LIEVENSE, Brandstoffenhande! DRIEHOEK-, HALVEMAAN- of SLEE-KACHEL noodig? BREESTR A AT. dOZ. 8L1EK vh Tavenisr ALGEMEENE VERGADERING Nieuwe Unie Reclame is Dinsdag in den UNIE WINKEL, Lange Delft 9, Middelburg begonnen. UNIE WSMKEL Lange Delft 9, Middelburg, Ijzerhandel - Lange Delft, op Zaterdag 19 October as. Wij bieden U een GROOT ASSORTIMENT voor HERFST en WINTER. Wij etaleeren een prachtcollectie Firma F. B. DEN BOER. Waarom eigenlijk geen INCA-lamp, evers goed maar goedkooper dan andere lampen. SPATÏIES In Wol, Zijde en Katoen tot boven de knie. ngHnmmHannnnnHBBBanBHHHBgnB Bereid zuigelingenvoedsel voor n eiken leeftijd, zoowei voor g gezonde als zieke kinderen BflBflflflflflflflBflBKBflBBBBflflflflflflflfl MARKT BIJ DE GORTSTRAAT. HORLOGEMAKERS. Wegens opheffing der zaak uitverkoop tegen verlaagde prijzen a oomtan!. ONTVANGEN Hebt II ®®n (ook Z-& hands) KACHELS en FORNUIZEN op WOENSDAG 16 OCTOBER 's avonds ten 81/* ure in de Bovenzaal van de Sociëteit „De Vergenoeging", Markt (ingang Viasmarkt) ter bespreking van het Onderwerp Het onderwerp zal worden ingeleid en toegelicht door den Heer G. J. W. VAN SIERENBERG DE BOER, Hoofd-Inspecteur van den Arbeid HET STELLEN VAN VRAGEN IS GEOORLOOFD. Deze vergadering is ook toegankelijk voor niet-laden winkeliers. HET BESTUUR. In üw geval nam ik san Zenuwhoofdpij upoeder van Or. «f. B. Meenk. BILLIJKE PRIJZEN. TIGER, ETNA, GODIN, zullen U ongetwijfeld interesseeren. MUZIEKKORPS van den „HOUTHANDEL WALCHEREN" Aanbevelend, Mej. DE DREU. Lange Delft 'A 92. 30 Watt, helder, half mat, en mat per stuk f 0 95 40 0,95 60 f75 100 1,00 1,25 1,45 ALLEENVERKOOP voor Walcheren en Zuid-Beveland: ELECTRISCHE APPARATEN RADIO - RIJWIELEN Viasmarkt L 9 - Middelburg. Ontvangen een zeldzame collectie TEDDY MANTELS met bijpassen Hoeden en Mutsen, in zeven verschillende kleuren, In één woord schitterend. Verder de grootst mogelijke sorteering KINDERGOEDEREN op elk gebied. Het nieuwste voor kinderen is zeldzaam moois SLQBBROEKEN In Wol met Zijde. KOUSEN voor Dames, Bakvisch en Kinderen, alle maten. BEZOEKT het grootste SPECIAAL HUIS voor Kindergoederen H ES H fl SE0EEKSTRAAT H 72. - Tel. 185. fl VAN JAEGER ONDERGOEDEREN M. H. BOASBON ORELIO LORD PHILIPS EXPORTA GUI DO LA DEVISA ROSA LINDAl ZIE DE ETALAGE BIJ KROMME WEELE K 107 van 6 voor 5 cent van 6 voor 5 cent van 8 voor 7 cent van 10 voor 8 cent van 10 voor 8 cent van 10 Voor 8 cent Geen SnelschoenmakeriJ maar pr. Hand werk. Hoeren Zolen en Hakken f 2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uwi schoe nen vak. rep. G. v. d. Broek, Wal A 5 Ef-m lading Produet uit. Zuid-Wales. Afmeting 3°/ '50 f 2,80 per H. L. 20/so 1 2,70 De beroemde Afmeting s°/5o f 3,30 per H. L. 80 f 3,10 Zuinig, Kolossaal hitteverinogen. Ideaal brandstof voor Haarden. Neemt proef en U bljjft verbruiker. Aanbevelend, Telef. 505 Middelburg. dan is het bekende adre3 in de Ook ruim gesorteerd in andere soorten Beleefd aanbevelend, Breestraat O 157-158, Middelburg. OPNIEUW WORDEN NAAST DE BEKENDE 15 PROCENT CASSABONS BIJ VERSCHILLENDE ARTIKELEN EXTRA BONS GEGEVEN, WELKE INWISSELBAAR ZIJN VOOR DE VOLGENDE CADEAUX Voor de alpacca -collectic kozen wij dit jaar 1Alpacca jamlepel voor 11 bons. 2. Alpacca botermesje voor 12 bons. 3. Alpacca messenlegger voor 12 bons. 4. Alpacca suikerstrooier voor 14 bons 5. Alpacca puddingschep voor 50 bons 6. Alpacca slalepel of -vork voor 58 bons. 7. Alpacca of nikkelen servetband voor 27 bons. 8. Alpacca fruitmes voor 32 bons. Verder de geheele serie alpacca, die wij tot dusver voorradig hielden. Alle arti kelen uitgevoerd in hetzelfde sierlijke mo del. Het zijn Eier- en theelepeltjes 5 bons taartvork jes 7 bons theeschepjes 9 bons kinder lepels en -vorken 10 bons vleeschvork- jes 10 bons suikerschepjes 10 bons dessertlepels en -vorken 12 bons eet lepels en -vorken 14 bons sauslepels 37 bons groentelepels 40 bons aardappel lepels 40 bons taartscheppen 45 bons soeplepels 80 bons -«voorsnijvorken en -messen 100 bons. De nikkel-collectie bestaat uit 9. Een zwaar nikkelen theeservies, compleet met blad voor 250 bons. 10. Een moderne chocolade-kan 1 liter inhoud voor 90 bons. 11. Een nikkelen fluitketel (groot mo del.) voor 165 bons. 12. Een nikkelen fruit- of gebakschaal voor 55 bons. 13. Een nikkelen bonbonschaal voor 28 bons. 14. Een koffietrommel voor 60 bons. 15. Een groot presenteerblad (massief koper vernikkeld)voor 90 bons. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Voor huishoudelijk gebruik voegden wij bij Een koperen borstelstel voor 85 bons Een drietal alluminium pannen van zware solide kwaliteit, resp. voor 55, 65 en 80 bons. Een uiterst practische blikopener (zwaar vernikkeld staal) voor 30 bons. Een kurketrekker (zwaar vernikkeld staal) voor 35 bons. Een practische boodschappentasch (in prima uitvoering) voor 100 bons. Een keurig ontbijttafellaken met ge kleurde rand voor 75 bons. Een met de hand gedrukt kleurig sierlijk (gegarandeerd kleurecht) voor 95 bons. De lekkernijen voor de fijnproevers 23. De bekende luxe-doos heerlijke bon bons voor 45 bons. 24. De bekende blikjes prima zalm of leverpastei voor 13 bons. 25. Een groot blik Californische sardi nes in tomatensaus voor 14 bons. 26. Een flesch Violento-wijn (zoete Spaansche) voor 16 bons (geen sta tiegeld). En tenslotte nog iets voor de toilettafel 27. Een luxe flacon fijne Eau de Colog ne voor 50 bons. 28. Een luxe doos met Fransche toilet zeep en Eau de Cologne voor 60 bons. VRAAGT GRATIS CIRCULAIRE OMTRENT DEZE RECLAME IN DEN UNIE-WINKEL. U VINDT ER ALLE INLICHTINGEN IN OMTRENT DE ARTIKELEN, WAARBIJ DE EXTRA BONS WORDEN GEGEVEN. Y> -Z -- - -V - - - - 1 Z- -- --- "(A"/' Het is toch te onzinnig om Uw dag met zware hoofdpijn te bederven. Neem dan liever een Hoofdpjjnpoeder in, rust een weinig en U zult U behageljjk gevoelen. Deze poeder is, door haar samenstelling en be werking, onmiddellijk afdoend. Mocht evenwel niet gosd functioDeeren van het verteringsproces de oorzaak zijn, dan zjjn de Maag 81 Slijm- pillen van Dr. J. B. Meenk, bij inname van 3 x per dag een pil, direct tot Uw dienst. De poeders kosten 5 cent per stuk; f 1,10 per doos van 25 poeders. De pillen f 0,40 per doosje van 30 pillen. Vraagt Uw Apo theker of Drogist om de echte poeders en pillen van Dr. J. B. Meenk, met driehoekzegeltje dichtgeplakt. Fabr. E. M. Braskamp, Rjjswijk (Z.H.) SEISWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. OROOTE EN JARDINIERE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, Dit moet Uw eerste gedachte zijn bij Brand- en 6 Snijwonden, Ontvellingen en allerlei Huidvqrwondingen van de Standaardfabrikaten in de nieuwe monsterzaal van te geven door het in de GROOTE ZAAL vau het SCHUTTERSHOF. Bureau open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. ÜÜP* Na afloop BAL. Jazz-Bartd Orkest. Toegangsprijs f OPO per persoon. Stedelijke Belasting f 0,07. Donateurs(trices) hebben toegang op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap tegen betaling der Stedelijke Belatsing. Kaarten verkrijgbaar, vanaf 10 October bjj alle leden en op den avond van uitvoering aan de Zaal. Na tien uur wordt aan niemand meer toegang verleend. HEI' BESTUUR. HANDSCHOENEN Neem des morgens, na uw ontbijt, en 's middags een uur vóór den hoofdmaaltijd ééa eetlepel Sanguinose en gij zult heel spoedig de goede gevolgen daarvan ondervinden. De Sanguinose wordt door de zwakste gestellen verdragen. Zjj vermeerdert de roode bloed lichaampjes; en voedt daardoor uw zwakke zenuwstelsel; verschaft U eene algemeene levensopgewektheid, en neemt met vaste hand de oorzaak weg van vele kwalen, die allenfsamenhaugen met zwakke zenuwen en arm bloed. SANGUINOSE kost: per fl. f 2,—, de 6 fl. f 11,- 12 fl. f21- Verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co., Den Haag. Alleen en uitsluitend depót Nutricia voor MiddelburgH

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 6